Vajíčka

Vajíčka

Ženské pohlavné bunky sa nazývajú vajíčka a vznikajú procesom zvaným oogenéza vo vaječníkoch. Po tom, čo príde k dozretiu, je pre vznik nového života potrebné oplodnenie a uhniezdenie vajíčka v maternici. To sa môže stať prirodzeným pohlavným stykom, pokiaľ to však z nejakej príčiny nefunguje, tak aj po umelom oplodnení.

Väčšina žien túto časť pohlavnej sústavy a jej fungovania príliš nerieši až do momentu, než nastanú problémy. Neplodnosť u žien je však len príznakom toho, že nastala nejaká porucha či problém s tvorbou, dozrievaním alebo oplodnením pohlavnej bunky, čiže vajíčka.

Na správny vývoj, dozrievanie či usídlenie vajíčka majú vplyv aj viaceré ženské hormóny. Progesterón a prolaktín sú tie najdôležitejšie z nich, na procese ovulácie, čiže uvoľňovania vajíčka, sa podieľajú aj luteinizačné hormóny. Faktorov ovplyvňujúcich vajíčko je teda dosť.

Čo sú vajíčka

Čo sú vajíčka Pod pojmom vajíčko sa myslí ženská pohlavná bunka, nazývaná niekedy aj vajcová bunka alebo ovulum. Po oplodnení vajíčka mužskou pohlavnou bunkou, čiže spermiou, môže prísť v prípade ideálnych podmienok prostredia k vzniku nového plodu.

 • Vajíčko je ženská pohlavná bunka okrúhleho charakteru, ktorá má priemer zhruba 0,1 μm, ktorá sa vyvíja vo vaječníkoch zo zárodočných buniek
 • Aby mohlo prísť k oplodneniu vajíčka, je dôležitý aj proces ovulácie, počas ktorého príde k dozretiu vajíčka a jeho uvoľneniu na sliznicu vajcovodu
 • Až po procese dozretia môže byť vajíčko oplodnené, ale len počas prvých 24 hodín

Vajíčko vzniká procesom zvaný oogenéza z oocytov. Počas dospievania ženy ich je vyprodukovaných niekoľko stoviek tisíc, no samotnej ovulácie počas produktívneho veku ženy sa dožije len 300 až 400 z nich. Dozrievanie ženskej pohlavnej sústavy, vrátane vajíčok, je pritom závislé aj od hormonálnej hladiny, najmä od progesterónu a prolaktínu.

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Čo sa týka procesu tvorby a oplodnenia vajíčka, ten prebieha nasledovne:

vajíčko sa vytvorí vo vaječníkoch, pričom procesom ovulácie dochádza k dozrievaniu vajíčka, jeho uvoľneniu z folikulu umiestneniu na sliznicu vajcovodu
pri ovulácii sa striedajú oba vaječníky, pričom na sliznici vajcovodu môže byť vajíčko oplodnené počas prvých 17 až 24 hodín od uvoľnenia z vaječníka
po úspešnom oplodnení vajíčka spermiou môže prísť k transportu do maternice a k uhniezdeniu vajíčka, čo nastáva spravidla 5. až 7. deň po oplodnení

Čo sa týka procesu oplodnenia, ten je veľmi zaujímavý. Z 200 až 300 miliónov spermií, ktoré sa vo vagína môžu nachádzať, sa k vajíčku dostane len zlomok z nich, obvykle 300 až 500. Oplodniť vajíčko však môže len jedna, ostatné jej pomôžu narušiť jeho obal. Splynutím vajíčka a spermie dochádza aj k spojeniu chromozómov od matky a chromozómov od otca.

V súvislosti s vajíčkom a procesom oplodnenia by som rád uviedol aj zopár zaujímavostí:

proces ovulácia je závislý aj od hormonálnej hladiny, konkrétne od hormónov uvoľňovaných hypofýzou, najmä prolaktín ovplyvňuje uvoľňovanie vajíčok
najčastejšie dochádza k ovulácii medzi a 16. dňom menštruačného cyklu, pričom spermie môžu prežiť v ženskom pohlavnom systéme aj niekoľko dní
v prípade, že nepríde k procesu fertilizácie, čiže spojenia vajíčka a spermie, vajíčko do 24 hodín od uvoľnenia na sliznicu vajcovodu samo od seba prirodzene degeneruje

POHLAVIE PLODU

Splynutím vajíčka a spermie vzniká zárodok nového plodu a teda aj nového života. Zaujímavosťou je, že o tom, aké pohlavie bude mať nový plod, nerozhoduje vajíčko, ale spermia. Tá totiž nesie genetickú informáciu, konkrétne buď chromozóm Y alebo X.

Príznaky spojené s vajíčkami a plodnosťou a čo môžu znamenať

Príznaky spojené s vajíčkami a plodnosťou a čo môžu znamenať Problémy týkajúce sa vajíčok a plodnosti sa prejavujú aj navonok cez rôzne symptómy. Niektoré súvisia priamo s ochoreniami a poruchami konkrétnych orgánov, najmä vaječníkov a vajcovodov, iné sú viac systémového charakteru a sú spoločné aj s prejavmi pre iné ochorenia rozmnožovacej sústavy.

Toto sú prejavy najčastejšie spojené s vajíčkami a plodnosťou:

Príznak neplodnosti: Prvým symptómom nejakého problému je príznak neplodnosti. Nejde o všeobecne používaný termín, skôr som tak pomenoval stav, kedy nemôže žena otehotnieť ani po 1 roku nechráneného a opakovaného pohlavného styku. V tomto prípade však treba ešte zistiť, či problém nie je skôr na strane muža.

Bolesti: Druhým pomerne častým symptómom sú bolesti v rôznej podobe. Bolesti v oblasti podbruška indikujú najčastejšie zápal, či už vaječníka, vajcovodov alebo maternice. Periodické bolesti v čase menštruácie môžu zas byť príznakom cysty na vaječníkoch. Neurčitými bolesťami brucha sa prejavuje aj karcinóm vajcovodov.

Výtok z pošvy: Výskyt neprirodzeného výtoku z pošvy môže byť znamením zápalu maternice, ak je dokonca hnisavý, ide najčastejšie o symptóm akútneho štádia zápalu vaječníkov a vajcovodov. Hlienovým, hnisavým a páchnucim výtokom sa prejavuje aj kvapavka, ktorá môže postihnúť dlhodobo aj vaječníky a vajcovody a spôsobiť u ženy sterilitu.

Problémy s menštruáciou: Nepravidelnosť menštruácie, príliš silná menštruácia, neskorá menštruácia či slabá menštruácia, to všetko sú negatívne znamenia. Vymiznutie menštruácie je znak predčasného ovariálneho zlyhania, ak naopak nastáva aj krvácanie mimo menštruácie, ide o príznak zápalu vaječníka alebo maternice.

Poruchy, problémy a ochorenia spojené s vajíčkami a plodnosťou

Poruchy, problémy a ochorenia spojené s vajíčkami a plodnosťou Nakoľko vajíčka sú ženské pohlavné bunky určené k splodeniu potomka, pri prehľade najdôležitejších problémov som sa zameral na poruchy a ochorenia týkajúce sa rôznych častí ženského reprodukčného systému. Sám som bol prekvapený, čo všetko môže mať vplyv na proces tvorby, dozrievania a oplodenia vajíčok.

Tu sú najvýznamnejšie problémy:

Zápal vaječníkov a vajíčkovodov: Odborne sa tomuto zápalu hovorí aj adnexitída a najčastejšie vzniká na základe bakteriálnej infekcie pôvodne vo vagíne. Najčastejšie postihne zápal spoločne vaječníky aj vajíčkovody, medzi typické prejavy patria bolesti, horúčka a výtok z pošvy. Zápal sa lieči najčastejšie antibiotikami.

Predčasné ovariálne zlyhanie: Problémom predčasného zlyhania vaječníkov trpí zhruba len 1 % žien, no keďže dôsledkom je neplodnosť, zaradil som túto chorobu medzi tie najvýznamnejšie. medzi rizikové faktory patrí genetická predispozícia, ale aj negatívne vplyvy okolia, napríklad fajčenie. Sprevádza ho vymiznutie menštruácie.

Nádor žĺtkového vaku: Toto špecifické nezhubné ochorenie patrí medzi zárodočné nádory a v prípade žien sa týka vaječníkov, čo sa prejaví najmä ich zväčšením. Toto zväčšenie je však nebolestivé a preto sa obvykle prejaví až v neskorších štádiách. Riešením je chirurgické odstránenie nádoru, niekedy je však potrebná aj chemoterapia pri väčšom rozšírení.

Nepriechodnosť vajcovodov: V prípade nepriechodnosti vajíčkovodov nie je možné preniknutie spermie k vajíčku a ani posun vajíčka vajíčkovodom v ideálnom prípade z vaječníkov až do maternice. Za nepriechodnosťou treba vidieť rôzne fyziologické vrodené problémy či neúplné vyvinutie, môže však ísť aj o následok niektorých neliečených zápalov.

Zápal maternice: Neliečený zápal maternice môže byť tiež dôvodom neplodnosti, napríklad aj z dôvodu, že skôr či neskôr sa takýto zápal rozšíri ďalej, hlavne smerom do vajcovodov. Môže prísť aj k trvalému narušeniu sliznice maternice, čo spôsobí, že uhniezdenie vajíčka nie je možné, prípadne neprebehne tak, ako má a to vedie k neúspešnému vývoju plodu.

Problémy s ovuláciou: Nepravidelná ovulácia alebo dokonca jej vynechanie môže spôsobiť vážne problémy s plodnosťou a otehotnením ženy. Najčastejšie je za touto poruchou problém s vaječníkmi, nadváhou či podvýživou lebo problém hormonálneho charakteru. Problémy s ovuláciou môžu tiež vzniknúť aj dôsledkom užívania hormonálnej antikoncepcie.

Hormonálna nerovnováha: Nielen na ovuláciu, ale aj na činnosť celej pohlavnej sústavy od vaječníkov až po maternicu majú vplyv pohlavné hormóny. Ak príde k ich nedostatočnej tvorbe a nedostatočnej hladine, prípadne k nerovnováhe, môže nastať problém so stimuláciou samotnej produkcie vajíčok, ale aj s vytvorením ideálneho prostredia v maternici.

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

DIAGNOSTICKÉ TESTY PLODNOSTI

Na potvrdenie alebo vyvrátenie plodnosti u ženy je najistejším spôsobom absolvovanie špeciálneho diagnostického testu. Ten zahŕňa predovšetkým test ovulácie, vyšetrenie vaječníkov, hormonálne vyšetrenie a mikrobiologické vyšetrenia krvi a poševného steru.

Ako zlepšiť a podporiť stav a funkciu vajíčok a plodnosť

Ako zlepšiť a podporiť stav a funkciu vajíčok a plodnosť Ak chce žena podporiť svoju plodnosť, mala by sa zamerať na dve dôležité veci. Prvou je udržiavania pohlavnej sústavy v čo najlepšom stave, čo sa dá spraviť viacerými režimovými zmenami a preventívnymi opatreniami. Druhou vecou je dôraz na pozitívnu stimuláciu.

 • Plodnosť ženy, najmä z pohľadu zlepšenia šance na tvorbu zdravých vajíčok a zlepšenia ovulácie, je možné podporiť aj prirodzene a to cez rôzne vitamíny a prírodné látky

Dôležité je však nielen aktívne podporovať plodnosť a celý proces tvorby a dozrievania vajíčka, ale vyvarovať sa aj negatívnym vplyvom. Mojej partnerke, ale aj iným ženám, sa najviac osvedčila kombinácia viacerých spôsobov podpory plodnosti a to práve kvôli synergii jednotlivých efektov na celú pohlavnú sústavu.

Čo teda pomáha na plodnosť u žien? Držte sa týchto zásad:

obmedziť treba mastnú a ťažkú stravu a nápoje obsahujúce priveľa cukru či kofeínu, rovnako tiež pozor na niektoré lieky na predpis
naopak, ovocie a zelenina pomáhajú, najmä vtedy, ak obsahujú vitamíny skupiny B, napríklad vitamín B8 alebo vitamín B9, rovnako tak minerály, napríklad Zinok
dôležitý je aj dostatok spánku a oddychu a to nielen počas noci, ale aj cez deň
minimalizovať treba vplyv stresu a iných negatívnych faktorov na psychiku
pohyb pomáha nielen znížiť nadváhu, ale zlepšuje aj metabolizmus a uľahčuje tiež činnosť pohlavnej sústavy vrátane zlepšenia pravidelnosti ovulácie
strániť sa treba tesnej spodnej bielizne, môže zhoršiť zdravie maternice a vagíny
skúsiť možno aj cvičenie na podporu svalstva panvového dna, Kegelove cviky
dostatočne dlho pred tým, ako sa bude žena pokúšať o dieťa, treba vysadiť hormonálnu antikoncepciu, ktorá môže narušiť krehkú hormonálnu rovnováhu
hladinu hormónov a ich rovnováhu možno podporiť aj aktívne cez rôzne byliny, napríklad Vitex jahňací, Alchemilku alebo Macu

Najčastejšie otázky o vajíčkach a plodnosti

Najčastejšie otázky o vajíčkach a plodnosti Ženy sa o vajíčka ako súčasť pohlavnej sústavy a reprodukčného zdravia zaujímajú najmä z pohľadu plodnosti a rizík pre neplodnosť. Keďže je mojim cieľom priniesť čo najviac komplexný a obsiahly text na túto tému, zavítal som na niektoré internetové fóra a diskusie s cieľom nájsť najviac kladené otázky. Nech sa páči, tu sú aj s mojimi odpoveďami:

Ktoré faktory najviac ovplyvňujú neplodnosť u žien?

Medzi dva najčastejšie kategórie problémov patria fyziologické poruchy a hormonálne problémy. V prvej kategórii dominujú rôzne poruchy spôsobujúce problémy s činnosťou vaječníkov, v druhom prípade ide o problém s hormónmi riadiacimi proces ovulácie.

Je možné nejakým externým spôsobom pomôcť tvorbe a dozrievaniu vajíčok?

Áno, to sa využíva najmä v prípade nedostatočnej funkčnosti vaječníkov a vajcovodov. Najčastejšie ide o hormonálnu indukciu ovulácie, čiže rastu a dozrievania vajíčok, prípadne o stimuláciu samotných vaječníkov pomocou liečiv aplikovaných v injekčnej podobe.

Môže prísť k otehotneniu a splodeniu len počas ovulácie?

Áno, pretože práve procesom ovulácie dochádza k uvoľneniu vajíčka z vaječníka a jeho usídleniu na sliznici vajcovodu. Spermie však môžu prežiť v ženskom tele aj 48 hodín, takže ak prišlo k pohlavnému styku aj dva dni pred ovuláciou, splodenie je stále možné.

Akú funkciu majú v súvislosti s vajíčkami prolaktín a progesterón?

Hormonálna rovnováha má na plodnosť ženy všeobecne významný vplyv. Prolaktín je hormón, ktorý stojí za uvoľňovaním vajíčok z vaječníkov, progesterón zas pripraví každý mesiac v rámci menštruačného cyklu vnútorné prostredie maternice na uhniezdenie vajíčka.

Ako prebieha umelé oplodnenie a čo s tým majú vajíčka?

Pod pojmom umelé oplodnenie sa môže myslieť viacero spôsobov spojenia spermie a vajíčka. Najznámejším je umelé oplodnenie IVF, čo je skratka pre in vitro fertilizáciu. Tu dochádza k spojeniu mimo organizmus ženy, po ňom už je ale vajíčko vložené naspäť do maternice.

Ako fungujú prípravky na podporu plodnosti a prečo ich odporúčam

Ako fungujú prípravky na podporu plodnosti a prečo ich odporúčam Jednou z možností, ako je možné podporiť u žien plodnosť, je vyskúšať aj rôzne prípravky určené buď priamo na podporu plodnosti, prípadne na podporu hormonálnej rovnováhy. Moja partnerka tiež tieto prípravky skúsila, podobne tak spravilo aj množstvo iných žien.

Veľkou prednosťou týchto produktov je ich zloženie:

 • Ide o prípravky, ktoré neobsahujú žiadne syntetické účinné látky, ale pôsobia na základe prírodných zložiek, či už ide o vitamíny alebo o rastlinné a bylinné extrakty

Najčastejšie sa tu nachádzajú extrakty a výťažky rastlín s obsahom fytoestrogénov, napríklad Srdcovník obyčajný, Benedikt lekársky či Wild Yam. Niektoré iné prípravky zas obsahujú dominantne vitamíny, konkrétne vitamín B8 alebo vitamín B9, nazývaný aj kyselina listová. Cieľom týchto látok je zlepšiť ovuláciu aj hormonálnu rovnováhu u žien.

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Pre tieto produkty zároveň platia viaceré pozitíva:

ich užívanie je obvykle bezproblémové a to najmä s ohľadom na nežiaduce alebo vedľajšie účinky, ktoré sú doslova minimálne alebo väčšinou aj žiadne
kúpiť tieto prípravky, či už majú formu tabliet alebo inú podobu, je možné bez lekárskej indikácie, čiže voľne bez predpisu a bez receptu
dostupnosť produktov je veľmi dobrá, môžete si ich kúpiť osobne v lekárni, no viaceré značky sa už dajú aj objednať z eshopu ich výrobcov priamo z pohodlia domova

Najviac by som chcel vyzdvihnúť práve komplexné účinky na viacero oblastí pohlavného aj bežného života. Mnohé prípravky totiž pomáhajú pri ženských problémoch s nepravidelnou menštruáciou, iné zas podporujú aj hormonálnu rovnováhu a môžu podporiť aj libido.

UŽÍVANIE AJ NA 6 MESIACOV

Niektoré značky na trhu sú natoľko populárne, že mnoho žien ich užíva naozaj dlhodobo pre ich pozitívne účinky nielen na plodnosť, ale aj na hormonálny systém alebo metabolizmus. Skúsenosti na internetových fórach ukazujú, že sú ženy, ktoré ich užívajú aj pol roka.

Prípravky, ktoré vyskúšala moja partnerka a jej skúsenosti s nimi

Prípravky, ktoré vyskúšala moja partnerka a jej skúsenosti s nimi Na trhu je produktov určených pre ženy pomerne veľké množstvo. Niektoré pôsobia len na hormonálnu rovnováhu, iné sú zas určené špeciálne na podporu pri otehotnení a na zlepšenie plodnosti. Zďaleka nie všetky ale dosahujú v praxi také účinky, aké deklarujú ich výrobcovia na obale. Zaujať sa tak snažia primárne nízkou cenou.

Ako to už ale väčšinou býva, vyberať len podľa ceny sa neoplatí. Naopak, najdôležitejšími kritériami by mali byť kvalitné zloženie a pozitívne referencie. Moja partnerka skúsila takýchto prípravkov a tabliet naozaj dosť, toto sú tie, ktoré je pomohli najviac:

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

4.00

6 Hodnotení

Dobry den

Píšete o prípravkoch na podporu plodnosti.
Menox a menoxin, podľa opisu prípravkov čo čítam na internete, sú používané pri menopauze.
Trochu má to teraz doplietlo. Sú teda vhodne aj na podporu plodnosti?

Ďakujem za odpoved
S pozdravom
Zdenka

Zdenka píše 04 mája 2020 o 12:23

Pridať komentár