Dapoxetín

Dapoxetín

Problém s príliš rýchlou alebo predčasnou ejakuláciou patrí medzi tie druhy sexuálnych porúch, ktorým sa venuje menšia pozornosť. Je to však na škodu, nakoľko čím menej sa o niečom diskutuje, tým horšie sa hľadajú riešenia. Jedným z pokusov o riešenie predčasného vyvrcholenia u mužov je synteticky vyrábaná látka zvaná Dapoxetín.

Látka tohto typu patrí medzi tzv. inhibítory serotonínového transportéra. Takéto účinky maj látky využívané v antidepresívach, čiže liekoch pôsobiacich proti depresií a to priamo ovplyvňovaním činnosti centrálnej nervovej sústavy.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

V priebehu vývoja a najmä štúdií sa však zistilo, že látka sa príliš rýchlo absorbuje a stráca účinnosť, takže nie je vhodná ako antidepresívum. Zároveň však má schopnosť predĺžiť dobu do ejakulácie. Otázkou je len, nakoľko efektívne to robí a či výsledok stojí za to.

Dapoxetín: pôvod, popis a využitie

Avanafil: pôvod, popis a využitie Látka Dapoxetín patrí medzi selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu. Ide o látky často využívané v antidepresívach, nakoľko pôsobia priamo na centrálnu nervovú sústavu človeka. Dapoxetín sa však svojimi vlastnosťami viac hodil na kratšie pôsobenie a preto je súčasťou liekov určených na oddialenie príliš rýchlej ejakulácie.

 • Dapoxetín je špeciálny inhibítor pôsobiaci na spätné vychytávanie serotonínu a patrí do kategórie SSRI látok
 • Zmyslom jeho účinku je spomalenie odpovedi na sexuálne dráždenie, následkom čoho prichádza k oneskoreniu vyslania signálu na ejakulovanie z mozgu do pohlavnej sústavy
 •  Testy ukazujú, že oddialenie ejakulácie môže nastať o 1 až 3 minúty

Látka bola syntetizovaná už na počiatku 21. storočia a od roku 2003 sa začal jej proces schválenia pre využitie na problémy s predčasnou ejakuláciou. Dnes je súčasťou lieku Priligy a jeho generík, ktoré sú určené pre mužov vo veku od 18 do 64 rokov.

Využitie v praxi vyzerá nasledovne:

užitie lieku s obsahom Dapoxetínu by malo byť od 1 do 3 hodín pred začiatkom sexuálneho styku
práve po uplynutí tejto doby by hladina Dapoxetínu mala byť v tele najvyššia, takže aj účinnosť bude v tomto období optimálna
doba účinku trvá obvykle do 6 hodín, niekedy viac, ale väčšinou skôr menej, pričom účinnosť klesá pozvoľne a liek sa absorbuje a eliminuje

Dapoxetín má určité obmedzenia v dávkovaní za 24 hodín, ktoré ale napríklad pri generikách nie sú vždy dodržiavané a je prekročená maximálna dávka látky aj v jednej jedinej tabletke. Nevýhodou látky je, že sa nedá užívať každodenne, takže jej použitie je v tomto smere obmedzené. Navyše, môže negatívne ovplyvniť kvalitu erekcie, čo je veľké mínus.

ODBORNÉ OKIENKO

Chemický vzorec Dapoxetínu je C21H23NO a jeho molekulárna hmotnosť je 305,413 g/mol. Farmakokinetické dáta hovoria, že biologická dostupnosť je 42 %, ale väzba na proteíny až 99 % a viac. Biologický polčas rozpadu je 1,5 hodiny. Ďalšie informácie ponúka Wikipédia.

Ktoré lieky Dapoxetín obsahujú

Ktoré lieky Avanafil obsahujú Dapoxetín nie je využívaný len v Priligy, čo bol prvý liek špeciálne určený na liečbu erektilnej dysfunkcie s obsahom špeciálne vyrobenej syntetickej látky, ale aj v iných prípravkoch. Bohužiaľ, najčastejšie hľadané sú generiká, ktoré u nás nemajú potrebné schválenie a preto sú z nášho pohľadu nelegálnymi liekmi.

Tu je prehľad tých značiek liekov, ktoré Dapoxetín využívajú najviac:

Priligy: Prvým liekom, kde bol Dapoxetín využitý, bol liek Priligy spoločnosti Berlin Chemie AG, ktorá patrí pod Menarini Group. Svetlosivé tabletky okrúhleho charakteru sa vyrábajú v dvoch verziách podľa objemu účinnej látky a to s 30 mg alebo 60 mg Dapoxetínu.

Dapoxy: Pod označením Dapoxy alebo Dapoxetine sa myslí generikum spoločnosti Shree Venkatesh, ktoré obsahuje 60 mg Dapoxetínu a je určené tiež na predĺženie doby do ejakulácie. U nás ide o neschválený liek.

Super Vikalis VX: Tá istá farmaceutická spoločnosť vyrába aj liek značky Super Vikalis VX. Ten v sebe kombinuje nielen 60 mg Dapoxetínu, ale aj 20 mg Tadalafilu na posilnenie erekcie. Z môjho pohľadu ale ide o veľmi nebezpečnú kombináciu a tiež o nelegálny liek.

Super P-Force: Za touto značkou je farma firma Sunrise a jedná sa o generikum označované ako vylepšenie Kamagry. Klasické aj žuvacie tablety kombinujú 100 mg Sildenafilu a 60 mg Dapoxetínu. Opäť ide podľa mňa o nebezpečnú kombináciu a zároveň o nelegálny liek.

Super Kamagra: Známa indická spoločnosť Ajanta Pharma zameraná na výrobu generík priniesla na trh tabletky zvané Super Kamagra. Tie sú odvodené od Kamagry a tak okrem 100 mg Sildenafilu obsahujú aj 60 mg Dapoxetínu. Samozrejme, neodporúčam ich.

Cenforce D: V prípade tohto generika ide v podstate o zhodné zloženie ako pri Super Kamagre. Za značkou je farmaceutická firma Centurion a tieto tabletky lákajú mužov extrémne nízkou cenou. Ide o nelegálny prípravok.

Dapoxetín a jeho účinky

Avanafil a jeho účinky Ako som už spomínal vyššie, pôvodne bola účinná látka Dapoxetín vyvíjaná na využitie v liekoch určených na liečbu depresie. Vďaka tomu, že sa ale veľmi rýchlo vstrebala a následne odbúrala, však nebola optimálna na toto pôvodné využitie. Viaceré testy ale ukázali, že môže byť nápomocná pri predĺžení doby do ejakulácie u mužov.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Dapoxetín funguje ako špeciálny typ inhibítora a to na základe tohto procesu:

ejakulácia je regulovaná oblasťami centrálneho nervového systému, pričom nervový signál k ejakulácii je vyslaný na základe stimulov priamo z pohlavných orgánov
signály sa prenášajú cez miechy do mozgového kmeňa, kde prichádza k vyhodnoteniu signálu a zároveň k vyslaniu odpovedi pre začatie procesu uvoľňovania ejakulátu
Dapoxetín inhibuje transport serotonínu a vďaka tomu prichádza k zvýšeniu účinku sertononínu na postsynaptické receptory
výsledkom je nárast latencie, čiže oneskorenia, konkrétneho reflexného výboja neurónu zodpovedného za vyslanie signálu na ejakuláciu priamo z mozgu

Vedľajšie a nežiaduce účinky

Vedľajšie a nežiaduce účinky Akékoľvek synteticky vyrábané lieky sú sprevádzané v určitom meradle aj nežiaducimi účinkami. Platí to napríklad o liekoch určených na liečbu erektilnej dysfunkcie, ale zároveň to platí aj o Dapoxetíne. Tu je nežiaducich účinkov dosť a niektoré vážne ovplyvňujú kvalitu erekcie a tým pádom aj kvalitu sexuálneho styku.

Toto sú tie, ktoré sú najčastejšie uvádzané v súvislosti s Dapoxetínom:

bolesti hlavy
závrate
nevoľnosť
hnačka
strata rovnováhy
tráviace ťažkosti
pocity necitlivosti a mravčenia
problém s vyvolaním erekcie
problém s udržaním erekcie
návaly tepla
potenie
nadúvanie, vracanie, bolesť žalúdka

Najčastejšie sa vyskytujú bolesti hlavy a tráviace problémy, no najviac nepríjemné sú určite nežiaduce účinky týkajúce sa erekcie. Problémy s jej dosiahnutím či udržaním môžu mimoriadne sťažiť sexuálny akt, čo je ešte horšie, ako príliš rýchla ejakulácia. Pri predávkovaní sa Dapoxetínom sa vyskytujú pocity na vracanie alebo samotné vracanie.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

NEGATÍVNE ÚČINKY PO VYSADENÍ

Okrem nežiaducich účinkov počas užívania Dapoxetínu sú problémom aj problémy po jeho vysadení. Najviac sa hovorí o pocitoch závratu a o problémy so spánkom, pričom tieto symptómy sa objavujú aj u mužov, ktorí lieky s účinnou látkou neužívali dlhú dobu.

Kontraindikácie

Kontraindikácie Užívanie Dapoxetínu je ale spojené nielen s vedľajšími účinkami, ale aj s mnohými kontraindikáciami a interakciami s liekmi či chorobami. Tieto faktory ovplyvňujú užívanie Dapoxetínu, pričom mnohé z nich sú také, že úplne znemožňujú akékoľvek užívanie liekov s touto účinnou látkou.

Toto by ste si mali určite preštudovať skôr, ako začnete Dapoxetín užívať:

Choroby

Problém s užívaním Dapoxetínu môže spôsobiť alergická reakcia na túto účinnú látku, ale napríklad aj nízky krvný tlak sprevádzaný častými závratmi. Poradiť sa s lekárom o užívaní treba aj vtedy, ak ste mali problémy s depresiou, mániou, schizofréniou alebo bipolárnou poruchou. Pri problémoch so srdcom nesmiete Dapoxetín užívať vôbec.

Lieky

Užívanie Dapoxetínu nie je zlučiteľné s užívaním liekov na erektilnú dysfunkciu s obsahom inhibítorov, ale ani s niektorými liekmi určenými na psychické poruchy. Kontraindikáciou je sú aj lieky s obsahom Ľubovníka bodkovaného, tramadolu a lieky na liečbu migrény. Odporúčam preštudovať si príbalový leták k lieku obsahujúceho Dapoxetín.

Iné faktory

Čo sa týka ďalších faktorov vylučujúcich užívanie liekov s obsahom Dapoxetínu, patria sem alkohol aj drogy. Ide najmä o rekreačné drogy typu LSD, extáza a benzodiazepíny. Ak sa u vás vyskytnú problémy s erekciou alebo iné vážne nežiaduce účinky, ide tiež o faktory, ktoré vylučujú užívanie látky a mali by ste sa poradiť s lekárom o tom, ako postupovať ďalej.

Cena a kde kúpiť

Cena a kde kúpiť Cena každého lieku s obsahom Dapoxetínu je rôzna, nakoľko cenovú politiku si vždy určuje výrobca. Čo sa týka lieku Priligy, ktorý si je možné u nás kúpiť, jeho cena závisí od balenia, množstva účinnej látky a od toho, v ktorej lekárni ho kúpite. Najčastejšie sa cena za jednu tabletku pohybuje v intervale od 7 do 10 € za kus.

Keď sme už pri tých lekárňach, tak tu sú moje odpovede ohľadom otázky kde kúpiť:

Dapoxetín je liečivo a prípravky s jeho obsahom sú lieky dostupné len na lekársky predpis, takže ich kupujte jedine a len v lekárni
kúpa týchto liekov bez predpisu a mimo lekáreň so sebou nesie riziko, že pôjde o neúčinný falzifikát, prípadne si privodíte zdravotné problémy bez lekárskej indikácie
chcem vás varovať pred kúpou u nás neschválených liekov a generík, nakoľko tieto nelegálne prípravky neprešli kontrolou, takže bezpečnosť a ich účinky nie sú zaručené

NELEGÁLNE GENERIKÁ SÚ AJ ZDRAVOTNÝ PROBLÉM

Dapoxetín je látka, ktorá so sebou prináša mnoho nežiaducich účinkov a intenzita tých žiaducich je veľmi premenlivá. Kúpiť u nás neschválené generiká alebo nelegálne lieky bez predpisu znamená zdravotné riziko a to tak ohľadom žiaducich ako aj nežiaducich účinkov.

Skúsenosti s liekmi obsahujúcimi Dapoxetín a ich zhodnotenie

Skúsenosti s liekmi obsahujúcimi Avanafil a ich zhodnotenie Keď prišiel Dapoxetín na trh, vyvolal veľké očakávania. Šlo o prvú látku špeciálne vyrobenú na problém s predčasnou ejakuláciou a Priligy sa v tomto podobalo Viagre. Skúsenosti mužov však ukazujú, že v tomto prípade to nebude až také ružové, ako to vyzeralo. Oddialenie ejakulácie síce nastáva, ale nie až tak viditeľne. Navyše, môžu nastať problémy s erekciou.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Najväčší pozor si treba pri užívaní Dapoxetínu dať na tieto 4 veci:

bez lekárskeho predpisu by ste nemali látku vôbec užívať
nezabudnite sa po 4 týždňoch alebo 6 dávkach dostaviť k lekárovi na kontrolu
v žiadnom prípade neprekračujte maximálnu dávku za 24 hodín
ak sa u vás objavia nežiaduce účinky, prerušte užívanie a poraďte sa s lekárom

Dapoxetín hodnotím ako látku, ktorá je priekopníkom vo svojej oblasti a nespochybňujem ani výsledky, ktoré dosahuje. Rozhodne si však nemyslím, že všetci muži z nej budú mať také benefity, ako to opisujú marketingové tvrdenia. Účinnosť je veľmi individuálna a vedľajšie či nežiaduce účinky sú nadpriemerne intenzívne. Problémom sú aj širšie kontraindikácie.

Tabletky, ktoré som ešte vyskúšal a sú bez receptu

Tabletky, ktoré som ešte vyskúšal a sú bez receptu Nakoľko problém s príliš rýchlou alebo predčasnou ejakuláciou trápi mnoho mužov, existujú aj iné prostriedky na podporu a pomoc s riešením. Ja sám som vyskúšal napríklad tabletky s obsahom čisto prírodných látok, ktorých cieľom je tiež predĺženie doby do ejakulácie.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Tieto tabletky majú nasledovné vlastnosti:

 • obsahujú výťažky a extrakty prírodných afrodiziak, aminokyselín a vitamínov
 • zloženie má za následok psychické uvoľnenie muža a zároveň normalizáciu testosterónu
 • tabletky sú dostupné bez lekárskeho predpisu
 • pri ich užívaní nehrozia takmer žiadne nežiaduce účinky
 • podporujú aj erekciu a libido a sú vhodné aj na dlhodobé užívanie

Samotné fungovanie tabliet je však veľmi individuálne u každého jedného muža. Vzhľadom na to, že prípravky sú čisto prírodného charakteru, niekomu môžu pomôcť viac, inému menej. Ich účinnosť závisí od toho, čo je príčinou príliš rýchlej ejakulácie. Najlepšie výsledky tieto prípravky dosahujú pri psychogénnych a hormonálnych príčinách a faktoroch.

Toto sú najlepšie značky tabliet, aspoň podľa mojich vlastných skúseností:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

4.56

32 Hodnotení