Lieky na potenciu

Lieky na potenciu Lieky na podporu potencie sú také typy prípravkov, ktoré pomáhajú tak na zvýšenie potencie muža, ako aj zlepšeniu potencie ženy. Do tejto kategórie teda spadajú lieky určené na pevnú a kvalitnú erekciu, na zvýšenie libida u mužov aj žien a tiež na ovplyvnenie predčasnej ejakulácie. Všetky tieto poruchy totiž narúšajú zdravú potenciu u mužov aj u žien.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Nemám ale na mysli voľnopredajné lieky bez predpisu, ale o prípravky obsahujúce synteticky vyrábané účinné látky spadajúce medzi liečivá konkrétnych sexuálnych porúch. To znamená, že tieto prípravky môže indikovať len lekár na základe odborného posúdenia stavu.

To so sebou prináša niekoľko výhod aj nevýhod. Na jednej strane je veľká účinnosť liekov, na druhej však množstvo nežiaducich účinkov a kontraindikácií. Poďme sa pozrieť, aké lieky a na čo konkrétne sa najviac na potenciu využívajú.

Čo je potencia

Čo je potencia Pod pojmom potencia sa myslí u muža schopnosť k plnohodnotnému pohlavnému styku. To znamená vedieť dosiahnuť a udržať dostatočne pevnú a kvalitnú erekciu, nemať problémy s libidom a zároveň nemať problémy ani s príliš rýchlou ejakuláciou. U žien sa tým myslí zväčša plodnosť.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Ak má muž čo i len jednu z porúch týkajúcich sa libida, erekcie alebo ejakulácie, už sa jedná o poruchu potencie. Nemusí ísť pritom o úplnú impotenciu, ktorá je charakteristická skôr nedosiahnutím erekcie a následne nemožnosťou splodiť potomka. Naopak, najčastejšie sú len mierne poruchy, ktoré však znepríjemňujú a sťažujú uspokojivý sexuálny život.

DEFINÍCIA

Samotné slovo potencia má latinský pôvod a znamená doslovne možnosť, schopnosť alebo spôsobilosť k pohlavnému styku a biologickému oplodneniu. Práve to oplodnenie je dôležité, nakoľko aby mohlo k nemu prísť, musia všetky sexuálne funkcie fungovať správne.

Možnosti, ktoré máte na riešenie porúch potencie

Možnosti, ktoré máte na riešenie porúch potencie Vzhľadom na pomerne širokú paletu rôznych druhov porúch a problémov spojených s potenciou je treba pri ich riešení zvažovať vždy konkrétnu príčinu. Do úvahy treba brať aj niektoré faktory, ktoré môžu pôsobiť nielen na jednu poruchu, ale aj na viaceré druhy naraz. Od príčin a týchto faktorov sa potom odvíja aj spôsob riešenia.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Toto sú príklady, ako sa najčastejšie dajú poruchy potencie riešiť:

režimové opatrenia zamerané na zlepšenie životosprávy a životného štýlu, ktorých cieľom je zlepšenie cirkulácie krvi do pohlavnej sústavy a normalizácia hormónov
výživové doplnky vo forme tabliet, ktoré majú prírodný základ a vplývajú napríklad na kvalitu erekcie, zvýšenie libida alebo spermatogenézu
prípravky určené na vonkajšie použitie, ktoré sa využívajú najmä pri poruchách predčasnej ejakulácie a ktoré slúžia na krátkodobé znecitlivenie pohlavného údu
odborná liečba problémov s erekciou, libidom alebo ejakuláciou, ktorá môže zahŕňať jednorazové chirurgické zákroky aj opakovanú a pravidelnú terapiu pomocou liekov

Zloženie, účinky a užívanie liekov na podporu a zvýšenie potencie

Zloženie, účinky a užívanie liekov podporu a zvýšenie potencie Ako lieky na podporu potencie môžeme označiť všetky lieky určené na riešenie alebo potlačenie všetkých vyššie zmienených porúch erekcie, libida či ejakulácie. Ide o lieky vydávané na predpis po riadnom lekárskom vyšetrení a diagnostike konkrétnej poruchy.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Základom týchto liekov sú synteticky vyrábané účinné látky vplývajúce na konkrétnu príčinu danej poruchy. Ide napríklad o inhibítory fosfodiesterázy typu 5, ktoré podporujú lepšie prekrvenie pohlavnej sústavy, prípadne inhibítory spätného vychytávania serotonínu, ktoré zas tlmia nervové signály pochádzajúce zo sexuálnej stimulácie a tým odďaľujú ejakuláciu.

Všetky lieky majú spoločných niekoľko vlastností:

sú dostupné len na lekársky recept

ich účinnosť je vyššia, než u bežných tabliet bez syntetickej účinnej látky

intenzita účinku je ale u každého muža či ženy veľmi individuálna

ich užívanie je ale spojené s vedľajšími a nežiaducimi účinkami

ich účinok nastupuje takmer okamžite, no trvá len obmedzenú kratšiu dobu

Užívanie liekov je klasicky orálne, zapijú sa vodou. Najčastejšie sa užívajú 1 hodinu pred plánovaným pohlavným stykom, v prípade niektorých liekov na predčasnú ejakuláciu je možné užitie aj 2 či 3 hodiny. Účinok liekov trvá zvyčajne od 4 do 8 hodín, v závislosti na značke a type lieku.

VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Pri liekoch s obsahom chemicky a umelo vyrobených účinných látok treba rátať s nežiaducimi negatívnymi účinkami. Platí to pri každom lieku bez ohľadu na to, na akú konkrétnu poruchu je určený. Najčastejšie ide o bolesti hlavy, nevoľnosť, návaly tepla a začervenanie kože.

Časté otázky

Časté otázky Vzhľadom na to, že som zatiaľ hovoril pomerne všeobecne, rozhodol som sa na internetových fórach a rôznych diskusiách nájsť konkrétne otázky týkajúce sa týchto liekov a ich užívaní v praxi. Tu na jednom mieste uvádzam tie najčastejšie kladené spolu s mojimi odpoveďami podľa vlastných skúseností s týmito liekmi.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Môžu tieto lieky pomôcť vyriešiť úplne príčiny konkrétnej poruchy?

Bohužiaľ nie, ide len o dočasné riešenie. Platí to tak o liekoch na erektilnú dysfunkciu, ako aj o liekoch na zvýšenie libida či spomalenie predčasne ejakulácie. Na druhú stranu, pre mnohých mužov ide o jediné prijateľné riešenie, aj keď musia lieky užívať permanentne.

Je možné kombinovať užívanie týchto liekov navzájom?

Bez súhlasu lekára to možné nie je a problémom môžu byť aj vzájomné nežiaduce účinky či kontraindikácie. Lieky na predčasnú ejakuláciu napríklad môžu mať vplyv na zníženie kvality erekcie, prípadne lieky na libido môžu zas skrátiť čas do dosiahnutia orgazmu.

Je počas užívania vylúčené piť alkohol? Sú aj nejaké iné kontraindikácie?

Áno, ak budete užívať tieto lieky, je to nezlučiteľné s konzumáciou alkoholických nápojov. Existujú aj určité kontraindikácie, najmä pri problémoch s kardiovaskulárnym systémom, ktoré vylučujú možnosť užívania konkrétneho lieku. Viac sa dozviete vždy v príbalovom letáku, ktorý nájdete v každom jednom balení.

Prečo sú tieto lieky len na recept? Nedajú sa kúpiť bez neho?

Výdaj týchto liekov na recept je z dôvodu prítomnosti synteticky vyrábanej účinnej látky. Keďže ide o liečivo, jeho použitie musí posúdiť lekár a ten na základe diagnostiky odporučí mužovi či žene konkrétny typ lieku. Bez predpisu sa tieto lieky oficiálne kúpiť nedajú a pred neoficiálnym nákupom, napríklad aj zo zahraničia, vás chcem dôrazne vystríhať.

Je lepší originál alebo generikum?

Odpoveď na túto otázku nie je taká jednoznačná. Originálny liek aj generikum vychádzajú z tej istej účinnej látky a majú aj veľmi podobné zloženie. Niektoré generiká môžu byť dokonca individuálne lepšie, ale vždy záleží od situácie každého muža. Treba jednoducho len skúšať a zistíte v praxi, čo vám najviac pomáha.

Sú vedľajšie účinky naozaj tak veľký problém, ako sa o tom hovorí?

Áno aj nie. Bez vedľajších účinkov nie je v princípe žiaden liek zaradený do kategórie liečiv, no pri liekoch určených na problémy s potenciou sa tieto nežiaduce účinky zvyknú objavovať až príliš často. Nemusia sa ale objaviť u každého a v rovnakej intenzite.

Lieky na potenciu a skúsenosti s nimi

Lieky na potenciu a skúsenosti s nimi To, že lieky určené na riešenie sexuálnych problémov a teda na zvýšenie a zlepšenie potencie, sú populárne, dokladujú najmä známe značky typu Viagra a podobne. Skúsenosti ukazujú, že ide o naozaj účinné prípravky, aj keď to závisí individuálne od každej jednej značky.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Vždy však treba pamätať nielen na výhody, ale aj na niektoré nevýhody:

účinnosť liekov je síce mimoriadne vysoká, ale nejde o trvalý spôsob riešenia príčin a preto je potrebné opakované a pravidelné dávkovanie
výber značiek a typov liekov je bohatý, hoci veľmi veľa z nich sú generiká
nevýhodou sú nežiaduce účinky a tiež kontraindikácie, takže viacero liekov nemôžete užívať, ak máte nejakú chorobu alebo beriete nejaké iné špecifické lieky
každá značka ovplyvňuje len jednu oblasť a napríklad lieky na predčasnú ejakuláciu môžu spôsobiť problém s kvalitou erekcie ako vedľajší účinok

Ja osobne ako najväčšie problémy vidím práve prechodnosť účinku a nadpriemerne častý výskyt negatívnych vedľajších účinkov. Nechcem však spochybňovať účinnosť, tá tu naozaj je a je klinicky overená. Osobne ale dávam prednosť radšej kombinácii iných spôsobov riešenia problémov s potenciou, ktoré môžu byť tiež v určitých prípadoch efektívne.

Tu je stručný prehľad najviac spomínaných alebo využívaných značiek liekov určených tak na podporu erekcie, ako aj na zvýšenie libida alebo spomalenie predčasnej ejakulácie:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
  • Silná erekcia
  • Vitalita
  • Sexuálne zdravie

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
  • Predlženie erekcie
  • Oddialenie ejakulácie
  • Vitalita
Viagra účinky, kde kúpiť, aká je cena a skúsenosti s ňou
21.01.2024

Viagra

Modrasil davkovanie, cena, skusenosti
23.10.2021

Modrasil

Cialis účinky, cena, kde kúpiť a skúsenosti s tabletkami
22.10.2021

Cialis

Spedra skúsenosti, účinky a porovnanie 50 mg, 100 mg a 200 mg tabliet
22.10.2021

Spedra

Levitra účinky, kde kúpiť, cena a porovnanie 10mg a 20mg
22.10.2021

Levitra

Katora recenzia + cena, ucinky, skusenosti a kde kupit
21.10.2021

Katora

Viner 100 cena, diskusia, skusenosti, ucinky a kde kupit
19.10.2021

Viner

Kamagra skúsenosti, aké účinky má originál a predaj u nás
16.08.2018

Kamagra

Sildenafil Mylan: recenzia + skúsenosti, cena a kde kúpiť
08.08.2018

Sildenafil Mylan

Sildenafil Actavis: skúsenosti, cena, kde kúpiť a účinky
07.08.2018

Sildenafil Actavis

Sildenafil Sandoz: cena, predaj, kde kúpiť, skúsenosti
07.08.2018

Sildenafil Sandoz

Silfeldrem: cena, účinok v praxi, skúsenosti + recenzia
06.08.2018

Silfeldrem

Amfidor cena, skusenosti, recenzia
26.03.2018

Amfidor

Olvion recenzia, cena, skusenosti + je aj bez receptu
24.03.2018

Olvion

Vizarsin cena, zlozenie, ucinky a skusenosti s tabletkami
23.03.2018

Vizarsin