Močovody

Močové cesty

Na prvý pohľad nezaujímavou a nedôležitou súčasťou vylučovacej sústavy u mužov aj žien sú močovody. Ich úlohou je spojenie medzi obličkami a močovým mechúrom, takže sú dôležité pre činnosť oboch týchto orgánov. Zároveň môže močovody postihnúť aj viacero príznakov a problémov, napríklad ich bolesť, zápal, infekcia alebo poškodenie traumatického typu.

Najčastejšie tieto problémy a choroby súvisia s ďalšími časťami močových ciest, infekcie a zápal sa do močovodov dostávajú práve odtiaľto. Naopak, z obličiek sa môžu cez močovody posúvať obličkové kamene, ktoré môžu spôsobiť podráždenie až upchatie močovodu.

Podobne, ako v prípade močového mechúra alebo obličiek, aj močovody je nutné udržiavať v zdravom stave. Ich priechodnosť a správna činnosť má veľký vplyv na funkciu vylučovania a nepriamo teda ovplyvňuje aj kvalitu sexuálneho života. Preto sa na ne pozrieme bližšie.

Čo sú močovody

Čo sú močovody Močovody sú párový orgán spájajúci obličky a močový mechúr. Ich úlohou je transport moču a odpadových látok prefiltrovaných z krvi pomocou obličiek do močového mechúra, odkiaľ môže moč putovať ďalej do dolných močových ciest a von z tela cez močovú trubicu.

 • Pokiaľ ide o anatómiu, močovody sú párový orgán v tvare trubice, ktorý je tvorený svalmi, pričom každý močovod vychádza z obličkovej panvičky a spája ju s mechúrom
 • Močovody dospelého človeka sú dlhé do 30 cm, pričom pravý močovod smeruje do močového mechúra okolo dvanástorníka a ľavý močovod zas okolo hrubého čreva
 • Vnútorný priemer močovodov nie je veľký, okolo 3 až 7 mm, ľavý močovod býva dlhší

Pokiaľ ide o samotný tvar močovodov, jedná sa v podstate o tenké trubice, ktoré majú po celej svojej dĺžke až 3 zúženiny. Práve tieto zúženia sú dosť často problémom pre zaseknutie obličkových a močových kameňov, najužšie miesto močovodu je pri vstupe do močového mechúra. Močovod je zásobený tepnami aj žilami, je tiež bohato inervovaný.

Urixin

 • Prevencia voči problémom močových ciest
 • Pomoc pri urologických problémoch
 • Podpora zdravia obličiek

Ak ide o funkcie močovodu, tou hlavnou je transport moču:

posúvanie moču z obličiek do močového mechúra sa ale nedeje kontinuálne, ale pomocou močových vretienok, čo je označenie pre určité dávky moču
táto dávka moču je posúvaná cez močovod do močového mechúra pomocou peristaltických pohybov a to v intenzite asi raz za 5 minút
samotné ústie močovodu do močového mechúra je vždy uzavreté, s výnimkou práve prípadu, kedy sa do poslednej časti močovodu dostane močové vretienko

Sliznica močovodu je zložená z rias a pokrytá prechodným epitelom. Pod týmto epitelom sa nachádza väzivo, ktoré je riedke a obsahuje kolagén, pričom pod väzivom prechádzajú cievy. Pokiaľ ide o svalovinu, močovody sú tvorené hladkou svalovinou. Pred vstupom do močového mechúra sa nachádza špeciálna slučka zabraňujúca spätnému toku.

Čo sa týka ďalších vlastnosti močovodov, toto sú tie najzaujímavejšie a najdôležitejšie:

moč netečie cez močovod pasívne, ale je do močového mechúra vtláčaný pomocou peristaltických vĺn, ktoré majú frekvenciu od 1 po 5 stiahnutí za minútu
zúženia močovodu sa nachádzajú na troch miestach a z pohľadu funkčnosti ide o najrizikovejšie oblasti, práve v nich sa najčastejšie zasekávajú obličkové kamene
vďaka špeciálnej slučke a peristaltických pohybov môže cez močovod prúdiť moč po kvapkách do močového mechúra aj vtedy, ak je ten už dostatočne naplnený

MOČOVODY AKO SÚČASŤ MOČOVEJ SÚSTAVY

Hoci močovody rozoberám v tomto článku ako anatomicky samostatnú časť, ide o orgán mimoriadne spätý s ostatnými časťami močovej sústavy. Väčšina príznakov, ochorení a porúch močovodov má súvis najčastejšie buď s obličkami alebo s močovým mechúrom.

Príznaky spojené s močovodmi a čo môžu znamenať

Príznaky spojené s močovodmi a čo môžu znamenať Močovody ako súčasť močových ciest môžu postihnúť viaceré ochorenia, poruchy činnosti alebo iné problémy. Väčšinou je narušenie ich zdravého stavu sprevádzané niektorými neprehliadnuteľnými prejavmi a príznakmi, napríklad bolesťou močovodu alebo problémami s močením. Žiaden z nich by ste nikdy nemali podceniť.

Toto sú tie, ktoré sa objavujú najčastejšie:

Bolesť močovodu: Najviac viditeľným príznakom, ktorý sa v súvislosti s močovodmi objavuje, sú ich bolesti. Tie nastávajú prakticky pri takmer všetkých poruchách a ochoreniach, najmä pri zápaloch, infekciách, močových kameňoch a v neskorších fázach sa môžu objaviť aj pri cystách a nádoroch. Môžu mať tiež súvis aj s pohlavne prenosnými infekciami.

Podráždený močovod: Druhým veľmi častým prejavom je podráždenie močovodu. K tomuto stavu dochádza najčastejšie v dôsledku močových kameňov, ktoré močovodom z obličiek prechádzajú a môžu poškodiť sliznicu jeho steny. U žien k tomuto príznaku zas dochádza typicky pri chlamýdiovej infekcii, kedy sa môžu objaviť aj bolesti v podbrušku.

Nepriechodný močovod: Nepriechodnosť močovodu vzniká najčastejšie v dôsledku uviaznutia obličkových kameňov v ňom, čo sa prejaví aj akútnou bolesťou podobnou kolike. Okrem toho môže prísť k tomuto prejavu aj následkom vzniku väčšieho nádoru alebo cysty. Nepriechodnosť patrí medzi najvážnejšie príznaky a treba ju riešiť čo najskôr.

Krv v moči: Tento príznak je spojený obvykle tiež s výskytom neprirodzených útvarov v močovodoch, najmä ak ide o cysty alebo nádory. Výskyt krvi v moči môže byť aj pri podráždení močovodu a jeho stien, napríklad ako dôsledok väčších obličkových kameňov. Nie každá krv v moči je aj viditeľná, niektorá sa zistí až mikroskopickým vyšetrením.

Poruchy, problémy a ochorenia spojené s močovodmi

Poruchy, problémy a ochorenia spojené s močovodmi Močovody sú podobne, ako aj ostatné časti močovej sústavy, náchylne na rôzne komplikácie a ochorenia. Môže ísť buď o problémy a poruchy získané počas života a to na základe infekčných alebo iných traumatických príčin, prípadne o vrodené fyziologické problémy a choroby ovplyvňujúce štruktúru alebo funkciu močovodov.

Toto sú poruchy a problémy, ktoré sa vyskytujú najviac:

Obličkový kameň v močovode: Odborne sa tomuto stavu hovorí ureterolitiáza a ide o jeden z najčastejších problémov spojených s močovodmi. K stavu dochádza pri zaseknutí príliš veľkého obličkového kameňa v niektorom zo záhybov močovodu. Tento stav je obvykle sprevádzaný akútnou bolesťou a tiež problémami s vymočením sa.

Najčastejšie sa problém rieši pomocou liekov podporujúcich spontánny odchod obličkového kameňa ďalej. Spontánnemu pohybu a vyplaveniu môže pomôcť aj vhodný pitný a pohybový režim. Alternatívou pre prípad, že sa kameň nepodarí posunúť ďalej, je buď endoskopické odstránenie kameňa, prípadne rozdrvenie kameňa rázovými vlnami.

Infekcia a zápal močovodu: Ďalším pomerne častým problémom môže byť zápal močovodu. Ten vzniká buď ako následok infekcie, najčastejšie bakteriálneho typu, ktorá sa sem dostala vzostupnou cestou z močového mechúra alebo zostupnou cestou z obličiek, prípadne ako následok poškodenia sliznice močovodu. Poškodenie vyvolávajú najčastejšie práve kamene.

Uretrálny reflux: Za týmto názvom sa skrýva stav, kedy dochádza k vracaniu moču z močového mechúra do močovodu, čiže ide o poruchu mechanizmu transportu moču z obličiek do močových ciest. Na vine môžu byť zápaly a infekcie močových ciest, ale aj porucha uzáverového mechanizmu alebo peristaltických pohybov samotného močovodu.

Nádory a rakovina močovodu: Močovod môžu postihnúť nádory zhubného alebo nezhubného pôvodu. Hoci je rakovina močovodov menej častým ochorením, je rizikové nielen z pohľadu vzniku funkčných problémov, ale tiež z pohľadu rizika rozšírenia sa do obličiek či močového mechúra. Pokročilé nádory sa prejavujú bolesťou a krvácaním.

Cysty močovodu: Okrem nádorov sa môžu v močovodoch tvoriť aj cysty, ktoré môžu prerásť až do chronického stavu spojeného so zápalom močovodu. Častým prejavom výskytu cýst sú jednak problémy s pravidelnosťou močenia, v pokročilých prípadoch sa môže objaviť aj krvácanie a krv v moči. Jediným spôsobom liečby je chirurgické odstránenie cysty.

Vrodený zúžený alebo rozšírený močovod: Medzi posledný typ problémov patria anomálie tvaru a fyziológie močových ciest, v tomto prípade konkrétne močovodu. Ten môže byť rozšírený alebo zúžený v dolnom či hornom úseku, čo spôsobuje najmä funkčné problémy pri transporte moču z obličiek do mechúra. Riešením býva väčšinou vždy len operácia.

Urixin

 • Prevencia voči problémom močových ciest
 • Pomoc pri urologických problémoch
 • Podpora zdravia obličiek

KOMPLEXNÉ VYŠETRENIE U LEKÁRA

Viacero problémov, najmä pokiaľ ide o nádory alebo zápal, je dôležité odhaliť čo najskôr. Nepodceňujte preto žiadne príznaky, vrátane menších porúch týkajúcich sa močenia, môže ísť o symptómy patologických zmien. Ak sa nejaké problémy objavia, navštívte lekára.

Ako zlepšiť a podporiť stav a funkciu močovodov

Ako zlepšiť a podporiť stav a funkciu močovodov Močovody patria medzi veľmi zraniteľnú súčasť močovej sústavy najmä z hľadiska udržania správnej transportnej funkcie moču z obličiek do močového mechúra. Veľký význam preto majú režimové opatrenia zamerané na udržanie ich priechodnosti, s čím mám skúsenosť aj ja.

 • Základom je preto prirodzené pôsobenie formou úpravy stravovania a životosprávy, konkrétne opatrenia pritom pomáhajú nielen na močovody, ale celý močový systém

Okrem pozitívnych zmien a dodržiavania zásad zdravej životosprávy osobitne zdôrazňujem tiež sledovanie všetkých problémových príznakov a prejavov. Súčasťou podpory zdravého fungovania močovodov aj celej močovej sústavy by mali byť u ľudí vo veku nad 40 či 50 rokov aj pravidelné preventívne prehliadky a vyšetrenia z krvi.

Pokiaľ ide o to, čo môžete spraviť doma, držať by ste sa mali týchto zásad:

pravidelné močenie a vyprázdňovanie močového mechúra je základ
pite veľa vody, ale vyhýbajte sa nadmernej konzumácii sýtených minerálok s obsahom priveľa minerálov a stopových prvkov, zvyšujú riziko tvorby obličkových kameňov
zamerajte sa na pravidelný pohyb, ktorý tiež spolu s dostatočným pitným režimom znižuje riziko vzniku obličkových kameňov a ich ustrnutia v močovodoch
dôležitá je aj zmena životosprávy z pohľadu negatívnych faktorov typu fajčenie, alkohol alebo kofeín, tie najčastejšie spôsobujú problémy močovej sústave
pri novom sexuálnom partnerovi treba byť na začiatok opatrnejší, nakoľko napríklad chlamýdie môžu ženám spôsobiť problém s močovodmi

na podporu zdravého fungovania môžete využiť aj prírodné prostriedky, napríklad ovocie a zelenina pomáhajú na dezinfekciu a prečistenie močových ciest, určite skúste brusnice, maliny, hrozno, prípadne cesnak a cibuľu

Najčastejšie otázky o močovodoch

Najčastejšie otázky o močovodoch Močovody sú na prvý pohľad zanedbateľnou súčasťou močovej sústavy, no majú dôležitú funkciu transportnej cesty medzi obličkami a močovým mechúrom. Zároveň ich stav je veľmi úzko spojený so stavom celého močového systému. Aby bol tento môj článok komplexný, pozrel som sa na internetové fóra kvôli praktickým dotazom k téme. Tu sú:

Ako rozoznať, či mám problém s močovodmi alebo s inou časťou močových ciest?

Bohužiaľ, pri väčšine príznakov typu problémov s pravidelnosťou močenia alebo výskyte krvi v moči sa to laicky nedá. Aj väčšina bolestivých prejavov môže byť spoločné pre poruchy viacerých častí močových ciest. Jediným spoľahlivým ukazovateľom je lekárske vyšetrenie.

Akým spôsobom najčastejšie vzniká infekcia močovodov?

Typicky ide o vzostupnú cestu, čiže infekcia začína v močovej trubici, pokračuje cez močový mechúr a v prípade dlhodobého neliečenia príde aj k infikovaniu močovodov. V tomto prípade ide najčastejšie o bakteriálne infekcie, niekedy aj prenosné pohlavným stykom.

Koho najviac postihujú zápaly a infekcie močovodov?

Podobne ako aj v prípade iných ochorení tohto typu, ktoré sa týkajú dolných močových ciest, aj v prípade močovodov je vyššie riziko problémov u žien. Môže za to jednoduchší prestup infekcie cez kratšiu močovú rúru, takže infekcia ľahšie prejde do mechúra a močovodov.

Ovplyvňuje močovody nejakým spôsobom tehotenstvo alebo pôrod?

Vo väčšine prípadov priamo na samotné močovody tehotenstvo ani pôrod vplyv nemajú, skôr môže ísť o vplyv na močový mechúr alebo močovú trubicu. Môžu sa však vyskytnúť situácie, kedy príde dočasne k ich nepriechodnosti a vtedy je potrebné zavedenie tzv. stentu.

Kedy sa najviac využíva stent v močovode? Ako to funguje?

Najčastejšie sa stenty využívajú v prípade nejakej obštrukcie alebo inej nepriechodnosti močovodu. Ide o dlhú dutú hadičku, ktorá sa zavedie do tela počas chirurgického zákroku, ktorá zabezpečuje dočasne, najviac 1 rok, odtekanie moču z obličiek do mechúra.

Ako fungujú tabletky na močové cesty a prečo ich odporúčam

Ako fungujú tabletky na močové cesty a prečo ich odporúčam Súčasťou prirodzenej podpory zdravého fungovania močových ciest sú aj bylinky. Okrem známych foriem bylinkových čajov existujú dnes už aj modernejšie podoby, konkrétne tabletky na perorálne užitie. S takýmito prostriedkami mám dostatok skúseností aj ja.

Tabletky fungujú na princípe prírodných účinných látok:

 • Cieľom týchto látok je prečistiť močové cesty, zároveň znížiť priľnavosť baktérií na stenu močových ciest a tiež preventívne pôsobiť proti bakteriálnym infekciám

Bežne sú súčasťou prípravkov najmä osvedčené látky typu extraktu z plodov Brusnice veľkoplodej alebo výťažky z Rozmarínu lekárskeho. Využívané sú aj iné byliny s dlhodobým účinkom na močový systém, napríklad Zemežlč menšia alebo Ligurček lekársky. Viaceré prípravky obsahujú okrem toho aj vitamíny, minerály a iné stopové prvky.

Urixin

 • Prevencia voči problémom močových ciest
 • Pomoc pri urologických problémoch
 • Podpora zdravia obličiek

Prípravky sú voľne dostupné a majú aj ďalšie výhody:

kúpiť si ich môžete bez predpisu a to tak v klasickej kamennej lekárni, ako aj v internetových lekárňach, prípadne cez eshopy priamo od výrobcu
vzhľadom na prírodné zloženie, užívanie je bezproblémové, vedľajšie či nežiaduce účinky sú naozaj len minimálne, to isté sa týka aj kontraindikácií
vybrať si môžete prípravky, ktoré pomáhajú špeciálne na akútne problémy, ale aj tabletky, ktoré možno užívať dlhodobo aj niekoľko týždňov

Prípravky pôsobia najlepšie na prečistenie močových ciest od baktérií, sú vhodné tiež ako podpora pri bakteriálnych infekciách a zápaloch. Mnoho ľudí ich užíva aj preventívne, moja partnerka v vidí práve v preventívnom pôsobení ich najväčší benefit.

KOMPLEXNÁ PODPORA PRE CELÉ MOČOVÉ CESTY

Veľkou výhodou uvedených tabliet je ich široké pôsobenie. Vďaka účinným látkam najmä rastlinného typu podporujú zdravý stav celých močových ciest a to vrátane močového mechúra či močovej trubice. Ich účinky teda nie sú izolované len na jednu časť a to je dobre.

Tabletky, ktoré som vyskúšal ja aj moja partnerka a naše skúsenosti s nimi

Tabletky, ktoré som vyskúšal ja aj moja partnerka a naše skúsenosti s nimi Skúsenosti s uvedenými prípravkami mám ja a aj moja partnerka. Viacero tabliet sme užívali aj opakovane, nielen pri akútnych problémoch, ale tiež aj preventívne v najviac rizikovom období. S niektorými značkami sme boli spokojní menej, s inými viac. Pri výbere je dobré sa orientovať podľa kvality zloženia a hlavne podľa skúseností z praxe.

Nakoľko ja aj moja partnerka máme praxe v tejto oblasti dosť, rozhodli sme sa na záver so svojimi skúsenosťami podeliť. V nasledovnej tabuľke nájdete prehľad tých prípravkov, ktoré u nás účinkovali najlepšie. Nech sa páči, tu sa môžete inšpirovať:

Urixin

 • Prevencia voči problémom močových ciest
 • Pomoc pri urologických problémoch
 • Podpora zdravia obličiek

Urinal Akut FORTE

 • Pomoc pri bakteriálnej infekcii
 • Podpora imunity
 • Vplyv na močový mechúr

Uroval manosa AKUT

 • Zníženie priľnavosti baktérií
 • Rýchla obnova zdravia močových ciest
 • Pomoc pri infekciách

Rowatinex

 • Uvoľnenie kŕčov
 • Vylučovanie kameňov
 • Zvýšenie sekrécie moču

Canephron

 • Pomoc pri zápaloch
 • Podpora správneho fungovania močových ciest
 • Preventívne pôsobenie

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

3.75

4 Hodnotení

Manželovi odobrali prostatu,pre velký únik moču. Operácia bola neúspešná! Únik moču jenekontrolovatelný,neovládatelný.

Ružena Ševčíková píše 07 augusta 2019 o 18:17

Pridať komentár