Predčasná erekcia

Predčasná erekcia

Netypickou poruchou erekcie je nie jej oneskorenie, ale naopak, je príliš skorý nástup. Tomuto problému sa hovorí aj predčasná erekcia alebo predčasné stoporenie a je typické najmä u mužov v mladom veku, ktorí nemajú ešte dostatočné sexuálne skúsenosti. Za istých okolností sa ale môže vyskytovať aj v iných prípadoch.

Jedným z najväčších problémov predčasnej erekcie je rozpoznať ju. Väčšina mužov sa dokonca ani príliš nezaoberá tým, ak u nich erekcia nastúpi skôr, ako by si želali. Len zlomok mužov tento stav považuje za problémový, maximálne tak občas „trápny“.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Bez toho, aby som chcel problém zľahčovať alebo naopak ho príliš nafukovať, musím povedať jedno: predčasná erekcia nie je zdravou formou erekcie a dá sa riešiť. Otázkou len je, či to naozaj chcete.

Čo je predčasná erekcia a aké sú jej príznaky

Čo je predčasná erekcia a aké sú jej príznaky Ako som už spomenul, rozoznať predčasnú erekciu od tej zdravej je veľmi ťažké. Viacero mužov má erekciu už len na základe sexuálnej fantázie, iní zas naopak majú problém so stoporením aj pri priamom sexuálnom dráždení.

 • Erekcia nastáva po sexuálnom dráždení a ide o odpoveď mozgu na sexuálnu stimuláciu
 • Optimálna erekcia je vtedy, ak príde k úplnému stoporeniu a jeho udržaniu aj počas pohlavného styku
 • Pokiaľ príde k erekcii samovoľne a oveľa skôr, možno hovoriť o jej predčasnosti

Väčšina mužov síce predčasnú erekciu nerieši, ale rozhodne by som tento problém nepodceňoval. Aby ste si však mohli byť istý, že sa jedná o problémový stav, odporúčam porozprávať sa o tom aj s vašou partnerkou. Ak obaja dospejete k zhode, je načase začať hľadať príčinu. Rozoznať predčasnú erekciu od tej bežnej sa dá aj porovnaním ich priebehu.

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita

Takto prebieha bežná erekcia:

na úvod prichádza k sexuálnemu vzrušeniu, ktoré vzniká na základe vyslania nervového signálu z centrálnej časti nervového systému
vzrušenie je sprevádzanie postupným napĺňaním penisu krvou, čiže aktiváciou toporivých teliesok a následne vplyvom svalovej činnosti príde k stoporeniu
začiatok erekcie býva spojený najčastejšie s vizuálnym vzrušením alebo s priamou stimuláciou dotykmi

Predčasná erekcia sa od tej zdravej líši najmä tým, že k stoporeniu môže prísť ešte vôbec pred vznikom pohlavného styku. Rovnako tak môže k erekcii prísť mimovoľne a to aj bez akejkoľvek stimulácie. Dôležité však je, aby sa takýto jav opakoval častejšie a nie ojedinele.

S predčasnou erekciou bývajú spojené aj nasledujúce symptómy:

predčasná alebo príliš rýchla ejakulácia
nekontrolovane zvýšené libido
vyššia citlivosť na sexuálne podnety a priamu či nepriamu sexuálnu stimuláciu
niekedy sa môže vyskytnúť aj príliš krátke trvanie erekcie
problémy s fyziológiou pohlavného údu
nervozita a psychický nekľud

RANNÁ EREKCIA

Veľa mužov si mýli rannú erekciu s predčasnou erekciou. Ranná erekcia je ale prirodzený stav, ktorý nemá so sexuálnym dráždením nič spoločné. Ide o reflex organizmu a navyše, ráno majú muži vyšší testosterón, takže výskyt erekcie je len odpoveďou naň.

Príčiny predčasnej erekcie

Príčiny predčasnej erekcie Nedá sa jednoznačne povedať, že by existovala konkrétna predispozícia alebo faktory, ktoré by identifikovali rizikovú skupinu mužov s predčasnou erekciou. navyše, nejde ani o trvalý stav, ktorý by trval dlhšiu dobu. Tak, ako predčasná erekcia príde, môže aj nečakane odísť.

Tu sú niektoré príčiny a faktory, ktoré môžu podnietiť jej vznik:

Problémy s cievami: Príliš rýchly nástup erekcie môže byť spôsobený napríklad cievnymi problémami a poruchami. Ide vlastne o opačný stav, ako je stav nedostatočného prekrvenia pohlavného údu. V tomto prípade totiž je prekrvenie až abnormálne vysoké a rýchle, čo môžu spôsobiť napríklad chorobne rozšírené cievy.

Fyziologické príčiny: Podobne môže pôsobiť aj napríklad problém s krátkou uzdičkou alebo iná fyziologická porucha tvaru či tkaniva pohlavného údu. Vďaka takýmto deformáciám môže prichádzať napríklad k zvýšenej vzrušivosti alebo k rýchlejšiemu nahrnutiu krvi do pohlavného údu a v dôsledku toho sa objaví erekcia skôr, ako pri zdravom priebehu.

Psychologické faktory: Za predčasnou erekciou môže byť niekedy aj nervozita, strach zo zlyhania alebo nepokoj. Tieto faktory ovplyvňujú nielen mladých mužov alebo naopak mužov vo vyššom veku, ale prakticky každého. Navyše, tieto faktory môžu ovplyvniť aj dĺžku trvania erekcie alebo predčasnú ejakuláciu.

Zvýšená citlivosť na sexuálnu stimuláciu: Ak trpíte zvýšenou citlivosťou na priamu či nepriamu sexuálnu stimuláciu, môže sa dostaviť erekcia napríklad už aj pri letmom dotyku. Za týmto faktorom môžu byť problémy napríklad s krátkou uzdičkou na penise, prípadne problémy s prenosom nervových vzruchov do centrálnej nervovej sústavy.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Príliš vysoké libido: Vysoké libido je najčastejšie u mužov, ktorí sú v mladom veku a majú príliš veľa sexuálnej energie. Môže sa však vyskytnúť napríklad aj v prípade hormonálnej nerovnováhy, najmä s ohľadom na hladinu testosterónu či prolaktínu. Za takouto nerovnováhou môžu byť rôzne chorobné príčiny, ale napríklad aj užívanie niektorých liekov.

Sexuálna abstinencia alebo neskúsenosť: Najčastejšie sa predčasná erekcia vyskytuje v súvislosti s dlhším obdobím sexuálnej abstinencie alebo sa spája s neskúsenosťou v tejto oblasti. Veľkou výhodou je, že táto príčina sa dá pomerne rýchlo odstrániť jednoduchými opatreniami.

Príčiny predčasnej erekcie

Diagnostika predčasnej erekcie

Diagnostika predčasnej erekcie Hoci sa predčasná erekcia dá rozpoznať veľmi jednoducho aj na základe vonkajších príznakov, v prípade neustále opakovania tohto problému by som možno zvážil aj odbornejšiu diagnostiku. Ak navštívite lekára, sexuológa, ten môže vykonať viacero vyšetrení, ktoré pomôžu napríklad aj presnejšie určiť konkrétnu príčinu.

Najčastejšie sa vykonávajú nasledujúce testy a vyšetrenia:

anamnéza, čiže zisťovanie možných rizikových faktorov a celkovej situácie muža
vyšetrenie ciev pomocou ultrazvuku, ktorý odhalí aj fyziologické deformácie
vyšetrenie moču, ktorého cieľom je zistiť prítomnosť a hladinu testosterónu
hormonálny test zameraný na presné stanovenie hladiny testosterónu a prolaktínu

Je mi jasné, že väčšina mužov sa bude klasickému lekárskemu vyšetreniu vyhýbať. Určiť, či sa naozaj jedná o predčasnú erekciu, je možné samozrejme aj bez neho, avšak z vyššie spomenutých testov a vyšetrení sú niektoré naozaj nenahraditeľné v určitých prípadoch.

OPAKOVANÝ VÝSKYT PRÍZNAKOV

Súčasťou akejkoľvek diagnostiky by mala byť aj anamnéza so zameraním sa na zistenie opakovania príznakov typických pre predčasnú erekciu alebo s ňou spojené problémy. Ak sa tieto príznaky opakujú častejšie, je stanovenie konkrétneho problému oveľa jednoduchšie.

Ako na vyriešenie predčasnej erekcie

Ako na vyriešenie predčasnej erekcie Vzhľadom na to, že predčasná erekcia má viacero možných príčin, sú aj jej riešenia rozmanité. Osobne si myslím, že najlepšie je vyskúšať kombináciu viacerých spôsobov, pričom mne sa osvedčila najviac vždy kombinácia režimových opatrení a tabletiek. To však neplatí v prípade nutnosti odborného lekárskeho zákroku.

Toto sú možnosti na riešenie predčasnej erekcie a s ňou spojených ďalších problémov:

Častejšia masturbácia

Tréning robí majstra, hovorí sa. To isté platí aj v prípade predčasnej erekcie, ktorú je možné „skrotiť“ napríklad aj častejšou masturbáciou. Odporúčal by som to však príliš nepreháňať a zamerať sa na to, aby ste postupne predlžovali čas od prvej sexuálnej stimulácie až po dosiahnutie úplného stoporenia, napríklad prerušovaním.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Častejší pohlavný styk a zmeny počas jeho priebehu

Podobne ako masturbácia, aj častejší pohlavný styk môže pomôcť k upokojeniu predčasnej erekcie. Tu by som sa zameriaval najmä na to, aby bol priebeh pokojnejší a prvé sexuálne dráždenie bolo prerušované.

Cieľom je oddialiť stav úplnej erekcie a po jeho dosiahnutí oddialiť ejakuláciu. Okrem prerušovania môžete skúsiť napríklad aj použitie hrubšieho prezervatívu alebo použitie dvoch prezervatívov naraz, čo má tiež podobný účinok.

Kegelove cvičenie

Známe Kegelove cviky boli pôvodne využívané pre tehotné ženy na posilnenie svalstva panvového dna počas pôrodu. Ide o svalstvo, ktoré u mužov ovláda napríklad zastavenie močenia, ale rovnako tak má vplyv aj na vznik erekcie, udržanie erekcie a tiež na oddialenie ejakulácie.

Znecitlivujúce prípravky

V prípade, že je vaša erekcia spôsobená vyššou citlivosťou na sexuálne podnety, je možné skúsiť znecitlivujúce prípravky. Tie sa dajú kúpiť vo forme voľne dostupných gélov alebo krémov so znecitlivujúcim účinkom. Takýto prípravok sa aplikuje priamo na penis a jeho zmyslom je znížiť vnímanie sexuálnej stimulácie, čo oddiali erekciu aj ejakuláciu.

Tabletky bez predpisu

Podobne ako sa dajú bez predpisu kúpiť znecitlivujúce gély, je možné si bez lekárskeho receptu kúpiť aj tabletky určené na zlepšenie erekcie. Podľa toho, s čím konkrétnym máte problém, si môžete vybrať medzi tabletkami na oddialenie ejakulácie a tabletkami na libido.

V oboch prípadoch ide o prírodné prípravky bez vedľajších účinkov, ktorých účinnosť som ja sám na svojej koži vyskúšal a bol som spokojný.

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita

Odborná lekárska liečba

Sú situácie, kedy nič nenahradí odbornú lekársku pomoc a to platí aj v prípade ťažkých fyziologických či psychologických dôvodov. Odbornú pomoc si vyžadujú napríklad poruchy fyziológie pohlavného údu, problémy s cievami, ale napríklad aj hormonálna nerovnováha. V takýchto prípadoch vám pomôže jedine lekár.

ako vyriesit predcasnu erekciu

Časté otázky o predčasnej erekcii

Časté otázky o predčasnej erekcii Predčasná erekcia síce nie je príliš rozšírená, najmä v povedomí dnešných mužov, to však neznamená, že by s ňou neboli spojené aj niektoré otázky. Tu je zoznam tých najčastejších, ku ktorým som pripojil aj moje vlastné odpovede:

S predčasnou erekciou u mňa príde aj predčasná ejakulácia. Čo s tým?

V takomto prípade sa treba zamerať na obidva problémy súčasne. Vzhľadom na to, že obidve poruchy majú mnoho spoločného, dá sa uvažovať aj o spoločnej príčine, ktorá bude buď vo fyziológii penisu, alebo v sexuálnej neskúsenosti či abstinencii. Oboje sa dá riešiť.

Problém s príliš rýchlou erekciou nemám vždy. Prečo?

Ak je tomu tak, najčastejšie je za takouto situáciou premenlivosť príčiny, ktorá stav spôsobuje. V tomto prípade treba pátrať po príčine, ktorá môže byť buď psychogénneho pôvodu, prípadne ide o krátkodobo zvýšené libido alebo sexuálnu nadržanosť.

Okrem rýchleho nástupu erekcie mám problém aj s jej rýchlym ochabnutím.

V tomto prípade je na vine zrejme kombinácia dvoch vecí a to príliš zvýšeného libida a zároveň nedostatočného udržania krvi v pohlavnom úde. Takáto situácia samozrejme nie je bežná, povedal by som skôr, že je úplne atypická a treba riešiť oba súvisiace problémy.

Skutočne tabletky alebo znecitlivujúce gély fungujú?

Áno, aspoň tie značky, ktoré som ja sám testoval a o ktorých som napísal pozitívnu recenziu. Samozrejme, nie všetky tieto prípravky fungujú na 100 % na predčasnú erekciu alebo s ňou spojenú rýchlu ejakuláciu, nakoľko ide o výživové doplnky. U väčšiny mužov ale zaberú.

V akých situáciách sa nezaobídem bez lekárskej pomoci?

Napriek tomu, že ja sám mám pozitívne skúsenosti s „domácimi“ receptami na riešenie problému, pripúšťam, že v prípade vážnych cievnych, fyziologických, neurologických či hormonálnych príčin sa bez lekára nezaobídete. Vtedy ho určite vyhľadajte!

Ako fungujú tabletky na predčasnú erekciu a prečo ich odporúčam

Ako fungujú tabletky na predčasnú erekciu a prečo ich odporúčam Hoci priamo na predčasnú erekciu tabletky neexistujú, môžete riešiť tento problém tabletkami určenými na normalizáciu hladiny testosterónu a činnosti libida. Ak trpíte spolu s predčasnou erekciou aj rýchlou ejakuláciou, využite tabletky na predčasnú ejakuláciu.

V oboch prípadoch ide o tabletky s prírodným zložením:

 • V prvom prípade je zloženie prispôsobené udržaniu správnej hladiny testosterónu, v druhom prípade ide o kontrolu stoporenia a prekrvenia penisu

Samotné tabletky však určite nie sú žiadnym „všeliekom“ a veľmi dôležité je prijať aj ďalšie opatrenia, konkrétne režimové zmeny pred a počas sexuálneho kontaktu. Tabletky však môžu byť veľmi dobrým podporným prostriedkom, ktorý vie posun k zlepšeniu stavu urýchliť a už po prvom mesiaci tak môžete zaregistrovať prvé viditeľné výsledky.

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita

Tabletky majú hneď niekoľko výhod:

zlepšujú kvalitu erekcie a podporujú jej kontrolu ejakulácie, najmä ovplyvňovaním prekrvenia penisu a udržiavaním optimálnej hladiny testosterónu v tele
sú bez vedľajších účinkov, nakoľko majú čisto prírodné zloženie obsahujúce výťažky a extrakty rastlín a bylín zo skupiny prírodných afrodiziak a stimulantov
dajú sa kúpiť bez predpisu, čo je spôsobené zložením a rovnako tiež oficiálnou registráciou vo forme výživových doplnkov, ktoré nemusí predpisovať lekár

Prednosťami tabliet je pomerne široká ponuka. Tu by som však nabádal na opatrnosť, nakoľko nie každý prípravok má rovnako intenzívne účinky. Určite by ste nemali pozerať len na cenu, ale aj na účinnosť. Ja sám dávam prednosť dlhodobejšiemu užívaniu, kde sa môžu konkrétne účinky lepšie prejaviť.

V súvislosti s dávkovaním a užívaním sa riaďte týmito pravidlami:

nekombinujte tabletky s alkoholom, hoci výrobcovia to priamo nezakazujú
užívajte ich presne podľa odporúčaní a dodržujte maximálnu dennú dávku
hoci vedľajšie účinky by sa nemali dostaviť, v prípade alergickej reakcie dávkovanie prerušte a poraďte sa s lekárom

VYBERTE SI SPRÁVNY TYP

Keďže nie všetky tabletky podporujúce správne a zdravé fungovanie erekcie majú rovnaké účinky, vyberte si taký typ tabliet, ktoré zodpovedajú vašej situácii. Ak vás trápi predčasná ejakulácia, zvoľte tabletky určené na ňu. Ak nie, zvoľte tie, ktoré vplývajú na libido.

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi V minulosti som mal dlhšiu dobu problém tak s predčasnou ejakuláciou, ako aj s libidom. Vďaka viacerým zmenám aj tabletkám je to našťastie už len minulosť. Vyskúšal som viacero druhov tabliet a bohužiaľ musím povedať, že ešte stále je veľa takých, ktoré deklarujú účinky len na obale a v skutočnosti je ich účinnosť veľmi nízka.

Rozhodol som sa teda tie tabletky, ktoré mi pomohli, vyzdvihnúť formou recenzie. V každej opisujem tak zloženie, ako aj užívanie a účinnosť. Prehľad tých najlepších nájdete v tejto tabuľke spolu s hodnotením a odklikom na recenziu:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

4.67

12 Hodnotení