Ako oddialiť ejakuláciu

Ako oddialiť ejakuláciu

Pre ženy a ešte oveľa viac pre mužov je téma príliš skorej alebo príliš rýchlej ejakulácie veľmi chúlostivá záležitosť. S týmto problémom sa môže stretávať 10 až 20 % mužov, no len máloktorí z nich vyhľadá lekársku pomoc alebo sa začne tým, ako oddialiť mužskú ejakuláciu, vážne zaoberať.

Oddialenie ejakulácie pritom nemusí byť až tak veľký problém, ako to na prvý pohľad vyzerá. Ak sa nejedná o predčasnú ejakuláciu z fyziologických dôvodov, kedy je nutný zásah odborníka, sú vaše šance veľmi dobré.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Viem o čom hovorím, ja sám som si týmto problémom už v minulosti prešiel. Skúšal som najskôr naslepo viaceré veci, až kým som zistil, čo vlastne skutočne pomáha a čo zas nie. Rád by som preto odovzdal svoje skúsenosti ďalej.

Najčastejšie problémy pri oddialení ejakulácie

Najčastejšie problémy pri oddialení ejakulácie Aby ste mohli čo najviac oddialiť ejakuláciu, potrebujete mať čo najlepšiu kontrolu nad jej priebehom. Správne musia fungovať aj fyziologické a biologické mechanizmy, ktoré zabezpečujú ejakulovanie a celý proces. Sú však aj veci, ktoré neviete nijak ovplyvniť.

 • Ejakulácia je prirodzenou súčasťou dosiahnutia orgazmu a to na základe sexuálnej stimulácie najmä pohlavného údu
 • Proces ejakulácie je ovplyvnený činnosťou ciev, nervovej sústavy, hormónov a tiež závisí aj od aktuálne psychického rozpoloženia
 • Možnosti kontroly ejakulácie a pohlavného styku súvisia aj so sexuálnymi skúsenosťami

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita

Muži majú v súvislosti so snahou o oddialenie ejakulácie tieto najčastejšie problémy:

príliš vysoké libido – libido je sexuálny apetít a u niektorých mužov môže byť tak vysoký, že nie je možné ho kontrolovať a to súvisí aj s predčasnou ejakuláciou
chronická predčasná ejakulácia – ide o serióznu medicínsku diagnózu a sexuálnu poruchu s fyziologickými aj psychologickými príčinami
vysoká vzrušivosť na sexuálne podnety – ak vám stačí nepatrný sexuálny stimul a už sa dostaví erekcia, je pravdepodobné, že budete mať aj problém s rýchlou ejakuláciou

NEZABUDNITE NA PEVNÚ EREKCIU

Jeden z najčastejších problémov, ktorí muži popri príliš rýchlej ejakulácii riešia, je aj problém s kvalitou erekcie. Veľa z vás zabúda, že pevná erekcia a jej udržanie dlhšiu dobu je tiež významným faktorom odďaľujúcim ejakulovanie. Odporúčam preto riešiť aj tento aspekt.

Príčiny rýchlej alebo predčasnej ejakulácie

Príčiny rýchlej alebo predčasnej ejakulácie Za problémami s rýchlou, skorou alebo predčasnou ejakuláciou sú krátkodobejšie aj dlhodobejšie faktory. Niektoré príčiny sú prechodné, takže ich môžete vyriešiť jednoduchými režimovými opatreniami. Ďalšie si však vypýtajú väčšiu starostlivosť a viac času.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Toto sú faktory, ktoré najviac ovplyvňujú skorú ejakuláciu:

Málo sexuálnych skúseností: Čím menej sexuálnych skúseností máte, tým skôr dosiahnete maximálny bod vzrušenia a nebudete môcť nijakým spôsobom zastaviť ejakulovanie. Kľúčom k riešeniu tejto príčiny je len získavať ďalšie sexuálne skúsenosti s pohlavným stykom.

Príliš málo uspokojenia: Ak nemáte pohlavný styk dlhšiu dobu, stúpa u vás nahromadená sexuálna energia a to so sebou prináša aj vyšší sexuálny apetít. Následkom menej častého pohlavného styku je potom príliš skorá ejakulácia, ale tento dôvod po čase pominie.

Vysoká hladina testosterónu: Testosterón patrí z hľadiska mužskej sexuality a potencie medzi najdôležitejšie hormóny. Ak je ho v tele príliš vysoké množstvo, spôsobuje to zvýšenie libida do nezdravých hraníc. Oddialiť ejakuláciu je pri zvýšenom libide takmer nemožné.

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita

Fyziologické defekty a vady: Krátka uzdička, vývinové vady spôsobujúce napríklad nesprávne zahnutie penisu známe ako Peyronieho choroba a iné defekty ovplyvňujúce pohlavný úd či pohlavnú sústavu, to všetko môže spôsobiť chronické predčasné ejakulovanie.

Ochorenia nervovej a pohlavnej sústavy: Zvýšená vzrušivosť aj na to najmenšie sexuálne dráždenie je často spôsobené ochoreniami či funkčnými poruchami nervov a centrálnej nervovej sústavy. Príčinou môžu byť aj zápalové ochorenia, napríklad zápal močových ciest.

Stres a nervozita: Možno sa vám to zdá ako nepravdepodobné, ale psychické rozpoloženie má vplyv na sexuálny život nielen žien, ale aj mužov. Stres alebo nervozita, prípadne strach zo zlyhania či práve z príliš skorého orgazmu, to všetko môže spôsobiť predčasnú ejakuláciu.

Možnosti a spôsoby, ako oddialiť ejakuláciu

Možnosti a spôsoby, ako oddialiť ejakuláciu Poďme sa teraz pozrieť, či a ako je možné s vyššie uvedenými príčinami zodpovednými za príliš rýchlu alebo predčasnú ejakuláciu bojovať. Vždy majte na pamäti základné pravidlo, že riešenie problému by malo byť čo najprirodzenejšie a s čo najviac dlhodobým účinkom.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Tu sú najčastejšie metódy, ako oddialiť predčasnú ejakuláciu:

Častejší sexuálny styk alebo masturbácia

Na zníženie nahromadenej sexuálnej energie aj na získanie lepšej kontroly nad ejakuláciou je najlepší čo najčastejší sexuálny styk. Alternatívou môže byť masturbácia, ale len s cieľom snažiť so najviac oddialiť ejakuláciu. Za týmto účelom by mala byť prerušovaná.

Anestetické gély a iné režimové opatrenia

Na zníženie citlivosti na sexuálne dráždenie môžete použiť napríklad hrubší prezervatív alebo špeciálny anestetický gél. Ten sa nanesie priamo na pohlavný úd pred pohlavným stykom. Dôležité je sa aj mentálne uvoľniť, aby mohli opadnúť stres, úzkosť a strach.

Špeciálne cvičenia

Na podporu oddialenia ejakulácie je možné využívať aj špeciálne cvičenia. Môže ísť napríklad o Kegelove cviky, ktoré pomáhajú s lepším ovládaním ejakulácie aj erekcie. Druhou možnosťou je metóda Masters-Johnsona, s ktorou vám môže pomôcť partnerka.

Voľne dostupné tabletky

Ak nezaberú vyššie uvedené opatrenia, odporúčam skúsiť aj tabletky. Hovorím o voľne dostupných prípravkoch s prírodným zložením, ktoré vám pomôžu normalizovať libido, hladinu testosterónu a zároveň dopomôžu aj väčšiemu uvoľneniu počas sexuálneho styku.

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita

Odborná liečba

V prípade, že je príčina vážnejšia, môžete si nechať lekárom predpísať špeciálne lieky na oddialenie ejakulácie. Tie obsahujú syntetické látky, ktoré ovplyvňujú vnímanie sexuálneho dráždenia. Ak je problém fyziologický, napríklad zápal, treba ho tiež preliečiť. Pri problémoch s uzdičkou je možné operačné riešenie, ktoré je trvalého charakteru.

DIAGNOSTIKA AKO KĽÚČ K ÚSPECHU

V prípade, že máte problémy s predčasnou ejakuláciou dlhšiu dobu a bežné režimové opatrenia nijako nepomáhajú, odporúčam zájsť za lekárom. Ten vám môže totiž pomôcť odhaliť príčinu a zároveň navrhnúť aj takú terapiu, ktorá vám pomôže.

Moje vlastné skúsenosti pri oddialení ejakulácie

Moje vlastné skúsenosti pri oddialení ejakulácie Všetky vyššie spomínané riešenia si vyžadujú určitý čas, nikto sa majstrom v oddialení ejakulácie nestal zo dňa na deň. Viem o čom hovorím, prešiel som si celým týmto procesom a nadobudol počas neho cenné skúsenosti z praxe.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Ak chcete, môžete sa inšpirovať postupom, ktorý som zvolil ja:

Zníženie sexuálnej energie: Je to tak, tento problém je mnohokrát tým, ktorý muža najviac trápi a jeho následkom prichádza nielen k problémom s ejakuláciou. Najlepším riešením je pravidelný pohlavný styk alebo masturbácia. Pred stykom sa snažte čo najviac uvoľniť.

Kegelove cviky: Kegelove cvičenie sa mi osvedčilo aj na problémy s erekciou. Odporúčam ho vykonávať tri krát za deň a v ľahu. Postupne si pridávajte opakovania ohľadom zovretia PC svalu, ale zas to príliš nepreháňajte, dôležité je sa ho naučiť ovládať vtedy, keď treba.

Tréning Masters-Johnsona: Masters-Johnsonova metóda mi tiež veľmi dobre pomohla, no ani tu to netreba príliš preháňať. Počas samotného pohlavného styku ho použijem najviac dvakrát a potom už nechám prirodzenej ejakulácii voľný priechod.

Zapojte aj partnerku: To, čo sa mi tiež veľmi dobre osvedčilo, bolo zapojenie mojej partnerky. Nielen Masters-Johnsonova metóda, ale celkovo aj iný prístupy ženy môžu pomôcť oddialiť orgazmus. Každá žena by sa mala zaujímať, ako oddialiť partnerovu ejakuláciu.

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita

Lokálne potlačenie citlivosti: Na tento účel sa im osvedčilo skôr používanie kondómov, nakoľko aplikácia znecitlivujúceho gélu bola trocha nemotorná a gél sa preniesol aj na partnerku. Ak však máte na kondómy alergiu alebo ich nechcete použiť, gél je dobrá voľba.

Podporné prostriedky: Hoci všetky moje postupy prinášali určitý efekt, najviditeľnejší pokrok som dosiahol pri súčasnom užívaní špeciálnych tabliet podporujúcich zdravý priebeh ejakulácie. Viac vám o nich poviem v ďalších odstavcoch.

Ako fungujú tabletky na oddialenie ejakulácie a prečo ich odporúčam

Ako fungujú tabletky na oddialenie ejakulácie a prečo ich odporúčam Nakoľko príliš rýchla alebo predčasná ejakulácia môže byť spôsobená aj nestabilnou hladinou hormónov či problémami s uvoľnením sa, ako podporu na oddialenie ejakulácie odporúčam vyskúšať niektoré tabletky so špecifickým účinkom.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Tieto prípravky pritom pôsobia na sexuálne zdravie úplne prirodzene:

 • Princípom účinku je pomocou prírodných látok zlepšiť zdravú erekciu, pomôcť stabilizovať libido, zlepšiť sexuálnu potenciu a zároveň pomôcť s uvoľnením sa

V zložení týchto prípravkov nájdete napríklad byliny ako Ženšen, Tribulus Terrestris, Gingko biloba, Yerba Maté alebo Muira Puama. Tie sú doplnené o niektoré aminokyseliny, napríklad L-Lyzín či L-Ornitín, ktoré pôsobia na zdravú potenciu. Rovnako tak Zinok alebo Horčík môžu byť súčasťou tabliet pre ich účinok na nervový systém.

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita

Užívanie tabliet je pritom pohodlné a bezproblémové:

ich 100 % prírodné zloženie bez konzervačných a chemických látok je ideálne na dlhodobé užívanie a to bez vedľajších účinkov
z toho istého dôvodu nepotrebujete na ich kúpu žiaden lekársky predpis alebo recept a nemusíte absolvovať ani žiadne vyšetrenie
takmer všetky značky si môžete objednať priamo v oficiálnych eshopoch ich distribútorov u nás, čo zaručí najlepšiu cenu

Mne sa na oddialenie ejakulácie najviac osvedčili značka Stoporex, ale aj niektoré iné majú pozitívny vplyv a to na potenciu a sexuálny život celkovo. Musíte sa ale pripraviť na to, že užívanie musí byť dlhodobejšie, obvykle aj niekoľko mesiacov.

POZRITE SA NA EJAKULÁCIU KOMPLEXNE

Problémy s oddialením ejakulácie treba riešiť komplexne a vyššie zmienené tabletky sú len podporným prostriedkom. Dôležité sú aj režimové opatrenia, zdravý postoj k sexualite a ako som už povedal skôr, aj podpora partnerky. Takýto prístup je prirodzený aj efektívny.

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi Okrem vyššie spomínanej trojice existuje ešte niekoľko značiek tabliet, ktoré vám môžu pomôcť a majú všeobecne pozitívne účinky. Áno, niektoré výrobky a produkty sú menej účinné, no dnes už platí, že o všetkom si viete nájsť referencie na internete a tak si môžete spraviť dokonalý obraz o ich účinkoch.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Nakoľko ja sám som vyskúšal naozaj asi všetky možné značky, ktoré boli alebo sú v ponuke, mám skúseností v tejto oblasti na rozdávanie. Pokiaľ by ste sa chceli inšpirovať, toto sú tie tabletky, ktoré mi najviac pomohli a majú pozitívne účinky:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

4.45

20 Hodnotení