Folikulostimulačný hormón

Folikulostimulačný hormón patrí medzi gonadotropné hormóny, ktoré sú dôležité pre vývoj a fungovanie reprodukčnej sústavy u mužov aj žien. Hormón významne ovplyvňuje činnosť pohlavných žliaz a spoločne luteinizačný a folikulostimulačný hormón zásadne ovplyvňujú aj produkciu testosterónu u mužov a estrogénu u žien.

Práve z tohto pohľadu sú dôležité hodnoty a hormonálna hladina folikulostimulačného hormónu v tele. Nakoľko hormón je tvorený v mozgu, jeho produkciu môžu ohrozovať rôzne ochorenia či funkčné poruchy v tejto časti tela.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Najčastejšie nastávajú problémy buď s nadbytkom alebo s nedostatkom hormónu, čiže extrémne vychýlenia od hormonálnej rovnováhy. Takéto vychýlenia ovplyvňujú v konečnom dôsledku ale aj libido a tiež plodnosť muža a tiež ženy.

Čo je folikulostimulačný hormón a aký má význam

Čo je folikulostimulačný hormón a aký má význam Folikulostimulačný hormón, nazývaný aj folikuly stimulujúci hormón alebo folitropín, patrí z chemického hľadiska medzi glykoproteíny a v oblasti pôsobenia na pohlavné žľazy spolupracuje aj s luteinizačným hormónom. Oba tieto hormóny sa nazývajú aj gonadotropíny.

 • Folikulostimulačný hormón produkujú bazofilné bunky adenohypofýzy, konkrétne jej časti zvanej Pars Distalis, čiže ide o hormóny pochádzajúce z hypofýzy
 • Sekrécia hormónu je riadená hypotalamom cez hormóny gonadoliberíny
 • Folikulostimulačný hormón sa po vytvorení v hypofýze dostáva priamo do krvi a odtiaľ cestuje do reprodukčného systému, kde plní svoju špecifickú funkciu u žien aj mužov

Ako som povedal, tento hormón má dôležitý vplyv na pohlavnú sústavu. U mužov podporuje najprv rast semenníkov a semenotvorných kanálikov v nich, a neskôr aj tvorbu spermií, čiže spermatogenézu. Folikulostimulačný hormón u mužov pôsobí najmä na tzv. Sertoliho bunky nachádzajúce sa v semenníkoch a vplýva aj na produkciu testosterónu v tele.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Čo sa týka jeho účinkov u žien, tu má tiež dôležitý vplyv:

prvoradou úlohou je podpora vývoja a tvorby folikulov až do momentu ovulácie, pričom folikuly sú vačky, v ktorých sú uložené vajíčka
v druhom rade hormón teda stimuluje rast a dozrievanie vajíčok vo vaječníkoch, je teda priamo zodpovedný za plodnosť ženy
zároveň folikulostimulačný hormón stimuluje folikulárne bunky k sekrécii estrogénu, čo je hormón dôležitý pre menštruáciu aj menopauzu

Vplyv práve na tvorbu estrogénu vzniká kombináciou účinkov folikulostimulačného a luteinizačného hormónu súčasne, takže je dôležitá ich rovnováha. Čo sa týka tvorby hormónu, u mužov jeho hladina počas času nekolíše, ale je stabilná. To platí prakticky od puberty až do konca plodného obdobia muža, čiže do času produkcie spermií.

Situácia v prípade tvorby a hladiny folikulostimulačného hormónu u žien je ale odlišná:

do ovulácie hladina folikulostimulačného hormónu stúpa, hneď po ovulácii hladina poklesne a drží sa na stabilných hodnotách po zvyšok cyklu
pokles tvorby folikulostimulačného hormónu v krvi je spôsobený vzostupom hormónu progesterónu, ktorý vznikne namiesto prasknutého folikulu
zisťovanie hladiny je dôležité najmä pre stanovenie plodnosti u ženy a vykonáva sa z krvného séra, pričom sa robia opakované testy
u mužov sa hladina folikulostimulačného hormónu zisťuje v prípade nedostatočnej spermatogenézy

VPLYVY NA HODNOTY A HLADINU HORMÓNU

Okrem toho, že hladina tohto hormónu môže počas dňa kolísať, existujú aj niektoré externé vplyvy, ktoré majú na jej hodnoty vplyv. Ide napríklad o fajčenie, vplyv niektorých liekov, krátkodobé fyzické vyčerpanie, stres alebo užívanie hormonálnej antikoncepcie.

Nedostatok folikulostimulačného hormónu a príznaky či poruchy s tým spojené

Nedostatok folikulostimulačného hormónu a príznaky či poruchy s tým spojené Ak je u mužov nízka hladina folikulostimulačného hormónu, je prirodzene ohrozený vývoj pohlavných orgánov počas dospievania a v dospelosti zas produkcia spermií, čiže spermatogenéza. U žien zas nastáva problém s produkciou vajíčok a rovnako tak aj so stimuláciou hladiny estrogénu, čo spôsobuje hormonálnu nerovnováhu.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

V prípade nízkej hladiny môžu nastať tieto problémy a symptómy:

Nadmerná konzumácia alkoholu: Ak budete konzumovať vo väčšom množstve a najmä pravidelne alkohol, veľmi jednoducho si môžete privodiť zníženie folikulostimulačného hormónu a tiež aj luteinizačného. Následkom môže byť tiež zníženie sexuálneho apetítu.

Stres: Druhým významným faktorom, ktorý môže vplývať na nedostatok tohto hormónu v krvi, je stres. Tento vplyv býva dosť podceňovaný, no to je chyba, nakoľko stres ovplyvňuje nielen samotný folikulostimulačný hormón, ale aj iné hormóny. U mužov môže byť problémom aj pre hladinu testosterónu a teda aj pre libido a sexuálny apetít.

Problémy so žľazami: Nakoľko za produkciu hormónu zodpovedá hypofýza, jej ochorenie, najmä nádorového charakteru, môže spôsobiť zastavenie vylučovania hormónu a jeho pokles v krvi. Druhým častým problémom je porucha hypotalamu, ktorý tiež prostredníctvom vlastných hormónov riadi činnosť hypofýzy. Aj u neho môže vzniknúť napríklad nádor.

Nízka hmotnosť: Nedostatočná hladina folikulostimulačného hormónu môže súvisieť tiež s nízkou hmotnosťou, bez ohľadu na to, či ide o postupný alebo nárazový úbytok. Veľmi častý problém je to u ľudí trpiacich napríklad chorobným hladovaním alebo diétovaním, čiže anorexiou. Tá zasahuje aj celkovo do sexuálneho života a znižuje jeho kvalitu.

Nadbytok folikulostimulačného hormónu a príznaky či poruchy s tým spojené

Nadbytok folikulostimulačného hormónu a príznaky či poruchy s tým spojené Opakom nedostatku je nadbytok, čiže zvýšená hladina folikulostimulačného hormónu. U žien vzniká prirodzene napríklad počas menopauzy, no existujú aj iné situácie, kedy už nadbytok nie je prejavom ničoho zdravého. To isté platí u mužov, u ktorých môže dokonca prísť k poškodeniu semenníkov, čiže tiež ide o problematickú situáciu.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

S vysokou hladinou tohto hormónu súvisia nasledujúce problémy a symptómy:

Genetické choroby: Problém so zvýšenou hladinou hormónu môže nastať aj v prípade, ak ide o vplyv nejakej genetickej choroby, napríklad u chlapcov to je Klinefelterov syndróm, kedy sa vyskytuje navyše jeden chromozóm X. Pri tejto chorobe vzniká aj nedostatok testosterónu z dôvodu menších semenníkov.

Predčasná menopauza: U žien nastáva problém s vylučovaním folikulostimulačného hormónu aj vplyvom predčasnej menopauzy. Pokiaľ totiž nastane obdobie prechodu už pred 40. rokom života, prejaví sa to okrem iného aj zvýšenou hladinou tohto hormónu v krvi.

Alkoholizmus: Nadmerná konzumácia alkoholu môže spôsobiť nielen nedostatok, ale aj nadbytok hormónu. Zároveň však platí, že tento stav je individuálny u každého muža, nie vždy sa musí tento symptóm vyskytnúť.

Ožarovanie a chemoterapia: Organizmus môže zvýšenou produkciou folikulostimulačného hormónu reagovať aj na stav vystavenia sa rádioterapie, teda ožarovaniu. Podobné to môže byť aj v prípade chemoterapie, ktorá sa používa na liečbu zhubných nádorov.

Chronická anovulácia: V prípade, že sa u ženy prestane vyskytovať ovulácia a tento stav trvá dlhodobo alebo sa opakovane vracia, ide o poruchu zvanú chronická anovulácia. Jej sprievodným príznakom je zvýšenie folikulostimulačného hormónu.

Poruchy týkajúce sa reprodukčných orgánov: Narušenie funkcie semenníkov alebo zlyhanie funkčnosti vaječníkov tiež vedú obvykle k nekontrolovateľnému stúpaniu hladiny folikulostimulačného hormónu v krvi. Problémom môže byť aj ich nedostatočný vývin počas puberty.

Problémy imunitného systému: Poslednou poruchou spojenou s nadbytkom hormónu v tele sú problémy imunitného charakteru, najmä rôzne autoimunitné ochorenia. Vtedy môže prísť k poškodzovaniu vlastných orgánov a výsledkom je nadmerné vylučovanie folikulostimulačného hormónu do krvného obehu.

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Zníženie alebo zvýšenie folikulostimulačného hormónu

Zníženie alebo zvýšenie folikulostimulačného hormónu Udržiavanie hormonálnej rovnováhy a zdravých hodnôt folikulostimulačného hormónu je dôležitou súčasťou podpory sexuálneho zdravia a zdravého fungovania reprodukčného systému. Za týmto účelom je možné vykonať niekoľko režimových opatrení, no v prípade nutnosti môže byť potrebný aj lekársky zásah.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Tu sú možnosti, ako zvýšiť alebo znížiť hladinu folikulostimulačného hormónu:

Vyhýbanie sa negatívnym vplyvom

Základom pre hormonálnu rovnováhu je vyhýbať sa externým vplyvom a faktorom, ktoré majú na hladinu folikulostimulačného hormónu negatívne účinky. Zvýšené hodnoty folitropínu môžu spôsobovať napríklad rádioterapia alebo chemoterapia, čo sú časté liečebné postupy využívané pri liečbe nádorových ochorení.

Problémom môžu aj lieky obsahujúce estrogény, progesterón alebo testosterón, najčastejšie ide o hormonálnu antikoncepciu. Pozor si však treba dať aj na vedľajšie účinky niektorých iných liekov a konzultovať ich užívanie s lekárom. Podceňovaným faktorom je napríklad aj stres alebo nadmerné fyzické vyčerpanie, týmto vplyvom sa treba vyhýbať tiež.

Zmena stravovania a životného štýlu

Pre udržanie správnej hladiny folikulostimulačného hormónu je dôležité nielen vyhýbať sa negatívnym vplyvom, ale upraviť aj životosprávu a životný štýl. To znamená napríklad úplne skoncovať s fajčením, nakoľko nikotín môže hladinu hormónu ovplyvňovať, ale najmä sa vyhýbať častej, opakovanej a nadmernej konzumácii alkoholických nápojov.

Alkohol pritom vplýva nielen na tento hormón, ale aj na hladinu estrogénu a testosterónu. Druhou dôležitou zmenou je zdravé stravovanie, ktoré reflektuje individuálnu potrebu organizmus. Treba sa vyhýbať podvýžive, ale napríklad aj nadváhe. Ak sa jedná o prípad anorexie, môže byť nevyhnutná aj odborná pomoc psychológa.

Medikamentózna a odborná lekárska liečba

Viacero príčin zníženého alebo zvýšeného folikulostimulačného hormónu v krvi má patologický charakter a vtedy je nutná odborná lekárska liečba. Prvou voľbou sú farmakologické prípravky, napríklad v prípade porúch štítnej žľazy. Ak je narušená jej činnosť vplyvom nádoru, môže sa pristúpiť aj k chirurgickému riešeniu.

Ak je problém spôsobený nesprávnou imunitnou reakciou organizmu, musia sa užívať imunosupresíva, čiže lieky potlačujúce imunitný systém. V prípade problému vážnejšieho charakteru je možná aj substitučná liečba vo forme špeciálneho syntetického a externého folikulostimulačného hormónu, ktorý sa podobá prirodzenému hormónu.

HORMONÁLNY PROFIL

V prípade podozrenia na vážnejšie príčiny je nevyhnutná odborná diagnostika. Jej súčasťou by malo byť vyšetrenie celého hormonálneho profilu, nakoľko hladina folikulostimulačného hormónu môže súvisieť aj s hladinami ďalších pohlavných hormónov.

Najčastejšie otázky o folikulostimulačnom hormóne

Najčastejšie otázky o folikulostimulačnom hormóne Hormonálna rovnováha aj hormonálna hladina niektorých špecifických hormónov týkajúcich sa sexuálneho života sú dosť častým predmetom diskusií a otázok. Už pri zbežnom pohľade na niektoré internetové fóra som videl, že muži aj ženy sa zaujímajú o tento hormón pomerne živo. Rozhodol som sa teda zozbierať najčastejšie otázky a teraz na ne odpovedám:

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Naozaj ovplyvňuje folikulostimulačný hormón plodnosť tak dominantne?

Samostatne nemá folikulostimulačný hormón až tak dominantný vplyv, no ide o jeden z dvoch dôležitých gonadotropných hormónov priamo vplývajúcich na tvorbu spermií aj vajíčok. Druhú dôležitú úlohu v tomto procese totiž hrá jeho náprotivok, luteinizačný hormón.

Môže sa tvoriť tento hormón aj u detí?

Áno, dokonca sa tak deje už krátko po narodení u malých detí. Prvotná hladina však neskôr poklesne, u chlapcov už po 6 mesiacoch, u dievčat neskôr, zhruba do 1. roka života. Od 6. až 7. roku života potom prichádza k zvyšovaniu, najväčšie nastane so začiatkom puberty.

Čo zahŕňa diagnostika a test folikulostimulačného hormónu?

Test hladiny hormónu sa určuje najlepšie z krvného séra, krv sa odoberá najčastejšie z lakťovej žily. Dôležité je uviesť, ktorý deň cyklu bola krv odoberaná. Vzhľadom na nutnosť preskúmania hodnôt počas rôznych období cyklu sa robí táto diagnostika opakovane.

Aké sú optimálne hodnoty folikulostimulačného hormónu u žien?

V prípade žien platí, že hodnoty môžu kolísať počas dňa aj počas menštruačného cyklu. Vo folikulárnej fáze, čiže pred ovuláciou, je hladina v intervale 1,37 až 9,9 IU / liter krvi. Okolo ovulácie v strede cyklu je to od 6,17 do 17,2 IU / l, v luterálnej fáze znova menej, do 9,2 IU.

Existuje aj nejaká norma pre mužov?

Áno, pričom na rozdiel od žien, u mužov je hladina folikulostimulačného hormónu stále na podobnej úrovni. Aj tu platí, že u každého muža môže byť hladina rozdielna, no v zásade by sa mala hodnota pohybovať od 1,4 do 15,4 IU na liter krvného séra.

Ako fungujú tabletky na podporu hormonálnej hladiny a prečo ich odporúčam

Ako fungujú tabletky na podporu hormonálnej hladiny a prečo ich odporúčam Okrem režimových opatrení alebo zmien v životnom štýle a životospráve je možné podporiť hormonálnu hladinu aj prostredníctvom prírodných prostriedkov. Mám na mysli voľne dostupné prípravky vo forme tabliet určených na perorálne užívanie.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Výhodou týchto produktov je ich 100 % prírodné zloženie:

 • Základom zloženia sú totiž rastlinné a bylinné extrakty, ktoré obsahujú prírodné látky podporujúce stimuláciu hormónov u mužov aj žien a vplývajúce aj na pohlavný systém

Súčasťou tabliet môžu byť aj vitamíny, minerály alebo aminokyseliny, ktoré tu môžu mať podporný a pomocný účinok. V prípade prípravkov pre mužov sú ako účinné látky použité extrakty z rastlín typu Damiána, Ženšen alebo Šalvia lekárska, v ženských produktoch zas Muira Puama, Saw Palmetto alebo Guarana.

Tabletky, o ktorých hovorím, majú pritom oveľa viac výhod:

v prvom rade sú bez výskytu nejakých vážnejších vedľajších účinkov, čomu vďačia najmä zloženiu bez syntetických látok, ktoré takéto účinky obvykle spôsobujú
zároveň sú dostupné bez nutnosti mať lekársky predpis alebo recept, môžete si ich dokonca objednať online z eshopov oficiálnych dodávateľov u nás
a majú taktiež aj zaujímavý pomer ceny a kvality, najmä v prípade, že tabletky chcete užívať dlhšiu dobu a je pre vás dôležitá cena za jeden deň dávkovania

Veľmi dôležitým benefitom je aj šírka účinku. Okrem toho, že prípravky pôsobia na stimuláciu hormonálnej hladiny a rovnováhy, môžu pomáhať napríklad na lepšiu erekciu u mužov alebo na zvýšenie sexuálneho apetítu alebo prekrvenia pošvy u žien.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

DLHODOBEJŠIE UŽÍVANIE

Aby prišlo k čo najlepším účinkom, mali by ste sa zamerať na dlhodobé užívanie. To platí tak v prípade prípravkov pre ženy, ako aj v prípade tabliet a produktov pre mužov. Optimálna doba, na základe mojej vlastnej skúsenosti, sú aspoň 2 až 3 mesiace, niekedy aj viac.

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi Prv, než prejdem k skúsenostiam a odporúčaniam, musím vás upozorniť, že na trhu sú okrem tých kvalitnejších a zaujímavejších značiek bohužiaľ v ponuke aj tabletky, ktorých účinky zostávajú len na obale. Ani na prvý pohľad zaujímavé zloženie a už vôbec nie lákavé heslá by nemali byť orientačným bodom pri výbere.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Naopak, treba si o každom prípravku zistiť čo najviac reálnych skúseností z praxe, najlepšie priamo od dlhodobejších užívateľov. Ak by ste chceli poradiť hneď teraz, dávam vám do pozornosti tie značky, ktoré u mňa a mojej partnerky pôsobili najlepšie:

‍♀ Pre ženy:

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

‍♂ Pre chlapov:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

4.45

22 Hodnotení