Hypogonadizmus

Hypogonadizmus

Pre väčšinu ľudí je pojem hypogonadizmus neznámy a nevedia ho vôbec zaradiť. Ide však o závažnú poruchu funkcie pohlavných žliaz, ktorej výsledkom je nedostatočná tvorba testosterónu a tiež aj neplodnosť. Hypogonadizmus u mužov tak súvisí s témou plodnosti a potencie oveľa viac, ako to na prvý pohľad vyzerá.

Mužský hypogonadizmus môže byť primárny aj sekundárny, centrálny aj periférny. Rozoznať sa dá podľa jasných príznakov, no aj tak je potrebné vyšetrenie. Podľa typu a rozsahu sa môže následne stanoviť konkrétne liečba.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

To, aké problémy so sebou táto porucha prináša, ale aj to, ako sa dá liečiť, je témou tohto môjho textu. Pokúsim sa tiež načrtnúť možnosti, ktoré má aj zdravý muž, aby si poradil napríklad s nízkou hladinou testosterónu.

Čo je hypogonadizmus

Čo je hypogonadizmus Hypogonadizmus je seriózna lekárska diagnóza, ktorá súvisí s nefunkčnosťou pohlavných žliaz a jej výsledkom sú problémy s libidom a plodnosťou. Toto ochorenie sa môže objaviť v zárodku už v mladom veku a prvotné znaky tak môže objaviť už pediater.

 • Hypogonadizmus sa vyznačuje poruchou pohlavných žliaz u mužov
 • Dôsledkom tejto poruchy je nedostatočná tvorba pohlavných hormónov, čo sa prejaví v problémoch s testosterónom a s ním súvisiacim libidom, čiže sexuálnym apetítom
 • Táto porucha zasahuje ale aj prostatu a vo svojom širšom pôsobení aj plodnosť

Pri hypogonadizme treba rozlišovať primárnu a sekundárnu formu. Primárna je spojená s porušením testikulárneho tkaniva, kým sekundárna vzniká v dôsledku porušenia hypotalamo-hypofýzového systému. V oboch prípadoch ale dochádza k narušeniu produkcie mužských pohlavných hormónov, hoci príčiny môžu byť mierne odlišné.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Toto ochorenie má niekoľko typických charakteristík:

sexuálne žľazy sú sprevádzané poruchami štruktúry alebo funkcie, pričom v prípade primárneho hypogonadizmu ide o priamu príčinu tohto ochorenia
v krvi dochádza k výraznému poklesu androgénov, čo je typické najmä pre sekundárny hypogonadizmus
u chlapcov počas dospievania absentujú typické procesy pre pubertu, čiže zhrubnutie hlasu, vývoj ochlpenia, zvýšenie objemu svalstva, objaviť sa môže aj osteoporóza
v prípade sekundárneho hypogonadizmu sa môžu objavovať aj niektoré súvisiace ochorenia, najmä ide o rôzne syndrómy s dedičnou patológiou

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Špecifickou formou je normogonadotropný hypogonadizmus. V tomto prípade síce príde k porušeniu hypotalamo-hypofýzovej funkcie, ale hladina gonadotropných hormónov zostáva normálna. Špecifickou vlastnosťou tohto typu ochorenia je však zvýšená hladina prolaktínu.

V PUBERTE AJ V STREDNOM VEKU

Hypogonadizmus sa môže vyskytovať tak už v predpubertálnom veku, ako napríklad aj u starších mužov v stredom veku. Kým v prvom prípade sú viac prítomné vonkajšie znaky, najmä ohľadom druhotným pohlavných znakov, v druhom je forma ochorenia viac skrytá.

Hypogonadizmus a jeho príznaky a prejavy

Hypogonadizmus a jeho príznaky a prejavy Ochorenie sa dá spoznať veľmi zreteľne už podľa jeho vonkajších príznakov, hoci pochopiteľne, pre potvrdenie je nutné vykonať aj niektoré laboratórne testy a špecifické vyšetrenia vrátane toho endokrinologického. U starších mužov sú vonkajšie prejavy menej viditeľné, preto sa podľa príznakov dá najlepšie identifikovať ochorenie počas puberty.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Tu sú príznaky, ktoré sú najčastejšie spojené s hypogonadizmom:

znížená svalová hmotnosť a naopak ukladanie nadbytočného tukového tkaniva
výskyt jedného semenníka, čo môže súvisieť napríklad aj s nezostúpením druhého
narušenie štandardného a zdravého metabolizmu lipidov a sacharidov
výskyt rôznych vegetačných porúch, kognitívnych porúch a problémy s mentalitou
problémy s nerovnomernou hladinou pohlavných hormónov a nízkym libidom

V puberte sú prítomné aj špecifické príznaky, najmä vysoký rast, dlhé končatiny, absencia typických mužských sexuálnych charakteristík, nedostatočné rozloženie reprodukčných orgánov, slabší hlas. Vyskytnúť sa môžu aj súvisiace ochorenia, napríklad osteoporóza.

Príčiny a rizikové faktory hypogonadizmu

Príčiny a rizikové faktory hypogonadizmu Príčiny vzniku a rizikové faktory pre vznik hypogonadizmu sa odlišujú od toho, či sa jedná o jeho primárnu alebo o sekundárnu formu. Kým pri primárnom hypogonadizme je narušená funkcia semenníkov, pri sekundárnom celý hypotalamo-hypofýzový systém.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Tu sú príčiny a rizikové faktory, ktoré sa v súvislosti s ochorením najviac vyskytujú:

Príčiny súvisiace so sexuálnymi žľazami a semenníkmi: Často súvisí hypogonadizmus priamo so sexuálnymi žľazami alebo semenníkmi, minimálne čo sa týka jeho primárnej formy. V tomto prípade ide o rôzne vrodené poruchy, napríklad kryptorchizmus, prípadne o bilaterálnu agenéziu. Problémom môžu byť aj rôzne zranenia, najmä semenníkov.

Príčiny súvisiace s chromozómami: V prípade primárneho hypogonadizmu môže byť príčinou aj nejaký problém, porucha alebo defekt súvisiaci s chromozómami. Najčastejšie je to chromozomálna patológia vo forme Klinefertovho syndrómu, čo sa môže odhaliť napríklad vyšetrením kryogramom. Môžu to ale byť aj syndróm de la Chapelle alebo syndróm XYY.

Endokrinné príčiny: Čo sa týka endokrinných príčin, najčastejšie sa jedná o ochorenia súvisiace so štruktúrou alebo nesprávnou funkčnosťou endokrinnej sústavy. Môže sa jednať o rôzne druhy mutácií, napríklad PROP-1, čo je hypofýzna nedostatočnosť, alebo DAX-1, ktorá súvisí s hypopláziou nadobličiek. V tomto prípade sú prítomné aj súvisiace symptómy.

Iné ochorenia: Okrem endrokrinologických ochorení môžu súvisieť s hypogonadizmom aj iné choroby. Môže ísť o ochorenia pľúc, obličiek, pečene alebo o problémy s tráviacou sústavou a gastrointestinálnym traktom. Netreba zabúdať ani na systémové ochorenia, napríklad chronická renálna nedostatočnosť, cystická fibróza alebo infekcia vírusom HIV.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Vplyv externých faktorov: Súvis s primárnym hypogonadizmom môžu mať aj niektoré externé faktory a vonkajšie vplyvy, či už sa jedná o ich krátkodobé alebo dlhodobejšie pôsobenie. Najčastejšie sa spomína užívanie liekov, u ktorých mohol nastať tento stav ako vedľajší účinok, no môže ísť aj o dôsledok ožarovania a otravy jedovatými výparmi.

Vplyv dedičných ochorení: Veľmi často, najmä v prípade druhotného hypogonadizmu, je za ochorením dedičná patológia. Ide o rôzne druhy syndrómov, najčastejšie sa spomínajú Prader-Willyov syndróm, Kalmanov syndróm, Lawrence-Moon-Barde-Biddleov syndróm a Gordonov-Holmesov syndróm.

Ostatné príčiny: Medzi ďalšie príčiny a rizikové faktory, ktoré môžu spôsobiť či urýchliť priebeh ochorenia, patria rôzne zmeny traumatického charakteru na základe zranení, nádorové procesy súvisiace s pohlavnou alebo endokrinnou sústavou či dôsledok operačnej liečby, tzv. aktinoterapie. V tomto prípade ide o faktory, ktorým sa dá len veľmi ťažko predchádzať.

Diagnostika hypogonadizmu

Diagnostika hypogonadizmu Prvé príznaky sa môžu objaviť už v mladom veku. Pediater môže objaviť nejaké prvotné symptómy, najmä na vonkajších genitáliách. Sledujú sa tiež proporcie hornej a dolnej časti tela, kde sa môže prejaviť nedostatok testosterónu. Sledujú sa tiež porucha pôsobenia androgénov a ďalšie vonkajšie prejavy.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Čo sa týka diagnostiky hypogonadizmu v dospelom veku, tá pozostáva z týchto častí:

anamnéza – zisťuje sa prítomnosť rizikových faktorov, vykonáva sa meranie semenníkov a ich objem a sleduje sa miera ochlpenia a jeho typ najmä na hrudníku
fyziologické testy – okrem vyššie spomínaných znakov sa sleduje prítomnosť prsnej žľazy u mužov, skúma sa stavba tela, meria sa šírka pliec a tiež sa merajú genitálie
vyšetrenia hormónov – súčasťou diagnostiky je tiež zisťovanie hladiny prolaktínu a ferritínu, vykonať sa môže aj magnetická rezonancia hypotalamo-hypofýznej oblasti
laboratórne testy – v rámci laboratórnych vyšetrení sa zisťuje hladina luteinizačného hormónu a folikulo-stimulačného hormónu a tiež stanovenie celkového testosterónu

Okrem vyššie spomínaných vyšetrení sa vykonáva aj spermiogram a to najmä na zistenie plodnosti pacienta, ktorá úzko súvisí s týmto ochorením. Nakoľko primárny aj sekundárny hypogonadizmus sú sprevádzané poklesom spermií, môže toto vyšetrenie stav potvrdiť.

KOMPLEXNÉ ENDOKRINOLOGICKÉ VYŠETRENIA

Súčasťou diagnostiky ochorenia sú komplexné vyšetrenia endokrinológom, ktoré môžu potvrdiť hypogonadizmus, ale napríklad ukázať aj na niektoré iné syndrómy a poruchy. Tieto vyšetrenia sú nevyhnutné pre správne stanovenie diagnózy a vylúčenie iných príčin.

Riešenie a liečba hypogonadizmu

Riešenie a liečba hypogonadizmu Hypogonadizmus sa musí liečiť komplexne a s ohľadom na celkový stav pacienta. Dôležité je preto poznať napríklad aj možné rizikové faktory a súvisiace ochorenia, ktoré môžu byť kontraindikáciou alebo vylučujúcim faktorom pre určitý druh liečby.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Čo sa týka terapie ochorenia, tá pozostáva z týchto 3 častí:

Úvodné vyšetrenia

Štandardom na začiatku liečby sú niektoré úvodné vyšetrenia na vylúčenie rizík súvisiacich s liečbou hypogonadizmu. Ide napríklad o palpačné vyšetrenie prostaty, ku ktorému sa môže pridať vyšetrenie cez rektálnu sondu. Tieto dve vyšetrenia sa vykonávajú za účelom zistenia zväčšenia prostaty.

Okrem nich sa na vylúčenie rakoviny vykonáva test prítomnosti špecifického prostatického antigénu PSA, prípadne jeho voľnej frakcie PSA-free. Dôležité je tiež zistiť, či nehrozí riziko hepatoxicity, hyperkalcémie, gynekomastie, akné, retencie tekutín alebo priapizmu. Všetky potrebné diagnostické testy je preto nutné absolvovať ešte pred začatím liečby.

Lieky a liečivá v rámci hormonálnej terapie

Na liečbu hypogonadizmu sa využívajú liečivá v rámci hormonálnej terapie. Postupuje sa tak pri výskyte ochorenia v pubertálnom veku, ako aj v prípade neskoršieho veku. Najčastejšou voľbou je podávanie androgénov, avšak to neplatí napríklad vtedy, ak má muž karcinóm prostaty alebo prsnej žľazy, nakoľko by to mohlo stimulovať ďalší rast nádoru.

V prípade, že je jedinec rezistentný na androgény, musia sa podávať iné liečivá s účinkami podobného významu, prípadne deriváty testosterónu. Najčastejšie sa využíva perorálna forma vo forme liekov, ďalšími možnosťami sú injekcie a intramuskulárna forma.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Alternatívou k liečbou androgénmi je indukčná liečba gonadotropínmi, ktoré majú vplyv na veľkosť semenníkov a tie môžu navodiť spermatogenézu. Najčastejšie sa využíva podávanie chorionického gonadotropínu HG, neskôr sa prechádza na monotropín. V rámci indukčnej liečby sa nevyužíva aplikácia exogénneho testosterónu.

Kontrolné vyšetrenia

V rámci liečby je treba pamätať na riziká, napríklad už spomenuté riziko vzniku priapizmu. Preto sa musí hormonálna liečba kontrolovať a to cez rôzne testy a vyšetrenia. Najčastejšie ide o kontrolu stavu prsných žliaz, kontrolu vývoja lipidogramu, kontrolu transaminázy AST a ALT a samozrejmosťou je priebežné sledovanie hladiny testosterónu.

Časté otázky o hypogonadizme

Časté otázky o hypogonadizme Hypogonadizmus je pre verejnosť stále neznáme ochorenie a to vidno aj pri otázkach týkajúcich sa tejto témy. Na viacerých všeobecných fórach ale aj v niektorých internetových diskusiách pacientov som našiel mnoho otázok. Tu sú tie najčastejšie:

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Môže sa objaviť hypogonadizmus aj u žien?

Hoci v tomto texte primárne hovorím o tomto ochorení najmä v súvislosti s mužmi, môže sa napríklad centrálny hypogonadizmus objaviť aj u žien. Napríklad pri poruchách hypofýzy nastáva celkový nedostatok pohlavných hormónov často a vyžaduje si to lekársky dohľad.

Môže sa toto ochorenie prejavovať už pred pubertou?

Áno, môže. Najčastejšími prvými prejavmi sú nevyvinuté alebo slabo vyvinuté semenníky, slabé ochlpenie, neprítomnosť ejakulácie, ukladanie tuku na trupe, chabé svaly, tenké dlhé končatiny a podobne. Netreba však prepadať panike, vždy je nutná odborná diagnostika.

Čo ak sa začne objavovať hypogonadizmus naopak neskoro? Je to možné?

Áno, aj toto sa môže stať. Ide najčastejšie o mužov vo veku nad 50 rokov, u ktorých dochádza k progresívnemu poklesu tvorby androgénov. Môže sa vyskytovať aj pokles libida a určitý stupeň erektilnej dysfunkcie. Aj v tomto prípade je primárna liečba v podávaní testosterónu.

Môže byť muž s hypogonadizmom plodný?

Spravidla býva toto ochorenie spojené s neplodnosťou, no všetko závisí od výsledkov spermiogramu. Pokiaľ klesne početnosť spermií pod 5 miliónov, môže mať muž seriózne problémy s plodnosťou. Odpoveď na túto otázku ale musí dať jedine lekár.

Je možné nejakým spôsobom zvýšiť kvalitu a počet spermií?

Okrem liečby hypogonadizmu, ktorá môže nepriamo pôsobiť aj na tieto parametre, existuje celý rad rôznych druhov opatrení a režimových zmien, ktoré majú na spermie v tejto oblasti vplyv. Existujú tiež voľne dostupné prípravky, ktoré môžu na spermie vplývať pozitívne.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Ako fungujú lieky na hypogonadizmus

Ako fungujú lieky na hypogonadizmus Najčastejším spôsobom liečby hypogonadizmu je hormonálna terapia. Za týmto účelom sa používajú rôzne typy a značky farmakologických prostriedkov, pričom ich spoločným cieľom je zvýšenie hladiny testosterónu a to aj stimuláciou prirodzenej tvorby v organizme.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Najčastejšie sa využívajú dva typy farmakologickej liečby:

 • Prvým typom sú androgény v tabletkovej podobe, druhým typom lieky stimulujúce chorionický gonadotropín HG, pričom táto liečba môže mať aj injekčný charakter

V prípade stimulačnej terapii HG je cieľom stimulácia a podpora tvorby vlastného testosterónu a spermatogenézy, čiže ide o prirodzenú obnovu plodnosti aj libida. V každom prípade platí, že je nutné pri akomkoľvek podávaní liečiva sledovať vývoj hladiny testosterónu a tiež ďalšie faktory, podľa ktorých je možné určiť úspešnosť konkrétneho lieku.

LEN INDIKÁCIA LEKÁROM

Vzhľadom na to, že táto liečba môže mať aj svoje vedľajšie efekty a je potrebné ju individuálne prispôsobiť podľa príčin a zdravotného stavu každému mužovi, je nutná jej priama indikácia lekárom. Bez lekárskeho vyšetrenia neužívajte žiadne lieky na predpis.

Tabletky, ktoré som ešte vyskúšal a sú bez receptu

Tabletky, ktoré som ešte vyskúšal a sú bez receptu Ja osobne som síce touto chorobou netrpel a ani netrpím, ale mal som tiež problémy s nižšou hladinou testosterónu, čo sa odrážalo aj na nižšom libide. Výsledkom bola viditeľne horšia kvalita sexuálneho života a to som už musel začať riešiť.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Mne sa najviac zo všetkých možností osvedčili voľne dostupné tabletky:

 • Tieto tabletky fungujú na základe pôsobenia prírodných látok, ktoré stimulujú tvorbu testosterónu prirodzene a pomáhajú udržiavať hladinu hormónu na normálnej úrovni

V zložení týchto tabliet možno nájsť teda len látky rastlinného charakteru, ktoré sú doplnené o rôzne aminokyseliny, vitamíny a minerály. Pôsobením všetkých týchto zložiek dochádza k podpore zdravej hladiny testosterónu, čo sa odrazí aj na libide a v konečnom dôsledku aj na stavu prostaty a aj plodnosti.

Tabletky majú pritom hneď niekoľko výhod:

prvou je práve ich zloženie pozostávajúce primárne z rastlinných výťažkov a extraktov, čiže pôsobenie na hladinu testosterónu je prirodzené
druhá výhoda súvisí s tou prvou, nakoľko vďaka takému zloženiu sa nemusíte obávať o typické vedľajšie či nežiaduce účinky, ktoré tu nehrozia
tabletky sú dostupné voľne, netreba k nim žiaden recept ani predpis, jednoducho si ich môžete kúpiť v lekárni alebo cez oficiálny eshop výrobcu
výborným je aj pomer ceny a kvality, nakoľko tie najlepšie značky majú naozaj viditeľné účinky, čo potvrdzujem ja aj tisícky ďalších mužov

Aby som však bol úplne objektívny, treba povedať, že užívanie týchto prípravkov musí byť dlhodobejšie, aby sa účinky dostavili. Pozitívom ale je, že sú komplexné, napríklad pomáhajú aj na erekciu a potenciu. Ja sám mám výborné skúsenosti so značkami Stoporex.

Okrem nich sú tu ale aj iné kvalitné prípravky, najlepšie hodnotené sú tieto:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

4.30

20 Hodnotení