Pohlavná sústava u žien

Pohlavná sústava u žien Ženská rozmnožovacia sústava má oproti tej mužskej o jednu dôležitú funkciu navyše. Okrem toho, že sa tu tvoria ženské pohlavné bunky, čiže vajíčka, je dôležitou súčasťou tvorby pohlavných hormónov a má zmysel aj pre sexuálny život, je pohlavná sústava ženy zároveň miestom vzniku a vývoja nového života. To ju robí mimoriadne výnimočnou.

Zároveň to však má aj niekoľko nevýhod. Ženská pohlavná sústava je vystavená vyššiemu tlaku a tak okrem problémov spojených s jej funkčnosťou alebo stavom jednotlivých orgánov musí zvládnuť aj prípadné problémy počas vývoja plodu, napríklad rôzne komplikácie.

Ženská reprodukčná sústava sa pritom zďaleka neobmedzuje len na vonkajšiu časť, ktorá je tvorená viditeľnou vagínou a jej súčasťami, ale omnoho viac skrýva práve jej vnútorná časť. Mojim cieľom bude detailne opísať všetky jej dôležité časti a ich fungovanie.

Čo je ženská pohlavná sústava

Čo je ženská pohlavná sústava Reprodukčná sústava u ženy je súborom orgánov slúžiacich hlavne k rozmnožovaniu a k vývoju nového života priamo v organizme. Väčšina mužov vníma najmä jej vonkajšiu časť, čiže vagínu, ktorá je najdôležitejšia pre sexuálny život. Nie je však ani zďaleka jediná.

Pohlavná sústava u žien je tvorená vnútorným a vonkajším pohlavným ústrojenstvom, kam patria pohlavné žľazy, pohlavné orgány aj špeciálne typy tkanív

Základnou funkciou je pohlavné rozmnožovanie, ktoré je oogenézou, čiže tvorbou vajíčok vo vaječníkoch a následne ich oplodnením vo vajcovodoch

V prípade úspešného oplodnenia vzniká z vajíčka plod v maternici

Z biologického hľadiska patria do vnútornej pohlavnej sústavy vaječníky, čiže párové pohlavné žľazy, vajíčkovody, ktoré ich spájajú s maternicou, maternica samotná a vagína. K vonkajším pohlavným ústrojom potom patria malé a veľké pysky ohanbia a klitoris, ktorý sa nachádza na hornej strane vagíny z vonkajšej strany.

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Čo sa týka funkcií pohlavnej sústavy u ženy, celkovo sú tri:

prvou funkciou je tvorba ženský pohlavných buniek, čiže vajíčok, ktoré nesú genetické informácie a po splynutí so spermiami vzniká plod
druhá funkcia sa viaže na tú prvú a ide o umožnenie vývoja plodu a jeho privedenie na svet, pričom za týmto účelom má najväčší význam maternica
treťou funkciou je podieľanie sa na produkcii pohlavných hormónov, najmä ak ide o estrogény a progesterón, ktoré ovplyvňujú plodnosť, libido aj vývoj plodu

Ženská pohlavná sústava je navzájom prepojená. Vaječníky ako párový orgán sú s maternicou uprostred spojené cez vajíčkovody. Na maternicu je zas cez úzke hrdlo naviazaná vagína, ktorá tvorí kontakt pohlavnej sústavy s vonkajším prostredím. Takéto prepojenie má však aj negatívnu stránku, najmä v dôsledku prenosu rôznych infekcií po celej sústave.

V súvislosti s pohlavnou sústavou u žien je aj niekoľko zaujímavostí:

 podobne ako penis, aj ženská pohlavná sústava obsahuje toporivé tkanivá, tie sú koncentrované v jej časti zvanej klitoris
jedinečným fenoménom reprodukčnej sústavy žien je bod G, ktorý predstavuje najintenzívnejšie miesto vagíny pre sexuálne dráždenie
počas vývoja pohlavnej sústavy sa vytvorí niekoľko desiatok tisíc predchodcov vajíčok, no len 300 až 500 z nich sa dočká ovulácie

AJ VPLYV VONKAJŠÍCH FAKTOROV

Na stav a funkčnosť pohlavnej sústavy vplývajú nielen vnútorné faktory, čiže napríklad rôzne ochorenia a funkčné poruchy, ale aj externé faktory. Ide najčastejšie o životosprávu a životný štýl, ktoré ovplyvňujú predovšetkým hormonálnu rovnováhu a prekrvenie pohlavnej sústavy.

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Najdôležitejšie časti ženskej reprodukčnej sústavy

Najdôležitejšie časti ženskej reprodukčnej sústavy Ženský pohlavný systém sa teda delí podľa umiestnenia orgánov na vnútorný a vonkajší genitál. Takéto rozdelenie je síce z biologického hľadiska správne, no ja som sa potreboval pozrieť na celú pohlavnú sústavu trocha bližšie aj z hľadiska sexuálneho života. Preto som niektoré časti, najmä vagínu, rozobral detailnejšie.

Tu sú podľa mňa najdôležitejšie časti pohlavnej sústavy u ženy:

Vagína: Najviac viditeľnou súčasťou pohlavnej sústavy je vagína. Ide o orgán tvorený zvnútra sliznicou s dlaždicovým epitelom, pričom vonkajšou súčasťou vagíny sú aj malé a veľké pysky ohanbia, Venušin pahorok, vestibulárne žľazy a klitoris. Vo vnútri vagíny sa zas ukrýva bod G, ktorý je špecifickým erotogénnym miestom.

Bod G: Práve bod G je spomedzi všetkých súčastí vagíny najzaujímavejšou časťou. Dôvodom je, že sa jedná o veľmi silnú erotogénnu oblasť, ktoré môže pri použití špeciálnej techniky vyústiť správnou stimuláciou až do ženského orgazmu. Jediným cieľom bodu G je spôsobiť žene sexuálnu rozkoš.

Klitoris: Obdobným zaujímavým miestom, tentoraz na vonkajšej časti vagíny, je klitoris. Ide o špecifický orgán, ktorého viditeľná časť má len niekoľko centimetrov, celkovo je dlhý až 8 centimetrov. Rovnako ako bod G, aj klitoris je silným erotogénnym miestom, kde je sústredných niekoľko tisíc nervových zakončení.

Maternica: Z pohľadu plodnosti je zásadným orgánom maternica. Tá je akýmsi centrom ženskej pohlavnej sústavy, pričom v jej prostredí prichádza k uhniezdeniu už oplodneného vajíčka a k vývoju samotného plodu. Zároveň prichádza v maternici k neustálej obnove sliznice vplyvom menštruačného cyklu.

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Vajíčka: Vajíčka sú ženskou pohlavnou bunkou určenou na plodenie potomstva. Ide o bunky, ktoré vznikajú z oocytov, pričom sa uvoľňujú počas ovulácie. Spermia ich môže oplodniť len počas prvých 24 hodín od uvoľnenia z vaječníkov, kedy sa prichytia na sliznicu vajcovodov. Ak sa oplodnenie podarí, putujú do maternice na zahniezdenie.

Vaječníky: Práve vaječníky sú tým orgánom, v ktorom sa vajíčka tvoria a dozrievajú. Ide o párový orgán, po každej strane maternice sa nachádza jeden vaječník, ktorý je uložený v oblasti malej panvy. Každý vaječník má dve časti, v jednej sú uložené pohlavné bunky, tá druhá slúži na ich výživu a je bohato inervovaná.

Vajcovody: Vaječníky sú s maternicou spojené pomocou ďalšej vnútornej časti pohlavnej sústavy, konkrétne pomocou vajíčkovodov. Tie sú zhruba 13 cm dlhé a majú lievikovitý tvar. Vajcovody slúžia k samotnej fertilizácii vajíčka, čiže práve tu spermia oplodní vajíčko uvoľnené z vaječníkov a to potom ide do maternice.

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Príznaky, poruchy, problémy a ochorenia spojené so ženskou pohlavnou sústavou

Príznaky, poruchy, problémy a ochorenia spojené so ženskou pohlavnou sústavou Ženská reprodukčná sústava plní funkciu tak rozmnožovaciu, ako aj ohľadom sexuálneho života. Práve v týchto dvoch oblastiach vznikajú v prípade problémov s jej stavom alebo funkčnosťou najčastejšie poruchy a ochorenia. Niektoré priamo súvisia s konkrétnym orgánom reprodukčnej sústavy, iné s celým systémom.

Tu sú problémy, ktoré sú najbežnejšie:

Zápalové ochorenia a infekcie: Najčastejším problémom, ktorý môže trápiť prakticky všetky orgány od vagíny až po vaječníky, sú infekcie a zápaly. Tie bežne vznikajú na podklade bakteriálnych infekcií, prípadne ide o kvasinkové a mykotické typy parazitov. Viaceré infekcie sú sexuálne prenosné, napríklad trichomoniáza, syfilis a kvasinky.

Cysty a nádory: Druhým častým problémom sú rôzne druhy cýst alebo nádorov. Cysty sa najčastejšie vyskytujú v oblasti vaječníkov, vajíčkovodov či v maternici, mnohé sú len menej závažného charakteru. Horšie to už ale je s nádormi, najmä ak ide o zhubný typ, čiže rakovinu. Tá môže postihnúť napríklad vagínu, maternicu alebo len krčok maternice.

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Nepriechodnosť vaječníkov a vajcovodov: Fyziologické poruchy sú pre ženský reprodukčný systém veľmi negatívnym problémom, najmä ak spôsobia neprechodné vaječníky či vajcovody. V tom prípade nie je možný transport vajíčka cez vajcovod až do maternice, prípadne sa spermie nedostanú k vajíčkam. Dôsledkom týchto porúch je neplodnosť.

Frigidita: Funkčnou poruchou, ktorá sa síce prejavuje na pohlavnom systéme, no má hlbšie príčiny, je aj frigidita. Ide o stav nízkeho libida a nezáujmu o sexuálny kontakt, ktorý môže mať fyziologické aj pyschogénne príčiny. Medzi najčastejšie patria nízka hormonálna hladina, nízka vzrušivosť v dôsledku neurologických porúch, nesúvisiace ochorenia či depresie.

Anorgazmia: Problémom, ktorý sa tiež dotýka celej pohlavnej sústavy, je aj anorgazmia. Ide o poruchu dosiahnutia sexuálneho vyvrcholenia, pričom v prípade formy celkovej anorgazmie nie je možné dosiahnuť orgazmus vôbec, pri čiastočnej forme len pri určitom type sexuálnej stimulácie. Táto porucha môže mať viacero príčin, mnohé sú podobné frigidite.

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

PRAVIDELNÉ PREHLIADKY AKO PREVENCIA

Súčasťou starostlivosti o pohlavné zdravie sú aj pravidelné preventívne prehliadky. Najbežnejšou formou sú ročné gynekologické prehliadky, ktoré slúžia k zisteniu stavu a funkčnosti pohlavnej sústavy a zároveň môžu byť prevenciou k ochoreniam asymptotického typu.

Ako zlepšiť a podporiť stav a funkciu ženskej pohlavnej sústavy

Ako zlepšiť a podporiť stav a funkciu ženskej pohlavnej sústavy Pre udržanie kvalitného pohlavného a sexuálneho života je dôležité nielen poznať ochorenia či poruchy a ich jednotlivé príznaky, ale pôsobiť v prvom rade čo najviac aktívne voči tomu, aby tieto problémy mohli vzniknúť. Snažiť sa pritom treba o čo najprirodzenejšie pôsobenie.

Podpora správneho fungovania pohlavnej sústavy by mala vychádzať vo vyhýbaní sa negatívnym vplyvom a v podpore jednotlivých funkcií reprodukčného systému

Možno to bude znieť ako klišé, ale alfa a omega je aj v tomto prípade životospráva a životný štýl. Ide o obyčajnú, ale veľmi účinnú vec, nakoľko už len zopár jednoduchých zmien v jedálničku vie úplne zmeniť fungovanie kardiovaskulárneho systému. V prípade ženskej pohlavnej sústavy hrajú osobitnú rolu aj niektoré hormóny.

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Takto najlepšie podporíte sexuálne zdravie:

dostatok vitamínov, minerálov a aminokyselín je dôležitý, zamerať sa treba na vitamíny C a Kyselinu listovú a na minerály Zinok a Horčík
extra pre ženy je potrebné zaradiť do jedálnička aj sójové produkty, plnotučné jogurty, morské plody a ryby, sú dobrý zdroj fytoestrogénov a omega-3 mastných kyselín
odporúčam čo najviac obmedziť alkohol, fajčenie a nadmernú konzumáciu kávy
chráňte sa čo najviac stresu a mentálnej záťaži, doprajte si dostatok spánku a oddychu
chôdza, beh a plávanie sú tie najlepšie druhy pravidelného pohybu, ktoré môžete pre zdravé fungovanie pohlavnej sústavy uplatniť
nezabúdajte ani na to, čo nám nadelila sama príroda, najmä ak ide o rastliny spadajúce medzi prírodné afrodiziaka alebo tie, ktoré obsahujú fytoestrogény dôležité pre hormonálnu hladinu

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Najčastejšie otázky o pohlavnej sústave u žien

Najčastejšie otázky o pohlavnej sústave u žien Ženy sa o pohlavnú sústavu zaujímajú pomerne často a živo, na rozdiel od mužov. To musím vyzdvihnúť, práve záujem a sebapozorovanie sú veľmi dôležitým predpokladom prevencie voči najčastejším problémom a poruchám. Viaceré z nich sa o túto tému zaujímajú aj na internetových fórach a v diskusiách. Najčastejšie sa ženy zaujímajú o plodnosť:

Od akých faktorov závisí plodnosť u ženy? Čo ju ovplyvňuje?

V prvom rade je dôležité, aby správne fungovalo dozrievanie vajíčok a proces ovulácie, čiže ich uvoľnenie z vaječníkov. Potom je potrebné správne zachytenie vo vajcovode a oplodnenie spermiou. Následne je nevyhnutný transport vajíčka do maternice a jeho zdravé uhniezdenie.

Ako ovplyvňujú hormóny plodnosť a sexuálny apetít ženy?

Veľmi zásadne, najmä pokiaľ ide o estrogén, progesterón a prolaktín. Každý z týchto hormónov má svoj zmysel v inej časti ovulačného a menštruačného cyklu, rovnako tiež pre libido. Nevyhnutná je ich dostatočná hladina, ale napríklad aj vzájomná rovnováha.

Kedy je žena najviac plodná a do akého veku môže mať dieťa?

Hoci plodnosť u žien nezávisí len od veku, samotný vek je naozaj dôležitým faktorom. Obecne platí, že v priemere do 30. roku života je plodnosť u žien na maxime a od tejto hranice začína klesať. Najčastejšie končí plodné obdobie okolo 50. roku života.

Aké sú najčastejšie príčiny neplodnosti u žien a čo neplodnosť spôsobuje?

Pokiaľ sa nejedná o nejaké vrodené ochorenia alebo fyziologické poruchy, najčastejšie sú za neplodnosťou u žien buď problémy vo vaječníkoch či vajíčkovodoch, prípadne hormonálne poruchy, ktoré ovplyvňujú ovuláciu. Rovnako tak niektoré lieky môžu spôsobiť neplodnosť.

Čo býva obvykle za znížením sexuálneho apetítu alebo stratou libida u žien?

Medzi najbežnejšie faktory patria dlhodobé užívanie hormonálnej antikoncepcie a rutina v sexuálnom vzťahu. Okrem toho negatívne pôsobia aj nadmerný stres alebo depresia, pracovné vyťaženie, nedostatok pohybu a tiež aj vzťahové problémy vedia znížiť chuť na sex.

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Ako fungujú tabletky na podporu sexuálneho zdravia a prečo ich odporúčam

Ako fungujú tabletky na podporu sexuálneho zdravia a prečo ich odporúčam Veľmi dobrým spôsobom, ako podporiť stav a tiež fungovanie ženskej pohlavnej sústavy, je využiť silu a účinky prírody. Rozličné prírodné stimulanty a afrodiziaka už stáročia pomáhajú najmä s dostatočným libidom a hormonálnou rovnováhou.

Moja partnerka má skúsenosti najmä s tabletky s rastlinným zložením:

Princípom fungovania produktov je dlhodobejšie a pravidelné pôsobenie ich účinných látok, čiže extraktov rastlinných afrodiziak a látok podporujúcich hormonálnu hladinu

Najčastejšie sú v týchto tabletkách obsiahnuté prírodné afrodiziaka typu Maca, prípadne aminokyseliny podporujúce lepšie prekrvenie pohlavnej sústavy typu L-Arginín. Iné prípravky sú založené na rastlinných extraktoch s obsahom fytoestrogénov podporujúcich hormonálnu rovnováhu, napríklad Saw Palmetto alebo Muira Puama.

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Všetky tieto prípravky majú spoločných viacero výhod:

vďaka prírodnému a rastlinnému zloženiu sa nemusíte báť o vedľajšie alebo nežiaduce účinky, sú naozaj minimálne
ide o voľne dostupné prípravky, ktoré kúpite bez predpisu či receptu, nakoľko sa jedná charakterovo o doplnky výživy registrované na Úrade verejného zdravotníctva
väčšina prípravkov má pomerne bohaté zloženie, čo sa prejaví aj širším účinkom na viacero faktorov sexuálneho života a pohlavného zdravia

Rád by som však upozornil, že vzhľadom na prírodný charakter účinných látok, nemožno očakávať okamžité výsledky zo dňa na deň. Naopak, dôležité je dlhodobé užívanie, pokojne aj niekoľko mesiacov. To so sebou obvykle prináša aj postupné zlepšenie účinkov.

VEĽKÝ VÝBER DRUHOV A TYPOV TABLIET

Rozhodne pozitívnou výhodou je aj pomerne veľký výber rôznych druhov prípravkov. Vybrať si totiž môžete tak tabletky obsahujúce prírodné afrodiziaka, ktoré vám pomôžu na zlepšenie libida a sexuálneho apetítu, ako aj prípravky zamerané na menštruačný cyklus či otehotnenie.

Tabletky, ktoré vyskúšala moja partnerka a jej skúsenosti s nimi

Tabletky, ktoré vyskúšala moja partnerka a jej skúsenosti s nimi Pokiaľ ide o výber konkrétnych tabliet, najviac sa oplatí staviť na kritéria využiteľné čo najviac pre prax. To znamená, že netreba až tak pozerať na cenu, dôležitejšie je to, ako daný produkt funguje a či sú jeho účinky viditeľné. Na to má vplyv hlavne kvalita zloženia, či už ide o rozsah alebo koncentráciu účinných látok.

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Druhým dôležitým kritériom, ktoré by ste mali pri výbere uplatniť, je porovnanie referencií a hodnotení danej značky v praxi. Moja partnerka má v tejto oblasti bohaté skúsenosti a rozhodol som sa ich zverejniť. Tu sú tabletky, ktoré jej osobne pomohli najviac:

bod g
16.09.2018

Bod G

16.09.2018

Klitoris

Vajcovody
14.09.2018

Vajcovody

14.09.2018

Vaječníky

Vagína
13.09.2018

Vagína

Vajíčka
13.09.2018

Vajíčka

Maternica
12.09.2018

Maternica