Tvrdá pravda: Búranie mýtov a realita týkajúca sa erektilnej dysfunkcie

Tvrdá pravda: Búranie mýtov a realita týkajúca sa erektilnej dysfunkcie

Čo robiť, ak veci v posteli nefungujú, pretože penis vypovie službu? Už nie je dostatočne stuhnutý alebo erekcia netrvá dostatočne dlho? Táto nočná mora zvaná „erektilná dysfunkcia“ postihuje mnohých mužov a niektorí s ňou dokonca bojujú už v mladom veku.

Ako vzniká erektilná dysfunkcia?

Aby sme pochopili príčiny erektilnej dysfunkcie, je zmysluplné vedieť, čo sa deje v penise počas erekcie. Za stuhnutie penisu je zodpovedné erektilné tkanivo. Obsahuje svalové plexusy s dutinami a cievami.

K erekcii dochádza, keď sa prísun krvi do erektilného tkaniva zvýši rozšírením tepien. Keďže je však erektilné tkanivo pokryté pevným spojivovým tkanivom, povrchové žily, ktoré sú zodpovedné za odtok krvi, sú stlačené. Preto sa tlak v erektilnom tkanive zvyšuje a penis stuhne.

Erekcia je zložitý proces, pri ktorom musia spolupracovať nervy, cievy, hormóny a psychika. Príčiny erektilnej dysfunkcie sú teda veľmi rôznorodé a často sa spája viacero spúšťačov. Celkovo vieme, že u mladších mužov prevládajú psychické dôvody a s pribúdajúcim vekom prevažujú fyzické.

Psychické problémy však časom môžu vzniknúť aj keď boli pôvodne čisto fyzické (napr. strach z ďalšieho zlyhania, znížené sebavedomie, vyhýbanie sa sexuálnym aktivitám, depresia), čo môže ďalej negatívne vplývať na erektilnú dysfunkciu.

Erektilná dysfunkcia je medicínsky termín pre patologicé poruchy  erekcie. V každodennom slovníku sa označuje aj ako impotencia. Ďalším odborným termínom pre erektilnú dysfunkciu je impotentia coeundi. Tento výraz je odvodený z latinských slov pre neschopnosť (impotentia) a spojenie (coeundi). Coeundi je tiež pôvodom pojmu koitus ako intímny sexuálny akt.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Primárna a sekundárna erektilná dysfunkcia

Európska urologická asociácia (EAU) definuje erektilnú dysfunkciu ako neschopnosť dosiahnuť a udržať erekciu dostatočnú na uspokojivý pohlavný styk. Ďalšia definícia je o niečo užšia. Znie: „Erektilná dysfunkcia opisuje chronický stav trvajúci najmenej 6 mesiacov, pri ktorom je najmenej 70 percent pokusov o pohlavný styk neúspešných.“ Lekári rozlišujú dve formy erektilnej dysfunkcie:

Primárna erektilná dysfunkcia je charakterizovaná neschopnosťou dosiahnuť dostatočne pevnú alebo trvalú erekciu od narodenia alebo po dosiahnutí sexuálnej zrelosti. Penis mužov s primárnou erektilnou dysfunkciou spravidla bez pomoci vôbec nestuhne

Sekundárna erektilná dysfunkcia je všeobecný termín pre pretrvávajúcu erektilnú dysfunkciu, ktorá sa vyvíja po dosiahnutí sexuálnej zrelosti. Títo muži boli predtým schopní dosiahnuť uspokojivú erekciu.

Frekvencia výskytu ED

Pretrvávajúca erektilná dysfunkcia je oveľa bežnejšia, ako si väčšina mužov uvedomuje. Veľké množstvo štúdií prichádza k záveru, že v priemere asi 20 percent všetkých mužov trpí problémami s erekciou, ktoré si počas života vyžadujú liečbu. S pribúdajúcim vekom sa podiel prudko zvyšuje.

Odborníci predpokladajú, že na celom svete je najmenej 150 miliónov mužov trpiacich ED– a trend je stúpajúci.

Frekvencia erektilnej dysfunkcie podľa vekových skupín

Podľa „Massachusetts Male Aging Study“ (MMAS) je erektilná dysfunkcia u mužov mladších ako 40 rokov výnimkou a predstavuje 2 percentá. Vo vekovej skupine od 40 do 70 rokov však viac ako polovica (52 percent) uvádza problémy s erekciou.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

V nemeckej štúdii o frekvencii erektilnej dysfunkcie takmer každý piaty (19,2 percenta) zo 4 500 účastníkov hlásil problémy s erekciou. Účastníkov sa tiež opýtali, či si myslia, že majú erektilnú dysfunkciu, ktorá si vyžaduje liečbu. Nasledujúca tabuľka ukazuje výsledky:

Veková skupina (roky) Poruchy erekcie celkovo (percentá ) Podiel erektilnej dysfunkcie (percentá)
40 až 49 9,5 4,3
50 až 59 15,7 6,8
60 až 69 34,4 14,3
70 až 79 53,4 7,7

 

Typy erektilnej dysfunkcie

 • Erektilná dysfunkcia (rôzne stupne závažnosti): je pretrvávajúca neschopnosť dosiahnuť alebo udržať erekciu dostatočnú na sex. Problém sa vyskytuje počas obdobia najmenej 6 mesiacov.
 • Impotencia (zahŕňa aj choroby, ktoré nesúvisia s problémami s erekciou): je zastrešujúcim pojmom pre viaceré dysfunkcie, ktoré všetky súvisia so zhoršenou schopnosťou splodiť deti (napr. erektilná dysfunkcia, anejakulácia, neplodnosť).
 • Priapizmus (pretrvávajúca erekcia, low-flow, kompartment syndróm): opisuje akútny klinický obraz bolestivej, dlhotrvajúcej erekcie, ktorá trvá viac ako 2 hodiny. Je možné poškodenie tkaniva.

Príčiny problémov s erekciou

Príčiny erektilnej dysfunkcie sú rozdelené do dvoch skupín: organické a psychické príčiny. Súčasné vedecké poznatky ukazujú, že 80 percent všetkých erektilných dysfunkcií je organických a nie psychologických. Erektilná dysfunkcia však môže mať aj psychické príčiny, alebo ju psychické faktory môžu zhoršiť.

Organické príčiny erektilnej dysfunkcie

 • Cievne (krvné cievy)
 • Neurogénne (nervy)
 • Anatomické (štruktúra, tkanivo)
 • Endokrinné (hormóny)

Najčastejšou príčinou erektilnej dysfunkcie sú poruchy krvného obehu. Tie môžu byť arteriálne alebo venózne. V prípade porúch arteriálnej cirkulácie sa do erektilného tkaniva nedostane dostatok krvi na umožnenie alebo udržanie erekcie. Pri venóznych príčinách vyteká krv z erektilného tkaniva príliš rýchlo.

Okrem toho môžu byť fyzickými príčinami nedostatku erektilnej funkcie choroby alebo poškodenia nervového systému, ako aj hormonálne poruchy.

Psychologické príčiny erektilnej dysfunkcie

Hoci za problémy s erekciou sú primárne zodpovedné organické príčiny, pri diagnostike sa čoraz viac zohľadňujú aj psychické príčiny, najmä u mladších pacientov. Psychologické príčiny sa skúmajú podrobnejšie, najmä ak sa erektilná dysfunkcia objaví náhle a dajú sa vylúčiť organické spúšťače alebo iné fyzické rizikové faktory (napr. zužívanie drog, alkoholu, liekov).

Príznakom psychologickej príčiny je, ak erektilná funkcia existuje mimo situácie sexuálneho styku, napríklad počas masturbácie alebo spontánnej erekcie.

Existujú rôzne duševné choroby, ktoré sú spojené s erektilnou dysfunkciou.

 • úzkostná porucha
 • depresie
 • hraničná porucha osobnosti
 • schizofrénie
 • poruchy príjmu potravy

Okrem toho lieky, ako sú antidepresíva, najmä inhibítory spätného vychytávania serotonínu, užívané na depresiu alebo úzkostné poruchy môžu zhoršiť erektilnú dysfunkciu.

Psychogénna klasifikácia erektilnej dysfunkcie

Generalizovaná absencia reakcie /inhibícia

 • Primárny nedostatok sexuálnej excitability
 • Pokles sexuálneho záujmu súvisiaci s vekom
 • Chronické poruchy intímnych vzťahov

Situatívny typ

Súvisiaca s partnerom

 • Nedostatok vzrušivosti v konkrétnom vzťahu
 • Nedostatok excitability v dôsledku sexuálnych preferencií
 • Vysoká centrálna inhibícia v dôsledku partnerského konfliktu alebo hrozby

Súvisiaca s výkonom

 • Súvisí s inými sexuálnymi dysfunkciami (napr. rýchla ejakulácia)
 • Situačná úzkosť z výkonu (napríklad strach zo zlyhania)
 • Psychický stres alebo ťažkosti s adaptáciou (spojené s negatívnou náladou)

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Ako liečiť erektilnú dysfunkciu?

Erektilná dysfunkcia sa dá zvyčajne ľahko liečiť. Revolúcia v terapii nastala v roku 1998, keď bola na trhu schválená účinná látka Sildenafil, ktorá je známa predovšetkým pod obchodným názvom Viagra.

Kým nebol sildenafil schválený pre trh, problémy s erekciou sa liečili psychogénnymi látkami (napr. yohimbín). Alternatívne sú dostupné aj mechanické pomôcky na erekciu, ako sú penis pumpy alebo erekčné krúžky.

Účinnou terapiou môžu byť zmeny životného štýlu a cielený tréning. Ak má erektilná dysfunkcia psychologickú príčinu, úľavu môže poskytnúť psychoterapia.

Lieky na problémy s erekciou

V súčasnosti sa erektilná dysfunkcia primárne lieči takzvanými inhibítormi PDE-5. Pôvodne boli vyvinuté na liečbu vysokého krvného tlaku a angíny pectoris.

Inhibítory PDE-5 pomáhajú uvoľniť svaly okolo krvných ciev, čo umožňuje, aby viac krvi prúdilo do erektilného tkaniva v penise.

Skupina inhibítorov PDE-5 zahŕňa:

Všetky lieky s týmito účinnými látkami inhibujú prácu enzýmu fosfodiesterázy-5. Tento rozkladá mediátorovú látku, ktorá zvyšuje prietok krvi do penisu počas sexuálneho vzrušenia. Ak je liekom narušená, zachová sa viac mediátorovej látky a tým aj erekcia.

Účinky Tadalafilu nastupujú po niečo vyše pol hodine a trvajú 24 až 36 hodín. Lekár môže predpísať lieky s touto účinnou látkou aj na pravidelnú konzumáciu, jednu tabletu denne. Pri avanafile, sildenafile a vardenafile účinok podporujúci erekciu trvá 4 až 12 hodín.

 

Inhibítory fosfodiesterázy-5 nie sú lieky podporujúce libido a pomáhajú pri budovaní erekcie len vtedy, keď je muž sexuálne vzrušený.

 

Vedľajšie účinky zahŕňajú bolesti hlavy, závraty, pálenie žalúdka, upchatý nos, návaly horúčavy s pocitom tepla, bolesti chrbta a svalov, poruchy videnia.

Ak sú inhibítory PDE-5 kontraindikované, na liečbu erektilnej dysfunkcie sa môžu použiť iné lieky a sexuálne stimulátory:

 • alprostadil
 • apomorfín
 • prírodné sexuálne posilňovače (napríklad maca, yohimbín)

Hormonálna terapia

Je úplne normálne, že hladina testosterónu u mužov s vekom klesá a netreba ju liečiť. Ak však muž trpí erektilnou dysfunkciou, môže pomôcť doplniť nedostatok testosterónu (hypogonadizmus). Niekedy to má pozitívny vplyv na potenciu. Inhibítory fosfodiesterázy-5 tiež často fungujú lepšie, keď sa užívajú spolu s hormonálnou terapiou.

Testosterón sa môže podávať injekčne v dlhších intervaloch alebo aplikovať na kožu ako gél. Táto forma terapie bola chvíľu kontroverzná, pretože sa zdalo, že zvyšuje riziko srdcového infarktu alebo rakoviny prostaty. Podľa aktuálnych štúdií to však tak nie je.

SKAT – kavernózna autoinjekčná terapia

Ak predpísané tablety dostatočne neúčinkujú alebo je užívanie inhibítorov fosfodiesterázy-5 kontraindikované, lekár môže podať vazodilatačný prostriedok (alprostadil) priamo do jedného z dvoch erektilných tkanív penisu.

S trochou cviku môžu muži túto autoinjekčnú terapiu erektilného tkaniva, skrátene SKAT, vykonávať aj sami. Zvyčajne to nie je bolestivé. Aktívna zložka zaistí, že sa do penisu dostane viac krvi. Erekcia nastáva asi 15 minút po injekcii a trvá dobrú hodinu. Vedľajšie účinky môžu zahŕňať modriny, bolesť penisu a infekcie erektilného tkaniva.

SKAT nie je vhodný, ak pacient trpí niektorými chorobami, ako je leukémia, kosáčikovitá anémia alebo dysfunkcia pečene a obličiek, alebo mal v priebehu posledného roka infarkt. Je dôležité, aby muž presne dodržiaval predpísané dávkovanie. Predávkovanie môže viesť k trvalej erekcii (priapizmu), ktorá trvá niekoľko hodín a  musí ju liečiť lekár, inak sa penis trvalo poškodí.

MUSE – medikamentózny uretrálny systém na erekciu

Ak užívanie tabliet neprináša želaný výsledok, ďalšou možnosťou liečby je takzvaný medikamentózny uretrálny systém na erekciu (MUSE), známy aj ako transuretrálna terapia. Muž si do močovej trubice vpraví účinnú látku alprostadil vo forme mini čapíka. Pomáha mu v tom malá tyčinka, aplikátor.

Aktívna zložka sa dostáva do erektilného tkaniva cez stenu močovej trubice. Asi po 15 minútach zvýšený prietok krvi spôsobí erekciu, ktorá trvá hodinu. Vedľajšie účinky môžu zahŕňať bolesť penisu alebo močovej trubice, pálenie pri močení, závraty, pokles krvného tlaku a bolesť hlavy.

Ak je partnerka tehotná, transuretrálnej liečbe sa treba vyhnúť, pretože alprostadil môže ohroziť nenarodené dieťa. Proti jeho užívaniu hovoria aj ochorenia ako leukémia, kosáčikovitá anémia, poruchy zrážanlivosti krvi či zápal močovej trubice.

Vákuové pumpy

Vákuová pumpa na penis: Ako vybrať a ktorá je najlepšia Čisto mechanickou pomôckou pri erektilnej dysfunkcii je podtlaková terapia. Krátko pred pohlavným stykom si muž nasadí na penis priehľadný plastový valec, ktorý je hadičkou napojený na pumpu. Vytvorí sa podtlak, erektilné tkanivo sa naplní krvou a dôjde k erekcii.

Na spodnej časti penisu je gumený krúžok, ktorý zabraňuje opätovnému vytekaniu krvi. Tento krúžok sa musí odstrániť najneskôr po 30 minútach, inak môžu nastať problémy s krvným obehom a môže dôjsť k poškodeniu penisu.

Muži s kardiovaskulárnymi ochoreniami by túto metódu mali používať len po konzultácii so svojím lekárom.

Chirurgická liečba

Chirurgická liečba problémov s erekciou sa zvyčajne zvažuje iba vtedy, ak iné pokusy o liečbu nemajú žiadny účinok.

Takzvané penilné protézy, implantáty, ktoré sa chirurgicky vkladajú do penisu, umožňujú umelú erekciu. S týmto môžete opäť praktizovať pohlavný styk. Protézy nie sú zvonka viditeľné.

Pri penilných protézach sa rozlišujú dva typy implantátov:

 • Hydraulické implantáty – Pri hydraulickej penilnej protéze má muž okrem implantátu v penise aj malú pumpu v miešku a do podbruška implantovaný zásobník s fyziologickým roztokom. V prípade potreby dokáže pumpu ovládať tak, aby sa voda dostala do erektilných tkanivových protéz, čím sa vytvorí erekcia. Po pohlavnom styku sa voda stlačením tlačidla načerpá späť do nádržky a penis ochabne. Niekedy sa môžu vyskytnúť infekcie alebo technické poruchy.
 • Flexibilné implantáty – Erektilné tkanivo je nahradené silikónovými implantátmi. Penis je v každodennom živote ohnutý smerom nadol a do požadovanej polohy pred pohlavným stykom. Silikónové implantáty však spôsobia, že vizuálny dojem erekcie sa vytvorí aj v stave „nevzpriamený“ – čo môže byť v niektorých situáciách, ako napríklad v bazéne alebo v saune, nepríjemné. Medzi možné vedľajšie účinky flexibilnej penilnej protézy patria infekcie, opuchy a po dlhodobom nosení implantátov kalcifikácia tepien alebo odumieranie tkaniva penisu.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Psychoterapia

Ak sú problémy s erekciou záležitosťou hlavy – typ terapie závisí od psychologickej príčiny.

Muži so strachom zo sexuálneho zlyhania potrebujú vyčistiť blokádu v hlave. Niekedy stačí úspešná skúsenosť, aby sa zbavili strachu.

Muži s erektilnou dysfunkciou sa často stiahnu, čo môže zhoršiť faktory súvisiace s partnerom. To potom rýchlo vedie k začarovanému kruhu. V takýchto prípadoch môže byť účinnou liečebnou metódou psychoterapia, ale aj párová terapia. V tejto súvislosti môžu byť predpísané aj lieky na erektilnú dysfunkciu, zvyčajne inhibítory PDE-5.

Priebeh

Erektilná dysfunkcia s fyzickou príčinou sa zvyčajne rozvíja postupne. Postihnutí majú problémy s erekciou počas pohlavného styku aj počas masturbácie. Zdraví muži majú spontánnu erekciu v noci počas určitých fáz spánku a niekedy aj ráno. Ak chýba, znamená to fyzickú príčinu.

Erektilná dysfunkcia, ktorá je spôsobená psychickým stresom, sa často objavuje náhle a len v určitých situáciách. Títo muži napríklad nemajú problém s masturbáciou – ale počas sexu s partnerkou nedosiahnu erekciu.

Priebeh erektilnej dysfunkcie rozhodne závisí od toho, ako sa lieči. Platí: čím skôr sa terapia začne, tým je pravdepodobnejšie, že bude úspešná. Ak porucha súvisí s inou chorobou, jej terapia môže mať pozitívny vplyv na potenciu.

Vo väčšine prípadov sa erektilná dysfunkcia, ktorá má psychologickú príčinu, vyskytuje len dočasne.

Prevencia

Medzi rizikové faktory erektilnej dysfunkcie patrí nezdravý životný štýl –  fajčenie, obezita, užívanie drog a alkoholu a nevyvážená, nezdravá strava. Dostatok pohybu a vyvážená strava udržujú cievy zdravé a minimalizujú riziko erektilnej dysfunkcie. Okrem toho sa treba vyhýbať stresu a sexuálnemu tlaku na výkon vo vzťahu.

Záverom

Pravdepodobnosť výskytu erektilnej dysfunkciie sa síce s vekom zvyšuje, ale nemusí byť akceptovaná ako normálny príznak starnutia.

Starší muži skôr trpia chorobami, ktoré postihujú cievy a preto je ED pravdepodobnejšie. A aj keď mnoho starších párov vedie plnohodnotný sexuálny život bez erekcie alebo pohlavného styku a rozhodne sa proti liečbe, liečba ED môže byť vhodná aj u starších mužov.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

 

Zdroje informácií:

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

0.00

0 Hodnotení