Koronavírus – COVID19

Koronavírus: príznaky, výskyt na Slovensku, prenos a liečba

Pokiaľ ide o rizikový prenos a výskyt, korona vírus spôsobujúci ochorenie COVID 19, je jedným z najnebezpečnejších vírusov, ktoré Slovensko v histórii postihli. Pôvod tohto vírusu je v Ázii, prvé prípady zaznamenala ešte na prelome rokov 2019 a 2020 Čína. Odvtedy, ako aj ukazuje celosvetová mapa, vírus zasiahol mnoho krajín v Európe aj inde.

Na Slovensko dorazil začiatkom marca, ešte predtým boli prípady vo februári zaznamenané v Taliansku. V každej krajine, kde sa korona vírus objavil, mal mierne odlišný priebeh, aj v závislosti od toho, akým spôsobom sa rozhodol daný štát proti nemu bojovať.

Vírus je podobný tým z minulosti, napríklad ako SARS. Z nášho pohľadu je tiež dôležité to, aké sú prejavy a príznaky ochorenia, aká je liečba, ako dlho bude trvať, kým sa vyvinie liek a vakcína, ale aj to, či je možný prenos cez sex, teda pohlavný styk.

Čo je korona vírus

Čo je korona vírus Korona vírus, ako už hovorí názov, patrí medzi tzv. koronavírusy, konkrétne do čeľade conoravidae. Jeho ďalšie označenie je tzv. nový koronavírus, odbornejšie je to SARS-CoV-2, pričom pomenovanie COVID 19 je zas názov ochorenia, ktoré vírus spôsobuje.

  • Korona vírus SARS-CoV-2 je nákazlivý druh vírusu z kategórie betakoronavírusov
  • Najpravdepodobnejšie má zootický pôvod, najväčšiu podobnosť má s netopierími koronavírusmi a to až na 96 %, pričom prenos je priamo z človeka na človeka
  • Vírus spôsobuje ochorenia COVID 19, ktoré patrí medzi respiračné typy chorôb

Ochorenie má pôvod v čínskom meste Wu-chan, kde sa začalo šíriť ešte v decembri 2019, aj preto má označenie 19. Samotný vírus patrí medzi pozitívne jednoreťazové RNA koronavírusy, pričom ak ide o nákazlivosť, jeden infikovaný človek môže v priemere nakaziť 2,2 človeka. Ide však o priemer, pričom bol zaznamenaný prenos aj na 7 osôb.

Čo sa týka samotného ochorenia COVID 19 a priebehu infekcie, treba vedieť, že:

korona vírusom sa najčastejšie nakazíte kvapôčkovou cestou, čiže pri kýchaní, reči, kašľaní a priamym kontaktom, môže ísť aj len o jednoduché dýchanie
vírus sa dostane do dýchacích ciest, kde spôsobí akútny respiračný syndróm, najčastejšie prebieha podobne, ako tzv. ťažká atypická pneumónia
hoci u väčšiny ľudí má podľa príznakov nekomplikovaný priebeh, u seniorov môže prichádzať k výraznej imunitnej reakcie, čo so sebou nesie sekundárnu infekciu
v najhorších prípadoch je priebeh nepriaznivý v tom, že v dôsledku infekcie dochádza k zlyhávaniu okysličovania orgánov v tele a teda aj k zlyhávaniu orgánov

Smrtnosť, niekedy nazývaná aj úmrtnosť, ochorenia COVID 19, ktoré je spôsobené novým korona vírusom, závisí o viacerých okolností. V niektorých krajinách je na úrovni 1 %, v iných na úrovni 5 % alebo viac. Najviac rizikovou skupinou sú seniori nad 70 rokov.

INKUBAČNÁ DOBA

Pokiaľ ide o inkubačnú dobu, najčastejšie sa uvádza obdobie 14 dní. Počas tohto obdobia sa u 97 % nakazených príznaky choroby naozaj objavia. V niektorých prípadoch to môže byť samozrejme aj skôr, v niektorých aj neskôr, uvedených 14 dní je však najčastejšia hraničná doba. Treba si však uvedomiť, že symptómy môžu mať rôznu intenzitu.

Korona vírus a jeho príznaky a prejavy

Korona vírus a jeho príznaky a prejavy Ochorenie COVDI 19 spôsobené korona vírusom je respiračným typom ochorenia, čo v praxi znamená, že sa prejavuje príznakmi, ktoré sú typické pre ťažkosti dýchacích ciest. U niekoho môže mať choroba priebeh len v podobe ľahkého prechladnutia, u niekoho sa podobá na bežnú chrípku, treba však rátať aj s tým, že môže ísť aj ťažký zápal.

Tu sú tri kategórie príznakov, ktoré sú najtypickejšie:

najčastejším príznakom je zvýšená teplota alebo až horúčka cez 38 stupňov Celzia, tento prejav sa objavuje u infikovaných takmer vždy
typické sú aj symptómy spojené s dýchacími ťažkosťami, hlavne dýchavičnosť a kašeľ, ktorý je obvykle skôr suchý a dráždivý
medzi ďalšie prejavy patria bolesti v hrdle, únava a malátnosť, bolesť svalov a kĺbov, stuhnutosť svalov, nechutenstvo, hnačka alebo vyrážka

Nielen symptómy, ale aj iné riziká môžu byť spojené s touto infekciou. Pokiaľ ide o komplikácie, objavujú sa zápal a zlyhávanie pľúc, septický šok, poškodenie obličiek, poškodenie srdca a multiorgánové infekcie. Ide však už o pokročilé štádia.

Príčiny, rizikové faktory a prenos korona vírusu

Príčiny, rizikové faktory a prenos korona vírusu Príčinou ochorenia COVID 19 je nový koronavírus, ktorý napáda dýchaciu sústavu, hlavne pľúca. Prenos tohto vírusu je možný priamo aj nepriamo, najčastejšia je ale priama cesta, ktorá má viaceré rizikové faktory, hlavne vzájomný kontakt.

Tu sú možnosti prenosu a ich opis z hľadiska rizika a pravdepodobnosti:

Kvapôčky, kašeľ a kýchanie: Najčastejší prenos je vzdušnou a kvapôčkovou cestou. Z človeka na človeka sa vírus prenáša pomocou kontaminovaných kvapôčok aerosolu a to pri rozprávaní, dýchaní, kašľaní či len bežne vzduchom, hoci tu je šanca najmenšia. Môže ísť aj o priamy kontakt podaním rúk, ktoré budú kvapôčkami infikované.

Prenos predmetmi: Nepriamy prenos je možný pomocou kontaminovaných predmetov. Niektoré zdroje udávajú, že na neživých predmetoch sa môže vírus udržať aj viac hodín alebo dní, avšak už dezinfekcia peroxidom alebo prostriedkami na báze alkoholu tento čas skráti na niekoľko minút. Takýmto spôsobom je však tiež možné sa nakaziť.

Prenos cez pohlavný styk: Podľa zatiaľ dostupných informácií by nemal prenos korona vírusu cez pohlavný styk hroziť, no tu treba brať do úvahy aj vyššie a nižšie spomínané prenosy a faktory. Čisto teoreticky, ak by ste mali pohlavný styk v ochranných oblekoch, nemusíte sa nakaziť, ale už len blízkosť človeka je rizikový vplyv.

Ďalšie rizikové faktory: Výrazným rizikovým faktorom prenosu je dlhšia koncentrácia viacerých ľudí na jednom mieste, najmä v uzavretých priestoroch. Rizikové je tiež používanie spoločných predmetov na verejných miestach, nakoľko tu sa môže vírus držať aj viacero dní. Dôležitá je tiež vzdialenosť medzi ľuďmi, aspoň 1 ž 2 metre.

Priebeh, fázy a vývojové štádia koronavírusu

Priebeh, fázy a vývojové štádia koronavírusu Väčšina ľudí má ľahší priebeh ochorenia, podľa niektorých štatistík to je okolo 80 % všetkých prípadov infikovaných pacientov. Veľa závisí od stavu imunity a stavu sliznice pľúc, v taktom prípade môže byť priebeh už ťažší a to nielen z pohľadu typických symptómov.

Takýto je priebeh infekcie od úvodného nakazenia sa až po možný koniec:

Prvé štádium: V prvej fáze dochádza k nakazeniu sa a to priamym alebo nepriamym kontaktom s človekom či predmetom, kde sa korona vírus už nachádzal. Nákaza môže byť cez kašeľ, kýchanie alebo všeobecne cez kvapôčky aerosólu, prípadne dotykom rúk či dotykom predmetu, kde korona vírus prežil aj menej priaznivé podmienky.

Druhé štádium: Druhá fáza zahŕňa inkubačnú dobu, ktorá môže trvať až 14 dní, niekedy aj individuálne dlhšie. Ak ste nakazení, prejavia sa u vás najskôr zvýšená teplota, potom bolesť a škriabanie v hrdle, neskôr kašeľ a následne tiež ďalšie možné príznaky. V prípade bezproblémového priebehu sa v tomto štádiu aj vyliečite a príznaky skončia.

Tretie štádium: V prípade, že nepríde k adekvátnej liečbe alebo bude priebeh vplyvom napríklad oslabenej imunity horší, môže sa dostaviť sekundárna infekcia a tiež zlyhávanie obličiek. Problémy začínajú aj s činnosťou pľúc, kde dochádza k zhoršeniu okysličovania krvi, čo znamená, že do zvyšných častí tela sa nedostáva dostatok kyslíka.

Štvrté štádium: V tomto štádiu treba povedať, že ide o naozaj minimálne percento prípadov, ktoré sa do neho dostanú. Vplyvom sekundárnych infekcií dochádza k vážnemu nedostatku kyslíka v orgánoch, ktoré začínajú zlyhávať v podobnom čase. Tieto prípady sa týkajú ľudí s viacerými súbežnými ochoreniami alebo výrazne oslabenou imunitou.

Diagnostika korona vírusu

Diagnostika korona vírusu Tak, ako aj v prípade iných vírusových ochorení, aj v prípade korona vírusu a ochorenia COVID 19 má výraznú úlohu fyziologické vyšetrenie spoločne s laboratórnou diagnostikou. Treba povedať, že mnoho príznakov, hlavne na úvod, je podobných aj bežnej chrípke či prechladnutiu, preto je potrebné komplexnejšie vyšetrenie.

To zahŕňa nasledovné formy a typy:

anamnéza – diagnostika začína anamnézou, čiže sa sledujú typické symptómy pre ochorenie COVID 19 a zisťujú rizikové faktory, najmä kontakt s ľuďmi
rýchle testy – v rámci orientačného testovania, ale bez 100 % istoty, sa vykonávajú rýchlotesty z kvapky krvi a to na prítomnosť antigénov a protilátok
RTG vyšetrenie – v rámci doplnkovej diagnostike sa pri komplikáciách vykonávajú zobrazovacie vyšetrenia pľúc, hlavne RTG, ktoré určí mieru zápalu
laboratórne testy – pre potvrdenie infekcie sa robia laboratórne testy, kde sa získa vzorka výterom z nosohltanu a ústnej dutiny a potvrdí sa prítomnosť vírusu

Biologický materiál pre laboratórne testy by sa mal odoberať v prvých dňoch po nástupe klinických príznakov, nie vopred, nakoľko vtedy ešte nemusí byť počet vírusových častíc v organizme natoľko rozšírený, aby bol samotný korona vírus aj detekovateľný.

PRE ISTOTU SA ODPORÚČA KARANTÉNA

Čo sa týka akéhokoľvek podozrenia na prítomnosť korona vírusu v organizme, odporúča sa, aby ostal postihnutý v tomto prípade v dobrovoľnej karanténe až do momentu, kedy sa vylúči prítomnosť vírusu v tele. Korona vírus sa totiž mimoriadne rýchlo a ľahko prenáša, takže kým nie je 100 % istota, že nehrozí nakazenie iných ľudí, treba sa izolovať.

Riešenie a liečba korona vírusu

Riešenie a liečba korona vírusu Hneď na úvod treba povedať, že tzv. nový korona vírus je pre ľudstvo naozaj nový a neexistujú preto špecificky proti nemu žiadne lieky. Riešenie ľahkých stavov prebieha zvyčajne v domácej starostlivosti a symptomaticky, ťažšie stavy sú hospitalizované.

Ako liečiť korona vírus a ochorenie COVID 19? Tu sú podporné možnosti:

Symptomatické pôsobenie

Základom liečby korona vírusu je, podobne ako aj pri iných vírusových respiračných chorobách, symptomatická a podporná liečba. Tá zahŕňa zmiernenie vysokej teploty alebo horúčky podávaním liekov na ich zrazenie, pôsobí sa tiež na bolesti svalov, únavu alebo respiračné problémy. Dôležitý je aj pitný režim, oddych na lôžku a dopĺňanie tekutín.

Hospitalizácia

V prípade, ak je potrebné závažnejšie pôsobenie na ochorenie COVID 19, najčastejšie ak príde k širšej infekcií v respiračnom systéme a ťažším poruchám dýchania, je nevyhnutná hospitalizácia. Počas nej sa tiež postupuje symptomatickou liečbou, ale už sa môžu nasadiť aj antivirotiká, ktoré znižujú mieru rozšírenia vírusu v organizme a utlmujú zápaly.

Intenzívna liečba

V prípade najvážnejšieho priebehu je potrebné počítať s tým, že u niektorých pacientov je potrebná intenzívna starostlivosť. Táto situácia nastáva v prípade vážneho zápalu pľúc a sekundárnych infekcií, kedy kolabujú mnohé orgány. Najčastejšie táto liečba zahŕňa napojenie na mimotelový krvný obeh a pomoc s okysličovaním pľúcnou ventiláciou.

Časté otázky o koronavíruse

Časté otázky o koronavíruse V súvislosti s koronavírusom a ochorením COVID 19 vzniká pomerne veľa rôznych fám a dohadov, takže sa na internetových fórach, v diskusiách a na sociálnych sieťach množia viaceré typy otázok a dotazov. Toto sú témy, ktoré sa objavujú najviac:

Na internete sa šíria domáce recepty proti vírusu, pomáhajú?

Väčšina domácich receptov, ktoré možno nájsť na internetových fórach, je neúčinná a nezabránia tomu, aby ste sa infikovali. Pred koronavírusom a COVID 19 vás neochránia pitie teplej vody, nosové kvapky, alkohol, fajčenie, cesnak ani vitamín C.

Aká je úmrtnosť, čiže smrtnosť, na koronavírus a COVID 19?

Odhady hovoria, že v priemere by to malo byť okolo 2 % z tých prípadov, ktoré sa prejavia a budú známe. Najvyššie riziko úmrtia či vážnych komplikácií majú starší pacienti, ľudia s oslabenou imunitou a tí, čo majú iné závažné ochorenie dýchacích ciest.

Pomôže mi na ochranu rúško alebo je potrebný respirátor?

Ak sa nechcete nakaziť vy, mali by ste určite používať respirátor a to triedy FFP3, ktorá zabráni infikovaniu takmer na 100 %. V prípade triedy FFP2 je to okolo 95 až 96 %. Samotné rúško vás pred nákazou neochráni, ochráni ale vaše okolie pred vami.

Aký odstup treba dodržiavať na verejnosti od iných ľudí?

Čo sa týka možnosti nákazy vzduchom, tu sa údaje rôznia a to preto, že závisia od viacerých vplyvov a faktorov. Pri používaní ochranných pomôcok môže postačovať 1 až 2 metre, ak ide o dlhšiu dobu a uzavreté priestory, treba mať odstup aj 5 metrov.

Existuje očkovanie alebo vakcína proti koronavírusu?

Nie, nič také aktuálne nie je dostupné, hoci sa na tom intenzívne pracuje, otázne však je, kedy bude reálne očkovať väčšie množstvo obyvateľstva. Pokiaľ ide o očkovanie voči chrípke, to má význam v tom, že to znižuje riziko, že by vznikol súbeh oboch ochorení.

Ako fungujú lieky na vírusy

Ako fungujú lieky na vírusy Ak ide o využitie liekov na vírusové infekcie, tu sa používajú dva druhy liečiv. Prvé sú voľne dostupné a sú určené na symptómy ochorení vírusového pôvodu, druhé sú lieky, ktoré pôsobia priamo na vírusy a ich infekciu. Proti koronavírusu zatiaľ špecifický liek nie je.

Tu sú tie typy liekov, ktoré sa používajú na vírusové ochorenia:

  • Na symptomatickú liečbu sa využívajú lieky proti teplote, bolesti, kašľu a na utlmenie iných infekčných prejavov, antivirotiká zas zabraňujú ďalšej replikácii vírusu

Aktuálne sa v súvislosti s liečením COVID 19 ochorenia hovorí o využívaní lieku Remdesivir, ktorý bol pôvodne vyvinutý za účelom liečby eboly. Tento liek sa osvedčil v niektorých individuálnych prípadoch. Používané sú aj niektoré lieky proti HIV, ktoré tlmia zápalové príznaky, buď perorálne, inhalačne alebo aj intravenóznou formou.

LIEKY SÚ OBVYKLE PRE NAJŤAŽŠIE PRÍPADY

Liečivá z kategórie antivirotík alebo liekov na iné vírusové infekcie, ktoré napríklad potláčajú nadmerné zápalové reakcie, sa obvykle používajú až v prípade závažnejších stavov a fáz ochorenia COVID 19. Na tie ľahšie prípady býva indikovaná iba symptomatická liečba.

Prevencia koronavírusu

Prevencia koronavírusu Čo sa týka prevencie, tá je momentálne najlepšou možnosťou, ako sa pred vírusom chrániť, hoci skôr či neskôr bude korona vírusom podľa štatistických modelov väčšina populácie nakazená. Dobrou správou však je, že v tej dobe už možno bude k dispozícii vakcína, prípadne, vznikne stav tzv. kolektívnej imunity, čo zmierni priebeh choroby.

Medzi najdôležitejšie preventívne opatrenia proti korona vírusu patria:

nosenie respirátora – ak chcete sami seba ochrániť pred infikovaním sa kvapôčkovou cestou, používajte respirátor, najvyššiu účinnosť máte ten triedy FFP3
dezinfekcia – toto preventívne opatrenie sa týka predovšetkým povrchov vonku a v domácnosti, ale aj predmetov osobnej spotreby, napríklad mobilov
časté umývanie rúk – veľmi dôležité je aj čo najčastejšie umývanie rúk a to nielen, keď prídete zvonku, ale aj doma, použiť treba antibakteriálne prostriedky
izolácia – zníženie rizika nákazy je veľmi efektívne tým, že sa budete izolovať od iných ľudí a strániť sa miest, kde je vyššia koncentrácia ich výskytu

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
  • Silná erekcia
  • Vitalita
  • Sexuálne zdravie

Spomínané preventívne opatrenia môžu výrazne znížiť riziko nákazy, no aj tak nemáte istotu na 100 %, že sa vírusu vyhnete. Veľmi dôležité je snažiť sa celkovo posilňovať svoju imunitu. Na druhú stranu, dobrou správou je, že nejde o sexuálne prenosnú chorobu.

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

5.00

6 Hodnotení