Prostata

Prostata Prostata a sexualita sú ako dve spojené nádoby a práve preto mňa osobne táto téma samozrejme veľmi zaujíma. Veľkosť predstojnej žľazy, ako sa jej odborne hovorí, je len veľmi malá, no o to väčší je jej význam. Ak hovorím o prostate, mám na mysli samozrejme tú u mužov, nie u žien, hoci aj tie ju majú v istom zmysle.

Primárna funkcia prostaty je tvorba prostatického sekrétu, ktorý ovplyvňuje spermie a plodnosť u muža. Kým prostata funguje, väčšinou sa o ňu muži nezaujímajú a až bolesť, ktorá môže indikovať zápal, cysta či iný problém, prebudí väčší záujem.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Zväčšená prostata či iné problémy sa pritom môžu objaviť aj v mladom veku. Dôležité však je, že prostata a potencia sú prepojené nádoby a preto treba o prostate vedieť nielen to, kde sa nachádza, ale aj to, aká je správna prevencia a starostlivosť o ňu.

Čo je prostata

Čo je prostata Prostata je žľaznatý orgán, ktorý je v tesnej blízkosti močového mechúra a celou touto žľazou prechádza vretenovite rozšírená časť močovej rúry. To je zároveň aj odpoveď na otázku, kde sa prostata nachádza a prečo problémy, ktoré sú s ňou spojené, sa prejavujú aj na močení.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong
 • Predstojnica alebo predstojná žľaza sú ďalšie názvy pre prostatu a to najmä kvôli štruktúre jej tkaniva a kvôli miestu uloženia
 • Prostata má tvar gaštana, veľkosť zhruba 4 cm, hmotnosť 20 g a do normálnej veľkosti dorastá do veku 17 rokov, pričom k jej ďalšiemu zväčšeniu príde až neskôr
 • Celkovo je v prostate až 50 žliazok, pričom tekutina z nich sa zmiešava so spermiami

Samotná tekutina z prostaty je vo forme výlučkov a je objemovo najväčšou časťou ejakulátu. Obsahuje látky, ktoré sú dôležité pre výživu a transport mužských pohlavných buniek, čiže spermií. Nakoľko sa prostata nachádza už tesne pred začiatkom močovej trubice, úlohou týchto výlučkov je aj zvlhčenie močovej trubice pred vystreknutím semena.

Stoporex Prostate

Normálna funkcia prostaty
 • Podpora prostaty
 • Podpora mužskej potencie
 • Pozitívny vplyv na močové cesty

Čo sa týka celého procesu vzniku ejakulátu aj s prispením prostaty, toto je stručný postup:

zo semenníkov putujú spermie cez semenovody, odkiaľ sa dostanú do hornej časti prostaty, kde do každého semenovodu vyúsťuje kanálik zo semenných mechúrikov
následne sa spermie a tekutina zo semenných mechúrikov spoločne zmiešajú, pričom spolu s výlučkami z prostaty vzniká semenná tekutina
táto tekutina je následne v záverečnej fáze počas ejakulácie transportovaná do močovej trubice a odtiaľ sa dostáva cez penis von z tela

Vzhľadom na celý tento proces je správna funkcia prostaty nevyhnutná pre dosiahnutie maximálnej možnej plodnosti. Pokiaľ je funkcia prostaty narušená nejakým problémom, napríklad zápalom, zväčšením či nádorom, nemôže prichádzať ani k plnohodnotnej tvorbe prostatickej tekutiny, čo má samozrejme vplyv predovšetkým na spermie.

Tu sú ďalšie dôležité informácie a zaujímavosti spojené s prostatou:

k ejakulácii počas života priemerného muža dochádza skoro až 8 tisíc krát, pričom muž vyprodukuje 17 litrov ejakulátu, ktorý je tvorený väčšinou práve v prostate
vďaka tekutine, ktorá sa tvorí v prostate, má ejakulát želatínovú formu a vďaka bielkovine typické belavé zafarbenie
táto bielkovina sa nazýva prostatický špecifický antigén
práve na základe prítomnosti tohto antigénu sa zisťuje napríklad rakovina prostaty

Stoporex Prostate

Normálna funkcia prostaty
 • Podpora prostaty
 • Podpora mužskej potencie
 • Pozitívny vplyv na močové cesty

PROBLÉMY HLAVNE V STAROBE

Problémy s prostatou vznikajú najmä s pribúdajúcim vekom a to prakticky pri každom jednom type ochorenia či poruchy. Vyšší vek je významným rizikovým faktorom, najmä ak hovoríme o veku nad 65 rokov. Problémy s prostatou ale môžu mať aj oveľa mladší muži.

Príznaky spojené s prostatou a čo môžu znamenať

Príznaky spojené s prostatou a čo môžu znamenať Ako som povedal už vyššie, prostata je svojou polohou významne spojená s močovým mechúrom a s močovými cestami ako takými. To je aj dôvodom, prečo mnoho problémov a ochorení s ňou spojených súvisí práve s príznakmi a symptómami okolo močenia. Tiež aj prostata a sexualita spolu súvisia.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Tu sú tie najdôležitejšie, ktoré sa môžu vyskytnúť, spolu s ich vysvetlením:

Bolesti: Najviac typickým príznakom je bolesť, ktorá môže nastať súbežné s močením aj mimo neho. Ak sa vyskytuje naraz s horúčkami, je to prejav akútneho zápalu. Pokiaľ ide aj o bolesť semenníkov či počas ejakulácie, môže ísť o prejav chronického zápalu. Pri výskyte súčasne s pocitmi pálenia je to príznak rakoviny.

Pocity pálenia: Okrem bolestí počas močenia sa môžu vyskytnúť aj pocity pálenia. Tie sú častým príznakom napríklad pri zhubnom nádore prostaty, ale aj pri zápalových ochoreniach. Môže ísť však nielen nutne o zápal prostaty, ale aj o zápal močových ciest. Môže ísť aj o prejav močových kameňov.

Časté močenie: Príliš časté močenie je spôsobené najčastejšie zápalom prostaty, prípadne nejakým zápalom močových ciest, pričom tieto dva typy zápalov niekedy bývajú aj spojené. Ak nastáva ale časté močenie súčasne s bolesťami alebo pálením, pričom sa to opakuje aj 7 krát za deň alebo viac, môže ísť o symptóm poukazujúci na karcinóm prostaty.

Stoporex Prostate

Normálna funkcia prostaty
 • Podpora prostaty
 • Podpora mužskej potencie
 • Pozitívny vplyv na močové cesty

Problém s vymočením sa: Ak máte problém s dostatočným vymočením sa, môže to byť spôsobené nejakou prekážkou. Takýto symptóm ukazuje najmä na zväčšenie prostaty, ktorá spôsobí problémy s močovým mechúrom aj močovými cestami. Či sa jedná o zhubné alebo nezhubné zväčšenie ale potvrdí až lekár.

Krv v moči: Ak sa u vás vyskytne tento príznak, môže ísť o symptóm poukazujúci na rakovinu prostaty, prípadne na problém s funkciou obličiek. Dôležité je, koľko krvi sa v moči nachádza. Mikroskopické množstvo nie je zistiteľné voľným okom a dá sa zistiť jedine laboratórnym vyšetrením, takže ide skôr už o potvrdenie diagnózy.

Poruchy, problémy a ochorenia spojené s prostatou

Poruchy, problémy a ochorenia spojené s prostatou Prostatu môžu postihnúť hneď niektoré ochorenia a problémy, ktoré sú už pomerne známe aj na verejnosti. Najčastejšie sa hovorí o zápale prostaty, zväčšení prostaty a o rakovine prostaty. Ani jedno toto ochorenie odporúčam nepodceniť a to platí najmä u mužov vo veku nad 40 rokov, kde sa vyskytujú najčastejšie.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Tu sú najčastejšie poruchy a problémy s detailnejším pohľadom:

Akútny zápal prostaty: Jedným z častých zápalov prostaty je akútna prostatitída. Tá prebieha na podklade bakteriálnej infekcie a je charakterizovaná rýchlym nástupom príznakov, najmä horúčkou, bolesťami a ťažkosťami pri močení. Najčastejšie sa rieši podávaním antibiotík, v prípade extrémne ťažkých stavov aj intravenózne s hospitalizáciou.

Chronický zápal prostaty: Opačným prípadom je chronická prostatitída, ktorá tiež vzniká na základe bakteriálnej infekcie, ale prebieha dlhodobo a niekedy s menšou intenzitou príznakov. Trápi najviac mužov nad 40 rokov, pričom najčastejšie sa prejavuje bolesťou pri močení alebo počas ejakulácie. Liečba musí byť dlhodobá a zahŕňa aj režimové opatrenia.

Syndróm chronických panvových bolestí: Najčastejšou formou prostatitídy je práve nebakteriálna prostatitída, ktorá môže byť spôsobená aj niektorými invazívnymi zákrokmi do prostaty. Priebeh je zdĺhavý, ochorenie môže byť zápalové aj nezápalové a príznakmi sa podobá na typickú chronickú prostatitídu. Striedajú sa tu obdobia zlepšenia a zhoršenia.

Stoporex Prostate

Normálna funkcia prostaty
 • Podpora prostaty
 • Podpora mužskej potencie
 • Pozitívny vplyv na močové cesty

Benígne zväčšenie prostaty: Podľa štatistík je nezhubné zväčšenie prostaty najčastejším ochorením spojeným s týmto orgánom. Porucha je spôsobená proliferáciou hladkého svalstva prostaty, následkom čoho nastane akumulácia objemu tkaniva a zväčšenie prostaty zasahujúce do močových ciest. To je aj dôvod, prečo je ochorenie spojené s príznakmi okolo močenia.

Zväčšeniu prostaty sa dá preventívne predchádzať úpravou životosprávy a životného štýlu, čo je určite dobrá správa. Ak už ochorenie nastane, existuje viacero skupín liekov, ktoré sa podávajú či už na zmiernenie prejavov alebo aj na zmenšenie prostaty. V nevyhnutnom prípade môže prísť na rad chirurgický zákrok, ktorý odstráni časť alebo celú prostatu.

Rakovina prostaty: Na záver som si nechal karcinóm prostaty, ktorý je jednou z najčastejších príčin úmrtia mužov a jedným z najčastejších rakovinových ochorení vôbec. Najviac ohrozenou skupinou sú muži vo veku nad 65 rokov, ale vyskytnúť sa môže aj u mladších. Problém je, že ak sa objaví na základe príznakov, ide už o pokročilé štádium, preto je dôležitá čo najskoršia diagnostika.

Stoporex Prostate

Normálna funkcia prostaty
 • Podpora prostaty
 • Podpora mužskej potencie
 • Pozitívny vplyv na močové cesty

Napriek tomu, v posledných rokoch sa dosiahli v liečbe karcinómu predstojnej žľazy výrazné pokroky. Okrem radikálnej prostatektómie sa čoraz viac využívajú menej invazívne metódy, napríklad rádioterapia alebo hormonálna liečba. Pokrok bol dosiahnutý tiež v liečbe viac rozvinutých nádorov a v ideálnom prípade je možné predĺžiť život pacienta aj o 10 rokov.

NUTNOSŤ ODBORNEJ DIAGNOSTIKY

Všetky vyššie spomínané ochorenia či poruchy podliehajú v každom prípade odbornej diagnostike. Ak sa u vás vyskytnú príznaky spomínané na úvod článku, čo najskôr navštívte lekára, aby vylúčil či potvrdil konkrétnu diagnózu spojenú s predstojnou žľazou.

Ako zlepšiť a podporiť prostatu

Ako zlepšiť a podporiť prostatu Asi všetci sa zhodneme v tom, že ani jedno z vyššie uvedených ochorení či porúch nie je nič príjemné a je lepšie sa im vyhnúť. Práve preto je dôležité udržiavať svoju prostatu v čo najlepšom stave a pokiaľ sa to dá, tak aj čo najviac prirodzene.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong
 • Ak ide o podporu fungovania prostaty, malo by ísť o súbeh režimových zmien, lepšej životosprávy a pokiaľ možno, tak aj nejakej preventívne podpory externého typu

Pochopiteľne, všetkým problémom sa predchádzať nedá. Elimináciou rizikových faktorov alebo ich znížením na minimum a priebežným udržiavaním prostaty v dobrej kondícii sa ale dá znížiť riziko vzniku tých najviac nepríjemných. Je to koniec koncov dôležité nielen pre vašu prostatu, ale aj s tým súvisiacu plodnosť, nakoľko tá je prostatou ovplyvnená.

Stoporex Prostate

Normálna funkcia prostaty
 • Podpora prostaty
 • Podpora mužskej potencie
 • Pozitívny vplyv na močové cesty

Tu sú opatrenia, ktoré odporúčam najviac:

zlepšenie jedálnička, najmä zvýšenie prísunu ovocia, zeleniny a strukovín, hlavné tých, ktoré obsahujú Zinok, Selén a vitamín E
niektoré potraviny na prostatu nie sú vhodné, pozor napríklad je tie, ktoré obsahujú nadmerné množstvo soli a živočíšnych tukov, znížiť treba aj príjem červeného mäsa
vyvarovať sa nadmernej konzumácii dráždivých potravín a nápojov, napríklad ide o chilli a iné štipľavé korenie, alkohol a nápoje obsahujúce kofeín
dbať na pravidelný pohyb prirodzeného charakteru, najmä chôdzu a beh, naopak treba obmedziť bicyklovanie
na prostatu existujú aj overené bylinky a rastliny, napríklad Serenoa plazivá, pričom tieto sa dajú kúpiť napríklad vo forme čajov, špeciálnych urologických čajov, sušených extraktov alebo aj vo forme výživových doplnkov

Najčastejšie otázky o prostate

Najčastejšie otázky o prostate V súvislosti s prostatou sa muži pýtajú viaceré otázky, najmä v rámci možných chorôb, prevencie a tiež v rámci prostriedkov a prípravkov, ktoré môžu pomôcť na zlepšenie jej stavu. Prešiel som teda viaceré internetové fóra a diskusie, aby som zozbieral najčastejšie kladené otázky o tejto téme. Tu ich prinášam na jednom mieste aj s mojimi odpoveďami:

Ovplyvňuje prostatu životospráva muža?

Áno, určite ovplyvňuje. Na prostatu škodia najmä mastné a ťažké jedlá, rizikovým faktorom pre vznik nádoru je napríklad aj nadmerná konzumácia červeného mäsa. Problémom sú aj dráždivé jedlá, napríklad chilli. Obmedziť by ste mali aj alkohol a kofeín, najmä kávu.

Ako často a pre koho je nutné preventívne vyšetrenie prostaty?

Riziká spojené s niektorými ochoreniami či poruchami prostaty začínajú výrazne rásť u mužov s vekom a z tohto pohľadu sa začína pásmo ohrozenia okolo 50. roku života. Ja odporúčam absolvovať vyšetrenie prostaty aspoň raz za 3 roky, prostata a prevencia sú spojené nádoby.

Existujú nejaké vitamíny či minerály, ktoré na prostatu pomáhajú?

Áno, najmä ide o minerál Zinok, ktorý je známy ako veľmi dobrý prostriedok na zlepšenie fungovania tak prostaty, ako aj močového systému. Podporne funguje aj Selén. Dôležitý je tiež dostatok vitamínov E a D. Oveľa lepšie ako vitamíny sú ale niektoré rastliny.

Môže na prostatu pomôcť liečba bylinkami, alebo treba len lieky?

Prírodná liečba je tak trocha nesprávny pojem, lepší by bol prírodná podpora prostaty. V tom prípade určite hovorím, aj podľa vlastnej skúsenosti, že to možné je. Ak ale má ísť o riadnu liečbu napríklad rakoviny, tam na bylinky zabudnite, treba len odbornú liečbu.

Kedy je potrebná operácia prostaty?

Operácia prostaty je radikálny invazívny úkon, ktorý sa vykonáva len v prípade zlyhania iných možností liečby pri určitých ochoreniach. Ide najmä o rakovinu prostaty či jej zväčšenie, oveľa menej pri zápaloch. O operácii rozhoduje lekár a ide až o poslednú možnosť.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Ako fungujú tabletky na prostatu a prečo ich odporúčam

Ako fungujú tabletky na prostatu a prečo ich odporúčam Podporiť zdravie prostaty pomocou prírodných prostriedkov je podľa mňa maximálne prirodzené. Ak k tomu pridáte vhodné režimové opatrenia a zlepšenie životosprávy, máte o skutočnú prevenciu postarané. Ja osobne uprednostňujem tabletky s rastlinným zložením.

Tieto tabletky fungujú veľmi jednoducho:

 • Na základe dlhodobého užívania pomáhajú rastlinné extrakty v nich obsiahnuté na správne fungovanie prostaty a tieto účinky dopĺňajú aj rôzne aminokyseliny a minerály

Väčšinou tieto tabletky obsahujú extrakty a výťažky rastlín stáročiami overených skúsenosťami, takže nejde o žiadne placebo alebo šarlatánstvo. V zložení môžete nájsť napríklad Saw Palmetto, Macu, Damiánu alebo Tribulus Terrestris. Pozerajte sa vždy ale nielen na to, či tieto látky sú obsiahnuté v tabletkách, ale aj v akom množstve.

Stoporex Prostate

Normálna funkcia prostaty
 • Podpora prostaty
 • Podpora mužskej potencie
 • Pozitívny vplyv na močové cesty

A prečo tieto prípravky tak chválim? Vidím v nich totiž najmä tieto tri dôležité výhody:

prvou výhodou je ich samotné zloženie, nakoľko tabletky s rastlinnými extraktmi a výťažkami sú pre organizmus a pre prostatu veľmi prirodzené
druhou dôležitou výhodou je šírka účinku, nakoľko prípravky tohto typu pomáhajú nielen na prostatu, ale aj na močové cesty a nepriamo aj na zlepšenie plodnosti
treťou výhodou je minimum vedľajších účinkov a to vďaka prírodnému zloženiu, takže na všetky typické nežiaduce účinky syntetických tabliet môžete zabudnúť

Zároveň však platí, že vďaka prírodnému zloženiu by ste nemali čakať, že tieto tabletky vám zlepšia vašu prostatu zo dňa na deň. Naopak, istú dobu trvá, kým sa ich účinky prejavia, nakoľko tie sú založené na dosiahnutí istej hladiny účinných látok priamo v organizme.

AKO NA OPTIMÁLNE ÚČINKY?

Nakoľko sú tieto tabletky rastlinného charakteru, najlepšiu účinnosť dosiahnete pravidelným a každodenným užívaním. Dodržujte dávkovanie odporúčané výrobcom a zostaňte pri jednej značke aspoň 2 či 3 mesiace. To je doba, ktorá stačí na dosiahnutie maximálnej účinnosti.

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi Na trhu je viacero prípravkov podporujúcich lepšie fungovanie a zdravie predstojnej žľazy. Niektoré pochopiteľne fungujú lepšie, iné horšie. Určite by ste ale nemali pre zopár negatívnych príkladov zavrhnúť hneď všetky, treba si skrátka vybrať tie tabletky, ktoré majú dlhodobo najlepšie referencie od iných mužov.

Ak by ste nechceli strácať čas s výberom, môžem vám na základe mojich vlastných dlhodobých skúseností poradiť značky, ktoré najlepšie fungovali u mňa. Nejde síce o tie najlacnejšie na trhu, ale kvalitatívne určite stoja za vyskúšanie:

Stoporex Prostate

Normálna funkcia prostaty
 • Podpora prostaty
 • Podpora mužskej potencie
 • Pozitívny vplyv na močové cesty