Viner

Viner 100 cena, diskusia, skusenosti, ucinky a kde kupit

Pokiaľ máte problém s erektilnou dysfunkciou a lekár vám predpísal lieky určené práve na tento problém, zrejme sa k vám skôr či neskôr dostane aj značka liekov Viner. Ide o skupinu liekov, ktoré obsahujú účinnú látku Sildenafil a patria tak do skupiny inhibítorov fosfodiesterázy typu 5.

Viner je tak z hľadiska obsahu účinnej látky podobný známej značke Viagra a funguje teda na zhodnom princípe, čiže napomáha roztiahnutiu krvných ciev v penise pre zlepšenie prietoku krvi a teda aj pre zlepšenie stoporenia.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Nakoľko sa jedná o liek, ktorý bez predpisu nezískate a funguje na princípe syntetických látok, má jeho užívanie výhody aj nevýhody. Výhodou je vyššia úspešnosť, nevýhodou však fakt, že funguje len pri určitom type erektilnej dysfunkcie.

Výrobca a pôvod

Viner: Výrobca a pôvod Výrobcom lieku značky Viner je spoločnosť Belupo Pharmaceuticals and Cosmetics. Táto spoločnosť pochádza z Chorvátska, kde je druhou najväčšou farmaceutickou firmou. Svojim sortimentom iných liekov sa zameriava aj na oblasť kardiovaskulárneho, centrálneho nervového či pohybového systému.

U nás je distribútorom slovenská spoločnosť s rovnakým názvom, čiže Belupo. Liek ako taký patrí medzi schválené liečivá, ktoré prešli celkovou kontrolou a na našom trhu je jeho predaj legálny. Zároveň ide o generikum Viagry, ak pod týmto pojmom chápeme lieky obsahujúce tú istú účinnú látku, ale nejedná sa priamo o tú istú značku.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Zloženie a účinné látky Vineru

Zloženie a účinné látky Vineru Ako som spomínal už na úvod, Viner je založený na syntetickej látke Sildenafil, ktorá bola špeciálne vyrobená za účelom pomoci pri problémoch kardiovaskulárneho charakteru. V tabletkách Viner sa jej nachádza 100 mg, čo súvisí aj celým názvom Viner 100 a to bez ohľadu či ide o klasické tvrdé alebo žuvacie tabletky.

Toto sú všetky látky obsiahnuté v lieku Viner:

Sildenafil: Viner je založený na Sildenafile, čo je látka patriaca do skupiny tzv. I-PDE5 látok. Túto látku plánoval pôvodne Pfizer používať na iný účel, neskôr sa ale ukázalo, že látka pomáha na zvýšenie účinkov oxidu dusnatého a to spôsobí roztiahnutie ciev v penise. Výsledkom je väčšie prekrvenie na základe sexuálneho vzrušenia a lepšie stoporenie.

Sildenafil

Látky obsiahnuté v jadre filmom obalených tabliet: Mikrokryštalická celulóza, hydrogénfosforečnan vápenatý (bezvodý), povidón, sodná soľ kroskarmelózy, magnéziumstearát.

Látky obsiahnuté vo vonkajšej vrstve filmom obalených tabliet: Hypromelóza, mikrokryštalická celulóza, oxid titaničitý (E171), hlinitý lak brilantnej modrej FCF (E 133), stearoylmakrogol, makrogol 6000.

Látky obsiahnuté v žuvacích tabletkách: Draselná soľ polakrilinu, čistená voda, hydroxid draselný alebo kyselina chlorovodíková, magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý, aspartám, sodná soľ kroskarmelózy, aróma mäty piepornej, monohydrát laktózy, povidón.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

ÚČINKY SILDENAFILU

Inhibítor fosfodiesterázy, čo je vlastne Sildenafil, je látkou pôvodne vyvíjanou na liečbu vysokého tlaku a ochorenie zvaného Angina pectoris. Neskôr sa počas klinických testov ukázalo, že pomáha na zlepšenie prekrvenia toporivých telies a teda na erekciu. Funguje však len po sexuálnom dráždení.

Dávkovanie a užívanie

Viner: Dávkovanie a užívanie Viner sa dá užívať len na základe lekárskeho predpisu, ktorému predchádza indikácia prostredníctvom vyšetrenia. Sildenafil ako účinná látka je totiž liečivom, ktoré pomáha len v prípade problémov s prekrvením pohlavného údu a o jeho použití musí rozhodnúť lekár.

 • Jedna dávka = 1 tabletka. Maximálna denná dávka je 1 tabletka, čiže 100 mg, lekár ale môže rozhodnúť aj o menšom dávkovaní
 • Podľa príbalového letáku sa má tabletka užiť približne 1 hodinu pred sexuálnou aktivitou, jej účinok sa dostaví až po sexuálnej stimulácii

Pri tabletkách v pevnej forme je užitie jednoduché, stačí tabletku v celosti prehltnúť a zapiť dostatočným objemom vody. Pokiaľ budete užívať žuvacie tabletky Viner, vložte si ich do úst a nechajte pôsobiť až do doby, kým sa nerozpustia. Určite neprekračujte odporúčané dávkovanie, nemá to efekt na výsledný účinok alebo jeho intenzitu.

Účinky Vineru

Účinky Vineru Viner účinkuje na základe obsahu Sildenafilu, čo znamená, že účinky lieku sú determinované práve tými oblasťami, kde táto syntetická látka pôsobí. Treba zároveň povedať, že z časového hľadiska je účinok limitovaný, takže po istej dobe sa látka z tela odbúra a vplyv pominie. Podľa mojich skúseností je to do 4 hodín.

Predstavíme si teraz účinky v jednotlivých oblastiach:

Libido

Môže vám pomôcť užívanie lieku Viner na vyššie libido? V žiadnom prípade nie, nakoľko jeho zloženie nemá ako ovplyvňovať samotnú hormonálnu hladinu a teda aj libido. Zlepšením erekcie však môže stúpnuť sexuálny apetít a hlad po styku, nie však priamo následkom lieku.

Nástup erekcie

Druhou oblasťou je zlepšenie nástupu erekcie a tu je účinnosť Vineru určite viditeľná. Je to koniec koncov práve liek určený na zlepšenie erekcie a tam patrí aj jej vznik. V tejto oblasti sú muži s účinkami spokojní a vplyv je naozaj viditeľný.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Tvrdosť a kvalita erekcie

Nielen na vznik a nástup, ale aj na samotnú kvalitu stoporenia a erekcie pôsobí užívanie Vineru pozitívne. V tomto ohľade patrí liek medzi tie prípravky, ktoré sú naozaj veľmi dobré a môžem to potvrdiť nielen ja, ale aj ostatní muži. Hodnotenia sú mimoriadne pozitívne.

Predĺženie pohlavného styku a oddialenie ejakulácie

V oblasti predĺženia pohlavného styku vám Viner pomôže jedine tým, že udrží dlhšiu dobu erekciu v kvalitnejšom stave. Na oddialenie ejakulácie ale vplyv nemá, skôr naopak, z dôvodu vyššieho sexuálneho apetítu môžete byť náchylnejší na rýchlejšie dosiahnutie orgazmu.

Intenzita orgazmu

V tomto ohľade tiež nemožno očakávať v prípade lieku Viner žiadne priame účinky, jedine tak nepriame. Áno, je pravda, že ak ste dlhšiu dobu nemohli dosiahnuť uspokojivý sexuálny kontakt a zrazu sa tak stane, budú prvé orgazmy intenzívnejšie, ale nejde o dôsledok lieku.

Vedľajšie účinky

Viner: Vedľajšie účinky Podobne ako aj iné lieky, aj užívanie Vineru môže byť spojené s vedľajšími účinkami. Tie sa nemusia pochopiteľne u každého prejaviť automaticky a v maximálnej intenzite, ale treba ich brať do úvahy. Hlásené nežiaduce a vedľajšie účinky sú mierne až stredne závažného charakteru a obvykle majú krátke trvanie.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Toto sú tie nežiaduce a vedľajšie účinky, ktoré sú spomínané najviac:

Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 užívateľov)

bolesť hlavy

Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť 1 až 10 osôb zo 100)

nevoľnosť
rumenec
návaly horúčavy
poruchy trávenia
vplyv na videnie
plný nos
závrat

Medzi menej časté vedľajšie účinky užívania Vineru patria zvracanie, kožná vyrážka, krvácanie do očného pozadia, podráždenie oka, krvou podliate oči, abnormálne pocity v oku, búšenie srdca, nepravidelný alebo zrýchlený pulz, vysoký krvný tlak, nízky krvný tlak a iné. Odporúčam v tomto prípade veľmi dôsledne preštudovať príbalový leták k lieku.

Kontraindikácie a kedy nie je možné Viner užívať

Kontraindikácie a kedy nie je možné Viner užívať Nielen vedľajšie účinky, ale aj niektoré kontraindikácie môžu spôsobiť vážne problémy pri užívaní Vineru. Tie najvážnejšie môžu byť dokonca vylučujúcimi faktormi k jeho užívaniu, čo znamená, že si budete musieť nájsť napokon inú značku lieku alebo aj iný typ. Vhodnosť užívania lieku stanovuje lekár, ktorý môže navrhnúť aj jeho alternatívy.

Tu sú najčastejšie situácie a kontraindikácie spojené s liekom:

Choroby, ktoré vylučujú užívanie

Užívať Viner by ste nemali pri výskyte alergickej reakcie, v prípade, že máte ťažké ochorenie srdca alebo pečene, pokiaľ ste nedávno prekonali náhlu cievnu mozgovú príhodu alebo srdcový záchvat, ak máte nízky krvný tlak, ak máte niektoré zriedkavo sa vyskytujúce vrodené ochorenie očí a ak ste mali straty videnia v dôsledku neuropatie zrakového nervu.

Iné faktory vylučujúce užívanie

Viner sa môže užívať spolu s jedlom alebo aj bez neho. Môže sa však stať, že ak ho užijete spolu s ťažkým jedlom, oneskorí sa účinnosť lieku. Pri užití alkoholu sa môže zhoršiť schopnosť dosiahnuť erekciu, preto sa neodporúča kombinovať príliš veľa alkoholu s Vinerom. Pozor pri vedení vozidla, Viner môže spôsobiť závrat a ovplyvniť videnie.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Kontraindikácie s liekmi

Pri akejkoľvek kombinácii Vineru a iných liekov na predpis konzultujte svoju situáciu s lekárom. Viner môže ovplyvňovať napríklad účinnosť liekov na liečbu bolesti hrudníka. Nesmie sa užívať súbežne s nitrátmi a s liekmi, ktoré môžu spôsobiť nebezpečný pokles krvného tlaku. Aj v tomto prípade odporúčam dôsledne si preštudovať celý príbalový leták.

POZOR PRI PROBLÉMOCH S OBLIČKAMI A PEČEŇOU

Pokiaľ patríte do skupiny ľudí, ktorí majú problémy s obličkami alebo pečeňou, mali by ste o tom informovať lekára, ktorý vám bude predpisovať liek. Ten môže rozhodnúť o tom, že vám na základe vašej situácie predpíše napríklad nižšiu dávku lieku, prípadne, že rozhodne o používaní inej značky.

Balenie a cena

Viner: Balenie a cena Viner sa u nás predáva buď vo forme tvrdých tabliet určených na prehltnutie v celosti, prípadne vo forme žuvacích tabliet. Všetky tabletky, ktoré sa u nás predávajú, obsahujú 100 mg účinnej látky Sildenafil, nie sú teda dostupné žiadne slabšie verzie, ako tomu je v prípade niektorých iných značiek podobných liekov.

Čo sa týka obsahu balenia, štandardne v jednom balení nájdete 4 tabletky, či už tvrdé alebo žuvacie. Podľa schválenia značky pre predaj na našom trhu by sa mohla vyskytovať na predaj aj verzia 8 tabliet tvrdých tabliet Viner. Cena za jednu tabletku je okolo 5 až 6 €, v každej lekárni to môže byť inak, niekde aj viac, niekde zas napríklad menej.

Ako a kde kúpiť Viner

Ako a kde kúpiť Viner Nakoľko Viner obsahuje Sildenafil, jeho kúpa je zhodná, ako kúpa Viagry. To znamená, že jediným miestom, kde sa dá legálne a oficiálne u nás liek kúpiť, je lekáreň. Nie každá ho ale bude mať k dispozícii na sklade, takže musíte počítať s tým, že budete musieť v niektorých prípadoch požiadať o objednanie a počkať si.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Výdaj lieku je možný jedine na predpis, Viner vám teda musí indikovať lekár. Ten tak spraví len na základe vyšetrenia a diagnostiky, s tým musíte počítať tiež. Dôrazne vás chcem upozorniť, aby ste nikde inde tabletky nekupovali a nepodceňovali indikáciu od lekára.

Prečo je kúpa bez receptu nebezpečná a aké má riziká

Viner: Prečo je kúpa bez receptu nebezpečná a aké má riziká Hoci sú bezpochyby lieky typu Viner s obsahom syntetický liečiv veľmi populárne a aj veľmi úspešné, muži podceňujú ich kúpu legálnou cestou. Myslia si, že ich môžu užívať aj bez predošlého vyšetrenia a odporúčania od lekára. Chápem, že nie každému sa chce vyšetrenie absolvovať, ale obísť by som ho naozaj neodporúčal.

 • Ak kúpite Viner bez lekárskeho predpisu, riskujete, že pôjde o napodobeninu
 • V lepšom prípade neuvidíte žiaden účinok, v horšom dokonca riskujete vlastné zdravie
 • Hrozia vám tiež aj vedľajšie účinky a možno aj výskyt kontraindikácií
 • Pokiaľ netrpíte erektilnou dysfunkciou, na ktorú je Viner určený, nemusí vôbec účinkovať

Najčastejším zdrojom falošných liekov je práve internet a rôzne pochybné inzeráty. Niektorí muži sa dokonca chválili aj tým, že si liek objednali zo zahraničia cez rôzne eshopy. Veľmi však pochybujem o tom, že šlo o pravé lieky a ak by aj šlo, sú niekoľkonásobne predražené a nič tým nezískate.

Musím zároveň upozorniť na to, že užívanie bez lekárskeho vyšetrenia môže byť aj úplne zbytočné. Pokiaľ je vaša erektilná dysfunkcia spôsobená iným problémom, než nedostatočne rozšírenými cievami, Viner vám vôbec nemusí pomôcť. A ak máte len drobný problém s kvalitou erekcie, možno by vám ani nebol taký silný liek potrebný.

VIAGRA VS. GENERIKÁ

Veľmi častou diskusiou týchto dní je, či sú lepšie originálne lieky alebo ich lacnejšie generiká. V prípade Vineru sú skúsenosti a dojmy síce trocha zmiešané, ale môžem povedať, že muži liek prijímajú väčšinou kladne. Dôležité bude, ako zaberie priamo u vás.

Najčastejšie otázky

Viner: Najčastejšie otázky Viner síce nie je tak známy a populárny, ako napríklad slávna modrá pilulka, napriek tomu som a internete narazil na otázky s ním súvisiace, prípadne na otázky týkajúce sa podobných liekov. Rozhodol som sa preto pre úplnosť mojej recenzie zahrnúť tu na tomto mieste tie najdôležitejšie a pokúsim sa na ne čo najlepšie zodpovedať:

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Na čo všetko mi môže Viner pomôcť?

Viner je liek určený na erektilnú dysfunkciu spôsobenú nedostatočným prekrvením ciev vyživujúcich penis. Ide teda o tabletky, ktoré vám pomôžu na problém s nekvalitným stoporením, nie však o tabletky, ktoré by vám mohli pomôcť napríklad priamo s plodnosťou alebo libidom. Ich účinok je obmedzený teda len a priamo na kvalitu erekcie.

Čo robiť, ak nebude účinok dostatočný, je možné zvýšiť dávkovanie?

Viner je liekom na predpis, ktorý by mal pomôcť mužom s problémami s nedostatočným prekrvením pohlavného údu. Hoci ide o schválení liečivo, môže sa stať, že účinnosť nebude na takej úrovni, ako by sa mohlo zdať. Riešením však nie je svojvoľná zmena dávkovania, ale konzultácia s lekárom o prípadnej alternatíve, ktorá by mohla byť účinnejšia.

Môže sa užívať alkohol počas užívania Vineru?

Hoci to výrobca priamo na príbalovom letáku úplne nezakazuje, ja by som bol v tomto ohľade určite prísnejší. Myslím si, že užívať súčasne liek na podporu erekcie a zároveň konzumovať alkohol, ktorý je veľmi známym „zabijakom“ erekcie a potencie je kontraproduktívne.

Nedá sa vyhnúť nežiaducim účinkom?

Pri užívaní liekov s obsahom syntetických látok nie je možné na 100 % vylúčiť akékoľvek nežiaduce účinky či vedľajšie vplyvy. Na druhú stranu, pokiaľ sa vás netýkajú kontraindikácie, nie je dôvod značku Viner aspoň neskúsiť. Ak sa u vás nejaké nežiaduce účinky objavia, stále môžete zmeniť liek za iný.

Počul som niečo aj o voľne dostupných tabletkách, o čo ide?

Viner je liek určený priamo na erektilnú dysfunkciu a z hľadiska účinnosti na tento problém ho nie je možné nijakým spôsobom nahradiť. Nerád by som do toho miešal nejaké voľne dostupné tabletky, ale na záver recenzie aspoň na okraj spomeniem tie, s ktorými mám ja sám dobrú skúsenosť.

Skúsenosti s Vinerom

Skúsenosti s Vinerom Viner patrí medzi lieky, ktoré je možné užívať na predpis. Podľa toho, čo som sa dozvedel od mužov, ktorí tento liek brali, jedná sa o serióznu značku, aspoň z hľadiska úspešnosti účinkov. Pri porovnaní s Viagrou sú síce všetky ostatné značky tak trocha v tieni, ale Viner v tomto veľmi dobre obstál.

Pozitívne je hodnotená aj jeho cena, hoci pri dlhodobom užívaní je už aj takáto investícia možno trocha vyššia, ako je priemer. Na druhú stranu, pokiaľ bude u vás Viner účinkovať bez nejakých problémov, nie je dôvod, prečo na neho zanevrieť.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Treba však povedať objektívne aj to, že mnoho mužov sa sťažovalo na nežiaduce a vedľajšie účinky, najmä na bolesti hlavy a výskyt problémov s krvným tlakom. Prípravky založené na syntetických látkach sú však v tomto ohľade na tom skoro všetky na podobnej úrovni a treba sa s tým zmieriť.

Vlastná skúsenosť

Viner: Vlastná skúsenosť Lieky typu Viagra či Viner mám z minulosti už odskúšané, aj keď treba povedať, že len v menšej miere. Musím však povedať, že z hľadiska účinkov je ich vplyv naozaj viditeľný a v tomto ohľade by ste nemali zažiť žiadne sklamanie. Samozrejme, platí to najmä vtedy, ak vám Viner predpísal lekár a teda u vás diagnostikoval problém, na ktorý liek účinkuje.

Hoci Viner u mňa bezpochyby účinkoval, vidím v ňom nielen pozitíva, ale aj mínusy. Jednak ide o príliš vysokú cenu pri dlhodobom užívaní, zároveň netreba zabúdať ani na vedľajšie a nežiaduce účinky. Pri problémoch s erektilnou dysfunkciou možno je Viner riešením, ale iné oblasti sexuálneho života nerieši.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Zhodnotenie na záver

Viner: Zhodnotenie na záver Z hľadiska účinnosti je teda Viner značkou s priemerným hodnotením a skúsenosťami. Nejedná sa o žiaden zázrak na počkanie, na druhú stranu, ide o seriózny liek s preukázanými účinkami v prípade erektilnej dysfunkcie spôsobenej problémami s nedostatočným prekrvením penisu.

Zároveň však treba pri jeho užívaní počítať s tým, že tento liek vám vie pomôcť len v prípade konkrétnej príčiny erektilnej dysfunkcie a jeho užívanie so sebou môže niesť riziko výskytu nežiaducich a vedľajších účinkov. Zároveň platí, že Viner pomáha len na erektilnú dysfunkciu a neovplyvňuje iné stránky sexuálneho života.

Takéto komplexné vlastnosti ale majú lieky založené na rastlinných účinných látkach:

 • vďaka širšiemu zloženiu sú širšie aj ich účinky na sexuálny život
 • tieto prípravky podporujú nielen erekciu, ale aj plodnosť či libido
 • na kúpu nemusíte mať recept, môžete si ich kúpiť aj bez predpisu
 • prírodné zloženie znamená aj bezproblémové užívanie bez vedľajších účinkov
 • veľmi dobrý je aj pomer kvality, účinkov a ceny

Nechcem pochopiteľne tvrdiť, že tieto tabletky môžu akýmkoľvek spôsobom nahradiť odbornú liečbu, práve naopak. Tú nemôže nahradiť nič a práve na tie najvážnejšie prípady erektilnej dysfunkcie a impotencie sú najlepšou možnou voľbou práve lieky typu Viner, ktoré obsahujú overené účinné látky.

Tiež však platí, že ani takéto tabletky nie sú trvalým riešením. Účinnosť Sildenafilu aj iných podobných syntetických liečiv je len dočasná. Po vysadení týchto liekov totiž vplyv látok opadne a situácia sa znova vráti do starých koľají. Práve preto som sa vždy zaujímal aj o alternatívy, ktoré by mohli mužom pomôcť dlhodobo.

Tabletky, ktoré som ešte vyskúšal a sú bez receptu

Tabletky, ktoré som ešte vyskúšal a sú bez receptu Ja osobne mám skúsenosť ešte s jedným typom prípravkov určených pre oblasť zlepšenia kvality sexuálneho života a to s voľnopredajnými tabletkami s rastlinným zložením. Nejedná sa len o jeden typ tabliet, ale o rôzne druhy prípravkov určených napríklad na posilnenie erekcie, zvýšenie libida či podporu plodnosti.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Tieto tabletky majú nasledovné vlastnosti:

v ich zložení sa nachádzajú rastlinné a bylinné extrakty afrodiziakálnych rastlín doplnené o ďalšie dôležité látky
vďaka tomuto zloženiu je možné dlhodobé užívanie bez nežiaducich účinkov
tabletky sú dostupné bez predpisu a bez predošlého lekárskeho vyšetrenia
majú veľmi priaznivý pomer ceny a výkonu
ich zloženie umožňuje komplexnú podporu potencie, libida, erekcie a dokonca niektoré pomáhajú aj na oddialenie ejakulácie

IDEÁLNE NA DLHODOBÉ UŽÍVANIE

Tieto spomínané prípravky majú zloženie prirodzené pre náš organizmus a preto sa dajú užívať aj dlhodobo. Z mojej vlastnej skúsenosti viem, že takéto užívanie je pritom bez výskytu nepríjemných vedľajších účinkov a vyniknúť tak môžu tie pozitívne.

Pochopiteľne, takéto tabletky nie sú rovnocennou náhradou odbornej liečby erektilnej dysfunkcie a takúto ambíciu ani príliš nemajú. Môžete ich ale užívať na podporu slabej erekcie, v tomto ohľade vám môžu pomôcť zlepšiť kvalitu vášho sexuálneho života. Mne sa najviac osvedčili značky Stoporex Klasik, Stoporex Prolong.

Na trhu je ich ale oveľa viac a tiež mám s nimi skúsenosti. Tu je zoznam tých najlepších:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

3.60

30 Hodnotení

viner môžem jednoznačne doporučiť.lekárka mi predpísala cialis,ale to je už pre mňa zo zbytočne dlhým účinkom.ked ho nemali,ponúkli mi olvion.bol som spokojný.učinkuje 4 hodiny a v mojom veku to úplne stačí.no asi pred pol rokom nemali ani toto tak mi dali viner.od vtedy iné nekupujem.začne účinkovať o polovicu skôr a penis mám tak tvrdý ako za mlada.
Chlapi nehanbite sa z týmto problémom isť k lekárovi.stojí to zato a potom stojí
u šmelinára zaplatíš viac a bez účinku.
z pozdravom
sexu zdar
Ján

Ján píše 07 júna 2018 o 13:07

Pridať komentár