Zhrubnutie penisu

Zhrubnutie penisu

Máte pocit, že vás penis je príliš tenký? Alebo vám to povedala priamo vaša partnerka, ktorá si „sťažovala“ na to, že ho v sebe príliš „necíti“? Nemusíte hneď prepadnúť panike. Fyziológia pohlavného údu je u každého muža natoľko rozdielna, že záležitosť hrúbky, podobne ako pri dĺžke, je veľmi individuálna.

Toto všetko však určite poznáte a nestačí vám to ako dôvod pre upokojenie. Jediným riešením, ktoré by naozaj pomohlo, je zväčšenie hrúbky penisu. To sa dá dosiahnuť viacerými spôsobmi, podľa toho, aký výsledok očakávate.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Hneď na úvod však upozorňujem na to isté, čo som hovoril aj pri predĺžení penisu: viditeľný a rýchly výsledok vie zaručiť jedine chirurgický zákrok, ktorý však má pomerne dosť negatív. Posúdenie najvhodnejšej možnosti ale nechám samozrejme na vás.

Hrúbka penisu: definícia, význam a porovnanie

Hrúbka penisu: definícia, význam a porovnanie Hrúbka penisu sa môže udávať buď v priemere alebo v polomere, pričom pre praktické meranie doma sa udáva práve v polomere. Rozdiely sú pomerne veľké a to napríklad aj s ohľadom mužov na rôznych kontinentoch na planéte, prípadne medzi krajinami.

 • Priemerná hrúbka penisu po obvode je okolo 12 centimetrov
 • V prípade mužov z Ázie je priemerné číslo menšie, pri mužoch z Európy zas o niečo väčšie, no aj tu sú rozdiely medzi jednotlivými krajinami
 • Hrúbka penisu má význam najmä pre sexuálne uspokojenie ženy, nie až tak pre muža

Čo sa týka čísiel, meranie má zmysel len vtedy, ak viete kde a ako máte merať. Hrúbku je potrebné merať okolo strednej časti penisu, teda okolo tej najhrubšej. Ide o najväčšie číslo, pričom na meranie je ideálne použiť krajčírsky meter alebo ohybné látkové pásmo, pričom si dávajte pozor, aby boli meter alebo pásmo maximálne napnuté.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Hrúbka penisu je však o niečo menej dôležitejšia, ako jeho dĺžka. Prečo? Tu sú tri dôvody:

ak je penis hrubší, môže to síce spôsobiť lepšiu stimuláciu pošvy a jej vnútra, ale ak je príliš hrubý, vyvoláva to skôr opačné pocity
pre samotnú potenciu a plodnosť je hrúbka oveľa menej dôležitá, nakoľko neovplyvňuje napríklad schopnosť dosiahnuť erekciu či oplodniť vajíčko
viacero prieskumov medzi ženami ukázalo, že oveľa dôležitejšia je samotná technika muža pri pohlavnom styku, než jednoduché parametre jeho pohlavného údu

Oveľa dôležitejšie, než nejaké číslo, je ale subjektívny pocit pri milovaní. Tu je oveľa dôležitejšie, aby bola vaša erekcia pevná, nakoľko tá má na veľkosť penisu v stoporenom stave zrejme najväčší vplyv.

Rovnako tak by muž nemal prepadnúť stereotypu napríklad o proporcionalite medzi stavbou tela a veľkosťou svojho prirodzenia. Samozrejme, ak trpíte tzv. mikropenisom, je zväčšovanie hrúbky aj dĺžky penisu na mieste, v opačnom prípade je to len „kozmetická“ zmena.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

NEMUSÍ TO BYŤ VŽDY ROVNAKÉ

Chcel by som dať do pozornosti tiež fakt, že veľkosť penisu nemusí byť automaticky pri každej erekcii rovnaká. Svoj vplyv tu majú napríklad aktuálny stav vzrušenia, podmienky okolitého prostredia, ale napríklad aj taká „banalita“, ako je uhol pohľadu.

Aké problémy nastávajú s hrúbkou penisu a aké sú ich príznaky

Aké problémy nastávajú s hrúbkou penisu a aké sú ich príznaky V zásade môžu pri téme hrúbky penisu nastať len dve situácie, ktoré si vyžadujú riešenie. prvou je príliš hrubý penis, druhou príliš tenký penis. Znova pripomínam, že pod týmito pojmami si nie je možné predstaviť arbitrárne len nejaké čísla, vždy závisí od okolností.

Poďme sa teraz na oba prípady pozrieť trocha detailnejšie:

Hrubý penis: Príliš hrubý penis by mal byť taký, kde je hrúbka po obvode oveľa väčšia, ako udávaný priemer 12 cm. Pri hrúbke napríklad 15 cm už môžeme polemizovať o tom, že penis môže byť pocitovo pre niektoré ženy hrubší, ale stále nejde o hraničnú hodnotu. Za týmto problémom býva najčastejšie príliš veľa podkožného tuku, zriedkavo môže ísť o opuch ako reakciu na nejaký vonkajší faktor. Vtedy by som určite odporúčal vyhľadať lekára.

Tenký penis: Príliš tenký penis by mal byť logicky taký, kde bude veľkosť po obvode hlboko pod hranicou 12 cm. Tu by som zrejme hľadal problém vtedy, ak sa jedná o penis, ktorého hrúbka v maximálne stoporenom stave nedosahuje ani 8 či 9 cm. Zdôrazňujem však to, že musí ísť o stav 100 % stoporenia a tu môže nastať problém. Pri nekvalitnej erekcii nie je možné dosiahnuť optimálne podmienky a preto je potrebné brať takéto číslo s rezervou.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Príčiny problémov s hrúbkou penisu

Príčiny problémov s hrúbkou penisu Ak máte príliš tenký penis, môžu za to dva typy faktorov alebo príčin. Prvé sú vrodené, takže v tomto prípade musíte rátať aj s náročnejším riešením, ktoré neprinesie výsledky okamžite na druhý deň. Druhé sú získané počas života, kde je už prognóza ohľadom viditeľného zlepšenia za kratší čas oveľa lepšia.

Poďme si rozobrať príčiny a faktory trocha bližšie do detailov:

Problémy pri fyziologickom vývoji: Ak máte príliš krátky a zároveň príliš tenký penis, môže sa jednať o problémy s vývojom svalov či väzív. Najčastejšie ide o príčiny, ktoré začínajú už v období rastu plodu a môžu sa prejaviť nielen pri penise, ale aj pri iných častiach tela. V tomto prípade je určite nutné lekárske vyšetrenie a stanovenie diagnózy.

Vrodený problém s hypotalamom: Druhým faktorom, ktorý je prítomný už od narodenia, je problém s nedostatočnou aktivitou mozgu, ktorá je zodpovedná za rast a vývoj len a len pohlavnej sústavy a jej častí. Ide najčastejšie o faktor vznikajúci na základe genetickej dispozície alebo vplyvom dedičnosti a pokiaľ nefunguje hypotalamus správne, môže sa u muža vyskytnúť tzv. mikropenis s dĺžkou do 8 cm a len minimálnou hrúbkou.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Nedostatočná erekcia: Problém s nedostatočným prekrvením spôsobuje nedostatočné stoporenie penisu, čo má za následok nedosiahnutie optimálnej dĺžky a hrúbky. Za nedostatočnou erekciou je tak nefunkčnosť toporivých teliesok alebo problém s ich prekrvením. Faktormi, ktoré túto príčinu ovplyvňujú, sú najmä stav ciev a niektoré špecifické kardiovaskulárne ochorenia.

Chýbajúca prostata: V prípade, ak vám musela byť z dôvodu nádoru odobratá prostata, veľmi pravdepodobne sa musíte pripraviť na problémy s kvalitným stoporením a do budúcnosti aj na problémy týkajúce sa erektilnej dysfunkcie.

Nedostatok podkožného tuku: Táto príčina je pomerne subjektívna a nevyskytuje sa u každého muža, ktorý by mal problém s hrúbkou svojho penisu. Zároveň však podobne ako aj pri iných častiach tela platí, že čím menej je podkožného tuku v oblasti penisu, tým menšiu hrúbku môže dosiahnuť bez ohľadu na kvalitu stoporenia a erekcie.

TRVALÉ VS. DOČASNÉ PRÍČINY

Niektoré z vyššie uvedených príčin sú len dočasného charakteru a dajú sa poriešiť aj bez väčších zásahov, napríklad problém s erekciou. Iné faktory sú ale trvalé, napríklad vývojové poruchy či odobratie prostaty, kde je nutné k hrúbke penisu pristupovať viac radikálne.

Ako na zhrubnutie penisu

Ako na zhrubnutie penisu Vyššie popísané príčiny a faktory ovplyvňujúce hrúbku penisu do značnej miery limitujú aj možnosti riešenia tohto problému. Ak sa dá, odporúčam skombinovať viacero riešení, ale vopred si rozmyslite, ktoré sú pre vás vhodné a ktoré nie. Do pozornosti dávam najmä kritérium udržateľnosti riešenia dlhodobo, nielen krátkodobo.

Toto sú možnosti, ak chcete zväčšiť svoj penis a dosiahnuť jeho väčšiu hrúbku:

Cvičenie

Pre zlepšenie erekcie môže vyskúšať viaceré druhy cvičenia, napríklad Kegelove cviky. Oveľa zaujímavejšia je ale metóda zvaná Jelqing, ktorá pripomína dojenie a je založená na postupnom predlžovaní penisu. Hrúbku penisu môžete ovplyvniť taktiež, nakoľko väzivo sa vplyvom cvičenia nebude naťahovať len do dĺžky, ale aj rozširovať do väčšej šírky.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Vákuové pumpy

Viditeľný, no zato veľmi krátkodobý efekt, ohľadom zväčšenia hrúbky penisu môžu priniesť aj vákuové pumpy. Či už vyskúšate vodnú alebo suchú vákuovú pumpu, vplyvom podtlaku môže prísť k naozaj obrovskému zväčšeniu penisu aj vďaka lepšiemu a väčšiemu nahromadeniu krvi. Pozor však na bezpečnosť takéhoto riešenia.

Naťahovanie

Naťahovanie penisu pomocou špeciálnych extenderov je záležitosť, ktorú ja osobne príliš neodporúčam, ale je to jedna z častých techník. Princíp je, že počas ťahania špeciálnym zariadením zvaným extender sa v penise vytvárajú trhlinky, ktoré spôsobujú obnovu tkaniva, ktoré tak postupne zväčšuje penis. Potrebné je ale dlhodobé používanie a úspešnosť je otázna.

Lipofiling a kyselina hyalurónová

Dostávame sa k dvom operačným zákrokom, od ktorých si veľa mužov sľubuje výsledok. Áno, ten sa dostaví, má to ale niekoľko „ale“. Pri lipofilingu sa odsaje podkožný tuk z jednej časti tela a vsadí do penisu, alternatívne sa použije látka zvaná Crystal Body, ktorá obsahuje kyselinu hyalurónovú. Aké sú teda tie „ale“? Dočasnosť a možnosť komplikácií, ktoré sú pomerne nepríjemné.

Krémy, gély a tabletky

Krémy a gély, ktoré sľubujú zväčšenie penisu, patria do kategórie prípravkov, ktorým ja moc neverím. Vyskúšal som preto radšej tabletky, ale nie tie, ktoré sľubovali zázraky, ale tie, ktoré sľubovali reálne účinky. tu môžem povedať, že áno, účinok sa dostavil, no nejde o žiadne gigantické zväčšenie. Pokiaľ však máte reálne očakávania, môže byť toto správna cesta.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Najčastejšie otázky o problémoch s hrúbkou penisu

Najčastejšie otázky o problémoch s hrúbkou penisu Keďže sa snažím vždy vyčerpať danú tému do maxima, pozrel som si aj v prípade problémov s hrúbkou penisu viaceré internetové fóra a diskusie. Zhromaždil som tak najčastejšie otázky o tejto téme a tu ich uvádzam aj s mojimi odpoveďami na základe vlastnej skúsenosti:

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Čo je a čo nie je „tenký“ penis?

Hneď na úvod sme si síce povedali zopár čísiel, ale pristupoval by som k tomu oveľa viac individuálne. Ak nemáte problémy so sexuálnym životom a pokiaľ dokážete uspokojiť partnerku až tak, že má vaginálny orgazmus, hrúbku penisu by som určite príliš dramaticky nevidel a sústredil by som sa na kvalitu erekcie.

Môže nastať problém s plodnosťou?

Samotný tenký penis by nemal spôsobovať u muža problém s plodnosťou. Áno, partnerku síce neuspokojíte podľa jej predstáv na 100 %, ale na druhú stranu, nemali by ste sa obviňovať napríklad s nedostatočnej potencie len kvôli hrúbke penisu. Uznávam, že pri dĺžke to je už o niečo „relevantnejšie“, ale ani tu to neplatí úplne vždy a za každých okolností.

Ktoré riešenie zhrubnutia penisu je najlacnejšie?

Toto sa pýta veľmi veľa mužov, ale chcel by som upozorniť na riziko takejto otázky. Najlacnejšie riešenie totiž nestojí nič, no zároveň ani nič neprinesie. Pozerajte na to, čo má najlepší pomer ceny a výsledku. Zároveň by som pozeral aj na komplexnosť riešenia, napríklad vplyv na kvalitu erekcie a podobne.

Je možné zväčšiť hrúbku penisu natrvalo?

Je to možné, ale len za cenu častého opakovania použitých metód. Ak nerátame možnosť zlepšenia stoporenia, čo automaticky zlepší dĺžku a hrúbku údu, všetky ostatné riešenia sú prevažne dočasného charakteru a je potrebné ich zopakovať. To platí aj pre lipofiling a kyselinu hyalurónovú.

Čítal som, že tabletky nefungujú. Aká je pravda?

Môžem vás ubezpečiť, že tabletky, ktoré som ja skúšal, naozaj fungujú. Dôležité ale je, aby ste užívali len overené značky, aby bolo užívanie dlhodobejšie a zároveň aby tabletky boli hodnotené v rámci možností, ktoré vedia ponúknuť. Ak trpíte syndrómom mikropenisu, tabletky samé o sebe vám nepomôžu, v iných prípadoch by som ich ale určite nezatracoval.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Ako fungujú tabletky na zhrubnutie penisu a prečo ich odporúčam

Ako fungujú tabletky na zhrubnutie penisu a prečo ich odporúčam Ja sám som bol najviac spokojný pri zhrubnutí penisu s tabletkami. Prečo? Jednoducho preto, že je to najprirodzenejší a najjednoduchší spôsob. Tieto tabletky sú založené na zlepšení kvality erekcie, ktorá má na hrúbku penisu absolútne najdôležitejší a najväčší účinok.

Tabletky majú aj jednoduché užívanie:

 • Väčšinou pred jedlom si dáte 1 alebo 2 kapsuly v závislosti od odporúčania výrobcu a zapijete ich vodou. Sám uprednostňujem pravidelné a dlhodobé užívanie

Veľkou výhodou týchto tabliet je stúpajúca kvalita a zároveň konkurencia. To prináša oveľa lepšie výsledky, ako tomu bolo v minulosti. Nebudem vám hovoriť, že tabletky vám zdvojnásobia hrúbku penisu, to určite nie. Ale mnou testované značky priniesli ovocie a ja sám som bol niekedy naozaj prekvapený, aký pozitívny je výsledok.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Toto sú tri najdôležitejšie benefity tabliet:

zloženie je čisto prírodné, takže v tabletkách nenájdete žiadne chemikálie a umelo vyrábané látky, ale len výťažky a extrakty prírodných afrodiziak a overených bylín
nemusíte sa báť žiadnych vedľajších účinkov, čo vyplýva z už vyššie spomínaného zloženia, takže nehrozia žiadne bolesti hlavy či nežiaduce účinky pri erekcii
nepotrebujete lekársky recept, nakoľko tieto tabletky sú bez predpisu a to jednak kvôli svojmu zloženiu a jednak kvôli tomu, že sú registrované len ako doplnky

Zhrubnutie penisu vplyvom lepšej erekcie nie je jediný účinok prípravkov. Tu sú ďalšie:

Lepšia kvalita, nástup a dĺžka erekcie: Keďže ide o tabletky určené aj na podporu erekcie, môžete očakávať pri ich dlhodobom užívaní zlepšenie začiatku erekcie aj jej trvania

Zvýšenie chuti na sex: Prípravky priaznivo vplývajú na stimuláciu testosterónu, čo je hormón zodpovedný aj za vyššie libido a teda aj za zvýšenie chuti na pohlavný styk

Podpora plodnosti: Sekundárnym účinkom tabliet môže byť podpora plodnosti a to najmä v prípade, že si zvolíte tabletky podporujúce spermatogenézu

LEN OVERENÉ ZNAČKY

Aby som nezabudol na jedno dôležité upozornenie týkajúce sa kvality tabliet. Ako určite tušíte, nie všetky tabletky účinkujú rovnako, no najväčší pozor si treba dať na tie značky, ktoré sú neznáme a neoverené. Uprednostnite preto len tabletky, ktoré majú certifikát z Úradu verejného zdravotníctva SR a kupujte ich vždy z overených zdrojov.

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi Čo sa týka konkrétnych značiek, na trhu je aktuálne niekoľko desiatok prípravkov, ktoré sa chvália tým, že vám pomôžu zlepšiť erekciu a tým pádom aj zlepšiť zhrubnutie penisu. Ja sám som bol najviac spokojný so značkami Stoporex Klasik a Stoporex Prolong, no miera účinku môže byť u každého muža individuálna.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Vyššie spomínané tabletky som aj testoval a zhodnotil ich v samostatných recenziách. Prehľad tých najlepších značiek vrátane možnosti prečítať si recenziu nájdete v nasledujúcej tabuľke, ktorá sa zakladá na mojej vlastnej skúsenosti:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

4.00

21 Hodnotení