Libido

Libido Pojem libido sa dnes skloňuje čoraz častejšie a muži aj ženy si už začínajú uvedomovať, že sa jedná o problém, ktorý môžeme smelo porovnať s problémami s potenciou a erekciou. Za libidom sa skrýva totiž prapôvod úspechov aj neúspechov spojených s potenciou či plodnosťou, ako uvidíte o chvíľku aj sami.

Ja sám som sa tejto téme dlhšie nevenoval, nakoľko som ju nepovažoval za až tak dôležitú. Podobne k tomu pristupuje veľmi veľa ľudí, pretože je ľudsky prirodzené neriešiť to, čo nám priamo nespôsobuje až tak veľké problémy.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Libido funguje totiž aj bez nášho vedomia alebo zásahov, ide o úplne prirodzenú súčasť tak muža, ako aj ženy. Málokto však vie, čo to vlastne to libido je, od čoho závisí a aké problémy nám môže v sexuálnom živote spôsobovať.

Čo je libido

Čo je libido Libido by sa dalo preložiť do voľnej reči ako sexuálny apetít alebo sexuálna túžba. Ide o súhrn viacerých dejov a procesov, ktoré vedú k tomu, že dospelý jedinec začne pociťovať túžbu a zároveň potrebu po sexuálnom a pohlavnom zblížení s iným jedincom.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong
 • Libido je biologicky prirodzený pohlavný pud, pričom ide o súhrn vrodených reflexov, ktoré vzbudzujú túžbu po párení a zachovaní potomstva
 • Na intenzitu a fungovanie libida má veľký vplyv najmä hormonálna sústava a jej činnosť, no libido ako také je prirodzený pud pre každého človeka
 • Zmyslom je stimulácia pohlavnej aktivity s cieľom párenia a zachovania potomstva

Samotné fungovanie libida je v ľudskom organizme záležitosť skĺbenia viacerých mechanizmov a ich správnej funkčnosti. Predovšetkým ide o hormonálnu činnosť, konkrétne o to, ako mužské hormóny a ženské hormóny v tele fungujú, aká je ich hladina a či dostatočne stimulujú vnímanie a konanie človeka smerom k sexuálnej aktivite.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Fungovanie libida je tak trocha podvedomým, ale čiastočne aj vedomým dejom:

podvedomým dejom je samotná podstata libida, v psychoanalýze sa tak označuje pohlavná pudová energia a sexuálna túžba, ktorá vychádza z podstaty človeka
miera toho, ako intenzívne sa libido prejavuje, je závislá aj od činnosti hormonálnej sústavy, ale aj od sexuálnej stimulácie dlhodobejšieho rozsahu
vedome je možné fungovanie libida ovplyvniť prístupom človeka k tejto vrodenej sexuálnej túžbe, o čom si povieme vlastne aj priamo v tomto texte

Ak som hovoril o tom, že libido je závislé od hormonálnej činnosti, znamená to, že určité hormóny majú naň svoj priamy aj nepriamy vplyv. Tieto hormóny sa označujú ako gonádotropné hormóny a ich vylučovanie je riadené mozgom, konkrétne časťou zvanou hypotalamus. Zmyslom týchto hormónov je stimulovať u mužov aj žien pohlavné hormóny.

Celý proces prebieha zhruba nasledovne:

u žien aj mužov tieto gonádotropné hormóny putujú do pohlavnej sústavy, kde riadia vylučovanie príslušných pohlavných hormónov a ovplyvňujú aj činnosť konkrétnych pohlavných žliaz
luteotropín, čo je luteinizačný hormón, riadi sekréciu testosterónu, vyvoláva tiež ovuláciu a umožňuje tvorbu žltého telieska
folikulotropín, čo je folikulostimulačný hormón, zas riadi dozrievanie vaječníkových vačkov, stimuluje spermatogenézu a udržuje tvorbu hormónu estrogén

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

U MUŽOV AJ U ŽIEN

Libido ako sexuálna túžba je charakteristické nielen pre mužov, čo je všeobecné presvedčenie a väčšinový názor, ale aj u žien. Tie s ním môžu mať tiež nemalé problémy a na túto tému som sa preto rozhodol napísať samostatný článok o tom, ako zvýšiť chuť do sexu žene.

Ktoré faktory majú vplyv na libido

Ktoré faktory majú vplyv na libido To, ako libido funguje, ovplyvňujú teda najmä hormóny a činnosť hormonálnej sústavy. Na celý tento systém má vplyv veľa okolností interného aj vonkajšieho typu. Prirodzene, hormóny nie sú jediným faktorom, hoci podstatným. Existuje ešte niekoľko vecí, ktoré môžu a aj majú na sexuálny apetít a sexuálnu energiu svoj vplyv.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Tu sú tie najdôležitejšie z nich, ktoré majú na stav libida priamy vplyv:

Problém s hladinou pohlavných hormónov Hormóny samozrejme musím spomenúť na prvom mieste. Problém s ich hladinou, teda s testosterónom u mužov a s estrogénom a progesterónom u žien, môže mať viacero príčin. Buď ide o prirodzený dej, napríklad u žien vplyvom prechodu, alebo do procesu vylučovania hormónov zasiahne choroba, nedostatok nejakých iných látok v tele a podobne.

Vplyv ochorenia: Negatívny vplyv na sexuálnu energiu a apetít, ale aj na celý zdravotný stav, majú viaceré druhy ochorení. Ide najmä o tzv. civilizačné ochorenia typu cukrovka, obezita, srdcovo-cievne ochorenia, problémy s pohlavnou sústavou alebo vylučovacou sústavou, rôzne druhy infekcií a zápalov a podobne. Niekedy ide o prechodný, inokedy o dlhodobý stav.

Vedľajšie účinky liekov: Užívanie viacerých druhov liekov vplýva na potenciu aj sexuálny apetít a to tak u mužov, ako aj u žien. Negatívny vplyv majú najmä psychofarmaká, napríklad antidepresíva. Nie sú však jediné, druhou kategóriou sú lieky ovplyvňujúce hormóny, najmä hormonálna antikoncepcia. Problémom sú aj antihistaminiká, antiepileptiká, opioidy a v niektorých prípadoch aj beta-blokátory vplývajúce na kardiovaskulárny systém.

Zlá životospráva a zlý životný štýl: Nedostatok spánku, nezdravé jedlá, priveľa mastných jedál a polotovarov, ale napríklad aj nadmerná konzumácia alkoholu alebo fajčene, to všetko má negatívny vplyv na libido, u mužov aj na potenciu a plodnosť. Navyše, spôsobuje to zvýšený cholesterol alebo problémy s krvným tlakom, ktoré u mužov zhoršujú erekciu.

Vek: Vek je na rozdiel od vyššie zmienených faktorov a príčin jednou z najviac prirodzených vecí negatívne ovplyvňujúcich libido. So stúpajúcim vekom totiž klesá schopnosť mužského aj ženského organizmu dostatočne produkovať pohlavné hormóny. Pridružujú sa aj vyššie spomínané civilizačné ochorenia a celkovo klesá nielen sexuálna energia organizmu.

Psychické a vzťahové príčiny: Problémy vo vzťahu, či už psychického alebo sexuálneho charakteru, môžu byť nielen následkom, ale aj príčinou problémov so sexuálnym apetítom. Mentálne problémy, napríklad depresie, úzkosti a iné poruchy podobného typu, sa môžu, a vo väčšine prípadov sa aj odrážajú, na stave libida u mužov a aj u žien.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Poruchy, problémy a ochorenia spojené s libidom

Poruchy, problémy a ochorenia spojené s libidom Ak si myslíte, že libido buď funguje alebo nefunguje správne a nič iné medzi tým nie je, nie je tomu celkom tak. Problémy a poruchy majú rôzny stupeň, u každého muža aj u ženy môže byť priebeh navyše mierne odlišný. Nedá sa všeobecne nájsť hranica, ale pre lepšiu ilustráciu toho, ako postupne dochádza k úplnej strate libida, som sa o to pokúsil.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Problémom môže byť aj nadmerne vysoké libido. Tu som zhrnul všetky možné typy porúch:

Znížené libido u mužov: Klesajúce libido u mužov sa začína prejavovať poklesom záujmu o fyzický kontakt s partnerkou. Miznú postupne fyzické dotyky aj počas dňa, sex sa stáva akoby rutinou a je len mechanický, znižuje sa jeho intenzita a dochádza k poklesu záujmu o pohlavný život.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Strata libida u mužov: Ak sa predošlý stav vôbec nerieši, prichádza u muža k úplnej strate libida. V tomto prípade sa stáva muž z hľadiska pohlavného správania úplne pasívnym a nielen, že ho už pohlavný styk neuspokojuje, prestáva mať úplne sexuálne fantázie a myšlienky. Intenzita fyzického styku sa obmedzí len na nutné minimum.

Znížené libido u žien: Zníženie sexuálneho apetítu u žien býva najčastejšie v dôsledku hormonálnych zmien alebo zmien v partnerskom živote. Spočiatku sú prejavy len na úrovni nižšieho záujmu o pohlavný život, neskôr sa pridajú symptómy typické pre menopauzu, napríklad nával horúčavy, nespavosť, podráždenosť alebo depresívne pocity.

Strata libida u žien: Úplná strata libida u žien sa prejavuje nielen verbálnym nezáujmom alebo pocitmi, ale napríklad už aj vaginálnou suchosťou pred a počas pohlavného styku. Neskôr sa môže pripojiť až stav, kedy žena nie je vôbec schopná dosiahnuť orgazmus. Najčastejšie je tento problém dôsledkom dlhodobého neriešenia znižovania libida.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Zvýšené libido u žien a mužov: Problémom môže byť nielen príliš nízke, ale aj nezdravo vysoké sexuálne libido. Tento stav môže nastať aj ako následok „pobláznenia“ hormónov a aj v tomto prípade treba uvažovať o neprirodzenom zásahu do hormonálnej rovnováhy.

AJ ŽENY TRÁPI LIBIDO

Viem, že väčšinou sa problémy s libidom pripisujú najmä mužom a u žien sa predpokladá, že niečo podobné ich stretnúť nemôže. Opak je však pravdou a dnes to už vôbec neplatí. Túto tému detailne rozoberám v mojom článku o tom, ako sa prejavuje frigidná žena.

Ako zlepšiť a podporiť libido

Ako zlepšiť a podporiť libido Či už ako následok vyššie spomenutých problémov a porúch, alebo v rámci prevencie, treba venovať libidu určitú pozornosť. Problémy s ním sa neprejavia obvykle v krátkom časovom úseku tak viditeľne, ako napríklad pri erekcii, ale netreba ich podceňovať.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong
 • Najlepším spôsobom, ako zvýšiť alebo zlepšiť libido a sexuálny apetít je použiť čo najviac prirodzené metódy a cesty, ideálne bez vážnych zásahov do organizmu

Dôrazne by som chcel varovať mužov aj ženy, aby nepodceňovali už začínajúce príznaky problémov a rovnako tak ich prirodzené riešenie. Dnes je veľmi moderné na všetko hneď užívať lieky predpísané od lekára, ale práve sexuálny apetít je tou oblasťou, kde sa to nemusí z dlhodobého hľadiska vyplatiť.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Odporúčam pri riešení problémov a pri podpore libida najmä tieto možnosti:

v prvom rade treba vyriešiť prípadnú vyvolávajúcu alebo súvisiacu chorobu, napríklad cukrovku, vysoký cholesterol alebo vysoký krvný tlak
dôležité je aj lepšie sa stravovať, najmä obmedziť mastné a ťažké jedlá, viac si dopriať zeleniny a ovocia
treba zmeniť aj životný štýl, dopriať si dostatok regenerácie, spánku, úplne obmedziť stres, fajčenie a alkohol by mali byť tabu
venujte pozornosť aj špeciálnym potravinám povzbudzujúcim libido, najmä ide o morské plody, čokoládu, šľahačku a banány, tie môžete zaradiť do jedálnička
vysaďte lieky, u ktorých je podozrenie, že negatívne ovplyvňujú sexuálny apetít
ak je problém mentálneho alebo vzťahového charakteru, môžete si prizvať aj odborníka z danej oblasti
u žien sa odporúča vysadiť antikoncepciu s nežiaducimi účinkami na libido
vyskúšať môžete aj akupunktúru
dôležité je skúsiť naštartovať aj zmeny v partnerskom živote, najmä zmeniť zabehanú sexuálnu rutinu a skúsiť nové formy sexuálnej stimulácie
ako podporné prostriedky môžete skúsiť špeciálne prípravky stimulujúce hladinu dôležitých hormónov, zmienim sa o nich nižšie

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Najčastejšie otázky o libide

Najčastejšie otázky o libide Keďže mojim cieľom je popísať všetky súvislosti s libidom aspoň stručne, chcel by som sa dotknúť nielen teórie, ale aj praktických vecí. Pozrel som si teda niektoré internetové fóra a diskusie, aby som zistil, čo muži aj ženy ohľadom témy libida hľadajú. Tu na tomto mieste teraz zhrniem najčastejšie otázky o libide a pripájam k nim aj moje odpovede:

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Je problémom, ak dochádza len ku krátkodobému poklesu libida?

Záleží to od toho, či aj vyvolávajúca príčina je len prechodného a kratšieho charakteru. Ak áno, jej vyriešenie by malo vrátiť stav so sexuálnym apetítom do normálu. Pozor si však dajte na prípady, kedy je začiatok poklesu libida len predohrou k jeho dlhodobému zníženiu.

Ako veľký vplyv majú vzťahové problémy na libido? A čo nevera?

Problémy vo vzťahu môžu roztočiť uzavretý kruh, kedy sú zároveň príčinou aj následkom problémov s libidom. V tomto prípade dokonca môže ísť o selektívne odmietanie kontaktu len s jednou ženou. Nie som však kompetentný podať viac informácií v tejto oblasti.

Je pravda, že libido môžu povzbudiť napríklad aj rastliny či potraviny?

Áno, je to pravda, aj keď netreba si myslieť, že ide o všeliek. Pokiaľ nie je príčina nedostatočného libida vyslovene spôsobená vážnou chorobu, ktorú treba odborne liečiť, rastliny aj potraviny môžu pomôcť. To ale len v prípade, že obsahujú potrebné stimulačné látky.

Existuje riešenie pre mužov či ženy vo vyššom veku?

Áno, napríklad aj vyššie spomínané rastliny a potraviny. Vo vyššom veku je nutné pozerať sa na zdravotný stav ako celok, nakoľko jeho kvalita sa odráža aj v pohlavnom živote. Snažte sa zdravšie žiť a skúste využiť aj niektoré externé a prirodzené zdroje stimulácie hormónov.

Súvisí libido aj s inými mužskými problémami, napríklad zlou erekciou?

Nemusí tam byť úplne automatická súvislosť, ale netreba to podceňovať. Viacero príčin, najmä tie nepatologického charakteru, je spoločných tak pre problémy so sexuálnym apetítom, ako aj pre problémy so sexuálnou potenciou.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Ako fungujú tabletky na libido a prečo ich odporúčam

Ako fungujú tabletky na libido a prečo ich odporúčam Ak som hovoril vyššie o tom, že existujú niektoré rastliny a byliny podporujúca napríklad aj libido a sexuálnu potenciu, tak modernou formou využitia ich účinkov sú špeciálne tabletky na zvýšenie libida. Hovorím samozrejme len o 100 % prírodných tabletkách.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Ich fungovanie závisí od zloženia:

 • Tieto prípravky sú založené na špecifickej kombinácii výťažkov a extraktov rôznych druhov prírodných afrodiziak, najmä rastlín a bylín stimulujúcich testosterón u mužov

V tabletkách je možné nájsť napríklad výťažky z afrodiziak typu Ženšen, Muira Puama, Maca, Yerba Maté alebo Damiána. Dopĺňajú ich rôzne iné prírodné látky, napríklad aminokyseliny, vitamíny a minerály, ktoré tiež pôsobia na zvýšenie sexuálnej potencie prostredníctvom pôsobenia na hormonálnu hladinu.

Ja sám navyše vidím v týchto prírodných tabletkách hneď tri veľké benefity:

účinky týchto prípravkov sú vďaka zloženiu veľmi komplexné a u mužov napríklad podporujú aj erekciu, aj lepšiu ejakuláciu a aj vplývajú na spermatogenézu
zloženie tabliet bez syntetických a chemicky vyrábaných látok znamená zároveň minimálne vedľajšie účinky, u mňa sa napríklad nevyskytli žiadne
kúpa tabletiek je bez nutnosti lekárskeho predpisu, nemusíte absolvovať ani žiadne vyšetrenie u sexuológa či urológa

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Na druhú stranu, treba povedať, že účinok nemusí prísť okamžite. Prípravok totiž funguje na princípe, že do tela dodáva niektoré látky potrebné pre stimuláciu testosterónu a teda aj libida, no je potrebné dlhodobejšie užívanie. Ja som užíval jednu značku zhruba 3 až 4 mesiace.

KOMPLEXNÝ PRÍSTUP

Sexuálna energia a apetít sa dajú ovplyvniť nielen tabletkami alebo podobnými prípravkami, ale najmä širším pôsobením. Odporúčam nezabúdať napríklad ani na potraviny na zvýšenie libida, písal som o tom samostatný článok s pomerne detailnými odporúčaniami.

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi Na zvýšenie libida a jeho podporu som vyskúšal viacero značiek prípravkov rôzneho druhu. Niektoré u mňa účinkovali viac, iné menej, dokonca sú na našom trhu bohužiaľ aj značky, ktorých účinnosť zostáva len na príbalovom letáku. Našťastie, ak si zvolíte kvalitný prípravok, môže ísť vaše libido viditeľne nahor.

Ak nechcete tápať a strácať čas s hľadaním tých skutočne účinných, odporúčam zamerať sa na to, čo má najviac pozitívnych referencií. Pokiaľ chcete vedieť, ktoré tabletky účinkovali najlepšie u mňa, toto sú značky, s ktorými mám ja sám najlepšie skúsenosti:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita