Sexuálne choroby

Sexuálne choroby Sexuálne choroby sa vyskytujú tak u mužov, ako aj u žien. Väčšina z nich je ale záležitosťou len jedného pohlavia, ako napríklad gynekologické choroby, ktoré sa dotýkajú len žien, prípadne erektilná dysfunkcia, ktorá zas môže postihnúť len mužov. Sú však aj také, napríklad neplodnosť, ktoré sa dotýkajú oboch pohlaví.

Pod pojmom sexuálne choroby však nechápem sexuálne prenosné ochorenia. Ide o choroby, ktoré postihujú orgány pohlavného systému a ich príčina nezávisí na sexuálnom styku, rovnako sa takýmto stykom ani nemôžu prenášať.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

U žien sa najčastejšie stretávame s nádorovými a infekčnými ochoreniami maternice, vaječníkov a močových ciest. Mužov zas najviac trápia choroby penisu a semenníkov. Na tie najčastejšie ochorenia zo všetkých som sa pozrel aj trocha bližšie.

Erektilná dysfunkcia

Erektilná dysfunkcia Jedným z najčastejších ochorení týkajúcich sa mužov, o ktorom sa aj najviac hovorí, je erektilná dysfunkcia. Tá súvisí najmä s problémami cievneho alebo nervového systému, môže však mať aj psychogénne príčiny a byť závislá od vplyvov externého prostredia.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Erektilná dysfunkcia je neschopnosť dosiahnuť a udržať erekciu v takej kvalite a v tak dostatočnej dobe, aby mohol muž mať plnohodnotný a zdravý pohlavný styk

Riešenie erektilnej dysfunkcie závisí od príčiny, no vždy vyžaduje aj odborný pohľad:

ak je za stavom nejaké iné ochorenie vplývajúce na erekciu, treba ho vyliečiť
dôležité sú aj režimové opatrenia, najmä obmedzenie fajčenia a alkoholu
na podporu zlepšenia je možné užívať aj tabletky s prírodným zložením
pre najťažšie formy erektilnej dysfunkcie sú určené lieky na predpis
okrem liekov je možná aj injekčná forma podávania liečivých látok do penisu
ak nepomáha žiaden z vyššie uvedených spôsobov, nasleduje chirurgický zákrok zameraný na opravu poškodených ciev alebo na implantáciu penilných protéz

Erektilná dysfunkcia sa môže začínať u muža úplne nenápadne, napríklad občasnými problémami so stoporením. Ak chcete vedieť, ako sa táto porucha prejavuje, čo na ňu vplýva a ako sa dá riešiť, tu je môj článok na tému erektilná dysfunkcia. Rovnako tak som v ňom spomenul voľne dostupné prípravky na zlepšenie erekcie, najmä tieto:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Neplodnosť

Neplodnosť Neplodnosť u mužov aj žien je nový fenomén doby. Dnes patrí neplodnosť, najmä vplyvom problémov so spermiami a erekciou u mužov a s vaječníkmi, vajcovodmi a maternicou u žien, bohužiaľ medzi najviac progredujúce ochorenia týkajúce sa čoraz viac párov.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Za neplodnosť sa považuje stav, kedy sa partneri snažia otehotnieť a napriek rok trvajúcemu nechránenému a pravidelnému pohlavnému styku sa im to nedarí

Neplodnosť závisí od veľkého množstva faktorov, takže aj spôsoby jej liečby sú rôzne:

ak je neplodnosť dôsledkom choroby, treba najprv vyliečiť tú
to isté platí aj v prípade, ak je dôsledkom užívania niektorých liekov, treba ich vysadiť
na plodnosť vplýva napríklad aj životospráva, jej zlepšenie pomôže aj spermiám
ako podpora potencie u muža, ktorá je nevyhnutná pre plodnosť, sa využívajú tak voľne dostupné tabletky na potenciu ako aj špeciálne lieky s účinnými látkami
vo forme liekov alebo injekcií je možné stimulovať plodnosť aj u žien
najvyššou formou liečby je asistovaná reprodukcia, najmä umelé oplodnenie IVF

Problém s neplodnosťou je veľmi široký a nemožno ho odbiť len zhrnutím dôvodov a spôsobov liečby. Aj preto vám odporúčam môj článok zameraný na tému neplodnosť, kde sa dozviete detailnejšie informácie. Ak ide o neplodnosť mužov z dôvodu problémov s erekciou, sú tu aj niektoré tabletky, ktoré môžu pomôcť:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Hypogonadizmus

Hypogonadizmus Ochorenie, ktoré sa vyskytuje už oveľa zriedkavejšie a zároveň ho väčšina mužov vôbec ani nepozná, je hypogonadizmus. Za týmto pojmom sa skrýva závažná porucha funkcie pohlavných žliaz, ktorej výsledkom môže byť aj negatívny vplyv na plodnosť u muža.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Hypogonadizmus je ochorenie sprevádzané poruchami štruktúry alebo funkcie pohlavných žliaz, v dôsledku čoho nedochádza k tvorbe hormónu testosterón

Samotné ochorenie môže mať viacero príčin a od nich závisí aj spôsob riešenia:

na úvod je nutné vylúčiť problémy s prostatou, ktoré sú sprievodným javom
taktiež sa vykonávajú testy prostatického antigénu pre vylúčenie rakoviny
najčastejšou formou liečby je hormonálna terapia, pričom bežnou voľbou je podávanie androgénov a to v prípade, pokiaľ muž nemá karcinóm prostaty
alternatívou voči androgénom môže byť podávanie derivátov testosterónu
na navodenie spermatogenézy sa môže použiť indukčná liečba gonadotropínmi
v rámci liečby tiež treba kontrolovať možné komplikácie, napríklad riziko priapizmu

Samotné ochorenie je viditeľné už podľa vonkajších príznakov, ktoré najčastejšie súvisia práve s poklesom testosterónu. Ak chcete vedieť, aké rizikové faktory sú pre vznik tejto poruchy, odporúčam vám môj komplexný článok na tému hypogonadizmus. Spomenul som v ňom aj prípravky určené na podporu sexuálneho života a zvýšenia libida u mužov:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Impotencia

Impotencia Pojem impotencia je v našich končinách využívaný aj hanlivo, no jedná sa o veľmi vážny problém u mužov a to z hľadiska plodnosti aj kvality sexuálneho života. Stav impotencie totiž v sebe skrýva viacero možných porúch a problémov súvisiacich nielen s plodnosťou.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Ako impotencia sa označujú problémy týkajúce sa neschopnosti dosiahnuť stoporenie, udržať stoporenie a tiež aj problémy s tvorbou spermií a ich pohyblivosťou či kvalitou

Vzhľadom na široký okruh porúch spadajúcich do impotencie je aj viac možností liečby:

ak ide len o drobný problém so stoporením, upraví sa životospráva
na podporu lepšej erekcie sa môžu použiť aj vákuové pumpy alebo bylinky
pokiaľ je problémom kvalita spermií, znova sa treba pozrieť na životný štýl
v prípade vážnejšej erektilnej dysfunkcie už je nutné vyhľadať lekára, ktorý predpíše mužovi lieky s obsahom syntetických účinných látok
okrem liekov sa môžu využiť pri erektilnej dysfunkcii aj infekčné liečivá
ak je vážny problém so spermiami, využíva sa aj asistovaná reprodukcia

Za týmto ochorením môžu byť niektoré krátkodobé a ovplyvniteľné faktory, napríklad nezdravé stravovanie či dočasná nízka hodnota testosterónu, ale aj vážnejšie problémy, ktoré som bližšie popísal v špeciálnom článku s témou impotencia. Dozviete sa tu tiež niečo viac o voľne dostupných prípravkoch na rastlinnej báze na podporu potencie:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Priapizmus

Priapizmus Oproti predošlému ochoreniu, ktoré je charakteristické okrem iného aj neschopnosťou dosiahnuť kvalitnú erekciu, je za touto poruchou stav permanentného stoporenia. Ak ste sa potešili, že veď toto vlastne nie je problém, ale výhoda, vyvediem vás z omylu.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Priapizmus je totiž porucha erekcie, ktorá má cievny charakter a dochádza pri nej k trvalej erekcii v dôsledku patologického nahromadenia krvi bez sexuálneho dráždenia

Za ochorením môže byť viacero príčin a využíva sa aj viacero typov liečby:

najčastejšie k priapizmu dochádza pri poruche odkrvenia penisu alebo pri poškodení ciev, ktoré ho vyživujú a teda sa zvýši prísun krvi
rizikovými faktormi sú alkohol, niektoré lieky a aj hematologické problémy
prvotnou súčasťou liečby je zistenie typu priapizmu a zachladenie penisu
následne sa podávajú liečivá na obnovenie tonusu hladkej svaloviny
v prípade vážnejšieho problému sa vykonáva punkcia krvi z penisu
v prípade zlyhania konzervatívnej terapie je možné vykonať chirurgický zákrok

Našťastie, ochorenie nie je príliš rozšírené a ak, vyskytuje sa skôr u mužov v strednom veku nad 40 rokov. Jedným z rizikových faktorov môžu byť aj vedľajšie účinky liekov pôsobiacich na rozšírenie ciev v penise, ako píšem aj v samostatnom článku o priapizme. Ja sám pritom odporúčam radšej prírodné prípravky, ktoré obsahujú len rastlinné zložky:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Fimóza

Fimóza Ďalšou chorobou či skôr poruchou týkajúcu sa kvality sexuálneho života je fimóza. Ide v podstate o problém so stiahnutím predkožky, pričom nie vždy tento stav musí byť spôsobený patologickými faktormi. U detí do 2 či 3 rokov je fimóza prirodzená.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Fimóza je stav nemožnosti pretiahnuť predkožku cez korunu žaluďa, pričom porucha môže mať úplnú formu, ale aj formu, kedy je možné predkožku stiahnuť čiastočne

Pokiaľ ide o liečbu, tá je priamo závislá od veku pacienta a vyvolávajúcej príčiny:

pokiaľ ide o akútnu fimózu, aplikujú sa studené obklady na uvoľnenie tlaku
pri vrodenej fimóze u malých detí sa neodporúča násilné sťahovanie predkožky
na druhú stranu, lepšie je skôr postupné skúšanie stiahnutia počas kúpeľa
ak príde k parafimóze, čo je stav, kedy sa predkožka stiahne cez žaluď, ale nedá sa vrátiť, treba žaluď stlačiť a pokúsiť sa predkožku dostať naspäť
pri konzervatívnej liečbe sa aplikujú lokálne masti s obsahom kortikosteroidov
pri najvážnejšej forme poruchy je potrebná obriezka, čiže cirkumcízia

Chceli by ste vedieť, aké ďalšie komplikácie môžu pri tejto poruche nastať, aké sú rizikové faktory zvyšujúce pravdepodobnosť vzniku tohto stavu a koho najčastejšie ochorenie postihuje? Na všetky tieto otázky som odpovedal v mojom článku o fimóze. Rovnako tak v ňom spomínam aj prípravky určené na podporu zdravej potencie:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Rakovina semenníkov

Rakovina semenníkov Karcinóm semenníkov je na prvý pohľad je veľmi nebezpečným ochorením pre mužov z hľadiska plodnosti. Našťastie, spomedzi všetkých rakovinových ochorení, nie je tento druh až tak rozšírený a v prípade skorého podchytenia je úspešnosť liečby takmer 100 %.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Rakovina semenníka alebo semenníkov je karcinogénne ochorenie postihujúce zárodočné bunky v semenníkoch, pričom najviac sa vyskytuje u mladších mužov

Vznik rakoviny má viacero rizikových vyvolávajúcich faktorov a aj spôsobov liečby:

asi najznámejším rizikovým faktorom je nezostúpenie semenníka či semenníkov
problémom môžu byť aj vrodené vývojové poruchy či rôzne zápaly a infekcie
v prípade zachytenia v skorom štádiu sa volí najskôr len pozorovanie nádoru
až v momente, ako príde k jeho rozvoju, využíva sa liečba rádioterapiou
pri zachytení rakoviny v neskoršom štádiu je potrebné zvoliť agresívnejšiu formu a to chemoterapiu, ktorá sa podáva vo viacerých dávkach
súčasťou liečby je aj chirurgické odstránenie rakovinových tkanív zo semenníka

Hoci prevencia voči vzniku tohto ochorenia neexistuje, prognózu je možné zlepšiť skorým odhalením. Za týmto účelom sa odporúča každý mesiac vykonávať samovyšetrenie semenníkov. Ako? Odpoveď nielen na túto otázku ponúka môj článok o rakovine semenníkov. Okrem toho v ňom spomínam aj prípravky na prirodzenú podporu plodnosti:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Klitorizmus

Klitorizmus Posledným ochorením, ktoré sa už netýka mužov, ale žien, je klitorizmus. Ide vlastne o obdobu priapizmu, pričom tento stav sa týka klitorisu a žien. Porucha tohto typu je veľmi zriedkavá a vyskytuje sa výnimočne, súvisí ale tiež aj s pohlavným životom.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Klitorizmus je označenie pre stav trvalého a patologického zdurenia klitorisu, pričom ide o bolestivý problém, ktorý sa vyznačuje citlivosťou klitorisu a jeho zväčšením

Príčiny, rizikové faktory a aj spôsoby riešenia tohto stavu sú veľmi podobné tým u mužov:

tak ako u mužov, aj u žien je stav spôsobený buď väčším prekrvením klitorisu alebo poruchou s jeho nedostatočným odkrvením
rizikovými faktormi sú zápaly, niektoré lieky, ale aj toxické látky a drogy
na úvod liečby je nutné určiť typ klitorizmu a pôsobiť na klitoris chladom
v rámci symptomatickej liečby sa podávajú aj lieky proti bolesti alebo antidepresíva
pri probléme s odtokom krvi je možné injekčné odsatie krvi z klitorisu
možná je aj chirurgický zásah súvisiaci s obnovením správnej funkčnosti prekrvenia

Ak chcete vedieť, koho sa najčastejšie tento problém týka, ale aj to, ako presne sa prejavuje a ako ho možno rozoznať od iných problémov so vzrušením, pozrite si môj detailný text o klitorizme. V ňom okrem iného spomínam aj prípravky na prirodzenú podporu vzrušivosti u žien, ktoré majú účinné látky nie syntetického, ale prírodného typu:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Na záver chcem pripomenúť, že nezáleží na tom, ktorá z vyššie spomenutých sexuálnych chorôb vás aktuálne trápi, ale na tom, aby ste venovali všetku svoju pozornosť jej riešeniu. Nezabúdajte, že prevencia je vždy lepšia ako následná liečba a nepodceňujte ani túto oblasť. V najťažších prípadoch navštívte lekára, ktorý vám určite pomôže.