Sildenafil Actavis

Sildenafil Actavis: skúsenosti, cena, kde kúpiť a účinky

Sildenafil je najstaršou a prvou látkou, ktorá sa začala využívať na liečbu erektilnej dysfunkcie u mužov. Medzi lieky, ktoré sú na tejto účinnej zložke postavené, patrí aj Sildenafil Actavis, ktorý sa zaraďuje medzi generiká k slávnej modrej pilulke Viagra. Už na prvý pohľad zaujme táto značka najmä svojou nižšou cenou.

Čo má však prípravok spoločné so známym liekom na erektilnú dysfunkciu, to je mechanizmus účinku a tiež fakt, že tabletky si nekúpite bez receptu. Jedine lekár totiž môže diagnostikovať diagnózu, na ktorú Sildenafil Actavis účinkuje.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Oproti iným generikám nachádzajúcim sa na našom trhu nie je táto značka až tak známa. Hoci príbalový leták obsahuje informácie aj o tom, že existujú tabletky s obsahom 25 mg alebo 50 mg účinnej látky, aktuálne je v predaji len Sildenafil Actavis 100 mg.

Výrobca a pôvod

Sildenafil Actavis - Výrobca a pôvod Výrobcom a držiteľom rozhodnutia je spoločnosť Actavis, ako vyplýva aj z názvu značky tohto lieku. Ide o celosvetovú spoločnosť, ktorej história siaha až do roku 1983. Pôvodom je spoločnosť z USA, dnes však pôsobí v mnohých krajinách a to aj prostredníctvom dcérskych spoločností. Výrobné kapacity spoločnosti sa nachádzajú na piatich kontinentoch.

U nás je Sildenafil Actavis distribuovaný prostredníctvom spoločnosti TEVA Pharmaceuticals Slovakia. Ide o seriózneho dodávateľa, ktorý má vo svojom portfóliu desiatky liekov, či už originálnych, alebo aj generických. Z hľadiska pôvodu je Sildenafil Actavis v poriadku, ale ako som povedal aj predtým, až tak známy u nás nie je.

Zloženie a účinné látky Sildenafilu Actavis

Zloženie a účinné látky Sildenafilu Actavis Aj na základe samotného názvu značky je zrejmé, že účinnou látkou tohto lieku je Sildenafil, známa zložka použitá už vo Viagre. U nás sa predáva Sildenafil Actavis vo verzii s obsahom 100 mg tejto látky, čo je štandardná koncentrácia a ide o bežný priemer aj pri iných generikách.

Tu je celé zloženie prípravku:

Sildenafil: Základom účinkov lieku je Sildenafil, látka patriaca do skupiny inhibítorov fosfodiesterázy typu 5, niekedy označovanej aj ako PDE5 inhibítory. Táto látka bola vyvinutá v réžii známej spoločnosti Pfizer a je vlastne aj dôvodom úspechu známej modrej pilulky Viagra. V tabletkách je Sildenafil prítomný vo forme citrátu, čo je štandard pri týchto liekoch.

Ostatné látky obsiahnuté v jadre a obale: Sildenafil Actavis je tvorený aj ďalšími látkami, ktoré majú plniacu alebo doplnkovú funkciu určenú pre lepšie užívanie. Sú to monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, povidón K29-32, sodná soľ kroskarmelózy, hypromelóza, magnéziumstearát, oxid titaničitý, makrogol 6000 a hliníkový lak indigokarmínu.

ÚČINKY SILDENAFILU

Čím je Sildenafil taký zaujímavý, že sa vyskytuje v liekoch určených na liečbu erektilnej dysfunkcie? Táto látka totiž pôsobí na zvýšenie účinnosti oxidu dusnatého, čo je zas zložka zabezpečujúca rozšírenie ciev v penise. Výsledkom pôsobenia je teda lepšie prekrvenie pohlavného údu a z toho plynúca erekcia aj u mužov, ktorí s ňou majú bežne problém.

Dávkovanie a užívanie

Sildenafil Actavis - Dávkovanie a užívanie Tabletky sa príliš od iných generík alebo od originálnej Viagry v spôsobe dávkovania a užívania nelíšia. Sildenafil Actavis je tiež určený na perorálne užitie, čomu pomáha aj eliptický tvar tabliet. Modrým sfarbením si tabletky berú tiež príklad od originálu.

 • 1 tabletka je 1 dávka. Užitie by malo byť v celosti, tabletku treba prehltnúť a zapiť dostatočným množstvom vody či iného nealkoholického nápoja
 • Tabletka sa užíva najviac jedenkrát denne a zhruba hodinu pred pohlavným stykom

Určite neužívajte viac, ako je jedna celá tabletka raz za deň, to je maximálna dávka odporúčaná výrobcom. Na úvod však môže lekár podľa individuálneho posúdenia zdravotného stavu, miery erektilnej dysfunkcie a prípadnej prítomnosti kontraindikácií určiť aj slabšie dávkovanie. Pozor na ťažké jedlo, môže účinok zhoršiť.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Účinky Sildenafilu Actavis

Účinky Sildenafilu Actavis Poďme sa teraz pozrieť na to, ako Sildenafil Actavis účinkuje v praxi. Nakoľko ide o oficiálne registrovaný liek určený na erektilnú dysfunkciu, v oblasti zlepšenia erekcie by mali tabletky účinkovať najviac. Je tomu tak ale aj v skutočnosti? A má Sildenafil Actavis vplyv aj na iné oblasti sexuálneho života? Pokúsil som sa nájsť odpovede za vás.

Nech sa páči, tu je moje zhodnotenie účinkov:

Libido

Sexuálny apetít, čiže libido, je pre mnohých mužov dôležité a môže ísť dokonca o porovnateľný problém, ako problém s erekciou. Bohužiaľ, priamo Sildenafil Actavis v tejto oblasti účinky nemá, no uznávam, že niekomu môže lepšia erekcia zdvihnúť chuť na sex.

Nástup erekcie

Pokiaľ ide o samotnú erekciu, veľa mužov má problém práve s jej vznikom. V tomto ohľade už Sildenafil Actavis účinkuje, aj keď rýchlosť a intenzita jeho účinku závisí od individuálneho stavu každého muža. Tabletky sú ale spoľahlivé a tu účinky môžete očakávať

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Tvrdosť a kvalita erekcie

Ďalšou dôležitou oblasťou, v ktorej má Sildenafil Actavis účinok, je tvrdosť a pevnosť erekcie. V tomto ohľade nezaostávajú tabletky za ostatnými generikami, aj keď aj tu sa môže intenzita mierne odlišovať. Nástup tohto účinku je spravidla do 1 hodiny od užitia tabletky.

Predĺženie pohlavného styku a oddialenie ejakulácie

Ak máte problém s tým, že ste chceli oddialiť ejakuláciu v dôsledku napríklad nejakej fyziologickej poruchy, tu vám tabletky nepomôžu. Na predĺženie erekcie však vplyv majú, takže sekundárne môžete dosiahnuť aj dlhší sexuálny styk. Nie však oddialenie ejakulácie.

Intenzita orgazmu

Môže mi Sildenafil Actavis zlepšiť orgazmus? To sa pýta mnoho mužov, no musím povedať, že odpoveď je napriek očakávaniam záporná. Jediný možný vplyv bude nepriamy, ako pri libide, čiže u niekoho môže lepšia erekcia subjektívne vyvolať pocit lepšieho orgazmu.

Vedľajšie účinky

Sildenafil Actavis - Vedľajšie účinky Tou menej svetlou stránkou všetkých liekov sú nie žiaduce, ale skôr nežiaduce účinky. Podobne ako aj pri iných liekoch, pri užívaní Sildenafilu Actavis treba s týmto fenoménom počítať. Našťastie, nie u každého muža sa tieto efekty objavia a ak aj áno, sú skôr mierne závažné a majú kratšie trvanie.

Zo širokého zoznamu vyberám najmä tieto:

Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu sa objaviť u viac ako 1 z 10 užívateľov)

bolesť hlavy

Časté vedľajšie účinky (môžu sa objaviť u menej ako 1 zo 100 užívateľov)

nevoľnosť
rumenec
návaly horúčavy vrátane náhleho pocitu tepla v hornej časti tela
zmeny farebného videnia
poruchy trávenia
rozmazané videnie
poruchy zraku
upchaný nos
závrat

Medzi menej časté vedľajšie účinky patria nepríjemnosti a problémy súvisiace so zrakom a čuchom, ale napríklad aj problémy s búšením srdca. Vyskytnúť sa môže aj alergická reakcia alebo bolesť na hrudníku. Ak sa nejaký účinok vyskytne, treba užívanie prerušiť a vyhľadať lekára. To isté platí aj vtedy, ak máte stoporenie trvajúce 4 hodiny a viac neprerušene.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Kontraindikácie a kedy nie je možné Sildenafil Actavis užívať

Kontraindikácie a kedy nie je možné Sildenafil Actavis užívať Druhým dôležitým faktorom, ktorý treba tiež vziať do úvahy, sú možné kontraindikácie a interakcie s inými liekmi alebo so zdravotnými problémami. Nakoľko tabletky obsahujú syntetické liečivo s vplyvom na cievy a kardiovaskulárny systém, práve tieto účinky môžu byť prekážkou riadneho užívania v istých špecifických prípadoch.

Tu sú:

Choroby, ktoré vylučujú užívanie

Prekážkou užívania je alergická reakcia, ťažké ochorenie srdca alebo pečene, nedávno prekonaná náhla cievna mozgová príhoda alebo srdcový záchvat, problémy s nízkym tlakom a niektoré špecifické ochorenia týkajúce sa zrakového nervu. Problémovým faktorom môžu byť kosáčiková anémia, Peyronieho choroba a ďalšie ochorenia spomínané výrobcom.

Iné faktory vylučujúce užívanie

Problémy s užívaním Sildenafilu Actavis môžu vzniknúť aj následkom prekročenia maximálnej dennej dávky. Okrem toho vplyv lieku ovplyvňuje aj ťažké jedlo, ktoré môže účinok spomaliť. Problémom je aj alkohol, ten by sa súčasne s tabletkami užívať nemal. Pozor si musia dať aj ľudia s alergiou na niektoré cukry a laktózu.

Kontraindikácie s liekmi

Častým problémom užívania liekov na erektilnú dysfunkciu sú interakcie s inými liekmi. Sildenafil Actavis sa nesmie užívať súčasne s liekmi z kategórie nitrátov alebo donorov oxidu dusnatého, rovnako tak je vylučujúcim faktorom aj užívanie riociguátu. Tiež platí, že nie je možné kombinovať súčasne viacero liekov na erektilnú dysfunkciu, čiže viac iných značiek.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

KONZULTUJTE PRED UŽITÍM

Dôležitou radou, ktorú by som chcel zdôrazniť, je konzultovať užívanie všetkých liekov, vrátane Sildenafilu Actavis, s lekárom ešte pred užitím prvej tabletky. To je aj zmyslom predpisovania lieku, nakoľko lekár vie posúdiť všetky možné kontraindikácie aj interakcie.

Balenie a cena

Sildenafil Actavis - Balenie a cena Hoci u nás sa aktuálne na trhu nevyskytujú slabšie verzie Sildenafilu Actavis, čiže 25 mg a 50 mg typ lieku, oproti iným generikám určeným na liečbu impotencie má táto značka jednu veľkú výhodu. Tou výhodou je väčší výber balení. Ako testovacie môže byť balenie Sildenafil Actavis 100 mg so 4 tabletkami, ktoré je ideálne na skúšku.

V lekárni si však môžete kúpiť aj väčšie balenia, konkrétne s obsahom 8 tabliet a s obsahom 12 tabliet. Najmä posledné menované je najlepšie v prípade, že sa vám liek osvedčí a chceli by ste ušetriť kúpou väčšieho množstva. Apropó cena, aby som nezabudol. Tá je pri najmenšom balení zhruba 6 € za tabletku, pri väčšom to môže byť aj o euro menej.

Ako a kde kúpiť Sildenafil Actavis

Ako a kde kúpiť Sildenafil Actavis Naznačil som to už vlastne vyššie, ale aby to bolo úplne zrejmé, tak zdôrazňujem, že Sildenafil Actavis by ste mali kupovať jedine a len v lekárni. Ide totiž o oficiálne liečivo schválené pre náš trh na predaj prostredníctvom farmaceutických zariadení, čiže lekární. Kúpa je nutná osobne, nakoľko u nás nie je možné posielať takéto lieky online.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Druhu podmienkou je, že musíte mať predpis od lekára. Bez receptu si Sildenafil Actavis nekúpite, nakoľko jeho užívanie musí byť spojené s indikáciou od lekára, ktorý predtým musí na základe vyšetrenia stanoviť diagnózu erektilnej dysfunkcie. Len na ňu totiž liek účinkuje.

Prečo je kúpa bez receptu nebezpečná a aké má riziká

Sildenafil Actavis - Prečo je kúpa bez receptu nebezpečná a aké má riziká Trendom posledných rokov je kupovať si aj tabletky na erekciu a erektilnú dysfunkciu bez nejakej väčšej námahy a byrokracie. Práve vďaka tomuto trendu sa rozmohol predaj liekov s obsahom Sildenafilu bez predpisu a z pochybných zdrojov. Výnimkou bohužiaľ nie je ani Sildenafil Actavis.

 • Na Slovensku sa legálne dajú kúpiť tabletky len v lekárni a na predpis
 • Mnoho mužov využíva aj cestu kúpy bez receptu
 • Najčastejšie ide o nákup cez internetové inzeráty alebo pochybné eshopy
 • Za tabletky sa veľakrát platí vopred a prídu zo zahraničia bez spätnej adresy

Dnes sa cez internet objednáva naozaj všetok možný tovar, veľa mužov si preto povie, že prečo by to nemohlo platiť aj v prípade týchto tabliet. Dôvod je veľmi jednoduchý, ide totiž o liečivá na špecifickú chorobu. Predaj Sildenafilu Actavis bez predpisu je nelegálny, aj preto je takáto kúpna pochybná a spojená s mnohými rizikami.

Prvým rizikom je, že si objednáte falzifikát. Ten bude obsahovať buď neúčinné látky, alebo dokonca toxické látky škodlivé pre organizmus. Druhým rizikom je, že vám príde domov naozaj originál, no bez posúdenia lekárom sa u vás môžu vyskytnúť kontraindikácie a vedľajšie účinky a tak ohrozujete svoje zdravie.

SPRESNENIE DÁVKOVANIA

Dôležitým dôvodom, prečo by ste mali kupovať lieky na erektilnú dysfunkciu vrátane všetkých generík len na lekársky predpis, je samotná indikácia od lekára a vyšetrenie, ktoré predpisu predchádza. Podľa vášho stavu ale aj rôznych prítomných rizík môže totiž len lekár spresniť dávkovanie, napríklad navrhnúť nižšiu počiatočnú dávku.

Najčastejšie otázky

Sildenafil Actavis - Najčastejšie otázky Podobne ako mnoho iných prípravkov určených pre mužov na riešenie sexuálnych problémov, aj s liekmi na erektilnú dysfunkciu sa spája mnoho otázok. Stačí si prejsť niektoré internetové fóra a diskusie, sú tam otázky týkajúce sa aj tejto značky. Pre úplnosť mojej recenzie som sa rozhodol na tie najčastejšie zodpovedať:

Na akom princípe Sildenafil Actavis funguje?

Liek je založený na účinnej látke Sildenafil, ktorá pomáha rozšíriť cievy prekrvujúce penis. Následkom tohto rozšírenia príde k stoporeniu a teda aj k erekcii. Nejde však o samovoľný proces, erekcia nastáva následkom sexuálnej stimulácie. Tabletky vplývajú len na erekciu, iné účinky nemajú.

Skutočne príde účinok na počkanie a už po prvej tabletke?

Áno, toto je výhoda prípravkov s obsahom syntetických liečiv. Seriózne značky, kam sa Sildenafil Actavis tiež radí, ukážu svoju silu už po prvej tabletke, obvykle v rozmedzí od 30 do 60 minút. Môže sa ale stať, že účinok ešte nebude maximálny, niekedy sa dostaví po viacerých dňoch a užití viacerých tabliet.

Je Sildenafil Actavis trvalým riešením?

Bohužiaľ, úplne trvalým nie. Samotná látka Sildenafil pôsobí len dočasne a to do doby, kým sa z tela neodbúra. Po jej vyprchaní príde k návratu do pôvodného stavu ohľadom oxidu dusnatého a k zúženiu ciev na pôvodnú šírku, čo spôsobí opadnutie erekcie. Účinok tabletky je síce opakovaný po opätovnom užití, ale nie je trvalý na dlhšie obdobie.

Ako často a ako intenzívne sa vyskytujú vedľajšie účinky?

Je to veľmi individuálne a závisí to od dvoch faktorov. Prvým je zdravotný stav muža a druhým konkrétna značka prípravku. Sildenafil Actavis podľa skúseností mužov nevybočuje z priemerného výskytu nežiaducich efektov, ale niektoré u nás nelegálne lieky zo zahraničia sú problémové. Najčastejšie sa objavujú bolesti hlavy, návaly tepla a sčervenanie v tvári.

Čo ak by som chcel vyskúšať aj inú značku, je to možné?

Áno, pochopiteľne áno, ale nie súčasne naraz so Sildenafilom Actavis. Kombinovanie dvoch rôznych prípravkov s tou istou účinnou látkou nie je možné, platí to však aj v prípade kombinácie dvoch inak nazvaných látok podobného typu. Čo sa týka zmeny značky, o indikácii iného lieku na erektilnú dysfunkciu môže rozhodnúť len lekár.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Skúsenosti so Sildenafilom Actavis

Skúsenosti so Sildenafilom Actavis Pokiaľ ide o skúsenosti s tabletkami v praxi, muži prídu do styku so Sildenafilom Actavis na základe odporúčania od lekára. Značka u nás nie je síce príliš preferovaná, ale je dosť dobre dostupná, čo je plus. Kúpa v niektorej menšej lekárni ale môže byť problém, tabletky nemusia byť vždy na sklade a preto sa musia aj objednávať.

Ak ide o účinnosť v praxi, Sildenafil Actavis patrí medzi bežné generiká. Pomáha na vznik aj na kvalitu erekcie, u niektorých mužov dokáže predĺžiť erekciu, no netreba očakávať žiadne zázraky. Na účinnosť prípravku sa však spoľahnúť dá.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Priemerný je aj výskyt nežiaducich účinkov, nič extra obvykle nevyskočí a v tomto ohľade tabletky nevybočia z bežného rámca. Čo je ale menšia nevýhoda, to je vyššia cena oproti niektorým iným generikám. Áno, na trhu sú aj drahšie lieky na erektilnú dysfunkciu s touto účinnou látkou, no aj lacnejšie a to môže byť pre Sildenafil Actavis mínus.

Vlastná skúsenosť

Sildenafil Actavis - Vlastná skúsenosť Musím objektívne povedať, že ja sám som Sildenafil Actavis príliš dlho nebral, len raz som vyskúšal najmenšie balenie tabliet. Osobne som v nich však nevidel nič extra a v tom období som danú značku ani príliš nepoznal. Páčilo sa mi však, že som na tabletky natrafil hneď v prvej lekárni.

Ak ide o účinky, tie boli obstojné, najmä na kvalitu erekcie mali tabletky pozitívny vplyv. Horšie to bolo s nežiaducimi účinkami, tu som pocítil bolesti hlavy, ktoré ale našťastie po chvíli prešli. Sildenafil Actavis bol tiež o niečo drahší, ako iné generiká, ktoré som vtedy skúšal, ale uznávam, že to je už minulosť.

Zhodnotenie na záver

Sildenafil Actavis - Zhodnotenie na záver Poďme sa pozrieť teda na záverečné zhodnotenie Sildenafilu Actavis. V rámci širokej rodiny generík patria tieto tabletky aspoň podľa môjho dojmu medzi tie menej známejšie, ale podľa mňa neoprávnene. Svojimi účinkami plne zodpovedajú tomu, čo od nich môžu muži očakávať, niektorí sú dokonca spokojní nadmieru.

Je pravdou, že sa objavuj pri užívaní tabliet aj niektoré vedľajšie účinky, to však platí aj pre konkurenciu. Cenovo sú menšie balenia možno o niečo drahšie, no ani to nie je až taký problém. Najzásadnejšiu výhradu vnímam skôr v účinkoch, nakoľko tabletky pôsobia výlučne len na erektilnú dysfunkciu.

Pokiaľ by ste hľadali niečo komplexnejšie, sú tu tabletky založené na rastlinných extraktoch:

 • v ich prípade ide o účinky napríklad aj na libido či plodnosť
 • kúpiť si ich môžete bez receptu od lekára
 • vďaka prírodnému zloženiu sú vedľajšie účinky len minimálne
 • pomer ceny a kvality je na veľmi dobrej úrovni
 • užívanie je možné krátkodobo aj niekoľko mesiacov

Tieto tabletky ale nie sú žiadnym liekom, ide len o podporné prostriedky určené na udržanie zdravého fungovania niektorých sexuálnych funkcií. Určite ich nemožno brať ako nejaký liek, no ako hovorím, majú komplexnejšie pôsobenie vo svojej oblasti. Ide o voľne dostupné prípravky, ktoré majú doplnkovú funkciu.

Pokiaľ vás však trápi erektilná dysfunkcia, sú lieky s obsahom Sildenafilu alebo podobných látok najlepšou možnou voľbou a v podstate aj jedinou. Sildenafil Actavis patrí medzi generiká s jasným pôvodom a aj potvrdenými účinkami v praxi. Ak by ste ale hľadali aj nejakú inú alternatívu voči tejto značke, obráťte sa určite len na lekára.

Tabletky, ktoré som ešte vyskúšal a sú bez receptu

Sildenafil Actavis - Tabletky, ktoré som ešte vyskúšal a sú bez receptu V minulosti som mal problémy nielen s kvalitou erekcie, ale napríklad aj s nedostatkom libida alebo s príliš rýchlou ejakuláciou. Hľadal som teda nejaké prostriedky, ktoré by mi pomohli aj na tieto prípady a našiel som ich vo voľne dostupných tabletkách s čisto prírodným zložením. Na prvý pohľad to znie divne, ale verte mi, funguje to.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Tieto tabletky totiž:

pôsobia veľmi prirodzene, keďže obsahujú rastlinné a bylinné extrakty z kategórie overených a známych prírodných afrodiziak
sú bez výskytu vážnejších nežiaducich účinkov alebo vedľajších efektov
kúpite legálne aj cez internet, najmä z oficiálnych eshopov výrobcov
môžete užívať jednorazovo, ale napríklad aj 2 či 3 mesiace každý deň
majú veľmi dobrý pomer ceny a výsledkov v praxi, najmä z hľadiska účinku

NA LIBIDO AJ NA PLODNOSŤ

Veľkou výhodou týchto prípravkov je práve ich širšie pôsobenie. Štandardne pomáhajú na zvýšenie sexuálneho apetítu, čiže libida. Niektoré však pôsobia aj konkrétnejšie, napríklad na zvýšenie plodnosti, prípadne aj na oddialenie príliš rýchlej ejakulácie.

Musím však zdôrazniť, aby ste neboli v omyle, že ide o podporné prípravky. Nejedná sa teda o žiadne lieky, už vôbec nie o lieky na erektilnú dysfunkciu. Čo však sledujem komentáre mužov, zdá sa mi, že mnoho z nich práve takéto podporné prípravky potrebuje. Ja odporúčam najmä Stoporex mám s nimi dlhodobo pozitívne skúsenosti.

Okrem nich je na našom trhu ešte niekoľko dobrých značiek:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

3.79

28 Hodnotení