Priapizmus

Priapizmus

O kvalitnej erekcii sníva väčšina mužov, no čo ak nastane opačný stav? Na prvý pohľad niečo nepredstaviteľné, ale existuje aj takýto stav, konkrétne ochorenie priapizmus. Choroba je charakteristická bolestivým a trvalým zväčšením penisu, čiže erekciou, ktorá však vzniká bez akéhokoľvek predošlého sexuálneho dráždenia.

Veľmi často sa priapizmus vyskytuje počas dospievania u detí a mládeže, no môže ísť aj o jeden z mnohých vedľajších účinkov užívania niektorých tabliet obsahujúcich syntetické látky určené na trvalé roztiahnutie ciev prekrvujúcich penis.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Hoci nie je mojim cieľom vás nejako vystrašiť, táto choroba pomerne úzko súvisí s témou tohto webu a preto som sa rozhodol o nej napísať niečo viac. Ak chcete vedieť, čo to je priapizmus, ako sa prejavuje a aká je možná terapia, čítajte ďalej.

Čo je priapizmus

Čo je priapizmus Význam slova priapizmus sa u nás spája s problematickou erekciou, ktorá má patologický pôvod, čiže chorobnú príčinu. Ochorenie sa týka pohlavného údu a prejavuje sa vznikom a vytrvaním erekcie bez toho, aby to muž ovplyvnil svojou vôľou.

 • Priapizmus znamená poruchu erekcie, ktorá má cievny charakter
 • Ochorenie súvisí s cievnym zásobením penisu cez corpora cavernosa, kedy dochádza k permanentnému prekrveniu a aktivácii toporivých telies bez sexuálneho dráždenia
 • Neliečený priapizmus vedie dlhodobo k strate schopnosti zdravej erekcie

Kým u primárnej forme priapizmu nie je jeho príčina známa, pri iných druhoch ochorenia môže byť stav spôsobený najmä poruchou venookluzívneho mechanizmu či niektorými externými faktormi. Ochorenie je pomenované podľa Priapa, ktorý podľa antickej legendy trpel permanentným stoporením penisu.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Aké sú druhy priapizmu? Spomeniem ich aspoň v skratke:

primárny idiopatický priapizmus, ktorého presná príčina nie je známa
sekundárny priapizmus spôsobený aplikáciou intravenóznou liekov ovplyvňujúcich erekciu alebo perorálnou aplikáciou liekov ovplyvňujúcich libido či erekciu
priapizmus spôsobený podaním iných liekov ovplyvňujúcich krvný obeh alebo centrálnu nervovú sústavu
priapizmus u hematologických ochorení
priapizmus spôsobený neurologickými poruchami a problémami
priapizmus poúrazový a priapizmus spôsobený miestnymi poruchami

Pre zaujímavosť, aj ženy môžu trpieť podobným stavom, ktorý sa nazýva klitorizmus. V oboch prípadoch, čiže aj u mužov a aj u žien, je nutné zasiahnuť do 24 hodín. Viac informácií vám ponúknu externé lekárske odborné zdroje alebo napríklad aj Wikipedia.

ŤAŽKÁ PREVENCIA

Prevencia voči vzniku priapizmu je pomerne ťažká, nakoľko jedinou možnosťou je vyhýbať sa rizikovým faktorom, ktoré môžu stav spôsobiť. Treba si dávať pozor najmä na prostriedky na podporu erekcie, ale nielen tie syntetické. Dočítal som sa, že aj látka yohimbín, ktorá je prírodného charakteru, môže v prípade vysokých dávok u niekoho priapizmus vyvolať.

Priapizmus a jeho príznaky a prejavy

Priapizmus a jeho príznaky a prejavy Za priapizmus možno považovať stav, kedy aj bez sexuálneho dráždenia dochádza k vzniku erekcie, ktorá samovoľne pri nečinnosti neochabuje. Väčšinou je erekcia sprevádzaná bolesťami, pričom k stoporeniu prichádza v oblasti cievneho zásobenia penisu, ale samotný žaluď a špongiovité tkanivá v pohlavnom úde sú bez obvyklého zdurenia.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Symptómy u venookluzívneho typu priapizmu sú nasledovné:

erekcia je veľmi bolestivá a tvrdá, nakoľko síce neprichádza k nárazovému vysokému prítoku krvi do penisu, ale skôr k problémovému odtoku z neho
následkom toho je erekcia skôr statická a citlivá na dotyk
tento typ priapizmu je bohužiaľ častejší z hľadiska výskytu a má aj horšiu prognózu, nakoľko neskorší zásah so sebou nesie vyššie riziko trvalých následkov

V prípade druhého typu, arteriálneho priapizmu, dochádza k menej bolestivej erekcii, ktorá je svojim charakterom viac elastická a menej tvrdá. Je to spôsobené tým, že príčinou je zvýšený prítok krvi do penisu. Stav je ale viac dynamický, nedochádza až tak k problémom s odtokom.

Príčiny a rizikové faktory priapizmu

Príčiny a rizikové faktory priapizmu Podľa konkrétneho druhu môžu byť za stavom priapizmu mierne odlišné príčiny a faktory. Samotný stav trvalej a bolestivej erekcie je síce spôsobený v princípe problémom s prekrvením, no môže k nemu prísť na základe rozličných vplyvov.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Toto sú príčiny a faktory, ktoré sú pri priapizme najčastejšie:

Vplyv liekov určených na erektilnú dysfunkciu: Intravenózne alebo perorálne užitie syntetických liečiv určených na erektilnú dysfunkciu môže ako jeden zo svojich vedľajších účinkov vyvolať aj permanentný stav erekcie. Ide síce o menej sa vyskytujúci nežiaduci efekt, ale toto riziko tu stále je, ako uvádzajú aj výrobcovia na obale prípravkov.

Vplyv iných liečiv: Rizikovým faktorom a možnou vyvolávajúcou príčinou sú aj niektoré iné lieky a liečivá, napríklad lieky ovplyvňujúce centrálnu nervovú sústavu, antidepresíva, benzodiazepiny, warfarín, heparín, niektoré antihypertenzíva a niektoré špecifické prípravky aplikované lokálne na penis.

Hematologické ochorenia a poruchy: Keďže je priapizmus spôsobený poruchou súvisiacou s krvným obehom, vyskytovať sa môže aj pri niektorých hematologických chorobách. Jeho častejší výskyt bol spozorovaný napríklad v súvislosti s kosáčikovou anémiou, leukémiou a trombocytémiou. Rizikom je aj nahromadenie patologicky zmenených krvných elementov.

Neurologické faktory: V niektorých prípadoch môže byť priapizmus aj dôsledkom špecifických ochorení a faktorov súvisiacich s nervovou sústavou. Vyskytuje sa napríklad u syndrómu kaudy, čo je špecifická oblasť nachádzajúca sa v dolnom konci miechy. Rizikovým faktormi sú aj meningocefalitídy a stenózy spinálneho kanála.

Úraz a jeho následky: Viacero ochorení, porúch a problémov je spôsobených v dôsledku úrazov a inak tomu nie je ani pri priapizme. Vyskytli sa prípady, kedy vznikol poúrazový priapizmus v dôsledku poškodenia kavernóznej tepny pri úraze hrádze. Podobne niektoré iné úrazy spojené so samotným mechanizmom erekcie môžu viesť k trvalému stoporeniu.

Miestne poruchy a problémy: Medzi ďalšiu skupinu faktorov súvisiacich s priapizmom patria niektoré lokálne problémy, poruchy a ochorenia. Môže ísť napríklad o nádory, vytvorenie miestnej krvnej zrazeniny či metastázu rakoviny z inej oblasti do oblasti penisu, hrádze alebo močovej rúry.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Diagnostika priapizmu

Diagnostika priapizmu Prvotným podnetom je samozrejme vonkajšie pozorovanie príznakov typických pre priapizmus. Ide o vznik erekcie bez akéhokoľvek zjavného podnetu pochádzajúceho zo sexuálneho dráždenia alebo stimulácie, pričom erekcia je sprevádzaná väčšou alebo menšou bolesťou. Ak sa tieto príznaky objavia, treba okamžite navštíviť lekára.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Nasledovný postup je obvykle takýto:

anamnéza – ako prvé je nutné vykonať anamnézu, čiže zistiť jednak prítomné príznaky a jednak aj možné externé rizikové faktory, ktoré môžu priapizmus spôsobiť
fyziologické vyšetrenie – po anamnéze nasleduje fyziologické vyšetrenie, ktoré je zamerané na pohmatový test a zistenie, o ktorý konkrétny typ priapizmu sa jedná
laboratórne testy – súčasťou diagnostiky je aj vykonanie odberu krvi z kavernóznych telies a vyšetrenie ABR z kapilárnej krvi; možný je aj toxikologický test z moču
zobrazovacie vyšetrenia – pre získanie komplexného obrazu sa robí ultrazvukové vyšetrenie ciev v penise, prípadne aj RTG vyšetrenie s kontrastnou látkou

Diagnostika lekárom má zmysel nielen v potvrdení prvotného podozrenia na diagnózu priapizmu, ale aj vo vykonaní prvotných úkonov. Lekár totiž súbežne s niektorými vyšetreniami môže už vykonávať preventívne zachladenie penisu a intrakavernóznu punkciu.

KONAJTE RÝCHLO

Pri prvotnom podozrení na priapizmus je nutné konať veľmi rýchlo, nakoľko už po 4 až 6 hodinách dochádza k hypoxii, čiže k obmedzeniu okysličenia postihnutého tkaniva. Po 12 hodinách neliečeného stavu dochádza k prvým zmenám v bunkách a po 24 hodinách hrozí nekrotizácia tkanív, čiže trvalé následky spojené s neschopnosťou erekcie v budúcnosti.

Riešenie a liečba priapizmu

Riešenie a liečba priapizmu Ak sa u vás vyskytne priapizmus, zabudnite na všetky domáce rady a okamžite choďte za lekárom. Nepoužívajte na penis ľad, môže to stav zhoršiť. Vyvarujte sa použitiu akýchkoľvek prostriedkov alebo techník, jediné riešenie spočíva v odbornom lekárskom zásahu.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Lekársky postup riešenia priapizmu je väčšinou nasledovný:

Prvotné úkony

Hneď po príchode pacienta vykonáva lekár prvotné úkony smerujúce najmä k diagnostike a potvrdeniu priapizmu. Musia sa vykonať fyziologické vyšetrenie a odber krvi, aby sa zistilo, ktoré toporivé telesá sú postihnuté a podľa toho sa mohla diagnóza potvrdiť. Po potvrdení diagnózy sa musí zistiť, akým mechanizmom priapizmus vznikol.

Súčasťou prvotných úkonov je teda zistenie, či sa jedná o priapizmus arteriálny alebo venookluzívny. Následne podľa určenia konkrétneho typu sa volí ďalšia forma konzervatívnej aj invazívnej operačnej liečby. Od typu mechanizmu závisí aj časové hľadisko liečby, nakoľko pri venookluzívnom priapizme treba konať oveľa rýchlejšie.

Konzervatívna terapia a embolizačná liečba

Po prvotných úkonoch a stanovení konkrétneho typu diagnózy sa vykoná prvé lokálne zachladenie penisu. To sa vykonáva obložením údu vakmi s ľadovou drťou, čím by malo prísť k úľave od najintenzívnejších prejavov. Následne sa vykonáva intrakavernózna punkcia s cieľom zmenšiť aktuálne stoporenie a teda odbremeniť toporivé telesá.

Súčasne s punkciou sa podáva adrenalín a metylénová modrá. Cieľom týchto látok je obnovenie tonusu hladkej svaloviny a viazanie oxidu dusnatého mimo erektilného tkaniva. Ak sa jedná o vysokoprietokový typ priapizmu, vykonáva sa aj embolizácia penilnej tepny. Na embolizáciu sa spravidla využíva autologné koagulum v objeme 3 ml a fibrinová pena.

Operačné riešenia

V prípade zlyhania konzervatívnej liečby a neinvazívnych postupov treba pristúpiť k operačnému spôsobu terapie. Celkovo existuje až 6 možných spôsobov, ktoré sa používajú buď izolovane alebo následne v prípade, ak predošlý spôsob operačného riešenia zlyhá. Väčšinou je operácia potrebná pri venookluzívnom type priapizmu.

Prvým spôsobom je transglandárna discízia penisu vykonávaná na jeho žaludi, ktorej cieľom je otvoriť kavernózne telesá na viacerých miestach. Druhou je punkčná špongiokavernózna fenestrácia, čo je forma punkcie. Treťou možnosťou je špongiokavernózna fenestrácia oboch kavernóznych telies. Z jedného z nich sa časť vytne a následne sa obe uzatvoria.

Iným postupom je bulbokavernózna anastomóza zameraná na obnaženie časti bulbus v špongióznom telese. Využíva sa aj metóda kavernovenóznej spojky, ktorá sa vykonáva na chrbte penisu. Posledným spôsobom operačného riešenia je safénokavernózna anastomóza. Po každom vykonanom zákroku sa kontroluje pokles tlaku najmenej 10 minút po skončení.

Časté otázky o priapizme

Časté otázky o priapizme Priapizmus patrí rozhodne medzi tie bolestivejšie a nepríjemnejšie ochorenia u mužov, navyše s priamym dopadom na ich erekciu. Nejedno internetové fórum je teda plné otázok najmä ohľadom prejavov a možných následkov stavu. Tu sú tie najviac kladené:

U koho sa vyskytuje priapizmus najčastejšie?

Hoci samotné ochorenie nie je našťastie príliš časté, najväčší výskyt má podľa štatistík buď v období dospievania alebo u mužov v strednom veku, čiže medzi 40. a 50. rokom života. Celkovo sa u nás ale do roka vyskytuje naozaj len veľmi málo prípadov.

Vzniká tento stav pri predávkovaní sa Viagrou či inými podobnými liekmi?

Táto otázka ma naozaj veľmi zajala. Áno, medzi vedľajšími účinkami liekov so syntetickým zložením môže byť priapizmus spomenutý, ale neviaže sa len s Viagrou, ide o vedľajší účinok celej kategórie liekov. Dôvodom je, že ich látky spôsobujú prekrvenie penisu.

Môžu k vzniku priapizmu prispieť aj niektoré toxické látky?

Čo som sa dočítal v odborných publikáciách, niektoré špecifické látky s účinkami aj na centrálnu nervovú sústavu a celý nervový systém môžu zvýšiť riziko výskytu priapizmu, ale neplatí to automaticky vždy. Spomínajú sa alkohol a niektoré drogy ako marihuana a kokaín.

Dokedy treba navštíviť lekára pri spozorovaní prvých príznakov?

Čo najskôr, pretože čím neskôr lekára navštívite a čím neskôr začne odborná liečba, tým väčšie riziko komplikácií existuje. V prípade častejšieho typu, čiže venookluzívneho priapizmu, môže už po 24 hodinách prísť k nevratnému poškodeniu toporivého tkaniva.

Ako zabrániť vzniku priapizmu?

Ako som spomenul už na úvod pri zmienke o prevencii, úplne zabrániť priapizmu sa účinné nedá. Dôležité je pred užívaním liekov s inhibítormi fosfodiesterázy typu 5 vylúčiť možné kontraindikácie a sa snažiť o minimalizáciu úrazov spomenutých v rizikových faktoroch.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Ako fungujú lieky na priapizmus

Ako fungujú lieky na priapizmus Na rozdiel od iných ochorení pohlavnej sústavy je pri priapizme použitie liekov skôr symptomatickou záležitosťou. Nejde zároveň o podanie klasických liekov v perorálnej forme, ale o intravenóznu aplikáciu liečiv cez injekcie a to priamo do pohlavného údu.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Najčastejšie sa podávajú dve konkrétne látky:

 • Po punkcii a odsatí krvi z penisu sa podáva alfa-andrenergná látka adrenalín a/alebo inhibítor guanylátcyklázy tvorený 1 % roztokom tzv. metylénovej modrej

Úlohou podania adrenalínu je obnoviť tonus hladkej svaloviny nachádzajúcej sa v penise, ktorá spôsobuje na základe prekrvenia stoporenie pohlavného údu. Druhou možnosťou je práve metylénová modrá, vďaka ktorej príde k uvoľňovaniu oxidu uhličitého z erektilného tkaniva a teda k obmedzeniu jeho toporivého pôsobenia na hladkú svalovinu.

SÚČASŤ ŠIRŠEJ LIEČBY

Podávanie liekov a liečiv je súčasťou širšej liečby priapizmu, nie izolovanou alternatívou. Hoci táto forma terapie je súčasťou konzervatívnej liečby, v prípade recidívy alebo pretrvávajúceho stoporenia pokračuje liečba aj operačným zákrokom.

Tabletky, ktoré som vyskúšal na erekciu a sú bez receptu

Tabletky, ktoré som vyskúšal na erekciu a sú bez receptu Priapizmu sa nemusíte obávať v prípade, ak budete užívať na podporu erekcie nie syntetické látky, ale prípravky s prírodným zložením. Nejde samozrejme o žiadnu alternatívu k odbornej liečbe erektilnej dysfunkcie, sú to však prostriedky na podporu lepšej erekcie.

Najobľúbenejšou formou sú tabletky založené na tomto princípe:

 • Zloženie týchto prípravkov je založené na účinných látkach rastlinného charakteru, ktoré pomáhajú lepšiemu prekrveniu pohlavnej sústavy a tiež aj zvýšeniu libida

Práve prirodzené zloženie bez chemicky a umelo vyrábaných látok je to, čo sa mi na prípravkoch páči najviac. Najčastejšie sú tabletky tvorené rastlinnými extraktmi a výťažkami bylín pôsobiacich stimulujúco na sexuálne funkcie. Tieto látky môžu byť doplnené aj o rôzne aminokyseliny, vitamíny či minerály.

Navyše, tieto prípravky majú aj ďalšie výhody:

nakoľko neobsahujú žiadne syntetické liečivá, môžete ich kúpiť voľne bez predpisu alebo nutnosti predošlého vyšetrenia u lekára
kúpa môže byť maximálne diskrétna, nakoľko si ich viete objednať aj cez internet a to dokonca aj z oficiálnych eshopov ich výrobcov či distribútorov u nás
užívanie prípravkov môže byť aj dlhodobé, napríklad niekoľko mesiacov a na rozdiel od syntetických tabliet je výskyt vedľajších účinkov minimálny
pôsobenie je oveľa širšie, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad, viacero tabliet pôsobí nielen na erekciu, ale aj na ejakuláciu, sexuálny apetít či plodnosť

Práve dlhodobejšie užívanie, je najdôležitejšou vecou pre dosiahnutie žiadaných účinkov. Tabletky totiž neprinesú zázrak zo dňa na deň, ale po mesiaci či dvoch sú už účinky viditeľne. Ja sám mám najlepšie skúsenosti so značkou Stoporex.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

4.62

21 Hodnotení

dobry večer mam 47 rokov mam problem s erekciou som po operacii priapizmus už od roku 2013 ne postavi sa mi chcem sa spitat suto trvale nasledke dakujem

marcel píše 25 októbra 2018 o 23:07

Kolko hodin trvala erekcia pred operacnym zakrokom?

Jan píše 14 februára 2019 o 18:15

Pridať komentár