Vajcovody

Vajcovody, nazývané tiež vajíčkovody, s párovým orgánom ženskej reprodukčnej sústavy dôležitým pre plodnosť. Vajcovody totiž slúžia na odvod zrelých vajíčok z vaječníka a prebieha v nich aj samotný proces fertilizácie, čiže oplodnenia. Toto je ich primárna a v podstate aj jediná funkcia, ktorej úspešnosť je ale ovplyvnená stavom vajcovodov.

Vzhľadom na to, že sa jedná o orgán prepojený s maternicou aj vaječníkmi, viacero problémoch a ochorení týchto zvyšných dvoch napojených orgánov sa prejaví aj vo vajcovodov. Primárne ide o zápaly a fyziologické zmeny.

Pre plodnosť je zásadnou otázkou prechodnosť vajcovodov. Tu môže nastať problém, ak sú vajcovody upchaté, kedy nemôžu plniť transportnú funkciu pre vajíčko. Ako tento stav riešiť, ale aj to, aké ďalšie poruchy a ochorenia vajcovody postihujú, sa dočítate ďalej.

Čo sú vajcovody

Čo sú vajcovody Vajcovody sú súčasťou vnútornej pohlavnej sústavy u ženy a spájajú vaječníky s maternicou. Kde sa nachádzajú? Sú umiestnené po oboch stranách maternice, práve preto sa im hovorí aj párový orgán, pričom uložené sú priamo v panvovej dutine.

 • Vajcovody sú párový orgán trubicového tvaru, ktorý je smerom k vaječníku otvorený do pobrušnicovej dutiny a druhý koniec ústi do maternice
 • Vnútro vajcovodu je vystlané sliznicou krytou riasinkovým epitelom, na povrchu je zas svalová vrstva z hladkej svaloviny spolu s riedkym väzivom
 • Vajíčkovod je zavesený na časti pobrušnice a to pomocou okružia vajíčkovodu

Základnou funkciou vajcovodov je odviesť zrelé vajíčka z vaječníkov smerom do maternice. Počas ovulácie príde k uvoľneniu vajíčka, pričom úlohou vajcovodu je ho pomocou svojich vnútorných epitelových buniek transportovať ho do maternice. Pokiaľ sa v pohlavnom ústrojenstve nachádza aj spermia, môže vajíčko práve vo vajcovode oplodniť.

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Samotný vajíčkovod sa anatomicky a funkčne skladá z troch častí:

prvou časťou je úvod vajcovodu zvaný aj nálevka, ktorý je tvorený špeciálnymi výbežkami schopnými po ovulácii zachytiť uvoľnené vajíčko do vajcovodu
druhou časťou je rozšírený úsek zvaný ampula, ktorý je najdlhšou aj najširšou časťou vajcovodu a práve tu prebieha proces oplodnenia vajíčka spermiou
poslednou časťou je zúžený úsek, ktorý je najkratšou časťou a vyúsťuje už do maternice a slúži na dopravu vajíčka z vajcovodu práve do maternice

Vajcovod je tak dôležitý jednak pre dokončenie procesu ovulácie, zároveň má význam z hľadiska plodnosti. Nielen, že v ňom príde technicky k oplodneniu vajíčka, ale má aj transportnú funkciu pre jeho správne uhniezdenie v sliznici maternice. Okrem toho sú tu aj sekrečné bunky dôležité pre kapacitáciu spermií, čiže prípravu spermií na oplodnenie.

Vajcovody sú zaujímavé aj niektorými svojimi inými vlastnosťami či funkcionalitou:

u každej ženy je vajíčkovod približne rovnako dlhý a veľký, priemerne je to od 10 do 15 centimetrov, jeho hrúbka je priemerne okolo pol centimetra
vnútro vajcovodu je tvorené riasinkovým epitelom a tieto riasy posúvajú neustálym kmitaním vajíčko od vaječníka smerom do maternice spolu s pohybmi svaloviny
okrem toho, že vajcovod spája maternicu a vaječník, má aj voľný koniec, ktorý je lievikovito rozšírený a zakončený drobnými výbežkami nazývanými fimbrie

VAJCOVODY A MIMOMATERNICOVÉ TEHOTENSTVO

Určite ste už počuli o stave zvanom mimomaternicové tehotenstvo. Tento stav priamo súvisí s vajcovodmi, najmä vtedy, ak sú nepriechodné alebo v prípade, ak riasy v nich nie sú dostatočne funkčné. Vtedy sa môže vajíčko zahniezdiť nie v maternice, ale vo vajcovode.

Príznaky spojené s vajcovodmi a čo môžu znamenať

Príznaky spojené s vajcovodmi a čo môžu znamenať Vajcovody môžu postihnúť viaceré kategórie problémov a porúch, ktoré sa prejavujú najmä na ich fyziológií, funkčnosti a stave tkanív. Výsledkom potom môžu byť signály vzbudzujúce bolesť alebo priamo zmeny vo vajíčkovodoch, ale aj niektoré príznaky súvisiace s fungovaním menštruačného a ovulačného cyklu.

Toto sú príznaky, prejavy a symptómy, ktoré sa vyskytujú najčastejšie:

Bolesti vajcovodov: Bolesť vajíčkovodov je typickým príznakom sprevádzajúcim akútny aj chronický zápal tohto párového orgánu. Ak sa k bolesti pridá horúčka, ide o akútny zápal, pokiaľ je bolesť sprevádzaná nepravidelnou menštruáciou, má chronickú formu. Bolesťami sa môže prejaviť aj rakovina, nepriechodnosť vajcovodov a pooperačné zrasty.

Zväčšené vajcovody: Pokiaľ ide o zväčšenie vajcovodov, môže sa tomu tak diať v dôsledku nejakej vrodenej poruchy, prípadne ako následok výskytu cýst či nádorov. Tento príznak je ale pomerne vzácny, oveľa častejšie je zväčšenie vaječníkov, ktoré sú cystami či nádormi postihnuté nepomerne častejšie.

Vaginálny výtok: Hnisavý výtok z pošvy sa objavuje ako jeden z príznakov akútneho zápalu vajcovodov, prípadne aj v spojení so zápalom vaječníkov. Výtok sa prejavujú samozrejme aj iné ochorenia pohlavnej sústavy, preto ho netreba nikdy brať na ľahkú váhu. Hlienový a hnisavý výtok súčasne môže byť aj prejavom kvapavky.

Menštruačné a ovulačné anomálie: Problémy s menštruáciou či ovuláciou môžu mať hormonálne príčiny, ale môže ísť aj o problémy s vajcovodmi. Takýmto spôsobom sa prejavuje napríklad endometrióza, kedy je menštruácia spojená s bolesťou v podbrušku, alebo zápal vajcovodov, kedy dochádza ku krvácaní mimo menštruáciu.

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Poruchy, problémy a ochorenia spojené s vajcovodmi

Poruchy, problémy a ochorenia spojené s vajcovodmi Problémy s vajíčkovodmi súvisia veľmi často aj s inými orgánmi pohlavnej sústavy, napríklad s vaječníkmi alebo maternicou. Dobrým príkladom sú zápaly či niektoré fyziologické zmeny, poruchy a anomálie. Pri vajcovodoch ešte viac platí, že ich 100 % stav a plná funkčnosť sú dôležité pre plodnosť, takže netreba žiadnu chorobu podceniť.

Tu sú prípady, ktorým by ste mali venovať pozornosť:

Nepriechodné vajcovody: Jedným z najvážnejších problémov z hľadiska plodnosti je nepriechodnosť vajíčkovodov. Ide o stav, kedy nie je možné preniknutie spermie k vajíčku, prípadne nie je možný transport vajíčka z vaječníka až do maternice. Tento problém môže byť následkom zápalov aj rôznych cýst, prípadne neliečených chlamýdiových infekcií.

Zápal vajcovodov: Zrejme najčastejším ochorením, ktoré postihne raz za život väčšinu žien, je zápal vajíčkovodov. Ten môže byť samostatný, prípadne môže súvisieť aj so zápalom vaječníkov či aj so zápalom maternice. Najčastejšie vzniká na základe bakteriálnej infekcie a môže mať podobu akútnej infekcie s jasnými príznakmi aj asymptotickú chronickú formu.

Cysty vajcovodov: Cysty vaječníkov nie sú nič výnimočné, výskyt cysty na vajcovodoch je už zriedkavejší. V tomto prípade sa jedná o ochorenie, ktoré vzniká najčastejšie ako komplikácia práve výskytu viacerých cýst na vaječníkov a treba ho riešiť hneď, ako sa diagnostiku. Problémom je však práve jeho odhalenie, nakoľko má nešpecifické príznaky.

Rakovina vajcovodov: Medzi vzácne problémy spojené s vajcovodmi patrí aj výskyt zhubného nádoru, čiže rakovina. Ide však o ochorenie veľmi nebezpečné, ktoré sa najviac vyskytuje u žien vo veku nad 50 rokov. Prejavuje sa občasnými bolesťami, krvácaním a neskôr aj úbytkom hmotnosti. Dôležité je čo najskoršie odhalenie.

Zrasty vajcovodov: Okrem cýst a nádorov sa môžu vo vajcovodoch nachádzať aj zrasty, ktoré vznikajú najčastejšie ako sekundárny dôsledok predošlých problémov v oblasti brucha alebo ako následok operácií endometriózy. Zrasty sa ťažko diagnostikujú, príznakom sú neurčité bolesti brucha a panvy. Sú aj dôvodom nepriechodnosti vajcovodov.

Sexuálne prenosné choroby: S vajcovodmi môžu súvisieť aj viaceré infekcie prenášané sexuálnym stykom. Spomedzi nich vyniká najmä kvapavka, pretože práve v jej dôsledku môže vzniknúť následný zápal vajcovodov bakteriálneho typu a to obvykle vedie už k trvalej neplodnosti. Typickým prejavom kvapavky je hnisavý výtok z vagíny.

Endometrióza: Endometrióza je ochorenie primárne súvisiace s maternicou, nakoľko pri tejto poruche dochádza k výskytu ložísk sliznice maternice mimo jej vnútro. S vajcovodmi súvisí preto, že táto sliznica sa môže nachádzať aj priamo v nich, nakoľko je s maternicou spojená. Riešením tohto stavu je potom operačné odstránenie týchto ložísk.

SEBAPOZOROVANIE AJ PRAVIDELNÉ PREHLIADKY

Cestou k čo najrýchlejšiemu odhaleniu problémov a ochorení sú pravidelné gynekologické prehliadky a vlastná vnímavosť. Všímať si treba nielen niektoré viac viditeľné príznaky, ale aj celkové fungovanie menštruačného cyklu a snažiť sa zachytiť akúkoľvek anomáliu.

Ako zlepšiť a podporiť stav a funkciu vajcovodov a plodnosť

Ako zlepšiť a podporiť stav a funkciu vajcovodov a plodnosť Základom pre podporu plodnosti je samozrejme udržiavanie pohlavnej sústavy, vrátane vajcovodov, v čo najlepšej kondícii. K tomu sa dá prispieť aj spomínanými pravidelnými prehliadkami, veľa ale môžete spraviť aj takpovediac doma jednoduchými opatreniami.

 • Mojej partnerke sa najviac osvedčila kombinácia zmien životosprávy, podporných stimulačných prípravkov a režimových opatrení v bežnom aj tom sexuálnom živote

Prirodzene, neexistuje 100 % prevencia voči každému problému a nie vždy pomôžu len jednoduché režimové zmeny a opatrenia. Rovnako tak nie na všetko stačia prípravky voľne dostupného typu. Prečo však nevyužiť možnosť zlepšiť stav vajcovodov aj vaječníkov a takýmto spôsobom zlepšiť plodnosť alebo zdravie reprodukčnej sústavy?

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Tu sú možnosti, ktoré máte na podporu svojej plodnosti:

treba sa vyhýbať rizikovým faktorom súvisiacim so zápalmi a infekciami, najmä používať ochranu pri pohlavnom styku s novým partnerom
obezita je veľkým nepriateľom plodnosti, doprajte si viac pohybu, napríklad beh, plávanie a častá chôdza pomáhajú najviac
zmeniť treba aj jedálniček, prioritou by mali byť potraviny s obsahom minerálov a vitamínov, najmä Zinku, vitamínov B, A, C, E a D
zbaviť sa treba mastných a tučných jedál, ale s výnimkou jogurtov, syrov a mlieka, tie si doprajte aj v plnotučnej verzii, podporujú ovuláciu
skúste aj cvičenie na podporu svalstva panvového dna známe ako Kegelove cviky
zbavte sa zlozvykov typu káva, fajčenie a alkohol
niektoré lubrikačné gély môžu zabíjať spermie alebo znižovať ich šancu na oplodnenie vajíčka, nepoužívajte ich
veľmi dobre fungujú aj viaceré bylinky, napríklad Maca, Ženšen či iné prírodné afrodiziaka, kúpiť ich môžete aj vo forme výživových doplnkov, pokiaľ sa vám nechce pripravovať si z nich doma čaje

Najčastejšie otázky o vajcovodoch

Najčastejšie otázky o vajcovodoch Čo sa týka otázok ohľadom vajcovodov, po zbežnom nahliadnutí do internetových fór a diskusií je zrejmé, že ženy sa pýtajú najmä na funkcie a funkčné problémy týkajúce sa tejto časti pohlavnej sústavy. Nakoľko je mojim cieľom, aby bol môj článok o vajíčkovodoch kompletný, na tie najviac kladené otázky som sa rozhodol na tomto mieste odpovedať:

Ako prebieha sterilizácia cez vajcovody a má nejaké riziká?

Vajcovody sú u žien často využívané aj ako metóda sterilizácie, čiže zabránenia oplodnenia po pohlavnom styku. Ide o mechanické prerušenie vajcovodov nazvané aj podviazanie, ktoré ale nevylučuje možnosť mimomaternicového tehotenstva a oplodnenia mimo vajcovod.

Kedy je potrebné odstránenie vajcovodov, ktorých ochorení či porúch sa to týka?

Odstrániť vajcovod, teda jeho časť, si môže vyžadovať napríklad komplikovaný a neúspešne liečený chronický zápal. Ide však až o poslednú možnú voľbu terapie. To isté platí aj pri zhubných nádoroch v pokročilom štádiu, kedy sa odstraňujú tkanivá postihnuté rakovinou.

Ako spriechodniť upchaté vajcovody, je na to potrebná operácia?

Bohužiaľ, pokiaľ je nepriechodnosť vajcovodov spôsobená zrastami z predošlých operačných zákrokov alebo ide o následok ťažkých infekcií, napríklad chlamýdiového pôvodu, nepomôže ani operácia. Ak ide o menší problém. používa sa laparoskopická metóda cez pošvu.

Sú vajcovody dôležité aj v tehotenstve? Aká je ich funkcia počas gravidity?

V prípade, že nastalo úspešné oplodnenie a nejedná sa ani o mimomaternicové tehotenstvo, je úloha vajcovodov z hľadiska plodnosti ukončená. Žiadnu špeciálnu funkciu počas gravidity nemajú, po jej skončení sa znova obnoví ich funkcia transportu vajíčok do maternice.

Majú vajcovody aj nejaký praktický význam pre spermie?

Áno, vo vnútri tohto párového orgánu sa totiž nachádzajú špeciálne sekrečné bunky, ktoré majú význam pri procese zvanom kapacitácia spermií. Zjednodušene sa dá povedať, že tieto bunky pomáhajú pripraviť spermie na preniknutie do vajíčka a jeho oplodnenie.

Ako fungujú prípravky na podporu plodnosti a prečo ich odporúčam

Ako fungujú prípravky na podporu plodnosti a prečo ich odporúčam Jednou z možností, ako podporiť činnosť pohlavnej sústavy a teda aj plodnosť, sú rastliny. Nemusí to však byť len v jednej forme, napríklad ako bylinkový čaj, ale podôb je viacero. Niektoré majú formu tabliet, kvapiek alebo iných typov výživových doplnkov.

Tieto prípravky pritom fungujú maximálne prirodzene:

 • Ich cieľom je podporiť plodnosť pomocou nastolenia hormonálnej rovnováhy a tiež pomocou vitamínov, minerálov a iných látok ovplyvňujúcich činnosť pohlavnej sústavy

Niektoré prípravky fungujú na báze podpory hormonálnej hladiny estrogénov cez rastlinné fytoestrogény, ktoré získavajú z extraktov bylín typu Paulínia nápojová, Muira Puama alebo Šalvia lekárska. Iné sú zas založené na pôsobení niektorých vitamínov, napríklad vitamínu B9 nazvaného aj Kyselina listová, ktorý sa bežne užíva na podporu tehotenstva.

Tieto prípravky majú navyše viacero nezanedbateľných pozitívnych vlastností:

nakoľko je ich zloženie bez obsahu syntetických látok, môžete ich kúpiť voľne bez predpisu či receptu, charakterovo totiž ide o voľne dostupné výživové doplnky
kúpa je možná samozrejme aj v lekárni, nakoľko sú tieto prípravky schválené príslušnými úradmi, ale aj cez internetové eshopy ich oficiálnych výrobcov
vzhľadom na zloženie sa nemusíte obávať žiadnych vážnejších vedľajších účinkov, odporúčam ale pozrieť si príbalový leták kvôli kontraindikáciám

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Tieto prípravky sú jednoduché na užívanie, snaží sa držať inštrukcií od ich výrobcu. Hoci sú ich látky prírodného charakteru, neprekračujte maximálnu dennú dávku. Skúsenosti tiež ukazujú, že dlhodobé užívanie, napríklad 3 mesiace a viac, zlepšuje účinok.

ŠIRŠIA ÚČINOSŤ AKO NAJLEPŠÍ BENEFIT

Jedným z najdôležitejších benefitov prípravkov sú širšie účinky. Vďaka bohatému zloženiu môžu pomôcť tieto produkty nielen na zlepšenie plodnosti, ale mnohé pomáhajú aj na ženské problémy s nepravidelnosťou menštruácie alebo na zvýšenie mentálnej vitality.

Prípravky, ktoré vyskúšala moja partnerka a jej skúsenosti s nimi

Prípravky, ktoré vyskúšala moja partnerka a jej skúsenosti s nimi Viaceré uvedené tabletky, kvapky aj iné formy výživových doplnkov skúsila aj moja partnerka, rovnako tak tiež niekoľko jej známych. Výsledok? Viacero značiek je naozaj viditeľne účinných a nápomocných, no na trhu sú stále aj produkty, ktorých účinnosť v praxi značne zaostáva za deklarovanými účinkami.

Ako teda nájsť tie správne prípravky a ušetriť si dlhé týždne či mesiace skúšania a hľadania? Orientovať sa nie podľa ceny alebo sľubov, ale podľa kvality zloženia a referencií. Aby som vám s tým výberom pomohol, uvádzam produkty, ktoré sa mojej partnerke osvedčili najviac:

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

5.00

1 Hodnotení

Dobrý deň laparoskopiou mi zistili nepriechodné vajcovody dá sa s tým niečo robiť?? Dajú sa nejako spriechodnit??

Patrícia píše 27 mája 2019 o 22:19

Dobrý deň v minulosti som urobila chybu a dala si podviazat vaječníky ,je nejaká cesta späť ako mať dieťatko ?

Simona píše 15 júla 2020 o 12:58

Dobrý deň prajem.Pred rokom som mala odstranené vajcovody a časť maternice. Mám 49 rokov môžem už mať návaly tepla a potom zase zimnicu? Je to hrozne nepríjemné ako si viem pomôcť?
P.s.“ priberam na vahe

Adriana Guľášová píše 06 apríla 2021 o 17:18

Pridať komentár