Sex

Sex

Snáď neexistuje viac zaujímavejšia, ale aj viac tabuizovaná téma, ako je téma sexu. Toto čarovné slovíčko zložené z troch písmen je stredobodom záujmu človeka prakticky už od puberty, čiže začiatku pohlavného dozrievania. Sex je silný spoločenský aj osobný fenomén, okrem človeka dokážu mať sex pre potešenie zo všetkých druhov už len delfíny.

Nakoľko celý môj blog, ktorý píšem, sa točí okolo sexu zo všetkých strán, nemohol som si dovoliť samozrejme vynechať ani ústrednú tému. Sex je totiž oveľa viac, ako len nejaký akt pohlavného rozmnožovania, má na ľudský život veľké množstvo pozitívnych vplyvov.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Práve preto sa pozriem na túto tému komplexne a tak do hĺbky, ako to len pôjde. Povieme si, čo to ten sex je, čo je sexualita, aká je história aj súčasnosť sexu, aké sú rozdiely v sexualite medzi mužmi aj ženami, ale aj to, ako si sex čo najviac užiť a ako potešiť aj svojho partnera.

Sex: čo to je, sexualita u muža a u ženy, vzťahy a sex

Sex: čo to je, sexualita u muža a u ženy, vzťahy a sex Slovo sex je synonymum pre pohlavný styk. Ide o súbor takých fyzických aktivít, ktoré prostredníctvom priameho a nepriameho dráždenia spôsobujú sexuálne vzrušenie a jeho výsledkom je sexuálne vyvrcholenie, čiže orgazmus.

 • Sexualita zahŕňa vlastnosti, prejavy, schopnosti a danosti súvisiace so sexom a najmä s pohlavným životom, pričom sem patria aj sexuálna identita a sexuálne preferencie
 • Podstatou sexuality je prirodzené uspokojenie sexuálnych túžob, čo je dosiahnuté práve pomocou sexuálneho styku, čiže sexu
 • So sexom je spojená aj jedna zo základných biologických funkcií a to rozmnožovanie

Zo sociologického a spoločenského hľadiska je sex spojený so vzťahom medzi dvoma ľuďmi. Nie je to však nevyhnutné, nakoľko sexuálny styk môžete mať prakticky s kýmkoľvek. Zároveň, a túto skúsenosť potvrdzujem, platí, že pri sexe s človekom, ku ktorému máte silný emocionálny vzťah, dosahujete oveľa rýchlejšie vzrušenie a intenzívnejší orgazmus.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Ak ide o biologické hľadisko, pre sex sú dôležité tieto faktory:

správne fungovanie hormonálnej sústavy, pretože tá ovplyvňuje sexuálny apetít, u mužov je to cez hormón testosterón, u ženy cez hormóny estrogén a progesterón
príťažlivosť sexuálneho partnera, pretože vtedy môže prísť k sexuálnemu vzrušeniu, ktoré spúšťa proces prekrvenia pohlavnej sústavy
zdravý stav reprodukčného systému, u mužov je dôležitá funkčnosť erekčného mechanizmu a ejakulácie, u žien zas funkčnosť prekrvenia a zvlhčenia pošvy
správny spôsob sexuálnej stimulácie, čiže dráždenia, vďaka čomu je možné postupne zvyšovať sexuálne vzrušenie a zakončiť sexuálny styk orgazmom

SEXUÁLNA ZDRŽANLIVOSŤ

Hoci hovorím o sexe či sexualite ako o prirodzenej súčasti ľudskej existencie, neznamená to, že všetci ľudia sú sexuálne aktívnymi. Niektorí preferujú sexuálnu zdržanlivosť alebo abstinenciu, jednoducho preto, že ich k sexu neťahá žiadna sila. Aj to je prirodzené.

Sex v minulosti a história sexu

Sex v minulosti a história sexu Sex je starý asi ako ľudstvo samo, už odkedy vznikla možnosť zaznamenávať históriu našej civilizácie na kamenné tabuľky alebo papier, táto téma bola vždy predmetom celospoločenskej debaty. Vo väčšine prípadov však mal sex negatívny podtón.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Sex a sexualita si z historického hľadiska prešli viacerými etapami:

najstaršie známe dejiny sexuality zachytené v písomnej podobe pochádzajú zo staroveku, známe sú napríklad prvé právne predpisy týkajúce sa sexu v Asýrii
počas obdobia starovekého Grécka a Rímskej ríše dosiahla sexualita niekedy až nepredstaviteľných rozmerov a bola prítomná aj v bežnom verejnom živote
zmena prišla od začiatku stredoveku, kedy sa ľudská sexualita na dlhé obdobie stala doslova tabu témou a bola popisovaná ako slabosť, hriech alebo niečo nečisté
s príchodom humanizmu a osvietenstva sa postupne v 17. a 18. storočí začalo spoločenské uvoľnenie a sexualita sa prestala vnímať ako jasne negatívny fenomén
na konci 19. a na počiatku 20. storočia sa s rozvojom vedy a medicíny začal sex brať ako bežnou súčasťou života, hoci trvalo dlhé roky, kým sa tak stalo v praxi všade

Pokiaľ ide o predmanželský sex, ten bol vždy v minulosti považovaný za smrteľný hriech, to isté aj mimomanželský sex. Väčšinou sa však za tento prehrešok trestali len ženy. Najväčšie zmeny vo vnímaní sexuality a ľudského sexuálneho života prišli až na začiatku 20. storočia. Toto storočie znamenalo veľký boom aj z hľadiska rôznych foriem sexu.

Sex dnes v prítomnosti

Sex dnes v prítomnosti Na rozdiel od minulosti, dnes už sex vôbec nie je takým tabu, práve naopak, čoraz viac sa o ňom hovorí. Je to téma už nielen v rámci uzavretých partnerských vzťahov, ale čoraz viac aj predmet širokej spoločenskej diskusie a to nielen na zdravotníckej úrovni.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Vďaka tomu sa dnes spoločnosť zaujíma oveľa viac o:

sexualitu, sexuálne orientácie a prežívanie sexu jednotlivcom, čo zahŕňa aj posun a novinky v oblasti sexuálnej stimulácie a využívaniu rôznych polôh či pozícií
spôsob fungovania sexuálneho života, aké faktory ovplyvňujú sexualitu a kvalitu sexuálneho života a tiež aj o to, aké praktiky a techniky sa v sexe používajú
sexuálne problémy a poruchy spojené so sexuálnym životom, či už ide o problémy priamo s orgánmi reprodukčnej sústavy alebo o poruchy funkcií
sexuálne ochorenia a pohlavne prenosné choroby, hoci je pravda, že tie sú s ľudstvom spojené už od nepamäti, teraz sa však viac hovorí aj o prevencii voči nim
podpore a najmä prirodzenom pôsobení na zlepšenie kvality sexuálneho života, tu sa dostávame k tomu, čo sa v minulosti už osvedčilo, čiže prírodné afrodiziaka

PORNO AKO FENOMÉN DNEŠNEJ DOBY

Veľmi zaujímavým fenoménom modernej sexuality a vnímania sexu dnes sú filmy pre dospelých, čiže porno. Tu treba objektívne ale povedať, že sa jedná o to isté, o čo aj v bežnom filme, čiže ide o hranie. Sex v pornofilmoch má s realitou len veľmi málo spoločného.

Sexuálne orientácie u ľudí

Sexuálne orientácie u ľudí Medicína a veda rozoznávajú podľa toho, kto vás priťahuje z hľadiska pohlavia, tri základné typy sexuálnej orientácie a to heterosexualitu, homosexalitu alebo bisexualitu. Zaradenie do tejto kategórie je predurčené prírodou, počas života sa sexuálna orientácia nedá zmeniť.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Tu sú najznámejšie orientácie predstavené trocha detailnejšie:

Heterosexuálna orientácia: Väčšinovou orientáciou v ľudskej populácii je heterosexuálna orientácia, ktorá znamená, že muža priťahuje opačné pohlavie, čiže ženy. Platí to tiež aj naopak, čiže ženy priťahujú muži. Táto orientácia je historicky považovaná za tradičnú, isté je však to, že je jediná, ktorá umožňuje prirodzenú reprodukciu a pohlavné rozmnožovanie sa.

Homosexuálna orientácia: V prípade, ak vás priťahujú ľudia toho istého pohlavia, jedná sa o homosexuálnu orientáciu. Homosexualita bola v minulosti považovaná za niečo neprirodzené, v mnohých krajinách tomu tak stále doteraz aj je. Ukazuje sa však, že napríklad v živočíšnej ríši sa jedná o veľmi rozšírenú preferenciu. Neumožňuje ale plodnosť.

Bisexuálna orientácia: Poslednou sexuálnou orientáciou je bisexuálna orientácia. Bisexualita znamená, že vás môžu priťahovať obe pohlavia, čiže aj to vaše, ale aj to opačné. Toto priťahovanie môže mať nielen sexuálny, ale aj emocionálny charakter. Táto orientácia je zo všetkých troch síce najmenej sa vyskytujúca, ale spája výhody oboch predošlých.

Asexuálna orientácia: Okrem troch spomínaných orientácií niektoré publikácie zaraďujú medzi najvýznamnejšie sexuálne orientácie aj asexualitu. Ide o špecifický stav, nakoľko na rozdiel od predošlých troch orientácií v tomto prípade človeka nepriťahuje nikto. Je pritom jedno, aké má pohlavie, prípadne aj to, aké spôsoby a techniky sexu preferuje.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

ĎALŠIE NEOFICIÁLNE ORIENTÁCIE

Okrem týchto najznámejších orientácií však existuje aj viacero neoficiálnych, ktoré už nesúvisia ani tak s orientáciou človeka, ako skôr s nejakými praktikami alebo preferenciami ohľadom sexuálnych techník. Prečítajte si môj článok o sexuálnych orientáciách a uvidíte.

Priebeh sexu

Priebeh sexu Sex je technicky len sledom prirodzených biologických procesoch a chemických reakcií v ľudskom organizme. Ide o niečo ako akciu a reakciu, pričom prvotným podnetom je prirodzená biologická túžba po párení a sexuálnom uspokojení.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Z fyziologického a mentálneho hľadiska prebieha sex najčastejšie nasledovne:

Podnet: Na úvod prichádza k naštartovaniu celého procesu na základe prvotného podnetu. Ten môže byť nepriamy, napríklad pohľad na odhalené genitálie alebo iný erotický vizuálny podnet, prípadne priamy, napríklad ak ide o dotyky na tele alebo dokonca v intímnej a erotogénnej oblasti. Tento podnet spustí v mozgu chemickú a biologickú reakciu.

Dráždenie: Po prvotnom podnete prichádza obvykle priame dráždenie a stimulácia. Tie môžu mať podobu dotykov na intímnych a erotogénnych miestach, ale napríklad na úvod aj formu bozkávania. U každého muža alebo ženy je to individuálne, pričom z biologického hľadiska je dôležité, že vonkajšie podnety sa cez nervovú sústavu dostávajú až priamo do mozgu.

Vzrušenie: Prenos signálov z nervových zakončení na erotogénnych miestach do mozgu spôsobí reakciu v centrálnej nervovej sústave. Tá dá podnet na prekrvenie pohlavných orgánov, čo sa prejaví erekciou alebo zvlhčením pošvy, ale aktivuje aj ostatné prejavy vzrušenia. Ide najmä o búšenie srdca, rýchlejšie dýchanie, potenie alebo rozšírenie zreničiek.

Vyvrcholenie: V prípade pokračovania sexuálneho dráždenia príde k vystupňovaniu vzrušenia a k dosiahnutiu sexuálneho vyvrcholenia, ktoré sa niekedy nazýva aj orgazmus. Počas neho prichádza k svalovým kontrakciám, uvoľneniu nahromadenej sexuálnej energie a u mužov aj k ejakulácii semena cez pohlavný úd. Ide o stav fyzickej aj mentálnej blaženosti.

Obnovenie pokojového stavu: Orgazmus je niečo ako neurónový, chemický a fyziologický ohňostroj, ktorý je spojený so svalovým vypätím. Ide o krátkodobý stav, takže po ňom musí prísť k návratu do pôvodného pokojového režimu. Dochádza k uvoľneniu svalstva, upokojeniu hladiny rôznych látok v tele a k spomaleniu srdcovej činnosti.

Plodnosť a sex

Plodnosť a sex Sexuálny styk sa úplne prirodzene spája s plodnosťou, ako som to už naznačil na úvod a tiež aj pri opísaní priebehu sexu. To, že príde k vniknutiu penisu do pošvy a k uvoľneniu semena prostredníctvom ejakulácie, je len prvý krok k tehotenstvu, nie jediný.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Plodnosť ovplyvňuje nielen sex, ale sú tu aj tieto faktory:

stav mužskej pohlavnej sústavy a najmä funkčnosť pohlavných žliaz, čiže semenníkov, čo najviac vplýva na produkciu spermií
stav a kvalita spermií, kde sú pre otehotnenie najdôležitejšími vlastnosťami a podmienkami pohyblivosť spermií, tvar spermií a ich životaschopnosť
funkčnosť vaječníkov, ktoré produkujú dozrievajúce vajíčka, ktoré môžu potom v prípade ideálnych podmienok ovplyvniť spermie od muža
stav ženskej pohlavnej sústavy, najmä priechodnosť vajcovodov a tiež stav maternice, kde sa musí oplodnené vajíčko uhniezdiť a správne vyvíjať

Snaha zabrániť oplodneniu počas sexu nie je len záležitosťou modernej doby. Dnes je síce k dispozícii tabletková alebo iná dočasná antikoncepcia, ale už aj v stredoveku existovali spôsoby, ako zabrániť nechcenému počatiu. Bariérová antikoncepcia, ako ju poznáme dnes, má teda za sebou naozaj dlhú históriu.

AJ TRVALÁ A DOŽIVOTNÁ ANTIKONCEPCIA

Okrem prechodných a dočasných antikoncepčných metód sa čoraz viac začína u mužov aj žien presadzovať najmä sterilizácia a vazektómia. Ide o lekárske chirurgické zákroky, ktorých cieľom je natrvalo zamedziť plodnosti, čiže sex potom slúži už iba na telesné uspokojenie.

Sex u mužov a jeho špecifiká

Sex u mužov a jeho špecifiká Sex a sexualita majú svoje špecifiká aj podľa pohlavia. U mužov je sex spojený so stoporením pohlavného údu na úvod a s ejakuláciou na záver. Stoporenie pohlavného údu závisí od jeho dostatočného prekrvenia a udržania krvi v špeciálnom špongióznom tkanive a toporivých telieskach. Ejakulácia zas má zmysel pre uvoľnenie semena a spermií.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Pokiaľ ide o špecifiká týkajúce sa len mužov, tu sú tie najdôležitejšie:

aby muž mohol prežiť pohlavný styk, musí u neho fungovať mechanizmus erekcie, čiže musí prísť k stoporeniu penisu, čo je závislé od jeho prekrvenia
muž dosahuje len jeden typ orgazmu, ktorý trvá obvykle len niekoľko sekúnd, výhodou však je, že po pár minútach je možné jeho opakovanie
štatistiky v rozpore s rozšíreným mýtom ukazujú, že muž nemôže mať sex s niekým, kto sa mu fyziologicky nepáči, vtedy u neho totiž nepríde k sexuálnemu vzrušeniu
ak ide o mužské pohlavné bunky, čiže spermie, tie sa tvoria v semenníkoch celý život a v samotnom ejakuláte tvoria len 5 % objemu

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Sex u žien a jeho špecifiká

Sex u žien a jeho špecifiká Pokiaľ ide o sex a sexualitu u žien, tie sa líšia spôsobom fungovania pohlavnej sústavy počas vzrušenia a aj mimo neho. U žien nemusí byť sex spojený nevyhnutne s maximálnym vzrušením, v zásade je totiž pošva prakticky hockedy schopná pohlavného styku. Pre kvalitu sexuálneho života je však samozrejme lepšie, ak príde k vzrušeniu aj u ženy.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Tu sú špecifické podmienky týkajúce sa sexu z pohľadu žien:

vzrušenie u ženy je tiež sprevádzané určitou formou stoporenia, kedy príde k zvýšenému prekrveniu klitorisu, jeho zväčšeniu a k zvlhčeniu pošvy
žena môže dosiahnuť viacero typov orgazmu, napríklad klitoriálny, vaginálny alebo dráždením bodu G a to v závislosti od spôsobu a miesta sexuálnej stimulácie
u žien trvá orgazmus niekedy aj pol minúty pričom zaujímavosťou je, že ak sa im aj muž fyzicky nepáči, môžu dosiahnuť vzrušenie a tiež aj vyvrcholenie
ak ide o ženské pohlavné bunky, čiže vajíčka, tie sa vytvoria vopred a od puberty až po menopauzu postupne dozrievajú a raz za mesiac sa uvoľnia z vaječníkov

 

Najčastejšie sexuálne polohy

Najčastejšie sexuálne polohy Sex je natoľko kreatívna činnosť, že obmedziť jeho vykonávanie len na nejakú jednu pozíciu alebo polohu je nemožné. Možno ste už počuli o knihe zvanej Kámasútra, ktorá je známa aj ako „kniha lásky“. Práve táto známa staroveká publikácia obsahuje zoznam vyše 80 polôh a pozícií využiteľných prakticky pre každý spôsob a techniku sexuálneho styku.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Tu je prehľad milostných polôh, ktoré sú vo svete najrozšírenejšie:

Misionárska poloha: Zrejme najznámejšou a podľa štatistík aj najviac využívanou polohou je pozícia misionára. Pri tejto polohe sa vykonáva sex v ľahu, jedná sa o pozíciu určenú pre vaginálny sex, pričom žena leží pod mužom pasívne a ten do nej vniká penisom spredu. Pomenovanie polohy pochádza od domorodých kmeňov zo severnej a južnej Ameriky.

Poloha jazdkyne: Druhou veľmi obľúbenou polohou pre milovanie je pozícia, kde je žena hore, niekedy nazývaná aj poloha jazdkyne. Táto pozícia zas dáva viac priestoru a aktivity žene, keďže muž leží na chrbte alebo je v poloľahu, pričom žena si na neho obkročmo kľakne alebo kvokne. Má tak plnú moc a kontrolu nad prirážaním a dosiahnutím orgazmu.

Poloha psíka: Podobne ako poloha jazdkyne, aj pozícia na psíka je určená tak na vaginálny, ako aj análny styk. Najčastejšie sa táto pozícia nazýva poloha odzadu, pričom môže sa vykonávať v stoji, v ľahu aj vtedy, ak je žena „na všetkých štyroch“. Princípom polohy je prienik penisu do ženy odzadu, najväčšou výhodou je možnosť dosiahnuť hlboký prienik.

Poloha v stoji: Táto sexuálna pozícia je populárna najmä kvôli technickej nenáročnosti a tiež praktickosti. Muž totiž pristúpi k žene v stoji, je jedno či odpredu alebo odzadu, a to je celé. Pozícia je využiteľná pre vaginálny aj análny styk, môže sa skúšať odpredu aj odzadu. Jedinou podmienkou z hľadiska fyziológie je, aby obaja partneri mali podobnú výšku.

Poloha 69: Osobitnou sexuálnou pozíciou je poloha 69, niekedy nazývaná aj obrátená poloha muža a ženy. Na rozdiel od ostatných polôh, táto pozícia nie je spojená s vaginálnym či análnym sexom, ale je určená pre vzájomné orálne uspokojenie. Muž leží na posteli, žena je na ňom, ale obrátene. Navzájom si tak môžu jazykom a ústami dráždiť vonkajšie genitálie.

KREATIVITA AKO MOTOR SEXUÁLNEHO ŽIVOTA

Nakoľko rozličné pozície pre milovanie sú hlavne o kreativite, vnímam ich ako prirodzenú súčasť napredovania v sexuálnom živote. Tým najčastejším som sa dokonca venoval až do úplných detailov v rámci mojej témy o sexuálnych pozíciách, odporúčam si ju pozrieť.

Najčastejšie sexuálne techniky a praktiky

Najčastejšie sexuálne techniky a praktiky Ľudia najčastejšie využívajú na dosiahnutie sexuálneho uspokojenia a vyvrcholenia tri typy sexu. Ide o vaginálny sex, orálny sex a análny sex. Okrem toho existujú aj niektoré špecifické sexuálne techniky a sexuálne praktiky, ktoré som rozobral v ďalších článkoch.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Tu sú tri najčastejšie spôsoby sexuálneho styku:

Vaginálny sex

Najznámejším spôsobom sexuálneho styku je bezpochyby vaginálny sex, niekedy sa mu hovorí aj pohlavný styk. Pri tomto spôsobe sexu ide o prienik stoporeného penisu do vagíny, pričom len týmto jediným spôsobom je možné dosiahnuť plodnosť a otehotnenie. Nevyhnutnou podmienkou je kvalitná erekcia u muža a aj zvlhčenie pošvy u ženy.

Vaginálny sex prináša benefity pre oboch partnerov v rovnakej miere. Mužský penis je stimulovaný vnútorným svalstvom vagíny, tá je zas dráždená trením penisu o stenu pošvy. Žena môže dosiahnuť pri tomto spôsobe sexu vaginálny orgazmus, orgazmus vychádzajúci zo stimulácie bodu G a pri ďalšom dráždení aj klitoriálny orgazmus.

Análny sex

Druhou formou sexuálneho styku je análny sex. Hlavnú úlohu z pohľadu muža aj pri tomto styku hrá znova stoporený pohlavný úd, ktorý v tomto prípade vniká do análneho otvoru, nie do vagíny. Tento spôsob sexu sa tak môže uplatniť nielen pri pohlavnom styku medzi mužom a ženou, ale aj medzi dvoma mužmi navzájom. Aj tu je dôležitá kvalitná erekcia.

Zároveň je tu však aj špecifikum a to v tom, že análny otvor nemá schopnosť samozvlhčenia, ako je tomu v prípade vagíny. Treba preto použiť externý spôsob zvlhčenia a to pomocou lubrikačného gélu. Pokiaľ ide o dosiahnutie orgazmu, ten je dosiahnutý najmä u muža, ktorý vniká do análneho otvoru. U druhého partnera k orgazmu môže, ale aj nemusí prísť.

Orálny sex

Poslednou formou sexuálneho styku je orálny sex. Princíp tohto spôsobu sexu spočíva v orálnom dráždení alebo stimulácii pohlavných orgánov, čiže u muža najčastejšie penisu a u ženy najčastejšie vagíny. Penis, najmä jeho žaluď a uzdička, je veľmi erotogénnou zónou s bohatým inervovaním, to isté platí aj o vagíne, najmä o jej časti zvanej klitoris.

Podobne, ako pri vaginálnom aj análnom sexe, aj tu existujú viaceré sexuálne polohy ideálne pre orálny spôsob sexuálneho styku. Osobitnú pozornosť si zaslúži poloha 69, kedy môže prísť medzi oboma partnermi k vzájomnej sexuálnej stimulácii. Kým vaginálny sex je určený primárne pre splodenie potomka, orálny sex je o užívaní si sexuálneho vzrušenia.

Najčastejšie problémy a poruchy súvisiace so sexom u mužov a u žien

Najčastejšie problémy a poruchy súvisiace so sexom u mužov a u žien Tak, ako aj v iných oblastiach ľudského života, ani v prípade sexuálneho života nemusí všetko fungovať vždy ideálne. Existuje niekoľko problémov, ktoré môžu zhoršiť kvalitu sexu, niektoré dokonca úplne znemožnia mužovi či žene sex prežiť.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Toto sú tie, ktoré sú najvýznamnejšie a najčastejšie:

Erektilná dysfunkcia

Asi najznámejšou poruchou týkajúcou sa mužov je erektilná dysfunkcia. Ide o chorobu, ktorej príznakom je neschopnosť dosiahnuť alebo dlhodobo udržať dostatočne tvrdé stoporenie penisu, aby mohlo prísť k vaginálnemu pohlavnému styku. Najčastejšou príčinou je nedostatočné prekrvenie pohlavného údu a toporivých telies, prípadne psychogénné príčiny.

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Predčasná ejakulácia

Aj druhá veľmi častá porucha sa týka mužov, tentoraz priebehu ejakulácie. Predčasná alebo príliš rýchla ejakulácia je stavom, kedy príde k sexuálneho vyvrcholeniu a ejakulovaniu do 1 až 2 minút od začiatku dráždenia či stimulácie. Ide o neprirodzene rýchle dosiahnutie orgazmu, ktoré býva spôsobené napríklad krátkou uzdičkou, nervozitou alebo stresom.

Nízke libido

Libido je pomenovanie pre sexuálny apetít, čiže chuť na sex. U človeka súvisí libido najmä so stavom, hladinou a rovnováhou pohlavných hormónov, u mužov najmä testosterónu a u žien estrogénu a progesterónu. Ak sa u vás objavuje nechuť na sex, hovorí sa o nízkom libide. Za týmto stavom môžu byť nejaké ochorenia, ale už aj spomínané psychické faktory.

Nedostatočná vzrušivosť

Typicky ženským sexuálnym problémom je nízka alebo nedostatočná vzrušivosť. Prejavuje sa to problémami s prekrvením a zvlhčením pošvy, sprievodným znakom sú potom bolesti pri pohlavnom styku a sexuálnom dráždení. Za týmto stavom môžu byť nejaké gynekologické zápaly, ale napríklad aj nesprávna sexuálna stimulácia a už spomínané nízke libido.

Anorgazmia

Posledným častým problémom, ktorý sa vyskytuje hlavne u žien, je anorgazmia. Úplná anorgazmia je stav nemožnosti dosiahnuť orgazmus a to žiadnou technikou či formou. Menej intenzívnou je čiastočná anorgazmia, kedy sa nedá dosiahnuť orgazmus napríklad len pri sexe, ale pri masturbácii to možné je. Príčiny môžu byť fyziologické aj psychosomatické.

ODBORNÁ DIAGNOSTIKA A LIEČBA

Uvedené problémy môžu mať rôznu intenzitu, začínajú obvykle postupne a s menšou intenzitou. Odporúčam hneď, ako spozorujete prvé príznaky, zájsť za lekárom kvôli vyšetreniu. Ten potom podľa príčiny môže indikovať aj vhodný spôsob liečby.

Najčastejšie sexuálne prenosné ochorenia

Najčastejšie sexuálne prenosné ochorenia Moderná doba a najmä 20. storočie prinieslo do ľudskej sexuality aj fenomén pohlavne prenosných ochorení. Tie sa, samozrejme, vyskytovali aj skôr, no boli niečo ako tabu, čiže spoločensky nevhodnou témou. Dnes sa o nich hovorí oveľa viac a to je dobre.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Tu sú tri najznámejšie a najrozšírenejšie choroby prenášané pohlavným stykom:

AIDS / HIV

AIDS je názov pre ochorenie spôsobené vírusom HIV. Tento vírus napáda priamo bunky imunitného systému a postupom niekoľkých rokov oslabuje obranyschopnosť tela. hoci ochorenie sa stalo známym až v druhej polovici 20. storočia, vďaka modernej medicíne majú ľudia s AIDS veľmi dobrú prognózu liečby. Pochopiteľne, hlavne pri včasnej diagnostike.

Syfilis

Toto ochorenie bolo historicky známe skôr pod označením lues alebo ako choroba slávnych. Už počas stredoveku trpelo Syfilisom viacero panovníkov, šľachticov alebo umelcov. Ide o bakteriálne ochorenie, ktoré sa prejavuje vredom a prenáša sa najmä pohlavným stykom. Pokiaľ sa choroba nelieči, postihne postupne celý organizmus a končí smrťou.

Kvapavka

Kvapavka je aktuálne dnes jedno z najznámejších pohlavne prenosných ochorení. Prenáša sa čisto a len sexuálnym stykom, aj v tomto prípade sa jedná o bakteriálnu infekciu. Ako už hovorí názov, typickým prejavom choroby je výtok z pohlavných orgánov, u mužov sa na penise prejavuje vo forme kvapiek. Pri neliečení môže viesť až k úplnej strate plodnosti.

PREVENCIA VĎAKA POZNANIU

Moderná doba a pokrok medicíny priniesli v súvislosti s týmito chorobami nielen lepšie možnosti ich liečby, ale hlavne poznanie o tom, ako sa prenášajú a ako vznikajú. Mužom aj ženám to dáva do rúk oveľa lepšie možnosti prevencie a ochrany pred nakazením sa.

Ako zlepšiť a podporiť zdravé fungovanie pohlavnej sústavy

Ako zlepšiť a podporiť zdravé fungovanie pohlavnej sústavy Nakoľko kvalita sexuálneho života a sexu úzko súvisí s funkčnosťou reprodukčnej sústavy, práve v tejto oblasti viete ovplyvniť najviac faktorov. Jednak ide o prevenciu voči najčastejších chorobám infekčného a zápalového typu, ale aj o prirodzené zásady.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong
 • Mne sa na základe skúseností najviac osvedčilo obmedzenie negatívnych faktorov a podpora zdravého fungovania s využitím prírodných stimulantov a prostriedkov

Veľmi dôležitým faktorom je životný štýl. Tak, ako platí zásada, že v zdravom tele je aj zdravý duch, to isté platí aj o sexuálnom živote. Veľa mužov aj žien konzumuje nezdravé potraviny, fajčí, má málo pohybu a žijú stresovým životom. V takomto prípade sa netreba čudovať, že mužov neposlúcha erekcia a ženy majú problém so vzrušivosťou.

Na zlepšenie fungovania pohlavnej sústavy a zvýšenie kvality sexuálneho života odporúčam:

skoncovať s alkoholom a fajčením, mužom zvlášť zdôrazňujem aj to, že ani pivo nie je dobré, nakoľko obsahuje fytoestrogény pôsobiace proti testosterónu
dbať na väčšiu konzumáciu ovocia a zeleniny, v zdravom množstve aj korenín, to všetko by malo byť na úkor mäsa a mliečnych výrobkov
pohyb je alfa a omega kondície, preto kde sa dá, choďte peši a venujte sa cielene napríklad behaniu či plávaniu, mužom neodporúčam bicyklovanie
pre libido aj celý sexuálny život je dôležitý aj oddych, dostatok spánku a obmedzenie stresu, neverili by ste, koľko existuje psychogénnych príčin problémov so sexom
pri akomkoľvek náznaku problému by mali ženy vyhľadať gynekológa, dôležité sú aj pravidelné ročné prehliadky, muži by si mali zas kontrolovať prostatu a semenníky
v rámci podpory a ako prevencia pred budúcimi problémami sú podceňované prírodné prostriedky, niektoré byliny a rastliny sú veľmi účinné afrodiziaka pre mužov aj ženy

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Najčastejšie otázky o sexe

Najčastejšie otázky o sexe Hoci som sa snažil zachytiť pri téme sexu naozaj všetko, niektoré veci som možno ešte nezodpovedal. Pozrel som sa preto na internetové fóra s cieľom nájsť otázky a dotazy, ktoré vás zaujímajú najviac. Tu sú najviac kladené otázky a moje odpovede k nim:

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Ako často je zdravé mať sex?

Neexistuje síce žiaden predpísaný počet alebo intenzita, ale všeobecne platí, že čím viac máte sex, tým viac a častejšie pociťujete túžbu po ňom. Väčšina ľudí má sex aspoň raz za týždeň, teda za predpokladu, že majú partnera. Ak nemajú, môžu aspoň masturbovať. Na druhú stranu, neexistuje ani univerzálne správna početnosť, každý má iné potreby.

Ako dlho trvá sex a ako dlho by mal ideálne trvať?

Tu sa hodnoty naozaj veľmi výrazne rozchádzajú. Väčšinou trvá samotný sex do 4 minút, ideálne by to malo byť dvojnásobok. Ak do toho zarátame aj predohru, milovanie obvykle trvá do 7 minút, ideálny čas by mohol byť aj dvojnásobný. Samozrejme, dobrý nie je ani opačný extrém, čiže napríklad známe filmy pre dospelých to s časom preháňajú.

Hrozí pri príliš divokom sexe nejaký úraz penisu?

Áno, a ako vidno podľa otázky, znova je stredobodom sexu mužský pohlavný úd. Hoci v penise sa nenachádzajú žiadne kosti, naozaj sa môže zlomiť a stáva sa to najčastejšie pri divokom prirážaní ženy v polohe na koníka. Ide o bolestivý stav, ktorý si vyžaduje okamžitý lekársky zásah, nakoľko prichádza k problémom s prekrvením tkanív

Akým spôsobom môže žena dosiahnuť orgazmus?

V zásade je možné dosiahnuť tri druhy orgazmu u ženy a to vaginálny, klitoriálny alebo dráždením iného miesta na tele. Pri tom prvom príde k vyvrcholeniu následkom stimulácie klitorisu, pri tom druhom následkom vaginálneho sexu alebo dráždeniu bodu G. Tretí je najzaujímavejší, žena môže mať orgazmus aj pri dráždení análu alebo bradaviek.

Naozaj sú afrodiziaka účinné a pomáhajú na lepší sex?

Veľa mužov aj žien považuje napríklad španielske mušky alebo známe afrodiziaka typu Saw Palmetto či Ženšen len za výmysel, no história hovorí proti nim. Napríklad Maca, rastlina známa zo strednej a južnej Ameriky, bola využívaná na povzbudenie chuti na sex už v staroveku. Príroda sama dala človeku naozaj prostriedky, aby si mohol sex spestriť.

Zaujímavosti a štatistiky o sexe

Zaujímavosti a štatistiky o sexe Viete o tom, že muži myslia na sex v priemere každých 7 sekúnd? Alebo, že až 10 % žien nikdy nedosiahne orgazmus? Sex je činnosť, ktorá je naozaj zaujímavá tým, ako veľmi zasahuje do bežného ľudského života a zároveň aj tým, ako veľmi individuálna je.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Na záver som si preto pre vás pripravil niekoľko štatistík a zaujímavostí:

muž priemerne počas svojho života ejakuluje až 7000 krát
priemerný celosvetový vek človeka pri prvom sexe je 17,2 roka
za jednu hodinu sexu priemerne spálite až 400 kalórií
kým muži za život vystriedajú priemerne 10 žien, ženy len priemerne 7 mužov
po ejakulácii si potrebuje muž oddýchnuť zhruba 2 minúty do ďalšej erekcie
priemerne sa počas sexu vystriedajú 2 až 3 milostné polohy
najviac obľúbené sexuálne polohy sú misionárska pozícia a poloha na koníka
hrúbka penisu je dôležitá až pre tretinu žien, kým jeho dĺžka len pre pätinu
skoro polovica párov má sex aspoň raz za mesiac, 1 % nemá sex ani po celý rok
muž má za noc erekciu priemerné 9 krát, je to však prirodzený ľudský mechanizmus
bežne trvá mužský orgazmus len 6 sekúnd, ženský až 24 sekúnd
muži majú dva druhy penisov, jeden je v pokojnom stave malý a krátky, ale po stoporení sa vie oveľa viac zväčšiť, druhý je v pokoji väčší, ale zas sa toľko nezväčší
oficiálne najdlhší penis má cez 48 centimetrov, aspoň podľa posledných meraní
sex uspáva a to mužov aj ženy, patrí medzi najúčinnejšie sedatíva
najčastejšie miesta na sex sú posteľ a auto
stoporenie penisu vydrží aj pri ideálnych podmienkach maximálne hodinu

DĹŽKA, DĹŽKA, DĹŽKA

Suverénne najviac hľadanou zaujímavosťou ohľadom sexu je dĺžka mužského penisu. Skoro každý muž si myslí, že ho má príliš malý, väčšina žien je však s týmto parametrom svojho partnera spokojná. Pre potešenie ženy je ale dôležitejšia hrúbka penisu a teda kvalitná erekcia.

Ako fungujú tabletky na podporu erekcie u mužov a prečo ich odporúčam

Ako fungujú tabletky na podporu erekcie u mužov a prečo ich odporúčam U muža je pre kvalitný sex zrejme najviac nevyhnutnou podmienkou tvrdé stoporenie penisu. Práve v tejto oblasti majú moderní muži najväčšie rezervy a to predovšetkým z dôvodu slabšieho prekrvenia spôsobeného nedostatočnou priechodnosťou ciev.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Prírodnou odpoveďou na tento stav sú aj špeciálne voľne dostupné tabletky:

 • Tabletky sú založené na účinných látkach pozostávajúcich z extraktov rastlinných afrodiziak, ktoré sú doplnené o kombináciu aminokyselín, vitamínov a tiež minerálov

Na rozdiel od liekov na predpis, tieto tabletky sú teda založené na prírodných látkach, najmä ide o afrodiziaka ako Tribulus Terrestris alebo Maca. Dopĺňaj ich aminokyseliny, napríklad L-Arginín, ktoré pomáhajú lepšiemu prekrveniu ciev v penise a teda lepšiemu stoporeniu. Viaceré značky obsahujú aj minerály, napríklad známy Zinok na plodnosť.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Tabletky majú tieto tri charakteristiky:

viete si ich kúpiť voľne bez receptu či predpisu, nemusíte absolvovať lekárske vyšetrenie a kúpite ich nielen v lekárni, ale aj v eshope výrobcu
vďaka bohatému zloženiu je pôsobenie komplexné celkovo na sexuálnu vitalitu, viaceré tabletky pomáhajú aj na zvýšenie sexuálneho libida
nezanedbateľnou výhodou sú minimálne nežiaduce účinky oproti tabletkám so syntetickým zložením a aj minimum kontraindikácií

Aby ste pocítili zlepšenie aj priamo v praxi pri sexe, musíte však tabletky užívať dlhšiu dobu. Niektoré značky majú dávkovanie pravidelne každý deň, iné len vždy pred pohlavným stykom. Nástup účinku je ale postupný a môže trvať aj 2 či 3 mesiace.

STAVTE LEN NA OSVEDČENÉ ZNAČKY

Ponuka rôznych tabliet a kapsúl určených na problémy s mužskou erekciou je naozaj veľká. Viem si predstaviť, že laik sa môže v takom výbere ľahko stratiť. Ak nechcete zbytočne riskovať čas a peniaze, vyberajte najmä zo známejších značiek, ktoré majú dosť referencií.

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi Ja sám mám skúsenosti s viacerými prípravkami určenými na podporu lepšieho stoporenia. V minulosti som práve v tejto oblasti mal isté medzery a keďže som nebol spokojný so svojou výkonnosťou, skúšal som rôzne produkty. Ukázalo sa, že tie, ktoré boli najlacnejšie a mali najväčšie sľuby, sa v praxi osvedčili najmenej.

Preto odporúčam pri výbere pozerať primárne na kvalitu zloženia a sekundárne na referencie a hodnotenia od mužov v praxi. Ak by ste radi vedeli, aké mám ja skúsenosti a ktoré značky u mňa fungovali najlepšie, v tejto tabuľke nájdete prehľad tých najkvalitnejších:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita

Ako fungujú prípravky na podporu libida u žien a prečo ich odporúčam

Ako fungujú prípravky na podporu libida u žien a prečo ich odporúčam Nielen muži, ale aj ženy potrebujú z času na čas podporiť svoj sexuálny život pomocou prírodných stimulantov. V posledných rokoch sa teda do popredia dostávajú aj produkty určené pre „nežnejšie pohlavie“ a to nielen vo forme tabliet, ale aj v podobe krémov.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Princíp účinku je veľmi podobný ako u mužov:

 • Účinné látky obsiahnuté v týchto prípravkov patria medzi afrodiziaka alebo medzi látky povzbudzujúce prekrvenie vonkajších genitálií, čo zvyšuje vzrušivosť a sexuálny apetít

Aj tieto prípravky sú dominantne založené hlavne na kombinácií rastlinných afrodiziak vo forme extraktov a aminokyselín zlepšujúcich prekrvenie pošvy a intímnych miest. Nájdete tu rastliny ako napríklad Senovka grécka či Damiána, ale aj spomínané aminokyseliny ako napríklad L-Citrulín. Niektoré prípravky obsahujú aj minerály, napríklad Selén.

Či už ide o krémy alebo tabletky, spájajú sa s nimi tieto výhody:

vďaka prírodnému zloženiu sa nemusíte obávať o nejaké vážnejšie nežiaduce a vedľajšie účinky, užívanie je v zásade bezproblémové
pokiaľ ide o výber, na trhu sú viaceré prípravky, niektoré sa dajú užívať jednorazovo, napríklad krémy, iné sú určené na pravidelné dávkovanie, hlavne tabletky
podobne ako v prípade prípravkov pre mužov, aj tu platí, že na kúpu týchto produktov nepotrebujete absolvovať lekárske vyšetrenie, keďže sú bez predpisu

Moja partnerka vyskúšala viacero značiek a pri každej z nich platilo, že čím dlhšie a pravidelnejšie daný produkt užívala, tým bolo pôsobenie viditeľnejšie. Určite však siahnite len po známejších značkách, ktoré majú transparentné zloženie a jasný pôvod.

SKOMBINUJTE KRÉMY AJ TABLETKY

Na rozdiel od mužov, u žien je výhoda pri týchto prípravkoch v tom, že existuje viacero foriem. Hoci značky navzájom sa kombinovať nesmú, pokiaľ má jeden výrobca napríklad aj tabletky a tiež prípravok na vonkajšiu aplikáciu, tu už problém nie je a môžete to využiť.

Prípravky, ktoré vyskúšala moja partnerka a jej skúsenosti s nimi

Prípravky, ktoré vyskúšala moja partnerka a jej skúsenosti s nimi Je pravda, že oproti trhu s mužskými prípravkami, sú produkty pre ženy o niečo menej početné. Vybrať je však stále z čoho a hlavne, dôležitejšia je kvalita, nielen kvantita. Moja partnerka za posledné roky vyskúšala viacero rôznych prípravkov, či už išlo o tabletky na perorálne užitie, alebo o krémy s vonkajším používaním.

Výsledok? Niektoré značky sú naozaj veľmi dobré, no na trhu je stále veľa čiernych oviec, ktorých úspešnosť v praxi zaostáva. Ak sa im chcete vyhnúť, odporúčam skúsiť najskôr prípravky, ktoré sa osvedčili u mojej partnerky. Tu sú tie najlepšie:

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

BDSM pomôcky

 • diskrétne doručenie
 • výhodné balenia a zľavy
 • všetky druhy na jednom mieste
 • bohatý výber

Erotická bielizeň a oblečenie

 • Kvalitný materiál
 • Diskrétne doručenie
 • Výhodné ceny

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

5.00

1 Hodnotení