Plodnosť

Plodnost Za pojmom plodnosť sa skrýva jednoducho schopnosť človeka splodiť svojho potomka. Kým plodnosť u mužov je na verejnosti spájaná v poslednej dobe najmä s kvalitou spermií, u ženy hrá veľkú úlohu vek. Po 40. roku života plodnosť žien začína klesať, po 50-ke by ste dnes čerstvú mamičku museli hľadať mikroskopom.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Pre plodnosť muža naopak hrá vek čoraz menšiu úlohu, tu sa do popredia dostávajú skôr faktory súvisiace s jeho potenciou a spermogenézou. Svoju úlohu začínajú čoraz viac zohrávať aj rôzne podporné prostriedky.

Či už ide o čaj, rôzne vitamíny, tabletky alebo dokonca aj lieky, muži aj ženy skúšajú naozaj všetko, aby dospeli k svojmu vytúženému potomkovi. Niektoré problémy je možné prekonať aj takto, no niektoré si vyžadujú len lekársky zásah.

Čo je plodnosť

Čo je plodnosť Nad pojmom plodnosť väčšinou muži a ženy začnú rozmýšľať až vtedy, ak nastane problém. Muži dokonca plodnosť mylne považujú za potenciu, ale to, že je muž schopný stoporenia či erekcie ešte neznamená, že je aj plodný. Hoci pravdou je, že je to nevyhnutný predpoklad.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong
 • Plodnosť u mužov a žien je stav, kedy počas nechráneného styku sú schopní splodiť potomka a to počas doby aspoň 1 roka
 • U ženy aj muža závisí plodnosť v prvom rade od funkčnosti pohlavnej sústavy a jej všetkých častí, najmä od funkčnosti penisu a vajíčkovodov
 • Opakom plodnosti je neplodnosť, čiže stav, kedy muž či žena nemôžu mať potomstvo

U mužov je plodnosť v prvom rade závislá od kvality spermií. Za týmto pojmom sa dá predstaviť tak početnosť spermií, ako aj ich pohyblivosť. Dôležitý je aj ich správny tvar, ktorý im umožňuje dosiahnuť funkčné vlastnosti potrebné pre preniknutie hrdlom krčka maternice a následne aj cestovanie celým ženským traktom za vajíčkom.

Špeciálne u mužov je plodnosť výsledkom kombinácie týchto procesov:

dosiahnutie stoporenia, čiže erekcie a to v plnohodnotnom a dlhodobom stave tak, aby penis mohol preniknúť do vagíny počas pohlavného styku
správny proces ejakulácie, čiže nenastáva predčasná ejakulácia, retrográdna ejakulácia a v ejakuláte sa nachádzajú mužské pohlavné bunky, čiže spermie
tvorba spermií nie je nijakým spôsobom narušená, spermie sú tvorené v dostatočnom počte a kvalite a dokážu sa dostať von z penisu prostredníctvom ejakulácie

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Čo sa týka plodnosti žien, tá je závislá od dobrej hormonálnej rovnováhy, správnej funkcie pohlavných orgánov, celkovej zdravotnej kondície a aj od psychických a mentálnych faktorov. Tak ako v prípade mužských spermií, u žien je dôležitá kvalita a početnosť vajíčok. Preto aj plodnosť ženy po 40-ke a po 50-ke rapídne klesá.

Tieto dva faktory sa postupne s pribúdajúcim vekom znižujú.

Čo sa týka predpokladov týkajúcich sa plodnosti žien, tu sú tie najdôležitejšie:

u ženy sú prítomné ovulačné cykly, čiže dozrievanie vajíčok prebieha v poriadku a je zabezpečená normálna funkcia žltého telieska
cesta spermií v žene je dostatočne priechodná, čiže je zabezpečený ľahký prechod hlienom krčku maternice aj možnosť prechodu do vajíčkovodu
je funkčný mechanizmus oplodnenia vajíčka a jeho prechod a výživa vajíčkovodom
je tiež zabezpečené správne uhniezdenie vajíčka k správne pripravenej maternici

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

INDIVIDUÁLNE SITUÁCIE

Hoci vyššie spomínané skutočnosti platia všeobecne, netreba nikdy podceňovať možnosť individuálnych odchýlok. Pokojne sa môže stať, že žena bude vedieť otehotnieť aj vo veku nad 50 rokov a aj muž fajčiar bude plodný. Štatistiky len ukazujú, kde sú aké najväčšie šance.

Príčiny a faktory znižujúce a ovplyvňujúce plodnosť

Príčiny a faktory znižujúce a ovplyvňujúce plodnosť S plodnosťou a neplodnosťou súvisia viaceré faktory a príčiny, ktoré ju ovplyvňujú či znižujú. Nebudem sa teraz venovať ochoreniam, tie budem spomínať neskôr, chcem skôr poukázať na to, že existujú aj iné súvislosti, ktoré majú nezanedbateľný vplyv na to, či muž alebo žena dokážu splodiť potomka.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Toto sú najdôležitejšie faktory, ktoré túto schopnosť ovplyvňujú:

Vek: Jedným z veľmi dôležitých a významných faktorov vplývajúcich na plodnosť je vek. U mužov je hranica rizikového veku posunutá a zvyčajne aj muž okolo 40-ky môže byť z hľadiska plodnosti v poriadku. U žien začína plodnosť klesať okolo 30. roku života, naopak, ideálnym vekom z gynekologického hľadiska je 24 až 25 rokov.

Životospráva: Konzumácia nezdravých potravín, najmä polotovarov, sladkostí, potravín s vysokým obsahom soli a konzervačných látok, to všetko znižuje najmä u mužov šancu na úspešné oplodnenie. Negatívom je tiež fajčenie a nadmerné pitie alkoholu. Odporúčam skôr konzumovať potraviny na podporu plodnosti.

Hormóny: U mužov vplýva na plodnosť najmä hormón testosterón, ktorý ovplyvňuje napríklad aj libido, no najmä prostatu, spermogenézu a celkovo fungovanie pohlavného systému. U žien je dôležité mať stabilizovanú celkovú hormonálnu hladinu, no najmä estrogén, ktorý je dôležitý pre rast oplodneného vajíčka.

Životný štýl: Ak máte nadváhu, čelíte celý deň stresu a vyčerpaniu, plodnosť aj potencia idú nadol. Pre vaše zdravie a najmä pre vašu plodnosť je preto dôležité mať zdravý životný štýl, vďaka čomu si udržíte dobrú fyzickú aj mentálnu kondíciu. Určite sa treba zamerať na pravidelný pohyb, dostatok spánku a čo najmenšie vystavovanie sa stresu.

Užívanie liekov: Viaceré lieky, najmä tie na predpis a obsahujúce syntetické účinné liečivá, môžu negatívne ovplyvniť plodnosť. Ide napríklad o lieky súvisiace s niektorými kardiovaskulárnymi, metabolickými a inými systémovými ochoreniami, ale napríklad aj lieky na bolesť a proti zápalu. Typicky negatívny vplyv u žien má užívanie antikoncepcie.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Poruchy, problémy a ochorenia spojené s plodnosťou

Poruchy, problémy a ochorenia spojené s plodnosťou Poďme sa teraz pozrieť na problémy s plodnosťou, ktoré sú zapríčinené chorobnými a patologickými faktormi. Niektoré môžu byť vrodené a majú teda genetický základ, pričom ich ovplyvňuje dedičnosť. Iné však môžu vzniknúť aj počas života alebo súvisia s ochoreniami v inej časti a sústave organizmu.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Tu sú najčastejšie choroby a poruchy spojené s neplodnosťou:

Vrodené poruchy: Najviac komplikované sú poruchy a ochorenia vrodeného typu. U žien sú problémom napríklad neprítomnosť látok dôležitých pre hormonálnu rovnováhu, prípadne poruchy vývinu pohlavných orgánov. U mužov sú to poruchy tvorby alebo dozrievania spermií, nezostúpenie semenníkov do mieška alebo vývojové vady týkajúce sa penisu.

Funkčné a štrukturálne poruchy: Pohlavné orgány alebo celú sústavu môžu postihnúť viaceré poruchy štruktúry či funkcie, ktoré majú za následok sťaženie plodnosti alebo úplnú neplodnosť. Ide napríklad o nepriechodnosť semenovodov v dôsledku úrazu či zápalu u mužov, prípadne o zmenu štruktúry vajíčkovodov, malej panvy alebo sliznice maternice.

Problémy imunologického charakteru: U mužov aj žien môže byť prekážkou plodnosti tiež nejaký problém súvisiaci s imunitným systémom. Najčastejšie sa jedná o problém s vytváraním imunitných buniek proti pohlavným bunkám, čiže proti spermiám alebo proti vajíčkam. Menej častou je imunitná reakcia už proti embryám. Aj tu je nutná lekárska liečba.

Infekcie: Jednou z častých príčin problémov s plodnosťou žien sú infekcie. Najviac sa v tejto súvislosti spomínajú chronický zápal sliznice maternice, tuberkulóza vnútorných rodidiel, infekcie prenosné zo zvieraťa na človeka a infekcie inak spojené s pohlavnou sústavou. U mužov môžu byť problémom aj sexuálne prenosné ochorenia infekčného typu.

Vplyv iných ochorení: Častým problémom je vplyv niektorých iných ochorení, dokonca aj takých, o ktorých to človek príliš nepredpokladá. Hovorím napríklad o metabolických ochoreniach, cukrovke, problémom so štítnou žľazou, závažných hormonálnych ochoreniach, u žien napríklad aj o avitaminóze, čiže o nedostatočnej hladine vitamínov.

Vyčerpanie vaječníkov u žien: U žien môže nastať špeciálny problém s vyčerpaním vaječníkov. Tento stav znamená ich zhoršenú funkčnosť a to napriek tomu, že predtým fungovali v poriadku a žena mohla byť v minulosti plodná. Vyčerpanie vaječníkov môže byť dôsledkom veku, ale aj externých vplyvov, čiže operáciami alebo ožarovaním.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Problémy s erekciou u mužov: Pokiaľ má muž problémy s kvalitou erekcie, nemusí byť schopný prirodzeného spôsobu oplodnenia ženy. Najčastejšie ide o nekvalitnú erekciu, čiže nedostatočné stoporenie, druhým častým dôvodom je nemožnosť erekciu udržať počas dostatočne dlhej doby. V tomto prípade pomôže jedine odborná lekárska liečba.

NUTNOSŤ NÁVŠTEVY LEKÁRA

Kým pri faktoroch ovplyvňujúcich plodnosť je možné dosiahnuť zlepšenie niekedy aj jednoduchými režimovými opatreniami, v prípade vyššie spomínaných porúch a ochorení tomu tak nie je. Nevyhýbajte sa preto návšteve lekára, je to doslova nevyhnutnosť.

Ako zlepšiť a podporiť plodnosť

Ako zlepšiť a podporiť plodnosť Podpora plodnosti, či už cielená v dôsledku zlých predošlých výsledkov, alebo v rámci prevencie, je určite potrebná pre každého, kto chce mať v budúcnosti vlastné potomstvo. Čím skôr začnete s jednotlivými opatreniami, tým lepšie.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong
 • Podporiť plodnosť znamená zamerať sa čo najviac prirodzene a efektívne na elimináciu a zníženie tých faktorov a príčin, ktoré najčastejšie spôsobujú problémy s neplodnosťou

Uznávam, že nie všetkým príčinám sa dá predchádzať, napríklad niektoré vrodené a genetické faktory sú už človeku dané. Ak však viete obmedziť tie, ktoré sú získané počas života a závisia napríklad od životosprávy či životného štýlu, je to veľké plus. U žien je navyše dôležité sledovať aj plodné a neplodné dni, ktorých pravidelnosť tiež možno ovplyvniť.

Ja aj na základe vlastnej skúsenosti odporúčam tieto opatrenia:

základom je obmedzenie nezdravých jedál, ktoré spôsobujú kardiovaskulárne a metabolické choroby, najmä polotovary, mastné, ťažké, príliš slané a príliš sladké jedlá, jedlá obsahujúce konzervanty a podobne
obmedziť treba aj alkohol a fajčenie, ktoré veľmi negatívne u mužov vplývajú na schopnosť stoporenia a zároveň aj na spermatogenézu, nehovoriac o celkovom vplyve
v prípade mužov odporúčam tiež vyhnúť sa bicyklovaniu, noseniu príliš tesnej spodnej bielizne a využívaniu vyhrievaných sedačiek, negatívne to vplýva na tvorbu spermií
odporúčam dbať aj na vyhýbanie sa stresu a naopak dopriať si dostatok spánku, oddychu a relaxácie nielen počas noci, ale aj počas dňa, čo zlepšuje celkovo vitalitu
na záver mi nedá nespomenúť jeden z mojich osvedčených spôsobov a to nielen pri podpore plodnosti, ale aj pri podpore potencie a celkovo sexuálneho života a to je pomoc prírody, pričom mám na mysli rôzne byliny a rastliny

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Najčastejšie otázky o plodnosti

Najčastejšie otázky o plodnosti Muži aj ženy sa o tému plodnosti či neplodnosti začnú zaujímať obvykle až v momente, kedy zistia, že niečo nie je s tou ich v poriadku. Internet je tak plný otázok rôzneho charakteru, od úplne laických až po vysoko odborné. Prešiel som viaceré internetové diskusie a fóra s cieľom nájsť tie najčastejšie kladené a na tomto mieste ich teraz zodpoviem:

Ako veľkú úlohu zohráva pri plodnosti vek?

Pomerne veľkú a to najmä u ženy. Vplyvom veku totiž prichádza napríklad k starnutiu reprodukčných orgánov a to vrátane vaječníkov. Klesá tak nielen úspešnosť možného počatia, ale aj riziko genetického poškodenia plodu. Rovnako tak klesá úspešnosť liečby neplodnosti.

Môže plodnosť ovplyvniť napríklad nadváha či obezita?

Áno a to veľmi výrazne. Podľa štatistických odhadov je viac ako jedna desatina prípadov neplodnosti spôsobená nadváhou a obezitou, ale napríklad aj nedostatočnou hmotnosťou. Ak mala žena problém s otehotnením a dostala sa na normálnu hmotnosť, jej šance sa zvýšili.

Ako sa dá zistiť plodnosť či neplodnosť?

Jediným spoľahlivým potvrdením plodnosti či neplodnosti sú odborné lekárske vyšetrenia. U mužov je to fyziologické vyšetrenie a spermiogram, u žien ide o vyšetrenie vonkajších genitálií a vyšetrenie zamerané na priechodnosť vaječníkov. Doplnkom sú krvné testy.

Aké sú riešenia neplodnosti?

Odborne sa rieši neplodnosť až po stanovení diagnózy a teda aj príčiny. Existuje viacero druhov liečby, najčastejšie prostredníctvom farmakologických prostriedkov. Častá je hormonálna liečba a ak nepomôže, nastupujú moderné metódy asistovanej reprodukcie.

Existujú nejaké lieky či tabletky?

Áno, avšak tu treba rozoznávať tieto dva pojmy. V prípade liekov hovoríme o prípravkoch vydávaných na predpis, ktoré obsahujú liečivo a sú určené na konkrétne prípady. Ja však mám skúsenosti s tabletkami bez predpisu, ktoré majú podporný účinok na plodnosť všeobecne.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Ako fungujú tabletky na podporu plodnosti a prečo ich odporúčam

Ako fungujú tabletky na podporu plodnosti a prečo ich odporúčam Podpora plodnosti aj jej preventívne zlepšenie sa dajú dosiahnuť nielen režimovými opatreniami či zmenami v životospráve a životnom štýle, ale aj pomocou podporných prípravkov a prostriedkov. Mám na mysli tabletky s rastlinnými extraktmi a výťažkami.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Tieto prípravky fungujú na jednoduchom princípe:

 • V ich zložení sú len 100 % prírodné účinné látky, ktoré sú založené na extraktoch rastlín a bylín s priaznivým účinkom na plodnosť a sú doplnené minerálmi či aminokyselinami

Ak hovorím o rôznych rastlinných a bylinných extraktoch, tak ide o výťažky z rastlín napríklad ako sú Tribulus Terrestris, Saw Palmetto, Maca a podobne. Veľakrát obsahujú tieto prípravky aj minerály podporujúce spermatogenézu u mužov či lepšiu ovuláciu u žien, typicky napríklad minerál Zinok. Ten sa hodí na lepšiu plodnosť muža po 40-ke a po 50-ke.

Tieto prípravky majú z môjho pohľadu hneď niekoľko výhod, toto sú tie najdôležitejšie:

z hľadiska zloženia sú vďaka rastlinnému charakteru bez typických sprievodných nežiaducich a vedľajších účinkov, čo je pozitívne pre dlhodobé užívanie
z toho istého dôvodu je možné získať ich bez lekárskeho predpisu a receptu, nemusíte vopred absolvovať ani žiadne vyšetrenia a testy
nakoľko sa prípravky dajú kúpiť voľne, môžete ich získať napríklad aj priamo od výrobcov, viacero z nich má aj pre slovenský trh vlastný eshop

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Okrem týchto výhod však treba brať do úvahy aj jedno menšie mínus, ktoré vyplýva zo zloženia. Nakoľko sú tieto tabletky založené na rastlinnom základe, pre viditeľnejšie účinky je potrebné dlhodobejšie užívanie. V praxi to znamená pravidelné užívanie aspoň 2 či 3 mesiace.

AJ ŠIRŠIE ÚČINKY

Na trhu sú dva druhy prípravkov. Kým jeden typ má širšie zloženie a teda podporuje nielen plodnosť, ale aj potenciu či libido, druhý typ je zameraný svojimi obsahovými látkami a účinkami primárne na plodnosť. Výber ponechávam na vás, môžete ich aj kombinovať.

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi Vyššie spomínané tabletky sú voľne dostupné a ide o podporné prostriedky určené na zlepšenie plodnosti. Okrem tých kvalitnejších a účinnejších značiek, ktoré som mal aj možnosť aj ja sám vyskúšať, som narazil bohužiaľ na našom trhu aj na tie slabšie. Neoplatí sa teda pozerať napríklad len na cenu či sľuby na obale.

Naopak, oveľa dôležitejšie je zamerať sa na hodnotenie daných prípravkov mužmi a ženami, ktoré ich užívali v praxi. Podľa mojich skúseností a skúseností mojej partnerky odporúčam mužom aj ženám nasledovné značky, ktoré majú dlhodobo najlepšie hodnotenia:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita