Slabá erekcia

Slabá erekcia

Medzi najčastejšie poruchy erekcie patrí problém so slabou erekciou. Pod týmto pomenovaním sa myslí nekvalitná alebo neúplná erekcia, nie úplná a celková erektilná dysfunkcia. Znamená to, že penis nie je síce v úplne stoporenom stave, ale určité náznaky tu sú. Niekedy môže byť stav lepší, inokedy horší.

Podľa štatistík trpí slabou erekciou najčastejšie muž v strednom veku, čiže nad 40 rokov. V tejto vekovej kategórii je slabá erekcia rozšírená takmer u každého druhého muža, čo je už pomerne alarmujúce číslo.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Našťastie, problémy so slabou erekciou nie sú neriešiteľné a nemusíte pritom hneď utekať za lekárom. Ja sám mám s nekvalitnou erekciou skúsenosti z minulosti a preto aj na základe nich som sa rozhodol vám s týmto problémom poradiť.

Čo je slabá erekcia a aké sú jej príznaky

Čo je slabá erekcia a aké sú jej príznaky To, či je erekcia slabá alebo nie, vychádza najmä z poznania správneho fungovania erekcie. Nie všetko, čo sa na prvý pohľad môže zdať ako slabá erekcia, ňou aj naozaj je. Veľa mužov má totiž v tomto priam až „hypochondrické“ predstavy.

 • Erekciou sa rozumie úplné stoporenie mužského pohlavného údu
 • Erekcia je optimálna vtedy, ak muž vie preniknúť do pošvy ženy a zároveň je stav stoporenia bez oslabenia
 • Slabou erekciou sa myslí naopak stav, kedy nie je možné toto dosiahnuť

Odlíšiť len podľa pohľadu slabú erekciu od optimálnej je veľmi ťažké, ale v tomto ohľade by som sa spoliehal nielen na svoj pohľad, ale aj názor partnerky. Pokiaľ si nie ste istí, môže byť takýto nezávislý názor veľmi nápomocný. V prípade, ak je už podľa vonkajšieho prejavu zrejmý problém s ochabnutosťou počas erekcie, nie je samozrejme čo riešiť.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Zdravá erekcia prebieha nasledovne:

na základe vizuálnej alebo priamej sexuálnej stimulácie prichádza k prenosu nervového signálu do mozgu
prichádza k aktivácii toporivých teliesok v pohlavnom úde a k prekrveniu penisu, čo spustí jeho zväčšovanie a následne vplyvom hladkej svaloviny príde k stoporeniu
až do vyvrcholenia alebo upustenia od sexuálnej stimulácie je stoporenie pevné a kvalitné, pričom ochabnutie nasleduje až po dlhšej sexuálnej nečinnosti

V prípade, ak u vás tento proces neprebieha správne, prípadne ak je stoporenie neúplné, máte problém so slabou erekciou. Hoci u každého muža je značne individuálna doba nástupu erekcie ako aj jej trvanie, samotné stoporenie musí byť 100 % bez ohľadu na tieto časové úseky.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

A aké sú symptómy typickej slabej erekcie? Ide najmä o:

nedostatočne tvrdé stoporenie už hneď od úvodu
nemožnosť dosiahnuť ani po dlhšej dobe 100 % stoporenie
problém s preniknuntím penisu do pošvy práve následkom slabého stoporenia
ochabnutie erekcie krátko po jej dosiahnutí
zakrivený tvar penisu smerom nadol kvôli nekvalitnému stoporeniu
problémy s dosiahnutím erekcie „okamžite“, čiže dlhší nábeh erekcie

PLNOHODNOTNÝ POHLAVNÝ STYK

Jedným z najlepších rozlišovacích znamení medzi zdravou a slabou erekciou je uspokojivosť a kvalita pohlavného styku. Pokiaľ nie je sexuálny styk plnohodnotný a na vine je nedostatočné stoporenie, je to jasné znamenie slabej erekcie.

Príčiny slabej erekcie

Príčiny slabej erekcie Za slabú erekciu môže nespočetné množstvo faktorov a to tak fyziologického, ako aj psychologického charakteru. Napriek tomu, že môže ísť o rôznorodé príčiny, z vlastnej skúsenosti viem, že tie najčastejšie nie sú nezvratného typu a je možné ich riešiť.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Ak vás trápi slabá erekcia, príčinou môžu byť:

Ochorenia kardiovaskulárneho systému: Podobne ako za úplnou erektilnou dysfunkciou, aj za oslabením erekcie môžu byť problémy so srdcom či cievami. Problémové je kôrnatenie ciev, ktoré znižuje ich priepustnosť a znemožní penisu, aby dosiahol plné prekrvenie. Rovnako tak vysoký krvný tlak je dlhodobým strašiakom erekcie.

Faktory spojené s nezdravou životosprávou: Do tejto kategórie faktorov patria metabolické choroby typu cukrovka či vysoký cholesterol, ako aj obezita a nadváha. Nezdravé stravovanie sa prejavuje ale nielen navonok vyššou hmotnosťou, ale napríklad aj problémami s libidom, čo môže tiež ovplyvniť kvalitu erekcie počas sexuálneho styku.

Lieky, alkohol a fajčenie: Ak užívate lieky, najmä tie na lekársky recept, veľmi dobre si prečítajte ich vedľajšie účinky. Viaceré takéto tabletky totiž ovplyvňujú erekciu aj ejakuláciu. Negatívne na kvalitu stoporenia vplýva alkohol a doslova „zabijakom erekcie“ je fajčenie, ktorému radím úplne sa vyhýbať.

Ochorenia neurologického charakteru: Problémy s prenosom nervových vzruchov do mozgu a z mozgu môžu vyvolať viaceré defektné stavy týkajúce sa erekcie. U mužov vo vyššom veku sa jedná najmä o roztrúsenú sklerózu či Parkinsonovu chorobu, ale určite by som nezabúdal ani na menej známe choroby spojené s nervovou sústavou.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

  Depresie, úzkosti, stres a iné psychologické faktory: Za jednu z najčastejších príčin problémov s kvalitou erekcie a stoporenia je v dnešnej modernej dobe označovaný stres. To je naozaj pravda, ale netreba zabúdať ani na depresie, úzkosti či nervozitu. Oboje vplýva na sexuálny život a oslabuje mužskú potenciu.

Vrodené a genetické poruchy, deformácie, traumy: Niektoré poruchy vývinu pohlavného údu sa prejavia tiež slabšou erekciou. Môže ísť napríklad o Peyronieho chorobu typickú nadmernou tvorbou väziva či rôzne vrodené choroby genitálií alebo prostaty. Rovnako tak staršie zranenie, na ktoré ste už zabudli, môže spôsobiť tento problém.

priciny slabej erekcie

Diagnostika slabej erekcie

Diagnostika slabej erekcie Aby sme mohli hovoriť o slabej erekcii, musia byť prítomné vonkajšie symptómy. V prípade, ak by ste zašli za lekárom, ten môže vykonať sériu vyšetrení zameraných aj na zisťovanie erektilnej dysfunkcie. Veľmi dôležitou súčasťou diagnostiky je aj anamnéza, teda rozhovor lekára s vami alebo s vašou partnerkou o tom, ako vníma vašu erekciu.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Toto sú vyšetrenia, ktoré sa môžu vykonať za účelom diagnostiky slabej erekcie:

krvný obraz, kde sa kontroluje najmä početnosť červených krviniek
rozbor moču, ktorý slúži aj na zmeranie testosterónu
hormonálny rozbor, pri ktorom sa sleduje hladina hormónov testosterón a prolaktín
ultrazvuk, pomocou ktorého sa zistí stav tkaniva a tiež stav ciev v penise

Dôležité je tiež zisťovať prítomnosť možných príčin. Tie ovplyvňujú aj to, či patríte medzi rizikovú skupinu ľudí s vyššou šancou na problémy so slabou erekciou. Odporúčal by som v tomto prípade byť úprimný aj voči sebe, aj voči svojej partnerke.

ANAMNÉZA

Vzhľadom na to, že muži veľakrát podceňujú kvalitu svojej erekcie, nezastupiteľnú úlohu pri diagnostike poruchy má anamnéza. Tá môže vylúčiť krátkodobé a subjektívne nesprávne nazeranie na slabú erekciu, čo pomôže lepšie stanoviť presný problém.

Ako na vyriešenie slabej erekcie

Ako na vyriešenie slabej erekcie Pokiaľ nie je vaša erekcia dostatočná, máte na výber v zásade dva typy riešení. Prvý typ spočíva v odstránení príčin a to v selektívnom zameraní sa na tieto príčiny. Druhý typ riešení je o podpore lepšieho prekrvenia penisu a aj o podpore libida či hladkej svaloviny.

Poďme ale pekne v poradí:

Vyriešenie alebo potlačenie chorôb

Alfa a omega je v prípade chorobnej alebo inej patologickej príčiny pokus o jej úplné vyriešenie alebo aspoň potlačenie. Zlepšenie stavu ciev, zmiernenie vysokého tlaku, schudnutie, zlepšenie hladiny cholesterolu alebo vyriešenie iných podobných problémov je nevyhnutným predpokladom pre zlepšenie slabej erekcie. Zamerajte sa na to!

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Lepšie stravovanie sa a lepšia životospráva

Medzi veľmi časté príčiny patrí problém so životosprávou a stravovaním. Namiesto ťažkých jedál, polotovarov, mastných jedál a zdravšiu škodlivých potravín sa zamerajte na ľahké jedlá, zeleninu a ovocie. Okrem toho nezabúdajte ani na viac pohybu, ktorý je tiež súčasťou lepšej a zdravšej životosprávy. Obmedzte alkohol a úplne vylúčte fajčenie.

Dostatok odpočinku a regenerácie

Zabudnite na stresujúce aktivity. Naučte sa zvoľniť, viac oddychovať, regenerovať počas dňa a doprajte si aj dostatok kvalitného spánku. Ak trpíte nervozitou či úzkosťou, snažte sa ich riešiť svojpomocne alebo pod odborným dohľadom. Zlepšite svoju psychogienu a venujte sa viac koníčkom, nenaháňajte sa kvôli nejakým termínom. Naozaj to pomáha!

Cvičenia podporujúce erekciu

Je to naozaj tak, cvičenia na podporu lepšej erekcie existujú a pôvodne boli dokonca určené len pre tehotné ženy! Ide o tzv. Kegelove cviky, ktoré spočívajú vo vedomom precvičovaní PC svalu, čo je skratka označujúca pubococcygeálny sval. Ide o sval, ktorý má vplyv najmä na udržanie kvalitnej erekcie po jej dosiahnutí a môže tak pomôcť zastaviť jej slabnutie.

Voľne dostupné tabletky na erekciu

Riešením, ktoré by malo pomôcť väčšine mužov so slabou erekciou spôsobenou najčastejšími a bežnými príčinami, môžu byť aj tabletky na podporu erekcie. Ide o voľno predajné výživové doplnky dostupné bez receptu, ktoré podporujú libido, lepšie prekrvenie penisu a celkovo potenciu. Ja sám s nimi mám pozitívnu skúsenosť.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Lieky na predpis a iná odborná liečba

Ak tabletky bez receptu nezaberú, je nutná odbornejšia liečba. Radím ísť za lekárom, ktorý spraví kompletnú diagnostiku a určí mieru oslabenia erekcie, ako aj jej príčinu. Keďže najčastejšie je za týmto stavom nedostatočné prekrvenie penisu, predpíše vám lieky zlepšujúce tento stav. Ak je problém iný, nasleduje prislúchajúca liečba.

Časté otázky o slabej erekcii

Časté otázky o slabej erekcii V súvislosti so slabou erekciou by som sa chcel zamerať okrem objasnenia príčin, príznakov a riešení aj na zodpovedanie tých otázok, ktoré mužov trápia najviac. Po prejdení viacerých internetových fór a diskusií som takéto otázky zozbieral a tu sú moje odpovede na ne:

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Mám menej ako 30 rokov a problém s erekciou. Je to neobvyklé?

Hoci najviac problémov so slabou erekciou sa vyskytuje u mužov nad 40 rokov, ani u mladších ročníkov nemusí ísť o nepravdepodobnú situáciu. Treba sa zamyslieť, či to nemá nejakú patologickú príčinu alebo či nie je problém práve v životospráve či psychogiene.

Slabá erekcia u mňa nastáva len občas a nepravidelne. Treba to riešiť?

Určite áno, nakoľko takto nejako problém vždy začína. Treba si uvedomiť, že intenzita oslabenia erekcie nie je vždy zjavná a už vôbec nie je konštantná. To znamená, že postupne sa môže problém zhoršovať a jeho ignorovaním v počiatkoch len odsúvate nutnosť riešiť ho.

Moja erekcia je najprv pevná, no po chvíli už začína ochabovať. Čo s tým?

Podobne ako pri predošlej otázke, aj tu by som radil nepodceňovať takýto priebeh erekcie. Samozrejme, pokiaľ má nepravidelnosť slabšej erekcie alebo jej rýchle ochabnutie jasnú príčinu v oslabení sexuálnej stimulácie, nejde o problém. Ak nie, to už problém je.

Naozaj si viem poradiť aj bez lekára?

Chcel by som povedať, že áno, ale nie vždy to samozrejme platí. V prípade celkovej erektilnej dysfunkcie vám bežné „domáce recepty“ nepomôžu a to isté platí aj o voľne dostupných tabletkách na podporu erekcie. Väčšina najčastejších prípadov sa ale dá riešiť aj bez lekára.

Neverím už tabletkám, viaceré som v minulosti skúsil.

V minulosti to bolo s takýmito prípravkami na podporu erekcie pomerne zlé. Na našom trhu boli značky sľubujúce nemožné, no efekt bol mizerný. Práve preto testujem a recenzujem aktuálne tabletky a na základe môjho zhodnotenia si môžete vybrať len tie skutočne najlepšie.

Ako fungujú tabletky na slabú erekciu a prečo ich odporúčam

Ako fungujú tabletky na slabú erekciu a prečo ich odporúčam Pokiaľ sa rozhodnete pre prírodné tabletky na podporu erekcie, odporúčam nepozerať príliš na cenu, ale na kvalitu a referencie danej značky. Moje dlhodobé skúsenosti totiž hovoria, že spomedzi desiatky rôznych prípravkov sú práve tie najlacnejšie aj najmenej účinné.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Na druhú stranu, tabletky vám môžu naozaj pomôcť:

 • V ich zložení sa nachádzajú totiž všetky potrebné látky, ktoré podporujú lepšie prekrvenie pohlavného údu a aj predlžujú a zintenzívňujú erekciu

Pokiaľ užívanie tabletiek skombinujete s ďalšími opatreniami typu zlepšenie životosprávy, životného štýlu a vyriešenie najakútnejších vyvolávajúcich faktorov, verím tomu, že sa vaša erekcia zlepší a kvalita vášho sexuálneho života pôjde nahor. Nebude to síce hneď na druhý deň, ale už po prvom mesiaci by ste mali zbadať prvé výsledky.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Čo sa týka vlastností tabletiek, tak:

podporujú lepšie prekrvenie pohlavného údu, pozitívne vplývajú aj na hladkú svalovinu, čo zlepšuje kvalitu stoporenia a ovplyvňujú aj libido
ide o 100 % prírodné produkty, ktoré sú zaregistrované ako výživové doplnky a vďaka svojmu zloženiu u nich nehrozia nečakané vedľajšie účinky
sú dostupné bez lekárskeho predpisu, čo znamená vyššiu mieru dostupnosti, nakoľko nemusíte ísť vopred za lekárom a ani nemusíte absolvovať žiadne vyšetrenia

Tabletky neobsahujú na rozdiel od liekov na predpis žiadne chemicky vyrábané účinné látky, ale len výťažky a extrakty tých rastlín a bylín, ktoré sú známe pozitívnymi účinkami na erekciu a potenciu. Mínusom je, že nemáte zaručené, že u vás budú všetky značky fungovať na 100 %, ale plusom zas je, že ide o prirodzený spôsob posilnenia erekcie.

Základné zásady pri užívaní a dávkovaní sú:

nebrať tabletky len pred pohlavným stykom, ale pravidelne každý deň
počas ich užívania nekonzumovať alkohol a ak, tak len minimálne
dôsledne si prečítať príbalový leták a podľa toho tabletky dávkovať, pričom nesmiete prekročiť maximálnu dennú dávku

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

PREČO SÚ TABLETKY BEZ RECEPTU?

Veľmi veľa krát sa stretávam s touto otázkou pri rôznych druhoch prípravkov. Laik si môže myslieť, že to, čo nie je na lekársky predpis, nemá dostatočnú účinnosť. Nie je to tak, tieto tabletky sú bez predpisu kvôli tomu, že majú prírodné zloženie bez chemických prídavkov.

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi Prejdime teraz konkrétne k tým značkám tabliet, ktoré som ja sám vyskúšal a mám s nimi najlepšie skúsenosti. Vopred upozorňujem, že na našom trhu sú doslova desiatky rôznych prípravkov, no nie všetky sú dostatočne účinné. Berte preto môj nasledujúci prehľad ako pomocnú ruku na odlíšenie kvality a nekvality.

Keďže som dané tabletky vyskúšal sám, napísal som o nich aj recenzie, kde dopodrobna rozoberám ich zloženie, účinky aj užívanie. V nasledujúcej tabuľke tak nájdete nielen ich hodnotenie, ale aj odklik na detailnú recenziu:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

4.50

20 Hodnotení

Podľa mňa to napísané že netreba hneď k doktorovi tak to je úplna kravina. Človek si zvykne natie lieky a kopu ich ani nezaberá aj tie co tu ponúkate,, plus keď si nane zvykne tak uz doživotne musí kupovať pirule…. Bohužiaľ doktor vie sam poradiť čo treba robiť keď ma človek slabú erekciu a ci predpise on niake lieky to už je druhá vec, ale isto nie ziadne zerex a podobne kraviny co zaberajú obcas a aj to iba u niektorých ľudí…

Andrej píše 05 augusta 2020 o 16:16

Pridať komentár